• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-31466_20510_150x190

OSWOJENIE TRAUMY

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2020
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 254
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788380957671
 
38,00 zł
33,90 zł 33,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Oswojenie traumy

Autor: Alicja Senejko, Alina Czapiga

Niniejsza książka wpisuje się w nurt aktywnych działań skupionych wokół zagadnień psychologii traumy. Stanowi wyjątek wśród prac poświęconych tej problematyce w tym sensie, że autorzy artykułów podejmują temat traumy nie tylko z perspektywy klinicznej, psychoterapii i neuronauk, ale również z punktu widzenia psychologii rozwoju człowieka i osobowości, a nawet psychologii wychowawczej i społecznej, co pozwala zarysować różnorodną charakterystykę tego zagadnienia oraz wzbogacić istniejący wachlarz strategii profilaktycznych i technik terapeutycznych.

Tom Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień ma trzy­częściową strukturę.

Część pierwsza książki, zatytułowana Do­świadczanie traumy – wyzwanie dla badaczy i terapeutów, zawiera trzy artykuły. Główny artykuł, wprowadzający, autorstwa Alicji Senejko, pt. Doświadczanie traumy. Wybrane czynniki chroniące i czynniki ryzyka, przedstawia zagadnienia traumy w ujęciu rozwojowym, społecznym i opartym na wiedzy z zakresu neuronauk. Dziedziny te pomagają zrozumieć mechanizmy leżące u podłoża zaburzeń potraumatycznych i rozwoju potraumatycznego opisywane w najnowszych wynikach badań. Autorka próbuje w swojej pracy odpowiedzieć na pytania:

  • Co sprzyja radzeniu sobie z traumą?
  • Jakie czynniki i warunki utrudniają osiągnięcie dobrostanu psychicznego po doświadczeniu PTW oraz ograniczają możliwość potraumatycznego wzrostu i rozwoju?

Analizy zawarte w artykule Senejko prowadzi z perspektywy własnego, funkcjonalno-czynnościowego modelu obrony psychologicznej (MFCOP) w zastosowaniu do problematyki traumy, definiując ją w kategoriach zablokowania realizacji najważniejszych czynników motywacyjnych (standardów regulacji) człowieka. Ujęcie to i przytaczane w artykule badania autorka wykorzystuje do zarysowania ważnych, w jej przekonaniu, czynników chroniących i czynników ryzyka w doświadczaniu traumy i radzeniu sobie z nią.

Spis treści

Oswojenie traumy

Autor: Alicja Senejko, Alina Czapiga

Oswojenie traumy odpowiedzią na wyzwania współczesności   

CZĘŚĆ I. Doświadczanie traumy – wyzwanie dla badaczy i terapeutów 

1. Doświadczanie traumy. Wybrane czynniki chroniące i czynniki ryzyka

2. Neuropsychologia traumy. Jak odkrycia neuronauk zmieniają perspektywę udzielania pomocy osobom po doświadczeniach skrajnie urazowych

3. Egzystencjalny i logoterapeutyczny model radzenia sobie z traumą   

CZĘŚĆ II. Bliskie relacje a doświadczanie traumy

1. Trauma przywiązaniowa i dezorganizacja przywiązania. Mechanizmy, terapia i profilaktyka

2. Konflikt rodziców z nastolatkami jako źródło doświadczanego stresu

3. Samobójstwa dzieci i młodzieży. Studium przypadku

CZĘŚĆ III. Doświadczanie traumy a otoczenie społeczne

1. Obrona psychologiczna jako zasób wspomagający radzenie sobie z traumą z perspektywy środowiska szkolnego

2. Krytyka wyglądu jako czynnik zmniejszający odporność jednostki na zdarzenia potencjalnie traumatyczne

3. Nadzieja i wzrost potraumatyczny u anonimowych alkoholików

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY