• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom I/II

PIELĘGNIARSTWO W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ. TOM I/II

  • Wydawca: Makmed
  • Rok wydania: 2008/2010
  • Ilość stron: 477
  • Oprawa: miękka
 
86,00 zł 86,00 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom I:

Niniejsza publikacja  Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej stanowi wyczerpujące źródło wiedzy z zakresu profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w środowisku człowieka. Opracowanie to zawiera syntezę wiedzy z zakresu koncepcji oraz kształtowania się polskiej misji podstawowej opieki zdrowotnej na przestrzeni ostatnich 10 lat. W pierwszym tomie szczegółowo omówiono problem opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym, świadczonej przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną. Kolejny tom obejmuje treści z zakresu pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz w ochronie zdrowia pracujących. Należy zauważyć, że jest to dotychczas jedyna zwarta pozycja wskazująca na zadania współczesnego pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej.

"Inicjatywa przygotowania podręcznika z zakresu POZ dla pielęgniarek wydaje się niezwykle cenna i potrzebna. Tutaj bowiem, w POZ, dokonują się i dokonywać się będą podstawowe działania na rzecz poprawy zdrowia jednostek, grup społecznych, grup wiekowych (np.: dzieci, pracowników, ludzi w podeszłym wieku). Opracowanie podręcznika pomocnego w przygotowaniu kadr pielęgniarskich do pracy w POZ i ułatwiającego realizację zadań przez pielęgniarki już zatrudnione jest niezwykle istotne i zasługuje na poparcie. Gratuluję inicjatywy i podziwiam wysiłek włożony w przygotowanie tej publikacji."
Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym

"Ogólne ramy programowe przedmiotu "Podstawowa opieka zdrowotna i pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne", do nauczania którego przeznaczony jest ten podręcznik, obejmują następujące zagadnienia:
- struktura i zakres świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej;
- zadania zespołu podstawowej opieki zdrowotnej;
- rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych jednostki, rodziny i społeczności lokalnej;
- planowanie i realizacja opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania, nauki i pracy;
- udział pielęgniarki w realizowaniu zadań wynikających z programów polityki zdrowotnej.

Podręcznik wyczerpuje w całości tę tematykę. Redaktor i Autorzy sprostali wyzwaniom dydaktycznym współczesnego pielęgniarstwa, we właściwych proporcjach prezentując obszerną, interdyscyplinarną problematykę."
Prof. AM dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom II:

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej tom II, poświęcony pielęgniarstwu w środowisku nauczania i wychowania oraz w środowisku pracy, jest skierowany do studentów pielęgniarstwa, a także uczestników kształcenia podyplomowego, np. kursów kwalifikacyjnych z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego. Wspólnym celem obu tych dziedzin pielęgniarstwa jest ochrona zdrowia poprzez sprawowanie głównie profilaktycznej opieki zdrowotnej. Zarówno w środowisku szkolnym, jak i środowisku pracy, podstawowymi zadaniami pielęgniarek jest ich udział w: badaniach profilaktycznych; nadzorowaniu środowiska oraz edukacji zdrowotnej podopiecznych. Są to obszary pielęgniarstwa sprzyjające największej jego samodzielności zawodowej, która wymaga od pielęgniarek wielu umiejętności (np. obserwacji czy współpracy w wielodyscyplinarnym zespole) oraz odpowiedzialności (m.in. za wczesne rozpoznawanie problemów zdrowotnych i społecznych uczniów i pracujących).  Pełna realizacja celów i zadań pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz pracy, wsparta scharakteryzowanym w niniejszym tomie zakresem wiedzy i umiejętności wymaganych od tego personelu, powinna sprzyjać osiąganiu wyjątkowo dużej satysfakcji zawodowej tych pielęgniarek - "opiekunów spolegliwych" uczniów i pracowników.

Zobacz również: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom I, Dorota Kiliańska

Zobacz również: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom II, Beata Brosowska, Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz 

Spis treści

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom I:

1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce
- Koncepcja POZ według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
- POZ w dokumentach międzynarodowych
- Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce po 1999 r.

Kontraktowanie świadczeń pielęgniarek i położnych w POZ
- Rynek usług medycznych
- Organizacyjno-prawne aspekty wykonywania zawodu oraz samodzielności zawodowej pielęgniarki i położnej 40
- Praktyka pielęgniarek i położnych: indywidualna, grupowa, specjalistyczna
- Pielęgniarka/położna w roli świadczeniodawcy

Jakość świadczeń pielęgniarki w POZ
- Kompetencje pielęgniarki i położnej POZ
- Współpraca na poziomie zespołu POZ
- Standardy w pielęgniarstwie POZ

2. WYBRANE ZAGADNIENIA PIELĘGNIARSTWA W POZ

Koncepcja opieki środowiskowej w pielęgniarstwie

Pielęgniarstwo POZ
- Podmiot opieki pielęgniarki POZ
- Przemiany we współczesnych rodzinach i problemy będące efektem tych przemian
- Społeczność lokalna podmiotem opieki pielęgniarki POZ
- Praca pielęgniarki POZ w oparciu o metodę procesu pielęgnowania
- Dokumentowanie procesu pielęgnowania
- Wsparcie społeczne w praktyce pielęgniarki POZ

Pomoc społeczna - wsparcie instytucjonalne w pielęgniarstwie POZ

Pielęgniarstwo POZ w opiece nad zdrowym i chorym
- Promocja zdrowia i profilaktyka w praktyce pielęgniarki POZ
- Zapobieganie wypadkom w środowisku domowym
- Edukacja w zakresie naturalnego i sztucznego karmienia dzieci
- Edukacja w zakresie aktywności ruchowej
- Edukacja w zakresie szczepień ochronnych
- Edukacja w zakresie profilaktyki stomatologicznej
- Edukacja w zakresie modyfikacji zachowań zdrowotnych
- Pielęgniarska opieka nad chorym w środowisku domowym
- Przygotowanie środowiska domowego do opieki nad chorym po jego powrocie ze szpitala
- Pielęgniarska opieka nad niepełnosprawnymi
- Opieka pielęgniarska nad chorym z niepełnosprawnością sensoryczną
- Opieka pielęgniarska nad chorym z niepełnosprawnością fizyczną
- Opieka pielęgniarska nad osobami z niepełnosprawnością psychiczną
- Pielęgniarstwo rodzinne w opiece nad seniorem w domu
- Aktywność ruchowa seniorów
- Sprawność funkcjonalna osób po 65. roku życia
- Stan odżywienia osób w podeszłym wieku
- Postawy wobec starości
- Pomoc geriatryczna dla ludzi starzejących się i starych
- Systemy świadczeń społecznych na rzecz ludzi starszych
- Problemy opieki nad seniorami w praktyce pielęgniarki rodzinnej

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom II


1. PIELĘGNIARSTWO W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
Beata Brosowska
Organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w szkole
- Założenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami
- Struktura organizacyjna i nadzór merytoryczny
- Jakość w medycynie szkolnej
- Kompetencje i zadania pielęgniarki medycyny szkolnej
- Dokumentacja ucznia: skład, udostępnienie, przechowywanie
- Standardy w medycynie szkolnej
- Współpraca z zespołem POZ i kadrą nauczycielską

Problemy uczniów w środowisku szkolnym - zadania pielęgniarki
- Stan zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce
- Problemy zdrowotne, społeczne i szkolne uczniów
- Urazy, wypadki - pierwsza pomoc w szkole
- Problemy w rodzinie ucznia

Środowisko szkoły a zdrowie
- Środowisko fizyczne szkoły
- Środowisko społeczne szkoły

Proces pielęgnowania w medycynie szkolnej
- Techniki i metody gromadzenia danych o uczniu
- Diagnoza pielęgniarska w środowisku nauczania
- Planowanie działań
- Realizacja procesu pielęgnowania

Edukacja zdrowotna i profilaktyka w szkole
- Programy edukacyjne
- Metody edukacji w szkole - zadania pielęgniarki
- Profilaktyka w medycynie szkolnej i udział w niej pielęgniarki
- Testy przesiewowe
- Szkoła promująca zdrowie

Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole - działania pielęgniarki

Piśmiennictwo
Zadania sprawdzające
Podsumowanie
Załączniki
Spis tabel i rycin

2. PIELĘGNIARSTWO W OPIECE NAD ZDROWIEM PRACUJĄCYCH
Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz
Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi
- Od przemysłowej służby zdrowia do służby medycyny pracy
- Ustawa o służbie medycyny pracy
- Organizacja ochrony zdrowia pracujących w Polsce

Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
- Pielęgniarstwo w opiece nad zdrowiem pracujących w Europie
- Pielęgniarstwo w opiece nad zdrowiem pracowników w Polsce
- Rozwój pielęgniarstwa przemysłowego
- Przygotowanie zawodowe pielęgniarek
- Podstawy prawne wykonywania zadań pielęgniarek służby medycyny pracy (SMP)
- Obecna sytuacja pielęgniarstwa w opiece nad zdrowiem pracujących
- Praktyczne zadania pielęgniarek służby medycyny pracy (SMP)

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY