• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
Poradnik opiekuna seniora

PORADNIK OPIEKUNA SENIORA

 • Wydawca: Wolters Kluwer
 • Rok wydania: 2018
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 448
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-8124-427-5
 
49,00 zł
43,20 zł 43,20 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Poradnik opiekuna seniora

Redakcja: Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz

"Zaletą poradnika jest jego czytelna forma, liczne zestawienia, tabele oraz praktyczne informacje z szerokiego spektrum zagadnień, takich jak medycyna, prawo, psychologia i socjologia. Ułatwieniem dla czytelnika jest także możliwość zapoznawania się z poszczególnymi rozdziałami bez zagłębiania się w całość książki - każdy rozdział stanowi spójną, odrębną całość. Szczerze jednak polecam lekturę całego podręcznika”.

[ze słowa wstępnego]
Prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ KOKOSZKA
Kierownik II Kliniki Psychiatrycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło wiedzy dla osób opiekujących się starszymi członkami rodziny lub sprawujących opiekę nad seniorami w ramach pracy zawodowej. 

Czytelnik dowie sie z książki m.in.:

 • jak opiekować się seniorem, pamiętając o jego bezpieczeństwie, codziennej aktywności i budowaniu relacji z młodszymi pokoleniami;
 • jak wspierać osobę starszą w zmaganiu się z najbardziej typowymi chorobami wieku senioralnego oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i poznawczymi;
 • jak rozmawiać z seniorem o starzeniu się oraz zmianach zachodzących w jego życiu i organizmie;
 • jakie znaczenie w życiu seniora ma religia;
 • jakie są najważniejsze zagadnienia prawne dotyczące seniora;
 • jak opiekun seniora może zadbać o siebie (szczególnie w okresie wypalenia zawodowego i braku wsparcia).

Tagi: opieka nad osobami starszymi ,

Spis treści

Poradnik opiekuna seniora

Redakcja: Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz

Słowo wstępne 

Przedmowa

Podziękowania 

Wstęp - zrozumieć starość (Magdalena A. Łazarewicz) 

CZĘŚĆ PIERWSZA
OPIEKA NAD ZDROWYM SENIOREM

Radzenie sobie z procesem starzenia się (Magdalena A. Łazarewicz)

Zmiany o charakterze biologicznym 
Zmiany o charakterze poznawczym 

Aktywność i motywacja (Joanna Chylińska) 
Przekonania na temat starości 
Poczucie kontroli 
Poczucie własnej skuteczności 

Relacje osób starszych z pokoleniem najmłodszych (Marta Rzadkiewicz) 
Relacja dziadkowie - wnuki jako element złożonego systemu rodzinnego 
Co to znaczy "być babcią" i "być dziadkiem"? 
Funkcjonowanie seniora a relacje międzypokoleniowe 
Wspólne spędzanie czasu wnuków i dziadków 
Rozmowy z dziećmi o starości
Zmiany w życiu rodziny a dziecięce uczucia
Podsumowanie

Seksualność seniorów (Tomasz Krasuski, Krzysztof Owczarek) 
Źródła problemów seksualnych osób starszych
Aktywność seksualna seniorów
Przemoc seksualna wobec osób starszych 
Podsumowanie 

CZĘŚĆ DRUGA
ZMAGANIE SIĘ Z CHOROBĄ SOMATYCZNĄ W WIEKU SENIORALNYM 

Każdy choruje inaczej (Dorota Włodarczyk) 

Komunikacja zależna od nastroju (Joanna Buczkowska)
Reakcje na zmiany stanu zdrowia 
Znaczenie dobrej komunikacji 

Odstępstwa od zaleceń lekarskich (Krzysztof Owczarek) 

Starzenie się osób niepełnosprawnych (Mirosława Adamus) 
Definicja niepełnosprawności 
Wpływ czasu - trudny proces przystosowywania się do niepełnosprawności 
Skuteczne sposoby działania - pomoc w przejściu przez proces adaptacji do niepełnosprawności |

Otyłość (Agnieszka Dziurowicz-Kozłowska)
Metody pomiaru otyłości
Rozpowszechnienie otyłości 
Zdrowotne konsekwencje otyłości 
Psychospołeczne konsekwencje otyłości 
Leczenie otyłości 
Podsumowanie 

Niedożywienie (Mariusz Jaworski)
Rozpowszechnienie niedożywienia
Przyczyny niedożywienia u seniorów 
Metody pomiaru niedożywienia 
Zdrowotne konsekwencje niedożywienia 
Leczenie niedożywienia
Podsumowanie 

Cukrzyca (Przemysław Mućko) 
Typy cukrzycy 
Jak zmniejszyć ryzyko pojawienia się cukrzycy? 
Jak opiekować się osobą z cukrzycą?
Podsumowanie

Padaczka (Krzysztof Owczarek) 
Występowanie padaczki 
Leczenie padaczki 
Opieka nad osobami starszymi z padaczką 
Czynniki prowokujące wystąpienie napadu padaczkowego
Zalecenia lekarskie 
Problemy osób chorych
Wpływ otoczenia rodzinnego
Uczucia i emocje
Pamięć i inne procesy poznawcze u osób starszych z padaczką 
Podsumowanie

Choroba Parkinsona (Małgorzata Tomaszewska)
Zaburzenia nastroju 
Zaburzenia psychotyczne 
Zaburzenia snu 
Zaburzenia poznawcze
Podsumowanie 

Ból przewlekły w chorobach narządu ruchu (Małgorzata Tomaszewska, Magdalena A. Łazarewicz)
Psychologia bólu przewlekłego
Wymiary bólu 
Czynniki nasilające ból
Pomoc specjalistów w walce z bólem przewlekłym 

CZĘŚĆ TRZECIA
SPECYFIKA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI I POZNAWCZYMI 

Zaburzenia nastroju (Joanna Buczkowska)
Depresja
Lęk 

Udar mózgu (Magdalena A. Łazarewicz, Małgorzata Tomaszewska) 
Typy udarów mózgu 
Czynniki ryzyka udaru mózgu 
Objawy udaru mózgu
Intensywna terapia i okres leczenia szpitalnego 
Konsekwencje udaru mózgu 
Problemy z motywacją chorego do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji 

Zespół otępienny (Magdalena A. Łazarewicz)
Objawy i przebieg choroby Alzheimera
Specyfika opieki nad osobą starszą cierpiącą na demencję 
Komunikacja z osobą starszą cierpiącą na demencję 
Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami osoby starszej cierpiącej na demencję

Zaburzenia psychotyczne (Jonathan W. Britmann) 
Podstawowe pojęcia psychiatrii i psychologii klinicznej
Przyczyny powstawania i objawy wybranych zaburzeń psychotycznych
Metody rehabilitacji osób chorych psychicznie 
Dokąd należy zgłosić się po pomoc? Organizacja opieki psychiatrycznej w Polsce

Alkoholizm (Justyna Britmann, Stanisław Wójtowicz)
Kryteria alkoholizmu 
Przyczyny problemów alkoholowych w wieku starszym 
Rozpoznawanie objawów uzależnienia od alkoholu 
Leczenie
Skutki alkoholizmu 
Zaburzenia psychiczne związane z uzależnieniem od alkoholu 

CZĘŚĆ CZWARTA
KU SCHYŁKOWI ŻYCIA 

Bilans życia (Sławomira Woźniak)

Jak pomóc seniorowi w dokonywaniu bilansu życia?
Wybrane sposoby prowadzenia bilansu życia

Czas pożegnań. Rozmowy o śmierci (Anna Jakubowska-Winecka)
Czy należy rozmawiać o śmierci? 
Podejmowanie przez seniora tematu własnej śmierci 
Umieranie jako proces psychologiczny
Umieranie jako rekapitulacja życia 
Podsumowanie 

Pomaganie rodzinie osoby chorej terminalnie (Joanna Buczkowska) 

Wnuki w obliczu zbliżającej się śmierci dziadków (Marta Rzadkiewicz) 
Rozmowy z dziećmi o śmierci 
Reakcje dzieci na śmierć bliskiej osoby
Udział dziecka w pogrzebie
Jak pomóc najmłodszym w żałobie?

CZĘŚĆ PIĄTA
RELIGIA I JEJ ZNACZENIE W OKRESIE STAROŚCI 

Wymiar duchowy. Wiedza i religia (Hanna Rozenek, Jolanta Banasiewicz, Krzysztof Owczarek) 

Chrześcijaństwo (Krzysztof Owczarek, Hanna Rozenek, Jolanta Banasiewicz) 
Katolicyzm 
Wyznanie rzymskokatolickie
Prawosławie 
Protestantyzm 
Świadkowie Jehowy

Judaizm (Jolanta Banasiewicz, Hanna Rozenek, Krzysztof Owczarek) 
Ważniejsze święta i okresy wyznawców judaizmu
Judaizm a osoby w starszym wieku 

Buddyzm (Jolanta Banasiewicz, Hanna Rozenek, Krzysztof Owczarek) 
Cztery Szlachetne Prawdy Buddyzmu 
Najważniejsze święta 

Islam (Krzysztof Owczarek, Hanna Rozenek, Jolanta Banasiewicz) 
Pięć filarów Islamu 
Wybrane obrzędy muzułmanów 

Uwagi końcowe (Hanna Rozenek, Jolanta Banasiewicz, Krzysztof Owczarek) 
Znaczenie wspólnoty religijnej
Opiekun nie musi pozostawać sam
Refleksja końcowa 

CZĘŚĆ SZÓSTA
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE WIEKU SENIORALNEGO 

Alimenty (Janusz Kopciński) 
Na czym polega stan niedostatku? 
Od kogo można domagać się alimentów?
Jaki jest zakres roszczeń alimentacyjnych? 
W jaki sposób dochodzić należnych alimentów? 
Kto może pomóc przed sądem w dochodzeniu alimentów?

Dziedziczenie (Janusz Kopciński)
Prawa majątkowe nie podlegające dziedziczeniu 

Z czego wynika prawo do spadku? 
Kto dziedziczy po zmarłym, gdy nie sporządził on testamentu? 
Kto może sporządzić ważny testament? 
W jakiej formie sporządzić testament? 
W jaki sposób sformułować treść testamentu? 
Czy możliwa jest zmiana lub odwołanie testamentu? 
Na czym polega wydziedziczenie i co to jest zachowek? 

Załatwianie spraw przez pełnomocnika (Janusz Kopciński) 
Rodzaje pełnomocnictw 
Opłaty za pełnomocnictwo 
Odwołanie pełnomocnictwa 
Dokonywanie czynności przez pełnomocnika po odwołaniu pełnomocnictwa 
Przekroczenie zakresu upoważnienia oraz działanie bez umocowania 
Powszechne codzienne sprawy seniora, które mogą zostać załatwione za pośrednictwem pełnomocnika (osoby upoważnionej) 

Zasiłek pogrzebowy (Janusz Kopciński) 
Co to jest zasiłek pogrzebowy? 
Okoliczności uzasadniające wypłatę zasiłku 
Osoby uprawnione do uzyskania zasiłku

CZĘŚĆ SIÓDMA
PORADNIK

Zdrowie (Magdalena A. Łazarewicz) 
W jaki sposób przygotować się do wizyty u lekarza? 
O czym należy pamiętać w trakcie wizyty u lekarza? 
Zasady bezpiecznego przyjmowania leków 
Co zrobić, gdy osoba starsza odmawia jedzenia lub nie ma apetytu? 

Higiena (Magdalena A. Łazarewicz) 
Jak sprawnie pomóc seniorowi w umyciu się? 
W jaki sposób ułatwić seniorowi ubieranie się? 
Jak zapobiegać "wypadkom" związanym z nietrzymaniem moczu i stolca? 

Bezpieczeństwo (Magdalena A. Łazarewicz) 
Zapobieganie upadkom i złamaniom
W jaki sposób przekonać osobę starszą do korzystania z chodzika? 

CZĘŚĆ ÓSMA
ZADBAJ O SIEBIE 

Wypalenie zawodowe i opiekuńcze (Magdalena A. Łazarewicz, Kornelia Maciejewska) 
Rozwój, objawy i konsekwencje zespołu wypalenia zawodowego i opiekuńczego
Przyczyny wypalenia zawodowego i opiekuńczego 

Umysł i ciało pod opieką (Magdalena A. Łazarewicz) 

Panowanie nad złością (Magdalena A. Łazarewicz) 

Asertywność (Sławomira Woźniak) 
Asertywne zachowanie 
Podstawowe prawa asertywności
Wybrane techniki zachowań asertywnych 

Radzenie sobie z mnożącymi się problemami (Magdalena A. Łazarewicz)
Identyfikacja problemu 
Przekucie problemów na cele 
Burza mózgów 
Podjęcie działania 
Dalsze postępowanie 

Podsumowanie: Karta praw opiekuna osoby starszej (Magdalena A. Łazarewicz) 

Bibliografia 

Autorzy

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY