• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Perfumy Uwarunkowania kulturowo-społeczne

PERFUMY UWARUNKOWANIA KULTUROWO-SPOŁECZNE

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: dodruk 2018
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 300
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-292-0
 
40,00 zł
36,00 zł 36,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Perfumy Uwarunkowania kulturowo-społeczne

Autor: Beata Hoffmann

Zapach jest elementem doświadczenia prawie wszystkich ludzi. Proces uspołecznienia, któremu człowiek podlega jest również procesem socjalizacji zapachowej. Coraz więcej badań naukowych przemawia za faktem, że zapachy wpływają na ludzkie myślenie i zachowanie. Wiele jest też przykładów ukazujących jak ważnym nośnikiem społecznych informacji jest zapach. Można śmiało powiedzieć, że woń wpisana jest we współczesne zjawiska społeczne, jak i, co oczywiste, w życie poszczególnych jednostek.

Mimo, że współczesna socjologia jest w coraz większym stopniu dyscypliną wielowymiarową, niewiele jest w niej badań nad zmysłowymi aspektami życia społecznego. Lukę tę stara się wypełnić ta książka. Składają się na nią dwie podstawowe części: pierwsza poświęcona jest zapachowi i jego społecznym aspektom, druga – perfumom.

W części pierwszej omówione zostały takie zagadnienia jak: fizjologia zmysłów człowieka, wpływ woni na zachowania ludzi, funkcjonowanie zapachu w przestrzeni społecznej, indywidualne i społeczne funkcje zapachu, a także miejsce doznań zmysłowych w nauce i kulturze.

Część druga książki poświęcona jest perfumom. Ukazuję ich obecność w różnych obszarach życia kulturowo-społecznego, a w szczególności w muzyce, literaturze, historii i mitologii, sztukach plastycznych, przestrzeni miejskiej, polityce, religii i sztuce kulinarnej. Przyjmując perspektywę historyczną dokonuję analizy wzornictwa flakonów perfumeryjnych i nazw perfum. Omawiam też komponowanie pachnideł jak i jego silne powiązanie z kulturowo-ekonomicznymi procesami. Przestawiam wybrane aspekty promocji pachnideł, regulacji prawnej, analizę wonnych kompozycji w kontekście kultury indywidualizmu, jak i prezentuję perfumeryjne upodobania w różnych krajach świata. Najobszerniejszą część, poświęconą społeczno-kulturowej historii pachnideł poświęcam przedstawieniu i uzasadnienie historycznych przemian konwencji zapachowych, zachodzących pod wpływem zmian w kulturze i społeczeństwach różnych epok, ale i różnych szerokości geograficznych. Część ta nie tylko ukazuje kierunki owych przemian, ale też przedstawia ich społeczno- obyczajowo-kulturowe tło.

Sensoryczne aspekty życia codziennego i codziennych praktyk, obecność pachnideł w otaczającym nas świecie jednoznacznie wskazują, że historia rozwoju sztuki perfumeryjnej jest swoistą historią tradycji i obyczajów człowieka, a rola pachnideł wykracza poza walory doceniane jedynie zmysłem powonienia.

Książkę rozpoczynają rozważania nad rolą zmysłu powonienia w życiu człowieka, a kończą spostrzeżenia dotyczące znaczenia pachnideł w życiu jednostek, grup społecznych i w kulturze. Tym samym uświadamiają, że niewielki szklany flakon wypełniony płynem to nie tylko buteleczka perfum, ale też ważny element kultury.

Tagi: Aromaterapia ,

Spis treści

Perfumy Uwarunkowania kulturowo-społeczne

Autor: Beata Hoffmann

Wstęp  

Część I
Zapach

1. Zapach – próba definicji  
2. Zmysł węchu i percepcja wrażeń węchowych  
Zmysły     
Zmysł wzroku  
Zmysł słuchu     
Zmysł równowagi     
Odczuwanie skórne    
Zmysł smaku  
Zmysł powonienia  
3. Zapach a fizjologiczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka     
4. Przestrzeń społeczna a zapach 0
5. Zapach jako źródło i nośnik informacji społecznych  
Woń człowieka     
Informacje społeczne a zapach     
6. Kultura i nauka a zapach     
Zmysłowość w poglądach filozofów     
Przemiany poglądów na zapach i zmysł powonienia     
Węch deprecjonowany  
Węch uznany  
Węch w naukach społecznych    
7. Świat zapachu w języku, czyli (nie)autonomiczny opis woni  

Część II
Pachnidła

1. Perfumy i wody zapachowe  
Skład pachnideł 
Otrzymywanie wonnych składników 
Architektura perfum
Podstawowe rodziny zapachowe  
2. Bohaterowie kreowanego zapachu    
Krótka historia perfumiarzy  
Inspiracje    
3. Prawne aspekty stosowania substancji zapachowych w perfumach, wodach perfumowanych, wodach toaletowych, wodach odświeżających i wodach kolońskich    
4. Pachnidła w świecie otaczającym  
W muzyce    
W literaturze    
W historii i mitologii  
W filmie  
W sztukach plastycznych  
W przestrzeni miejskiej  
W polityce     
W religii  
W sztuce kulinarnej  
5. Człowiek w świecie perfum, czyli znaczenie „zapachu indywidualnego wyboru”  
6. Promocja    
7. Perfumeryjne flakony  
8. Nazwy pachnideł     
9. Społeczno-kulturowa historia pachnideł  
Starożytność  
Cywilizacja babilońska  
Egipt     
Indie  
Chiny  
Japonia  
Persja     
Żydzi     
Grecja     
Rzym     
Średniowiecze  
Arabowie     
Pachnidła w Europie późnego średniowiecza  
Okres nowożytny  
Renesans  
Barok, rokoko, klasycyzm  
Wiek XIX  
Koniec XIX i początek XX wieku  
Czasy najnowsze     
Lata dwudzieste XX wieku    
Lata trzydzieste XX wieku    
Lata czterdzieste XX wieku  
Lata pięćdziesiąte XX wieku    
Lata sześćdziesiąte XX wieku  
Lata siedemdziesiąte XX wieku    
Lata osiemdziesiąte XX wieku    
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku     
Początek XXI wieku  
Ostatnie lata     
10. Ekskluzywne kompozycje niszowe jako przykład próby indywidualizacji wonnej kompozycji  
Marka niszowa na tle innych  
Specyfika marek niszowych  
Krótka historia marek niszowych     
Przykłady marek niszowych  
11. Atlas upodobań, czyli społeczno-kulturowe uwarunkowania wyborów perfumeryjnych w świecie (kultury Zachodu)  

Zakończenie  

Literatura cytowana i przywoływana w książce  

Podstawowe informacje o wymienionych w książce
projektantach mody i kompozycji perfumeryjnych oraz właścicielach marek sygnowanych zazwyczaj własnym nazwiskiem    

Indeks nazwisk    

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY