• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-powiklania-pooperacyjne-w-ginekologii_6246_150x190

POWIKŁANIA POOPERACYJNE W GINEKOLOGII

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: Warszawa 2009
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 246
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-3930-6
119,00 zł
104,90 zł 119 104.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 99,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Książka jest kompleksowym omówieniem najczęstszych i możliwych powikłań występujących we współczesnej ginekologii operacyjnej. Porusza problemy występujące zarówno w okresie okołooperacyjnym, jak i w przebiegu okresu pooperacyjnego - wczesnego i odległego w czasie.

Zawarte w opracowaniu uwagi i informacje pozwolą na ograniczenie liczby powikłań pooperacyjnych w razie ich wystąpienia. Autorzy, eksperci w ginekologii operacyjnej,  przedstawiają metody i techniki naprawcze możliwe do  zastosowania w sytuacji, gdy do takich powikłań doszło.

Książka przeznaczona jest dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ginekologicznej, ginekologów, lekarzy rodzinnych oraz studentów kierunków medycznych.

Tagi: ginekologia książki

Spis treści

CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Wybrane zagadnienia z zakresu przygotowania do zabiegu i prowadzenia okresu pooperacyjnego w ginekologii
1.1. Wybrane czynniki mające wpływ na częstość powikłań (wiek pacjentek, ich stan ogólny, współistniejące choroby ogólnoustrojowe, rozległość zabiegu operacyjnego)
1.1.1. Choroby ogólnoustrojowe
Piśmiennictwo
1.2. Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia okresu pooperacyjnego w ginekologii
Piśmiennictwo
2. Rola ultrasonografi i w rozpoznawaniu powikłań pooperacyjnych
2.1. Zmiany dotyczące powłok brzusznych
2.1.1. Powikłania wczesne
2.1.1.1. Krwiak w ranie pooperacyjnej powłok
2.1.1.2. Ropień w ranie pooperacyjnej powłok
2.1.2. Powikłania późne
2.1.2.1. Endometrioza powłok w okolicy rany pooperacyjnej
2.2. Zmiany zlokalizowane w przestrzeni wewnątrzotrzewnowej i pozaotrzewnowej
2.2.1. Powikłania wczesne
2.2.1.1. Krwawienie do jamy otrzewnowej i krwiak wewnątrzotrzewnowy
2.2.1.2. Krwiak zaotrzewnowy
2.2.1.3. Ropień zatoki Douglasa, podprzeponowy, międzypętlowy
2.2.2. Powikłania późne
2.2.1.1. Torbiele limfatyczne (limfocysta, limfocoele)
2.2.2.2. Pseudotorbiel otrzewnowa (peritoneal pseudocyst, PPsC)
2.3. Powikłania dotyczące układu moczowego
2.3.1. Powikłania wczesne
2.3.1.1. Podwiązanie (zamknięcie) szwem moczowodu
2.3.1.2. Przecięcie (częściowe lub całkowite) moczowodu - przetoka moczowodowa
2.3.1.3. Jatrogenne uszkodzenie pęcherza moczowego - przetoka pęcherzowo-pochwowa
2.3.2. Powikłania późne
2.3.2.1. Pooperacyjna atonia pęcherza moczowego
2.4. Powikłania dotyczące przewodu pokarmowego
2.4.1. Powikłania wczesne
2.4.1.1. Niedrożność pooperacyjna przewodu pokarmowego (ileus)
2.4.2. Powikłania późne
2.4.2.1. Jatrogenne uszkodzenie jelita - przetoka jelitowo-pochwowa
Piśmiennictwo
3. Aspekty patofizjologiczne gojenia się uszkodzonych tkanek
3.1. Regeneracja
3.2. Gojenie się przez włóknienie
3.2.1. Krzepnięcie krwi i fibrynoliza
3.2.2. Proces naskórkowania w ranach skórnych
3.2.3. Reakcja zapalna
3.2.4. Ziarninowanie i angiogeneza
3.2.5. Tworzenie się blizny łącznotkankowej
3.2.6. Inne czynniki regulujące proces gojenia się
3.2.7. Zaburzenia gojenia się
Piśmiennictwo
4. Profilaktyka zatorowości zakrzepowej po operacjach ginekologicznych
4.1. Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej i zatoru tętnic płucnych
4.2. Objawy kliniczne i rozpoznawanie
4.3. Powikłania zakrzepowo-zatorowe w onkologii ginekologicznej
4.4. Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych leczonych operacyjnie
4.5. Zalecenia profilaktyczne u pacjentek w ciąży leczonych operacyjnie  
Piśmiennictwo
 
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
1. Powikłania związane ze stosowaniem tradycyjnych metod diagnostycznych
1.1. Wyłyżeczkowanie diagnostyczne
1.1.1. Definicja i sposób wykonania
1.1.2. Wskazania
1.1.3. Przeciwwskazania
1.1.4. Powikłania
1.1.4.1. Powikłania wczesne
1.1.4.2. Powikłania późne
1.1.3. Powikłania odległe
1.2. Pobranie wycinków z tarczy części pochwowej
1.2.1. Definicja i sposób wykonania
1.2.2. Wskazania
1.2.3. Przeciwwskazania
1.2.4. Powikłania
1.3. Punkcja
1.3.1. Definicja i sposób wykonania
1.3.2. Wskazania
1.3.3. Przeciwwskazania
1.3.4. Powikłania
1.4. Histerosalpingografia
1.4.1. Definicja i sposób wykonania
1.4.2. Wskazania
1.4.3. Przeciwwskazania
1.4.4. Powikłania
Piśmiennictwo
2. Powikłania po endoskopii ginekologicznej
2.1. Powikłania zabiegów histeroskopowych
Piśmiennictwo
2.2. Powikłania laparoskopii
2.2.1. Powikłania związane z wytworzeniem odmy brzusznej
2.2.2. Uszkodzenia pęcherza moczowego
2.2.3. Uszkodzenia przewodu pokarmowego
2.2.4. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po operacjach laparoskopowych
Piśmiennictwo
3. Powikłania po zabiegach operacyjnych na szyjce macicy
3.1. Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy (neoplasia intraepithelialis cervicalis, cervical intraepithelial neoplasia, CIN; klasyfikacja Bethesda - squamous intraepithelial lesion, SIL; LG - low grade, LG-SIL; HG - high grade, HG-SIL)
3.1.1. Definicja
3.1.2. Metody leczenia zmian HPV-zależnych
3.1.2.1. Metody destrukcyjne (ablacyjne)
3.1.3. Metody konizacyjne, resekcyjne
3.1.3.1. Konizacja chirurgiczna (cold knife)
3.1.3.2. Elektroresekcja pętlowa strefy transformacji (LLETZ - large loop excision of transformation zone; LEEP - loop electrosurgical excision procedure)
3.1.3.3. Konizacja laserem
3.1.3.4. Amputacja szyjki macicy z tkankami przyszyjkowymi (trachelectomia)  
3.1.4. Powikłania i ich leczenie
3.1.4.1. Krwotok
3.1.4.2. Zamknięcie (atrezja) szyjki macicy
3.1.4.3. Zakażenie
3.1.4.4. Ziarninowanie śródszyjkowe
3.1.4.5. Perforacja szyjki macicy
3.1.4.6. Upławy pochwowe
3.1.4.7. Zaburzenia miesiączkowania
3.1.4.8. Wpływ na ciąże i porody
3.2. Szew okrężny w niewydolności cieśniowo-szyjkowej
3.2.1. Definicja, etiopatogeneza, diagnostyka
3.2.2. Metody leczenia
3.2.3. Powikłania po założeniu szwu szyjkowego
Piśmiennictwo
4. Powikłania po operacjach oszczędzających narząd rodny oraz po amputacji nadpochwowej trzonu macicy drogą brzuszną
4.1. Operacje na trzonie macicy
4.1.1. Mięśniaki macicy
4.1.2. Metody leczenia operacyjnego mięśniaków macicy
4.1.2.1. Wyłuszczenie mięśniaków macicy
4.1.2.2. Przezbrzuszne wycięcie macicy
4.1.3. Powikłania
4.1.3.1. Wczesne
4.1.3.2. Późne
4.1.3.3. Odległe
4.2. Operacje na przydatkach
4.2.1. Guzy przydatków
4.2.2. Zabiegi operacyjne w obrębie przydatków
4.2.2.1. Pobranie klinowego wycinka z jajnika
4.2.2.2. Punkcja torbieli
4.2.2.3. Rekonstrukcja jajnika po zabiegach oszczędzających
4.2.2.4. Wyłuszczenie guza jajnika
4.2.2.5. Wycięcie przydatków
4.2.2.6. Wyłuszczenie guza jajnika o lokalizacji śródwięzadłowej
4.2.2.7. Wyłuszczenie torbieli okołojajnikowej
4.2.2.8. Wycięcie jajowodu
4.2.3. Powikłania
4.3. Powikłania - omówienie
4.3.1. Krwawienia
4.3.1.1. Krwawienie pooperacyjne
4.3.2. Krwiak
4.3.3. Uszkodzenia układu moczowego
4.3.3.1. Uszkodzenia moczowodu
4.3.3.2. Uszkodzenia pęcherza moczowego
4.3.4. Uszkodzenia jelit
4.3.5. Zrosty
4.3.6. Niedrożność jelit
4.3.6.1. Niedrożność mechaniczna
4.3.6.2. Niedrożność porażenna
4.3.7. Zapalenie otrzewnej
4.3.8. Wzrost temperatury ciała
4.3.9. Przerwanie ciągłości torebki guza
Piśmiennictwo
5. Powikłania po prostym wycięciu macicy drogą brzuszną i pochwową
5.1. Definicja 
5.2. Wskazania do histerektomii a ryzyko powikłań
5.3. Epidemiologia powikłań
5.4. Podział powikłań
5.5. Objawy kliniczne, leczenie i profilaktyka powikłań
Piśmiennictwo
6. Powikłania po rozszerzonym usunięciu macicy
6.1. Powikłania śródoperacyjne
6.1.1. Uszkodzenia układu moczowego
6.1.2. Uszkodzenia jelit
6.1.3. Uszkodzenia szlaków nerwowych
6.2. Powikłania pooperacyjne
6.2.1. Dysfunkcja pęcherza moczowego
6.2.2. Przetoki moczowe
6.2.3. Torbiele limfatyczne
6.2.4. Obrzęk limfatyczny kończyn dolnych
6.2.5. Powikłania psychologiczne i seksuologiczne
Piśmiennictwo
7. Powikłania po zabiegach korekcji zaburzonej statyki narządów płciowych i operacjach nietrzymania moczu
7.1. Powikłania po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy
7.2. Powikłania po operacji plastycznej tylnej ściany pochwy
7.3. Powikłania po operacji kolpopeksji krzyżowo-kolcowej
7.4. Powikłania po laparoskopowych zabiegach podwieszenia pochwy
7.5. Powikłania związane z zabiegami załonowymi
7.6. Powikłania po operacjach TVT (tension free vaginal tape)
Piśmiennictwo
8. Powikłania po operacjach sromu
8.1. Doświadczenia własne
Piśmiennictwo
9. Zaburzenia funkcji seksualnych po operacjach ginekologicznych
9.1. Cykl reakcji seksualnej i psychofizjologia seksualności kobiety
9.2. Zaburzenia seksualne u kobiet
9.3. Seksualność po operacjach usunięcia macicy
9.4. Seksualność po operacjach korekcyjnych wypadania narządów miednicy mniejszej
9.5. Seksualność po operacjach korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu  
9.6. Seksualność po operacjach usunięcia sromu
9.7. Diagnostyka i leczenie zaburzeń seksualnych po operacjach ginekologicznych  
9.8. Perspektywy
Piśmiennictwo
10. Trudności diagnostyczne w histopatologii ginekologicznej – implikacje kliniczne
10.1. Szyjka macicy
10.1.1. Metaplazja przejściowokomórkowa
10.1.2. Rozrost drobnogruczołowy błony śluzowej szyjki macicy
10.2. Błona śluzowa trzonu macicy (endometrium)
10.2.1. Złożony rozrost endometrium z niedojrzałą metaplazją płaskonabłonkową (complex hyperplasia with morular metaplasia)  
10.2.2. Atypowy gruczolakomięśniak polipowaty 
10.3. Jajnik
10.3.1. Guzy graniczne jajnika
10.3.1.1. Surowicze guzy graniczne
10.3.1.2. Śluzowe guzy graniczne
10.3.1.3. Endometrioidalne guzy graniczne
10.3.1.4. Guzy Brennera o granicznej złośliwości
10.3.1.5. Uwagi praktyczne dotyczące guzów granicznych
10.4. Zmiany o różnej lokalizacji
10.4.1. Endosalpingioza
10.4.2. Rozrost mezotelium
10.5. Badania śródoperacyjne wycinka z drugiego jajnika u młodych pacjentek  
Piśmiennictwo
Skorowidz

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

239,00 zł
210,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 210,90 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 126,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
98,00 zł
86,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 86,90 zł
716,00 zł
630,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 630,00 zł
299,00 zł
257,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 251,90 zł
165,00 zł
132,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 132,00 zł
129,00 zł
113,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,90 zł

POLECAMY

89,90 zł
79,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 70,30 zł
75,00 zł
67,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,90 zł
109,00 zł
95,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 92,90 zł
299,00 zł
269,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 269,10 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 67,90 zł
289,00 zł
259,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 242,70 zł
38,00 zł
34,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,00 zł
92,40 zł
81,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 76,50 zł
39,90 zł
37,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł
54,00 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł
90,00 zł
70,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 70,00 zł
73,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,00 zł
209,00 zł
183,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 188,10 zł
49,00 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 41,90 zł
89,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
89,00 zł
84,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,00 zł