• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-21443_17264_150x190

PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PODRĘCZNIK DLA STUDIÓW MEDYCZNYCH

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2008, dodruk 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 448
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-4905-3
 
119,00 zł
99,90 zł 99,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 260zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Pielęgniarstwo neurologiczne autorstwa Krystyny Jaracz oraz Wojciecha Kozubskiego, to pierwszy, nowoczesny podręcznik, który uwzględnia aktualną wiedzę w dziedzinie neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego. Obejmuje zakres wiedzy zgodny z obowiązującym programem nauczania tego przedmiotu na uczelniach polskich i w krajach Unii Europejskiej.
Publikacja Pielęgniarstwo neurologiczne składa się z trzech części. Część pierwsza zawiera wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego, stanowiące podstawę do zrozumienia zaburzeń czynności układu nerwowego, a cześć druga - metody i procedury badania układu nerwowego, w tym tzw. badania dodatkowe. W części trzeciej omówiono szczegółowe zagadnienia dotyczące pielęgnowania pacjenta z najczęstszymi chorobami i zespołami neurologicznymi. Na końcu podręcznika zamieszczono wzór dokumentacji procesu pielęgnowania chorego neurologicznego oraz formularze klinimetrycznych narzędzi oceny pacjenta, wykorzystywane w specjalistycznej opiece pielęgniarskiej.
Publikacja Pielęgniarstwo neurologiczne jest adresowana do studentów pielęgniarstwa, ale może być również przydatna dla pielęgniarek pracujących na oddziałach neurologicznych oraz przygotowujących się do specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego. To znakomita pozycja, która pozwoli znaleźć pytanie na wiele nurtujących odpowiedzi!

Spis treści

Część I: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii   
Cele rozdziałów   
Słowa kluczowe   
1. Rozwój i podział układu nerwowego   
1.1. Rozwój rdzenia kręgowego   
1.2. Rozwój mózgowia   
1.3. Rdzeniomózgowie   
1.4. Rozwój tyłomózgowia wtórnego   
1.5. Rozwój śródmózgowia   
1.6. Rozwój międzymózgowia   
1.7. Rozwój kresomózgowia   
2. Komórki układu nerwowego i przewodzenie synaptyczne   
2.1. Komórki nerwowe   
2.2. Synapsy   
2.3. Komórki glejowe   
3. Kości czaszki i kręgosłupa   
4. Opony i przestrzenie międzyoponowe   
5. Płyn mózgowo-rdzeniowy   
6. Unaczynienie mózgowia i bariera krew-mózgowie  
6.1. Tętnica szyjna wewnętrzna   
6.2. Układ kręgowo-podstawny   
6.3. Koło tętnicze mózgu (Willisa)   
6.4. Tętnice przodomózgowia   
6.5. Tętnice móżdżku i pnia mózgowia   
6.6. Żyły mózgowia   
6.7. Bariera krew-mózgowie. Narządy okołokomorowe
7. Budowa piętrowa mózgowia   
7.1. Kresomózgowie   
7.2. Międzymózgowie   
7.3. Śródmózgowie   
7.4. Tyłomózgowie wtórne   
7.5. Rdzeniomózgowie   
7.6. Układy czynnościowe mózgowia   
7.7. Układ siatkowaty   
7.8. Układ limbiczny   
7.9. Układ komorowy   
8. Rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe  
8.1. Nerw rdzeniowy   
9. Nerwy czaszkowe   
10. Układ autonomiczny  
10.1. Układ współczulny   
10.2. Układ przywspółczulny   
Pytania sprawdzające  
Część II. Badanie układu nerwowego i pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego
11. Badanie neurologiczne i neuropsychologiczne   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
11.1. Podstawy badania neurologicznego   
11.2. Podstawy badania neuropsychologicznego   
Pytania sprawdzające   
12. Badania pracowniane w chorobach układu nerwowego   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
12.1. Badania neuroobrazowe struktur anatomicznych ośrodkowego układu nerwowego   
12.2. Badania neuroobrazowe czynnościowe układu nerwowego
12.3. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego   
12.4. Badania krwi i moczu   
12.5. Badania elektrofizjologiczne   
12.6. Badanie naczyń mózgowych i przepływu krwi w mózgowiu  
Pytania sprawdzające

13. Pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe  
13.1. Pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego
Pytania sprawdzające   
Załączniki  
Część III: Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach układu nerwowego
14. Podstawy teoretyczne procesu pielęgnowania   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
14.1. Proces pielęgnowania i diagnoza pielęgniarska   
Pytania sprawdzające   
15. Choroby naczyniowe mózgu. Udar mózgu   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
15.1. Podstawy kliniczne chorób naczyniowych mózgu
15.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym po udarze mózgu  
Pytania sprawdzające   
16. Choroby demielinizacyjne. Stwardnienie rozsiane   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
16.1. Podstawy kliniczne chorób demielinizacyjnych ?  stwardnienie rozsiane   
16.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym  ze stwardnieniem rozsianym   
Pytania sprawdzające   
17. Choroby układu pozapiramidowego. Choroba Parkinsona   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
17.1. Podstawy kliniczne chorób układu pozapiramidowego  ? choroba Parkinsona, pląsawice, dystonie
17.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona  
Pytania sprawdzające   
18. Zespoły otępienne ? choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, choroba rozsianych ciał Lewy?ego   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe  

18.1. Podstawy kliniczne zespołów otępiennych ? choroba Alzheimera,  otępienie naczyniopochodne, choroba rozsianych ciał Lewy?ego
18.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem chorym na chorobą Alzheimera   
Pytania sprawdzające   
19. Choroby nerwowo-mięśniowe. Miastenia   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
19.1. Podstawy kliniczne chorób nerwowo-mięśniowych
19.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym na miastenię
Pytania sprawdzające   
20. Padaczka   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
20.1. Padaczka ? podstawy kliniczne   
20.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym na padaczkę
Pytania sprawdzające   
21. Neuropatie obwodowe i wybrane choroby nerwów czaszkowych   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
21.1. Podstawy kliniczne neuropatii obwodowych   
21.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z zespołem Guillaina-Barrégo   
21.3. Podstawy kliniczne wybranych chorób nerwów czaszkowych
21.4. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z wybranymi chorobami nerwów czaszkowych   
Pytania sprawdzające   
22. Wybrane choroby infekcyjne układu nerwowego   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
22.1. Podstawy kliniczne wybranych chorób infekcyjnych układu  nerwowego   
22.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z ostrą  infekcją ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/mózgu)
Pytania sprawdzające   
23. Zespoły bólowe kręgosłupa   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe  

23.1. Podstawy kliniczne zespołów bólowych kręgosłupa
23.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z objawami zespołu bólowego kręgosłupa   
Pytania sprawdzające  
24. Bóle głowy   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
24.1. Bóle głowy ? podstawy kliniczne   
24.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z samoistnym  bólem głowy  
Pytania sprawdzające   
25. Choroba neuronu ruchowego. Stwardnienie zanikowe boczne   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe  
25.1. Podstawy kliniczne chorób neuronu ruchowego.  Stwardnienie zanikowe boczne  
25.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym  na stwardnienie zanikowe boczne   
Pytania sprawdzające   
26. Guzy mózgu i zespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego  
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
26.1. Zespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego  i guzy mózgu ? podstawy kliniczne  
26.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym ze wzmożonym  ciśnieniem wewnątrzczaszkowym   
26.3. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z guzem mózgu
Pytania sprawdzające   
27. Urazy czaszkowo-mózgowe   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
27.1. Urazy czaszkowo-mózgowe ? podstawy kliniczne
27.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z urazem  czaszkowo-mózgowym   
Pytania sprawdzające   
28. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego   
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
28.1. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego ? podstawy kliniczne
28.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z urazem  kręgosłupa i rdzenia kręgowego   
Pytania sprawdzające

29. Intensywna terapia w chorobach układu nerwowego
Cele rozdziału   
Słowa kluczowe   
29.1. Ocena świadomości i jej zaburzenia   
29.2. Ocena podstawowych czynności życiowych   
29.3. Bilans płynów  
29.4. Obserwacja w kierunku powikłań związanych z przebiegiem  choroby i leczeniem   
29.5. Ocena stanu odżywienia   
29.6. Monitorowanie aparaturowe chorego na oddziale intensywnego nadzoru neurologicznego   
29.7. Działania profilaktyczne i rehabilitacyjne na oddziale intensywnego nadzoru neurologicznego   
29.8. Śmierć mózgu  
Pytania sprawdzające

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

139,00 zł
118,90 zł
39,00 zł
33,20 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY