• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA - DYSKURSY, PROBLEMY, ROZWIĄZANIA

  • Wydawca: Łośgraf
  • Rok wydania: Warszawa 2009
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 684
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7644-018-7
 
59,00 zł
53,10 zł 53,10 zł PLN 1
Dostawa od 8.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

"...książka stanowi kolejną na naszym rynku propozycję zbiorowej, ale jednak odmiennej od dotychczasowych i zróżnicowanej analizy [zagadnień] współczesnej pedagogiki wczesnoszkolnej (...) pojawiają się tu zupełnie nieobecne w dotychczasowych publikacjach pola problemowe, które wyznaczają kierunek koniecznych poszukiwań czy rozstrzygnięć teoretycznych dla tej subdyscypliny pedagogicznej. Każdy z rozdziałów mógłby stanowić odrębna pozycję książkową. (...) [Książka] stanowi oryginalne i nowatorskie podejście do pedagogiki wczesnoszkolnej. (...) z rozprawy skorzystają tysiące osób studiujących w naszym kraju pedagogikę wczesnoszkolną czy kształcenie zintegrowane lub nauczanie początkowe na studiach kierunkowych i/lub podyplomowych, bo ta specjalność edukacji w szkolnictwie wyższym przyjmuje tak odmienne nazwy, kryjąc w sobie jednak wspólne źródło wiedzy, jaką jest właśnie pedagogika wczesnoszkolna i obszar jej praktyki edukacyjnej (kształcenie zintegrowane) w polskim systemie oświatowym. Jest to kolejny, ważny krok w kierunku autorskich, monograficznych rozpraw syntetycznych, jakie powinny powstawać w pedagogice."

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Spis treści

Wprowadzenie
Część I. Zmienność myślenia o dziecku i nauczycielu klas początkowych
Rozdział 1. Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej Dorota Klus-Stańska
1.1. Pedagogika jako językowe działanie
1.2. Wymiary dyskursów edukacyjnych
1.3. Język i dyskurs w pedagogice wczesnoszkolnej
1.4. Po co identyfikować dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej?
1.5. Władza, wiedza i dziecko w dyskursach wczesnoszkolnych
1.6. Obszary i rodzaje dyskursów wczesnoszkolnych
1.7. Odmiany dyskursów wczesnej edukacji
1.7.1. Dyskurs funkcjonalistyczno-behawiorystyczny „Edukować to kierować”
1.7.2. Dyskurs humanistyczno-adaptacyjny „ Edukować to akceptować”
1.7.3. Dyskurs konstruktywistyczno-rozwojowy „Edukować to organizować środowisko”
1.7.4. Dyskurs konstruktywistyczno-społeczny („Edukować to współpracować”)
1.7.5. Dyskurs krytyczno-emancypacyjny „ Edukować to skłaniać do krytycznego angażowania się”
1.8. Podsumowanie
Rozdział 2. Kategoria dziecka i dzieciństwa w nowożytnej myśli pedagogicznej Maria Szczepkowska-Pustkowska
2.1. Dziecko i dzieciństwo – badania, zmiana znaczeń
2.1.1. Dziecko i dzieciństwo w perspektywie wertykalnej
2.1.2. Dziecko i dzieciństwo w perspektywie horyzontalnej
2.2. Podsumowanie
Rozdział 3. Prawa dziecka Maria Szczepska-Pustkowska
3.1. Początki inicjatyw na rzecz praw dziecka
3.2. Krótkie kalendarium Praw Dziecka
3.3. Konwencja o Prawach Dziecka 
3.3.1. Co w praktyce oznacza posiadanie praw przez dzieci?
3.3.2. Edukacja w zakresie praw dzieci
3.4. Prawa dziecka w świetle antypedagogiki
3.5. Podsumowanie
Rozdział 4. Nauczyciel (wczesnej edukacji) w relacjach wolność i przymus Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
4.1. Współczesne modele bycia nauczycielem
4.1.1. Nauczyciel – adaptacyjny technik
4.1.2. Nauczyciel dialogujący
4.1.3. Refleksyjny praktyk 
4.1.4. Transformatywny intelektualista
4.2. Społeczno-instytucjonalne bariery nauczycielskiej emancypacji. Specyfika nauczyciela wczesnej edukacji
4.2.1. Dominująca potoczność
4.2.2. Przymus programowy – „wprowadzenie” znaczeń
4.2.3. Przymus programowy – „utrwalenie” znaczeń
4.2.4. Metodyczne uwodzenie
4.3. Nauczyciel jako bohater tragiczny
4.4. Podsumowanie
Rozdział 5. Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego Maria Mendel
5.1. Partnerstwo edukacyjne
5.2. Nauczyciel w partnerskiej relacji ze środowiskiem ucznia
5.3. Partnerstwo edukacyjne i kapitał społeczny
5.4. Partnerstwo edukacyjne a uspołecznienie szkoły: perspektywa krytyczna
5.5. Wybrane koncepcje partnerstwa edukacyjnego
5.5.1. Koncepcja „przezroczystej szkoły”
5.5.2. Koncepcja „szkoły elastycznej”
5.5.3. Koncepcja szkoły jako interprofesjonalnej wspólnoty
5.6. Tendencje w rozwoju partnerstwa edukacyjnego
5.7. Warunki wyjściowe dla partnerstwa edukacyjnego: repulsywne praktyki szkoły wobec rodziców
5.8. Kultura rodzicielska jako conditio sine qua non
5.9. Podsumowanie
Rozdział 6. (P)rogi szkoły Maria Mendel, Aleksandra Cieślak
6.1. Teoria rytów przejścia a progi szkoły
6.2. Organizacja i przebieg badania terenowego
6.3. Przedszkolak/uczeń
6.4. Rodzic przedszkolaka/rodzic ucznia
6.5. Student/nauczyciel
6.6. Podsumowanie
Część II. Socjalizacja – wychowanie – tożsamość dziecka
Rozdział 7. Oblicza szkolnej socjalizacji Marzenna Nowicka
7.1. Socjalizacja jako szeroka perspektywa identyfikacji procesów szkolnych
7.2. Typologie socjalizacji
7.3. Socjalizacja w wybranych teoriach socjologicznych
7.3.1. Socjalizacja w podejściu funkcjonalno-struktyralnym
7.3.2. Socjalizacja w teoriach konfliktowych
7.3.3. Socjalizacja w podejściu interpretatywnym
7.4. Socjalizacja w wybranych teoriach psychologicznych
7.4.1. Socjalizacja w podejściu behawioralnym
7.4.2. Socjalizacja w podejściu humanistycznym
7.4.3. Socjalizacja w podejściu poznawczym 
7.5. Podsumowanie
Rozdział 8. Wczesna edukacja i płeć kulturowa Lucyna Kopciewicz
8.1. Interakcje nauczycielsko-uczniowskie zachodzące w klasie szkolnej
8.2. Kompetencje szkolne nauczycielek podstawą odtwarzania nierówności płci
8.3. Próby tworzenia warunków równości przez nauczycielki
8.3.1. Szkolne funkcjonowanie uczennic i uczniów a odtwarzanie nierówności płci
8.3.2. Programy szkolne i treści kształcenia
8.3.3. Podręczniki szkolne
8.3.4. Komunikacja i androcentryzm językowy
8.3.5. Interakcje rówieśnicze
8.4. Podsumowanie
Rozdział 9. Książka obrazkowa dla dzieci Małgorzata Cackowska
9.1. O problemie jakości treści i formy ksiązki obrazkowej dla dzieci w Polsce
9.1.1. Od polityki kulturalnej państwa…
9.1.2. … do realnych efektów wolnego rynku
9.2. Znaczenie ksiązki obrazkowej dla dzieci jako medium kulturowego we wczesnej socjalizacji i wychowaniu
9.2.1. Pozycjonowanie się i władza dorosłego pośrednika
9.3. Estetyczne koncepcje książki obrazkowej nauczycieli i rodziców
9.3.1. Koncepcja „ksiązki kolorowej”
9.3.2. Koncepcja „ksiązki realistycznej”
9.3.3. Koncepcja „książki szablonowej”
9.3.4. Koncepcja „książki idyllicznej”
9.4. Książka w służbie konserwatywnym treściom
9.5. Podsumowanie
Rozdział 10. Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej Danuta Waloszek
10.1. Zabawa jako płaszczyzna doświadczenia siebie jako jednostki struktury społecznej
10.2. Właściwości i pierwiastki zabawy a doświadczanie zachowań społecznych przez dzieci w szkole
10.3. Między zabawą a gra w przestrzeni edukacji wczesnoszkolnej
10.4. Podsumowanie
Rozdział 11. Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji Małgorzata Karwowska-Struczyk
11.1. Umiejętności społeczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym
11.2. Przyjaźnie dziecięce
11.3. Zachowania altruistyczne
11.4. Konflikty – ich natura i sposoby rozwiązywania
11.5. Zaburzenia zachowania źródłem odrzucenia społecznego
11.6. Karać czy dyscyplinować i wspierać?
11.7. Sytuacja rodzinna jako ukryty kontekst kontaktów rówieśniczych
11.8. Relacje dorosły-dziecko jako wyznacznik powodzenia w kontaktach z rówieśnikami
11.9. Podsumowanie
Rozdział 12. Dziecięca codzienność w przestrzeni podwórka Jolanta Zwiernik
12.1. Dzieciństwo jako wytwór kultury
12.2. Przestrzenie i miejsca dzieciństwa
12.3. Odmiany myślenia o codzienności
12.4. Inspiracje badawcze
12.5. Zróżnicowanie podwórkowych przestrzeni
12.6. Podsumowanie
Rozdział 13. Dzieci z obszarów biedy i zaniedbań kulturowych
13.1. Ubóstwo dzieci w perspektywie globalnej i lokalnej Maria Szczepska-Pustkowska
13.1.1. Ubóstwo – krótki przegląd terminologiczny
13.1.2. Od problemów globalnych do globalizacji biedy
13.1.3. Polska bieda i jej (g)lokalne oblicza
13.2. Zjawisko biedy w krajach Unii Europejskiej Małgorzata Żytko
13.2.1. Czynniki potęgujące biedę w Polsce
13.2.2. Nierówności edukacyjne
13.2.3. Szkoła miejscem pogłębiania się różnic edukacyjnych i kulturowych
13.2.4. Kompensacyjna rola szkoły
13.3. Warunki poprawy pracy szkoły w zaniedbanych środowiskach na podstawie badań międzynarodowych
13.3.1. Proces edukacji
13.3.2. Rola szkolnych liderów
13.3.3. Tworzenie pozytywnej kultury szkoły
13.3.4. Współpraca z rodzicami
13.3.5. Wsparcie i pomoc dla działań szkoły
13.4. W poszukiwaniu dobrych przykładów: angielski program wyrównywania szans edukacyjnych Sure Start
Część III. Kształcenie – wiedza – dziecięce dociekania
Rozdział 14. Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko Dorota Klus-Stańska, Jolanta Kruk
14.1. WSTĘP – czyli dlaczego to nie jest rozdział z metodyki
14.2. Rozwojowa zmiana poznawcza Dorota Klus-Stańska
14.2.1. Istota zmiany rozwojowej
14.2.2. Jak oceniać zmianę rozwojową
14.2.3. Wspieranie poznawczej zmiany rozwojowej
14.3. Wiedza i sposoby jej nabywania Dorota Klus-Stańska
14.3.1. Tradycyjne przekonanie o tworzeniu się wiedzy w umyśle
14.3.2. Zmiana poglądów o konstruowaniu wiedzy przez jednostkę
14.3.3. Cechy procesu konstruowania wiedzy
14.3.4. Model szkolnego zajmowania się wiedzą
14.4. Przestrzeń i rzeczy jako środowisko uczenia się Jolanta Kruk
14.4.1. Założenia tradycyjnej koncepcji środowiska uczenia się 
14.4.2. Ograniczenia tradycyjnego rozumienia zasady poglądowości i ich przełamywania
14.4.3. Założenia interakcyjnego modelu środowiska uczenia się
14.4.4. Cechy środowiska wspierającego zmianę rozwojową 
14.4.5. Przebieg procesu projektowania środowiska uczącego
14.5. Podsumowanie Dorota Klus-Stańska, Jolanta Kruk
Rozdział 15. Programy kształcenia i podręczniki szkolne jako „wybór z kultury” Ewa Zalewska
15.1. Program kształcenia i podręcznik szkolny jako Konstruktorium: konteksty tworzenia programu i podręcznika
15.2. Program i podręcznik w ujęciu dyskursywno-analitycznym i konwencjonalnym
15.3. Podręcznik szkolny do klas I-III jako nośnik obrazu świata: między indoktrynacją a socjalizacją
15.4. Podsumowanie
Rozdział 16. Kształcenie zintegrowane jako koncepcja zmiany w polskiej edukacji początkowej Ewa Zalewska
16.1. Model nauczania całościowego: założenia i dylematy
16.2. Kształcenie zintegrowane w świetle założeń reformy edukacyjnej
16.3. Kształcenie zintegrowane jako koncepcja kształcenia dla rozwoju
16.4. Podsumowanie
Rozdział 17. Dociekania filozoficzne z dziećmi Maria Szczepska-Pustkowska
17.1. Dziecięce filozofowanie – kwestie terminologiczne
17.2. Wątpliwości wobec fenomenu dziecięcego filozofowania i ich konsekwencje
17.3. Dlaczego? – „uśmiercony” wymiar edukacji
17.4. Klasa szkolna jako wspólnota dociekająca
17.5. Filozofia dla dzieci Lipmana – podstawowe założenia i najważniejsze metody
17.6. Filozoficzne dociekania z dziećmi – co i jak oceniać?
17.7. Program Filozofia dla Dzieci w Polsce
17.8. Podsumowanie
Rozdział 18. Poznawanie ucznia Grażyna Szyling, Dorota Bronk, Jolanta Dyrda
18.1. Dyskusja nad tradycyjnym myśleniem o poznawaniu ucznia Grażyna Szyling, Dorota Bronk
18.1.1. Poznawania ucznia – ustalenia definicyjne i główne obszary problemów
18.1.2. Diagnostyka pedagogiczna jako dziedzina służąca poznawaniu ucznia
18.1.3. Poznawanie ucznia a praca nauczyciela
18.1.4. Obszary nauczycielskiej wiedzy o uczniu i ich właściwości
18.1.5. Poznawanie uczniów a cele edukacyjne
18.1.6. Warunki poznawania uczniów
18.1.7. Metody pozyskiwania informacji o uczniach
18.1.8. Ocenianie jako poznawanie ucznia Grażyna Szyling
18.2. Norma szkolna i jej pedagogiczne skutki Jolanta Dyrda
18.2.1. Instytucjonalne ramy szkoły
18.2.2. Szkolne mechanizmy kontrolowania wiedzy uczniów
18.2.3. Analiza pojęcia normy
18.3. Podsumowanie
Bibliografia
Informacje o Autorkach
Indeks osób
Indeks rzeczowy

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY