• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-pedagogika-kultury-w-zarysie_3804_150x190

PEDAGOGIKA KULTURY W ZARYSIE

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: Kraków 2006
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 320
  • Oprawa: Kartonowa Foliowana
  • ISBN: 8373087915
39,80 zł 39.8 39.8 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,80 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Praca Pedagogika kultury w zarysie pomyślana została jako podręcznik akademicki i ma wszelkie szanse, żeby stać się publikacją zaliczaną do kanonu lektur na wielu kierunkach studiów humanistycznych, a przede wszystkim na kierunkach „pedagogika” i „kulturoznawstwo”. Autor – wybitny znawca i reprezentant pedagogiki kultury – przedstawił rodowód tego kierunku czy nurtu myśli pedagogicznej, nakreślił dzieje kształtowania się założeń filozoficznych i metodologicznych pedagogiki kultury, przywołał poglądy klasyków tego kierunku (tworzących w Polsce i w innych krajach). Przyjęty w tej pracy układ chronologiczno-problemowy pozwala śledzić losy pedagogiki kultury  i jej zwolenników, pozwala także dostrzec dokonujące się przemiany i uwarunkowania przemian
w pojmowaniu oraz uprawianiu pedagogiki kultury.

                                                 (prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki)

Spis treści

Wprowadzenie 

 

Rozdział I

Pedagogika kultury jako wielki kierunek myśli pedagogicznej

1. Rodowód pedagogiki kultury 

2. Przedmiot pedagogiki kultury 

3. Miejsce pedagogiki kultury wśród innych nauk pedagogicznych 

 

Rozdział II

Założenia filozoficzne i metodologiczne pedagogiki kultury

1. Heglowska teoria rozwoju ducha 

2. Metodologiczna autonomia nauk humanistycznych 

3. Sprangerowska typologia idealnych struktur.

Sposób wartościowania i przeżywania wartości 

4. Myśl pedagogiczna Georga Kerschensteinera

i jego podstawowy aksjomat procesu kształcenia 

5. Kierunek aktualistyczny w pedagogice kultury

– Benedetto Croce i Giovanni Gentile 

 

Rozdział III

Czołowi przedstawiciele pedagogiki kultury w Polsce

okresu dwudziestolecia międzywojennego

1. Bogdan Nawroczyński – filozofia kultury i hierarchia

wartości, ideał wykształcenia 

Życie i działalność naukowa Bogdana Nawroczyńskiego 

Filozofia kultury i hierarchia wartości 

Ideał wykształcenia 

2. System pedagogiki kultury Sergiusza Hessena 

Pedagogika jako filozofia stosowana 

Wychowanie jako proces warstwicowy i dialektyczny 

Cele wychowania moralnego. Cztery płaszczyzny bytu

i cztery warstwy wychowania 

3. Bogdana Suchodolskiego pedagogika kultury 

Życie i działalność naukowa Bogdana Suchodolskiego 

Udział Bogdana Suchodolskiego w przebudowie teorii

i metodologii poznania humanistycznego 

Filozofia kultury – osobowość – uspołecznienie 

Podstawy teorii wychowania przez sztukę 

4. Koncepcje Floriana Znanieckiego – zbieżne

z założeniami pedagogiki kultury 

Kulturalizm Znanieckiego 

Koncepcja współczynnika humanistycznego 

Poglądy Znanieckiego na wychowanie dla przyszłości 

5. Stefan Szuman 

 

Rozdział IV

Problematyka wychowania narodowego,

państwowego i obywatelskiego

1. Wychowanie narodowe w ujęciu Lucjana Zarzeckiego 

2. Problematyka wychowania państwowego

w twórczości Kazimierza Sośnickiego 

3. Poglądy Zygmunta Mysłakowskiego na rolę kultury

w kształtowaniu osobowości oraz w wychowaniu

narodowym i państwowym 

Kultura i wychowanie 

Oryginalność poglądów na temat wychowania

narodowego i państwowego 

4. Edukacja narodowa, państwowa i obywatelska

w twórczości Bogdana Nawroczyńskiego 

5. Refleksje Bogdana Suchodolskiego na temat edukacji

narodowej i państwowej 

6. Skrajnie nacjonalistyczne poglądy w wychowaniu

Ernesta Kriecka 

 

Rozdział V

Pedagogika kultury po drugiej wojnie światowej

1. Rozwój pedagogiki kultury po drugiej wojnie światowej 

2. Powojenna twórczość Bogdana Suchodolskiego 

Krytyka pedagogiki kultury 

Pedagogika humanistyczna 

Działalność Bogdana Suchodolskiego

w Narodowej Radzie Kultury 

3. Twórcza kontynuacja myśli intelektualnej

Bogdana Suchodolskiego w działalności Ireny Wojnar 

Wychowanie estetyczne 

Kształcenie humanistyczne 

Troska o inspirującą rolę spuścizny naukowej

Bogdana Suchodolskiego 

4. Aleksander Kamiński – kontynuator poglądów Sergiusza Hessena 

5. Pedagogika kultury w Polsce po 1995 roku 

Historia powrotu do pierwotnej nazwy kierunku 

Znaczące publikacje z pedagogiki kultury po 1995 roku 

Znaczące ośrodki w rozwijaniu pedagogiki kultury

po 1995 roku 

 

Rozdział VI

Pedagogika religijna, chrześcijańska i personalistyczna

– bliska pedagogice kultury

1. Pedagogika religijna w ujęciu Fryderyka Wilhelma Foerstera 

2. Personalizm Jacques,a Maritaina i Emmanuela Mouniera 

3. Wychowanie personalistyczne Karola Górskiego 

4. Personalizm Stefana Kunowskiego i Józefa Pastuszki 

5. Środowisko naukowe KUL w tworzeniu i upowszechnianiu

pedagogiki personalistycznej i chrześcijańskiej 

6. Inne ośrodki w Polsce kontynuujące idee pedagogiki

chrześcijańskiej i personalistycznej 

7. Założenia programowe Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej 

8. Poglądy Jana Pawła II na temat wychowania

– istotne nie tylko dla pedagogiki chrześcijańskiej 

 

Rozdział VII

Kontrowersje i dylematy pedagogiki kultury

i edukacji kulturowej w Polsce

1. Kultura pojmowana globalnie

jako podstawa współcześnie rozumianej paidei 

Kultura pojmowana globalnie 

Współczesne rozumienie paidei 

Najważniejsze zadania w kształceniu humanistycznym 

2. Kontrowersje wokół problematyki wychowania

patriotycznego i obywatelskiego 

3. Zbieżności, różnice i powiązania pedagogiki kultury

z innymi kierunkami oraz dyscyplinami pedagogicznymi 

Glosa do obiektywizmu w prezentowaniu różnych

teorii pedagogicznych 

Zbieżności i różnice między pedagogiką kultury,

pedagogiką chrześcijańską i edukacją międzykulturową 

Dlaczego Zespół Pedagogiki Kultury

i Edukacji Międzykulturowej? 

Cechy bliskie pedagogice kultury w innych

współczesnych kierunkach 

Samokontrola i samokształcenie 

Nota informacyjna o wykorzystanych niemalże w całości

wcześniejszych publikacjach autora 

Bibliografia 

Wybór tekstów 

1. Wilhelm Dilthey 

Właściwości nauk humanistycznych 

Przeżywanie i rozumienie 

Rozumienie 

2. Sergiusz Hessen: O sprzecznościach i jedności wychowania

Zagadnienia pedagogiki personalistycznej (Fragmenty) 

Idea ogólnego wykształcenia w pedagogice nowoczesnej 

3. Bogdan Nawroczyński: Dzieła wybrane

Ideał wykształcenia 

Indywidualność, charakter i osobowość 

Dobra narodowe i ogólnoludzkie 

4. Bogdan Suchodolski: Uspołecznienie kultury

Droga do kultury 

Powszechność kultury 

Młodość i przyszłość

5. Karol Górski: Wychowanie personalistyczne

Zasady personalizmu a wychowanie 

6. Bogdan Suchodolski: Wychowanie dla przyszłości

Wychowanie na miarę cywilizacji nowoczesnej 

7. Bogdan Suchodolski: Wychowanie mimo wszystko 

Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka 

8. Irena Wojnar: Humanistyczne i antropologiczne rozumienie kultury

– kontrowersje i wzbogacenia 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY

39,99 zł
33,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 42,00 zł
259,00 zł
227,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 219,00 zł
109,00 zł
95,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 91,90 zł
119,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 99,90 zł
59,00 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,90 zł
169,00 zł
162,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 137,90 zł
169,00 zł
148,72 zł
Najniższa cena z 30 dni: 169,00 zł
79,00 zł
71,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,00 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 82,90 zł
40,00 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 15,00 zł
54,00 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 99,90 zł
26,10 zł
23,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 24,00 zł
134,00 zł
117,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 109,90 zł
28,00 zł
25,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 25,90 zł
35,00 zł
31,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,80 zł