• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25837_13961_150x190

POSTAWY NAUCZYCIELI WOBEC EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ A KULTURA SZKOŁY STUDIUM SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNE

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 362
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-803-8
 
34,80 zł
30,60 zł 30,60 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Pogłębiająca się wielokulturowość Europy jest już faktem, a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jedynie formalnością, przypieczętowującą stan dokonany. Wielokulturowości nie można jednak po prostu ogłosić – o wielokulturowość należy dbać i zabiegać; potrzeba wielu lat pracy i pokonywania stereotypów, lęków i uprzedzeń, by w rezultacie móc się szczycić społecznością wielokulturową, a zarazem jednolitą, gdzie podziały, choć wyraźne, płynnie przechodzą jedne w drugie. Książką szczególnie w tym temacie przydatną, są Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły Barbary Dobrowolskiej, ujmująca zagadnienie od strony edukacji, jako zarodka, z którego może i powinna wykluć się przyszła wielokulturowość.
 

Publikacja Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Część teoretyczna prezentuje przegląd stanowisk wobec wielokulturowości i międzykulturowości oraz wobec kultury szkoły. Część druga – empiryczna – diagnozuje postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej, próbuje nakreślić definicję pojęcia „kultury szkoły, a całość uzupełniona jest analizą jakościową. Nie dziwią zatem niezwykle pochlebne i entuzjastyczne opinie Recenzentów: prof. zw. dra hab. Tadeusza Pilcha oraz prof. UŚ dr hab. Aliny Szczurek-Boruty.

Spis treści

Wprowadzenie


Rozdział I
Postawy i ich społeczne konteksty


1. Pojęcie postawy w ujęciu interdyscyplinarnym – podstawy teoretyczne, klasyfikacja i praktyczne konotacje
2. Konstrukcja postawy, jej wymiary i uwarunkowania   
3. Postawy Polaków wobec „obcych” – perspektywa społeczna   


Rozdział II
Wielokulturowość i międzykulturowość w edukacji


1. Zadania współczesnej edukacji wobec wielokulturowych społeczeństw
2. Polska szkoła wobec społecznego zjawiska wielokulturowości
2.1. Treści edukacji międzykulturowej w polskiej szkole
2.2. Przygotowanie nauczycieli do realizacji treści edukacji międzykulturowej – wybrane aspekty   
3. Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej
3.1. Kompetencje międzykulturowe nauczycieli
3.2. Praktyczny wymiar kompetencji międzykulturowych w edukacji szkolnej
4. Wielokulturowość i międzykulturowość w perspektywie pedeutologicznej – tożsamość, profesjonalizm, edukacja   
 

Rozdział III
Kultura szkoły – ujęcie teoretyczne i kontekst międzykulturowości


1. Szkoła i jej humanistyczny wymiar a paradygmaty pedagogiczne – 
szkoła w perspektywie badawczej

2. Pojęcie kultury szkoły w literaturze przedmiotu – analiza stanowisk teoretycznych
2.1. Kultura szkoły i jej społeczne determinanty
2.2. Szkoła a kultura organizacyjna
3. Szkoła i jej kultura a tożsamość indywidualna i instytucjonalna
4. Kultura szkoły a wielokulturowość podmiotów edukacyjnych – wymiary antropologiczny i aksjologiczny


Rozdział IV
Metodologiczne podstawy badań empirycznych


1. Teoretyczna konstrukcja badań empirycznych
2. Cel i problematyka badań   
3. Problemy badawcze i hipotezy robocze
4. Metody i techniki badawcze   
5. Organizacja i przebieg badań   
6. Charakterystyka badanych osób
 

Rozdział V
Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej w świetle wyników badań własnych   

1. Ogólna charakterystyka postaw nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej
2. Komponent poznawczy postaw nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej   
3. Komponent emocjonalny postaw nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej
4. Komponent behawioralny postaw nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej
5. Nauczyciele o swojej pracy w warunkach wielokulturowości w świetle wywiadów narracyjnych
5.1. Praca z uczniem romskim w opinii badanych
5.2. Nauczyciele a uczniowie narodowości czeczeńskiej
5.3. Nauczyciele o pracy z uczniem narodowości wietnamskiej
5.4. Podsumowanie


Rozdział VI
Kultura szkoły i jej uwarunkowania w badaniach własnych


1. Czynniki personalne i organizacyjne tworzące kulturę szkoły
1.1. Podmioty edukacyjne i ich rola w kreowaniu kultury szkoły   
1.2. Indywidualne działania nauczycieli w tworzeniu kultury szkoły – analiza jakościowa
2. Działania sprzyjające rozwojowi kultury szkoły
2.1. Sposoby rozwijania kultury szkoły
2.2. Rozwój kultury szkoły w świetle analizy jakościowej
2.3. Kreowanie kultury szkoły w ocenie badanych nauczycieli
2.4. Inicjatywy podejmowane przez szkoły na rzecz wzajemnej integracji uczniów i środowisk kulturowo innych
2.5. Korzyści z pracy z dzieckiem innej narodowości w ocenie badanych
3. Czynniki negatywnie wpływające na kulturę szkoły
3.1. Trudności w pracy z dzieckiem innej narodowości
3.2. Podsumowanie
 

Rozdział VII
Zależności między postawami nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kulturą szkoły


1. Zależności między ogólnym poziomem postaw nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kulturą szkoły
2. Postawy wobec edukacji międzykulturowej a czynniki personalne i organizacyjne kultury szkoły
2.1. Komponent poznawczy postaw badanych a kultura szkoły
2.2. Komponent emocjonalny badanych postaw a kultura szkoły
2.3. Komponent behawioralny postaw badanych a kultura szkoły
3. Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a czynniki sprzyjające rozwojowi kultury szkoły
3.1. Komponent poznawczy postaw a czynniki rozwoju kultury szkoły
3.2. Komponent behawioralny a czynniki rozwoju kultury szkoły
4. Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a czynniki negatywnie wpływające na kulturę szkoły
4.1. Komponent poznawczy postaw a negatywne czynniki wpływające na kulturę szkoły
4.2. Komponent emocjonalny postaw a negatywne czynniki rozwoju kultury szkoły
4.3. Komponent behawioralny postaw a negatywne czynniki rozwoju kultury szkoły

 

Zakończenie

Aneks
Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis schematów   

Summary

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY