• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-patomorfologia-kliniczna_8235_150x190

PATOMORFOLOGIA KLINICZNA

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2011, dodruk 2022
  • Wydanie: III
  • Ilość stron: 920
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-4324-2
234,00 zł
205,90 zł 234 205.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 196,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Jest to trzecie, zmienione, udoskonalone i uaktualnione wydanie Patomorfologii klinicznej - podręcznika dla studentów wyższych lat medycyny. Z książki skorzystać  mogą także lekarze przygotowujący się do egzaminów specjalistycznych. W publikacji zamieszczono zasób informacji niezbędnych w codziennej współpracy klinicysty i patomorfologa.

Szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące anatomii patologicznej. W porównaniu z poprzednim wydaniem rozszerzono informacje z takich dziedzin, jak: hematologia, endokrynologia, patologia nowotworów, a także rozbudowano rozdział na temat HIV.
Dydaktyczną wartość publikacji podnosi duża liczba rycin oraz zamieszczony na końcu książki skorowidz.

Spis treści

 1. ZABURZENIA W KRĄŻENIU

1.1. Wstęp
1.2. Krwotok
1.2.1. Definicja i komentarz
1.2.2. Cechy makroskopowe krwotoku
1.2.3. Przyczyny i mechanizmy powstawania krwotoku
1.2.4. Następstwa krwotoku
1.2.5. Terminologia uzupełniająca
1.3. Skaza krwotoczna i zakrzepica
1.3.1. Wstęp
1.3.2. Hemostaza
1.3.2.1.  Mechanizmy uruchamiające krzepnięcie
1.3.2.2.  Mechanizmy ograniczające krzepnięcie
1.3.3. Testy laboratoryjne oceniające sprawność hemostazy
1.3.4. Skazy krwotoczne
1.3.4.1.  Skazy naczyniowe
1.3.4.2.  Skazy płytkowe
1.3.4.3.  Skazy osoczowe
1.3.5. Zakrzepica
1.3.5.1.  Morfologia skrzepu i skrzepliny
1.3.5.2.  Losy skrzepliny
1.3.5.3.  Następstwa zakrzepicy
1.4. Żylak
1.5. Tętniak
1.6. Zator
1.6.1. Definicja i typy
1.6.2. Materiał zatorowy
1.6.2.1.  Zator z ciał stałych
1.6.2.2.  Zator z ciał płynnych i półpłynnych
1.6.2.3.  Zatory z gazów
1.7. Niedokrwienie
1.7.1. Definicja i komentarz
1.7.2. Czynnościowe przyczyny niedokrwienia
1.7.3. Organiczne przyczyny niedokrwienia ze zmianą kierunku przepływu krwi tętniczej
1.7.4. Zmiany budowy ściany tętnic, powodujące zaburzenia krążenia
1.7.4.1. Wiadomości wprowadzające
1.7.4.2. Choroby odgałęzień tętnicy głównej
1.7.4.2.1.  Miażdżyca
1.7.4.2.2.  Tak zwana miażdżyca Mönckeberga
1.7.4.2.3.  Dysplazja tętnic
1.7.4.2.4.  Zapalenia tętnic
1.7.4.3.  Choroby drobnych naczyń (small vessel disease)
1.7.4.3.1.  Zapalenia immunizacyjne
1.7.4.3.2.  Zapalenie naczyń zakrzepowo-zarostowe (nieimmunizacyjne)
1.8. Zawał
1.9. Przekrwienie
1.9.1. Definicja
1.9.2. Przekrwienie czynne
1.9.3. Przekrwienie bierne
1.9.4. Przekrwienie mieszane
1.10. Odwodnienie hipertoniczne
1.11.Obrzęk niezapalny
1.11.1.   Definicja i charakterystyka laboratoryjna
1.11.2.   Mechanizmy powstawania obrzęku niezapalnego
1.11.3.   Mianownictwo
2. WADY WRODZONE I ZMIANY WSTECZNE
2.1. Wstęp
2.2. Wady rozwojowe całego ciała lub narządów
2.2.1. Niektóre genetycznie uwarunkowane wady rozwojowe dotyczące całego ustroju
2.3. Zanik
2.3.1. Przyczyny zaniku
2.3.2. Klasyfikacja morfologiczna zaniku
2.3.2.1.  Obrazy zaniku komórek
2.3.2.2.  Obrazy zmian w zrębie
2.4. Zwyrodnienia
2.4.1. Zwyrodnienie wodniczkowe
2.4.2. Zwyrodnienie białkowe
2.4.2.1.  Zwyrodnienia białkowe na poziomie komórki
2.4.2.2.  Zwyrodnienia białkowe pozakomórkowe
2.4.3. Zwyrodnienie węglowodanowe (polisacharydowe)
2.4.4. Zwyrodnienie tłuszczowe
2.4.4.1.  Stłuszczenie
2.4.4.2.  Otyłość
2.4.5. Zwyrodnienie mineralne
2.4.5.1.  Zwyrodnienie wapniowe
2.4.5.2.  Kamice
2.4.5.3.  Dna moczanowa
2.4.6. Zwyrodnienia barwnikowe
2.4.6.1.  Barwniki niepochodzące z hemoglobiny
2.4.6.2.  Barwniki pochodzące z hemoglobiny
2.4.6.3.  Barwniki zewnątrzpochodne
2.5. Przerwanie życia fragmentów ciała człowieka
2.5.1. Apoptoza
2.5.2. Martwica
2.5.3. Śmierć osobowości i całego ciała
3. ZMIANY POSTĘPOWE I GUZY NIENOWOTWOROWE
3.1. Definicje podstawowe
3.2. Przerost
3.3. Cykl życiowy komórek
3.3.1. Komórki nienowotworowe
3.3.2. Komórki nowotworowe
3.3.3. Klasyfikacja komórek w odniesieniu do mitozy
3.4. Rozrost
3.5. Odrost
3.6. Naprawa
3.7. Guzy nienowotworowe
3.7.1. Torbiele
3.7.2. Guzy rozrostowe nienowotworowe
4. NIEPRAWIDŁOWOŚCI RÓŻNICOWANIA I DOJRZEWANIA TKANEK. TRANSFORMACJANOWOTWOROWA
4.1. Definicje podstawowe
4.2. Metaplazja
4.3. Obrazy mikroskopowe przechodzenia tkanki prawidłowej w nowotworową
5. NOWOTWORY
5.1. Wiadomości podstawowe
5.2. Zasada budowy nowotworu
5.3. Charakterystyka morfologiczna i biologiczna nowotworów niezłośliwych
5.4. Charakterystyka morfologiczna i biologiczna nowotworów złośliwych
5.4.1. Cechy komórek nowotworu złośliwego
5.4.2. Cechy makroskopowe nowotworów złośliwych
5.4.2.1.  Charakterystyka niektórych nowotworów złośliwych w fazie początkowej
5.4.3. Sposoby i drogi szerzenia się nowotworów złośliwych
5.4.4. Wpływ ujemny nowotworów złośliwych
5.5. Zestawienie cech nowotworów niezłośliwych, złośliwych i miejscowo złośliwych
5.6. Kliniczne typy złośliwości
5.7. Leczenie nowotworów (orientacja ogólna)
5.8. Etiopatogeneza nowotworów
5.8.1. Wiadomości ogólne
5.8.2. Właściwości mutagenne czynników fizycznych
5.8.3. Właściwości mutagenne czynników chemicznych
5.8.4. Wirusy nowotworotwórcze
5.8.5. Czynniki genetyczne
5.8.6. Stany przedrakowe
5.8.7. Okoliczności pojawiania się nowotworów
5.8.8. Wpływ mechanizmów immunizacyjnych na przebieg nowotworów
5.9. Przegląd nowotworów
5.9.1. Stopniowanie kliniczne nowotworów
5.9.2. Stopniowanie histologiczne nowotworów
6. ZAPALENIA
6.1. Wstęp
6.2. Przyczyny zapaleń
6.3. Zapalenie ostre
6.3.1. Charakterystyka komórek
6.3.2. Przebieg zapalenia ostrego u człowieka o normalnej odporności
6.3.3. Postacie morfologiczne zapalenia ostrego
6.3.3.1.  Zapalenie uszkadzające
6.3.3.2.  Zapalenie wysiękowe
6.3.3.3.  Zapalenie wytwórcze
6.4. Zapalenie przewlekłe
6.4.1. Charakterystyka komórek
6.4.2. Patomorfologia zapalenia przewlekłego
6.5. Mianownictwo zapaleń
6.6. Etiologia, patogeneza i patomorfologia gruźlicy
6.6.1. Gruźlica pierwotna
6.6.2. Gruźlica popierwotna
6.6.3. Gruźlica prosowata
6.7. Ziarniniaki gruźliczopodobne
6.8. Promienica
6.9. Kiła
6.10. Choroba posurowicza
6.11. Zjawisko Arthusa
6.12. Choroba gośćcowa (reumatyczna)
6.13. Reumatoidalne zapalenie stawów
6.14. Zapalenie skórno-mięśniowe
6.15. Liszaj rumieniowaty układowy
6.16. Twardzina uogólniona
6.17. Trąd
6.18. Twardziel
6.19. Borelioza
6.20. Zapalenia w warunkach obniżonej odporności
6.20.1. Zespół nabytego braku odporności (AIDS)
6.20.2. Wpływ obniżonej odporności na zapalenia
7. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE NIEWYDOLNOŚCI UKŁADÓW KRĄŻENIA I ODDYCHANIA
7.1. Podstawowe objawy chorób płuc i serca
7.2. Podłoże morfologiczne niewydolności serca
7.2.1. Patofizjologia ogólna
7.2.2. Czynniki wpływające ujemnie na czynność serca
7.2.2.1.  Czynniki organiczne pochodzenia sercowego
7.2.2.2.  Zaburzenia czynnościowe (rytmu i przewodzenia)
7.2.2.3.  Skurcze tętnic wieńcowych
7.2.2.4.  Czynniki pozasercowe wpływające ujemnie na czynność serca
7.2.3. Czynnościowe mechanizmy wyrównawcze w przewlekłej niewydolności serca
7.2.4. Cechy morfologiczne przystosowania się mięśnia sercowego do zwiększonego obciążenia
7.2.5. Makroskopowe cechy morfologiczne niewydolności mięśnia sercowego
7.2.6. Patomorfologia szczegółowa
7.2.6.1.  Pojęcia podstawowe
7.2.6.2.  Ból w klatce piersiowej z ostrą niewydolnością serca lub bez niej
7.2.6.3.  Ostra niewydolność serca przebiegająca bezbólowo
7.2.6.4.  Przewlekła niewydolność serca
7.2.6.4.1.  Kardiomiopatie
7.2.6.4.2.  Choroby serca z przewagą zmian we wsierdziu
7.2.6.4.3.  Choroby serca z przewagą zmian w osierdziu
7.2.6.4.4.  Nowotwory serca
7.2.6.4.5.  Wady wrodzone serca
7.2.7. Powikłania operacji serca
7.2.8. Przeszczepianie serca
7.2.9. Biopsja mięśnia sercowego
7.3. Układ oddechowy
7.3.1. Wiadomości podstawowe
7.3.2. Niewydolność oddechowa pozapłucna
7.3.2.1.    Układ nerwowy i mięśniowy
7.3.3. Klatka piersiowa
7.3.4. Opłucna
7.3.5. Krtań
7.3.6. Tchawica
7.3.7. Oskrzela i oskrzeliki
7.3.8. Płuca
7.3.9. Wady wrodzone
7.4. Przewlekły zespół płucno-sercowy
7.5. Odrzucanie przeszczepu płuca
7.6. Badanie biopsyjne układu oddechowego
8. CHOROBY JAMY NOSOWEJ I ZATOK PRZYNOSOWYCH
9. PATOMORFOLOGIA JAMY USTNEJ, GARDŁOWEJ I ŚLINIANEK
9.1. Zaburzenia rozwojowe jamy ustnej
9.2. Zęby i przyzębie
9.2.1. Próchnica (caries dentium)
9.2.2. Choroby przyzębia
9.3. Błona śluzowa jamy ustnej
9.3.1. Nowotworowe rozrosty nabłonka jamy ustnej
9.3.2. Nienowotworowe rozrosty błony śluzowej jamy ustnej
9.4. Język
9.5. Wyrostek zębodołowy szczęki i żuchwy
9.5.1. Torbiele jamy ustnej
9.6. Gardło
9.7. Migdałki
9.8. Ślinianki
9.8.1. Zapalenia
9.8.2. Kamica, torbiele, nowotwory
10. WYKŁADNIKI MORFOLOGICZNE ZABURZEŃ POŁYKANIA –
10.1. Wstęp
10.2. Zaburzenia przełykania w wyniku zmian w przełyku
10.2.1. Wady rozwojowe
10.2.2. Zaburzenia motoryki przełyku
10.2.3. Zwężenie przełyku
10.2.4. Nowotwory
10.2.5. Uchyłki
10.2.6. Zapalenia i ich objawy
10.2.7. Uzupełnienie
11. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE CHORÓB JAMY BRZUSZNEJ (ŻOŁĄDEK, JELITA, UKŁAD ŻÓŁCIOWY, TRZUSTKA)
11.1. Wiadomości wprowadzające
11.2. Choroby układu trawienia o objawach ostrych
11.2.1. Krwawienia z przewodu pokarmowego
11.2.2. Ostry ból i inne ostre objawy brzuszne
11.2.2.1.  Otrzewna
11.2.2.2.  Wyrostek robaczkowy
11.2.2.3.  Jelito cienkie i grube
11.2.2.4.  Pęcherzyk żółciowy i przewody żółciowe
11.2.2.5.  Trzustka
11.2.2.6.  Inne przyczyny ostrych objawów brzusznych
11.2.3. Wymioty
11.2.4. Biegunka
11.2.4.1.  Biegunka ostra na tle chorób jelita cienkiego
11.2.4.2.  Biegunka ostra na tle chorób jelita grubego
11.3. Choroby układu trawienia o objawach przewlekłych
11.3.1. Biegunka przewlekła
11.3.2. Zaparcie
11.3.3. Ból przewlekły i niestrawność
11.3.4. Ubytek masy ciała
11.3.5. Guz w jamie brzusznej
12. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE NIEWYDOLNOŚCI WĄTROBY
12.1. Wstęp
12.2. Morfologia prawidłowa i fizjologia
12.3. Morfologia ogólna uszkodzenia wątroby
12.3.1. Stłuszczenie wielko- i drobnokropelkowe triglicerydami
12.3.2. Martwica i apoptoza
12.3.3. Rozrost miąższu
12.3.4. Włóknienie (zwyrodnienie kolagenowe)
12.3.5. Marskość wątroby (definicja)
12.4. Cechy niewydolności wątroby
12.4.1. Nieprawidłowości laboratoryjne
12.4.2. Żółtaczka
12.5. Niewydolność jednofunkcyjna
12.5.1. Glikogenozy
12.5.2. Galaktozemia
12.5.3. Porfiria
12.5.4. Choroby z żółtaczką z nadmiarem bilirubiny niesprzężonej
12.6. Niewydolność wielofunkcyjna
12.6.1. Niewydolność z przewagą żółtaczki z bilirubiną sprzężoną
12.7. Marskość wątroby nieżółciowa
12.8. Niewydolność wątroby
12.8.1. Ostra niewydolność wątroby
12.8.2. Przewlekła niewydolność wątroby
12.8.2.1.  Encefalopatia wątrobowa
12.8.2.2.  Zespół wątrobowo-nerkowy
12.8.2.3.  Zaburzenia metabolizmu węglowodanów
12.8.2.4.  Gastropatia zastoinowa (wrotna)
12.8.2.5.  Zaburzenia czynności płuc w chorobach wątroby (zespół wątrobowo-płucny)
12.8.2.6.  Nadciśnienie wrotne
12.8.2.6.1.  Patogeneza i skutki nadciśnienia wrotnego
12.9. Powiększenie wątroby
12.9.1. Nowotwory
12.9.2. Pasożyty
12.9.3. Ogniskowa marskość wątroby
12.9.4. Torbielowatość
12.9.5. Zwyrodnienia
12.10. Uzupełnienie
12.10.1. Zawał prawdziwy i rzekomy
12.10.2. Peliosis hepatis
12.10.3. Zaburzenia czynności wątroby u chorych długotrwale żywionych pozajelitowo
12.11. Biopsja wątroby przez nakłucie
12.12. Przeszczepianie wątroby
13. WODOBRZUSZE
13.1. Fizjologia otrzewnej
13.2. Mechanizmy powstawania wodobrzusza
13.3. Przyczyny wodobrzusza
13.4. Charakterystyka wodobrzusza różnego pochodzenia
13.5. Powikłania wodobrzusza
14. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE CHORÓB NEREK
14.1. Wstęp
14.2. Elementy patomorfologii nerek
14.3. Wady wrodzone
14.4. Ostra niewydolność nerek
14.4.1. Niewydolność przednerkowa
14.4.2. Niewydolność nerkowa
14.4.3. Niewydolność pozanerkowa
14.5. Nadciśnienie tętnicze pochodzenia nerkowego
14.6. Krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, zespoły nefrytyczne
14.6.1. Krwiomocz mikroskopowy (krwinkomocz) i makroskopowy
14.6.2. Białkomocz i zespół nerczycowy
14.6.2.1.  Choroby kłębuszków objawiające się głównie zespołem nerczycowym
14.6.3. Zespół nefrytyczny ostry
14.6.4. Choroby kłębuszków objawiające się zależnie od fazy albo zespołem nerczycowym, albo zespołem nefrytycznym przewlekłym
14.6.5. Zapalenie kłębuszkowe nerek jako element zespołów chorobowych
14.6.6. Zapalenie kłębuszkowe o przyspieszonym przebiegu
14.6.7. Podstawowe wiadomości o patogenezie kłębuszkowych zapaleń nerek
14.7. Następstwa utrudnienia odpływu moczu
14.7.1. Ropomocz i jego podłoże morfologiczne
14.7.2. Zanik nerek
14.8. Wrodzona jednofunkcyjna niewydolność nerek (tubulopatie)
14.9. Nabyta wielofunkcyjna przewlekła niewydolność nerek
14.9.1. Charakterystyka kliniczna i morfologiczna
14.9.2. Choroby prowadzące do przewlekłej wielofunkcyjnej niewydolności nerek
14.10. Przeszczepianie nerek
14.11. Biopsja nerek przez nakłucie
15. WYKŁADNIKI MORFOLOGICZNE ZABURZEŃ HORMONALNYCH
15.1. Wiadomości wstępne
15.2. Podwzgórze i przysadka
15.2.1. Wiadomości podstawowe
15.2.2. Zaburzenia czynności podwzgórza i płata tylnego przysadki
15.2.3. Zaburzenia czynności płata przedniego przysadki
15.3. Tarczyca
15.3.1. Wiadomości podstawowe
15.3.2. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe
15.3.3. Podłoże morfologiczne niedoczynności tarczycy
15.3.4. Powiększenie tarczycy bez zaburzeń jej czynności
15.3.5. Zmiany patologiczne dotyczące komórek C
15.3.6. Zjawiska scyntygraficzne
15.4. Przytarczyce
15.4.1. Nadczynność
15.4.2. Niewydolność
15.5. Nadnercza
15.5.1. Kora
15.5.1.1.  Wiadomości podstawowe
15.5.1.2.  Odpowiedniki kliniczne nadczynności nadnerczy
15.5.1.3.  Patomorfologia
15.5.1.4.  Niewydolność kory nadnerczy
15.5.2. Rdzeń
15.5.2.1.  Wiadomości podstawowe
15.5.2.2.  Nadczynność rdzenia
15.5.2.3.  Niewydolność rdzenia
15.6. Hipoglikemia
15.6.1. Wstęp
15.6.2. Hipoglikemia trwała
15.6.3. Hipoglikemia okresowa
15.7. Cukrzyca
15.7.1. Wiadomości podstawowe
15.7.2. Etiologia i patogeneza
15.7.3. Morfologiczne następstwa cukrzycy
15.8. Gonady
15.8.1. Wiadomości podstawowe
15.8.2. Cechy płciowe (Hermes versus Afrodyta)
15.8.3. Dwupłciowość (Hermes + Afrodyta)
15.8.3.1.  Maskulinizacja u kobiet i feminizacja u mężczyzn
15.8.3.2.  Działanie hormonów męskich
15.8.3.3.  Obojnactwo prawdziwe
15.8.3.4.  Rzekome obojnactwo mężczyzn
15.8.3.5.  Wrodzony rozrost kory nadnerczy
15.8.3.6.  Zespół Steina i Leventhala
15.8.3.7.  Zespół Klinefeltera
15.8.4. Nadmiar estrogenów u kobiety
15.8.5. Niedobór estrogenów u kobiety
15.8.6. Zanik działania jąder
15.8.7. Andropauza
15.9. Układ rozsianych komórek neuroendokrynnych
16. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE OBJAWÓW CHORÓB UKŁADU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO
16.1. Krwawienie i krwotok z macicy
16.1.1. Krwawienie i krwotok związane z endometrium
16.1.2. Krwawienia w chorobach błony mięśniowej macicy
16.1.3. Krwawienia z macicy wywołane jej nieprawidłowym położeniem
16.1.4. Krwawienia spowodowane zmianami w szyjce macicy
16.1.5. Krwawienia i krwotoki związane z ciążą
16.1.6. Krwawienia z macicy w przebiegu chorób ogólnoustrojowych
16.2. Brak miesiączki
16.2.1. Niedobór estrogenów na skutek zahamowania wytwarzania gonadotropin
16.2.2. Niedobór estrogenów na skutek niedoczynności jajników
16.2.3. Nadmiar hormonów androgennych
16.3. Niepłodność
16.4. Nowotwory i guzy nienowotworowe miednicy mniejszej kobiety
16.4.1. Jajniki
16.4.1.1.  Nowotwory wywodzące się z nabłonka powierzchniowego jajnika
16.4.1.2.  Nowotwory jajnika (sznurów płciowych i zrębu)
16.4.1.3.  Nowotwory złożone z pierwotnych komórek płciowych
16.4.1.4.  Nowotwory złożone z pierwotnych komórek płciowych i pochodnych sznurów płciowych lub zrębu
16.4.1.5.  Nowotwory przerzutowe
16.4.1.6.  Nienowotworowe zmiany rozrostowe jajników (tumour-like conditions)
16.5. Jajowody
16.6. Macica wyczuwana jako guz
16.7. Uzupełnienie
16.7.1. Srom
16.7.2. Pochwa
17. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE OBJAWÓW CHORÓB UKŁADU PŁCIOWEGO MĘSKIEGO
17.1.Jądro i najądrze
17.1.1. Ból i obrzmienie ostre
17.1.2. Obrzmienie przewlekłe jądra lub najądrza
17.1.3. Niepłodność męska
17.2. Gruczoł krokowy
17.3. Prącie
18. GUZY PIERSI
18.1. Guzy nienowotworowe
18.1.1. Zapalenie
18.1.2. Zmiany niezapalne
18.2. Nowotwory nabłonkowe niezłośliwe
18.3. Rak
18.3.1. Raki przedinwazyjne
18.3.2. Raki inwazyjne
18.3.2.1.  Raki inwazyjne o dużej złośliwości
18.3.2.2.  Raki inwazyjne o mniejszej złośliwości
18.3.2.3.  Informacje uzupełniające morfologiczne i kliniczne
18.4. Nowotwory nienabłonkowe niezłośliwe i złośliwe
18.5. Guzy piersi u mężczyzn
18.6. Biopsja guzów piersi
19. CHOROBY SZPIKU
19.1. Wiadomości podstawowe
19.2. Rozrosty nienowotworowe
19.3. Mielofibroza i stan proliferacyjny
19.4. Czerwienica prawdziwa
19.5. Białaczki
19.5.1. Białaczki ostre
19.5.2. Białaczka szpikowa przewlekła
19.5.3. Białaczka limfoblastyczna przewlekła
19.6. Granulocytopenia
19.7. Choroba Waldenströma (makroglobulinemia)
19.8. Szpiczak mnogi
20. NIEDOKRWISTOŚĆ
20.1. Niedokrwistość spowodowana utratą krwi
20.2. Niedokrwistość na tle zmniejszonego wytwarzania erytrocytów
20.3. Niedokrwistości spowodowane zwiększonym niszczeniem erytrocytów
20.4. Zespoły mielodysplastyczne
21. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE POWIĘKSZENIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH
21.1. Budowa węzła chłonnego
21.2. Powiększenie węzłów chłonnych jako zjawisko kliniczne
21.2.1. Zapalenie węzłów chłonnych
21.2.1.1.  Rozrost odczynowy węzła (hyperplasia lymphonoduli reactiva)
21.2.1.2.  Postacie szczególne
21.2.2. Nowotwory pierwotne węzłów chłonnych
21.2.2.1.  Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina, lymphogranulomatosis maligna)
21.2.2.2.  Chłoniaki nieziarnicze (non-Hodgkin lymphomas)
21.3. Chłoniaki pozawęzłowe
22. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE CHORÓB UKŁADU RUCHU
22.1. Wstęp
22.2. Stawy
22.2.1. Nieprawidłowości rozwojowe
22.2.2. Zapalenie stawów
22.2.3. Zmiany wsteczne
22.2.4. Nowotwory
22.3. Kości
22.3.1. Wstęp
22.3.2. Wady rozwojowe
22.3.3. Zapalenia
22.3.4. Zmiany wsteczne
22.3.4.1.  Zanik w układzie kostnym
22.3.5. Nowotwory kości
22.4. Mięśnie
22.4.1. Wstęp i podział ogólny
22.4.2. Nowotwory
23. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO
23.1.Podstawowe zmiany morfologiczne
23.1.1. Zaburzenia krążenia krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego
23.1.2. Zmiany wsteczne
23.1.2.1.  Wady rozwojowe
23.1.3. Nowotwory wewnątrzczaszkowe
23.1.3.1.  Nowotwory obwodowego układu nerwowego
23.1.4. Zapalenie opon, mózgu i nerwów
23.2. Zaburzenia czynności mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów
23.3. Uzupełnienie
24. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE UTRATY SŁUCHU
24.1. Wiadomości podstawowe
24.1.1. Typy głuchoty
24.2. Głuchota sensoryczno-nerwowa powstająca w okresie okołoporodowym
24.2.1. Klasyfikacja wg I. Friedmanna
24.2.2. Przykłady
24.3. Głuchota sensoryczno-nerwowa pojawiająca się u dzieci i dorosłych
24.4. Głuchota przewodzeniowa
24.4.1. Ucho zewnętrzne
24.4.2. Ucho środkowe
24.5. Głuchota mieszana na tle uszkodzenia ucha wewnętrznego
25. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE ZABURZEŃ WIDZENIA
25.1. Rogówka
25.2. Soczewka
25.3. Ciałko szkliste
25.4. Siatkówka
25.5. Jagodówka
25.6. Nerw wzrokowy
25.7. Gałka oczna jako całość
25.7.1. Fakomatozy
25.7.2. Zapalenia gałki ocznej
25.7.3. Uraz gałki ocznej
25.7.3.1.  Ciała obce w oku
25.7.4. Nowotwory
25.7.5. Jaskra
26. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PATOLOGII PŁODU I NOWORODKA
27. SKÓRA (WYBRANE ZAGADNIENIA)
27.1. Pospolite zapalenia skóry i struktur podskórnych
28. ZADANIA PATOMORFOLOGA, DZIAŁY I WARUNKI JEGO PRACY
28.1. Badanie pośmiertne (autopsja)
28.1.1. Umieranie człowieka
28.1.2. Warunki wykonywania autopsji
28.2.Badanie mikroskopowe wycinków operacyjnych (biopsja)
28.2.1. Metody badania mikroskopowego
28.3.Badania cytogenetyczne w hematologii
SKOROWIDZ

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

37,80 zł
33,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

49,00 zł
44,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,10 zł

POLECAMY

74,00 zł
65,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 65,90 zł
229,00 zł
198,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 198,90 zł
99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
24,90 zł
22,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 22,90 zł
89,00 zł
80,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 80,10 zł
59,00 zł
53,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,10 zł
179,00 zł
157,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 152,90 zł
306,00 zł
275,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 275,40 zł
50,00 zł
44,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,00 zł
44,99 zł
38,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,90 zł
62,00 zł
54,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 54,60 zł
134,00 zł
117,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 143,90 zł
89,00 zł
83,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 64,90 zł
219,00 zł
208,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 208,00 zł
38,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 15,00 zł