• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26118_15654_150x190

PRAKTYKA HEMATOLOGICZNA

  • Wydawca: Termedia
  • Rok wydania: 2015, dodruk 2016
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 636
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7988-010-2
 
99,00 zł
89,10 zł 89,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Praktyka hematologiczna pod red. W. Jędrzejczaka, T. Robaka, M. Podolak-Dawidziak nie jest wyłącznie podręcznikiem mówiącym o przyczynach powstania danej choroby, lecz zawiera także wskazówki, co zrobić w sensie praktycznym, gdy choroba już wystąpi. Autorzy kładą nacisk na to – kto, gdzie i kiedy powinien diagnozować choroby krwi w oparciu o określone objawy oraz jakie należy wykonywać badania, zgodnie z dzisiejszymi standardami, nawiązując do ich dostępności oraz finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zagadnienia te omawiane są zarówno w odniesieniu do terapii początkowej, jak i w przypadku nawrotów choroby oraz opieki nad pacjentem w domu. Książka prócz zagadnień medycznych zawiera również odniesienia do kwestii prawnych, organizacyjnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi – z grupami wsparcia. Jest to pierwsze opracowanie, które obejmuje w ten sposób całość hematologii. Jego wyróżnikiem jest także to, że poszerzone jest o zalecenia dotyczące postępowania w przypadku schorzeń nienowotworowych oraz schorzeń układu krzepnięcia krwi. Warte podkreślenia jest to, że część poświęcona standardom postępowania w wybranych chorobach obejmuje niemal wszystkie choroby, którymi zajmuje się hematolog. Książka dedykowana jest głównie hematologom, jednak nie tylko. Autorzy pragną, aby odpowiedzi na nurtujące pytania znaleźli także lekarze, do których zgłaszają się pacjenci chorujący na choroby krwi. Chodzi o internistów i onkologów klinicznych.

Spis treści

ROZDZIAŁ 1
Wprowadzenie. Personel i instytucje

ROZDZIAŁ 2
Program specjalizacji z hematologii 

ROZDZIAŁ 3
Zawód laboratoryjnego hematologa medycznego 

ROZDZIAŁ 4
Koncepcja specjalizacji z pielęgniarstwa hematologicznego 

ROZDZIAŁ 5
Program specjalizacji z transplantologii klinicznej, wariant B 

ROZDZIAŁ 6
Uwarunkowania prawne dotyczące hematologii

ROZDZIAŁ 7
Wprowadzenie do finansowania ośrodka hematologicznego 

ROZDZIAŁ 8
Poziomy referencyjności w hematologii

ROZDZIAŁ 9
Klasyfikacja ostrych białaczek i nowotworów mieloidalnych według Światowej Organizacji Zdrowia

ROZDZIAŁ 10
Klasyfikacja nowotworów układu limfoidalnego według Światowej Organizacji Zdrowia

ROZDZIAŁ 11
Wczesna diagnostyka chorób krwi – wskazania do skierowania chorego do hematologa

ROZDZIAŁ 12
Hematologiczne wskazania do natychmiastowej hospitalizacji oraz zalecone postępowanie w stanach bezpośredniego zagrożenia życia w hematologii

ROZDZIAŁ 13
Zasady postępowania w przewlekłej białaczce szpikowej 

ROZDZIAŁ 14
Monitorowanie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej 

ROZDZIAŁ 15
Zasady postępowania w nowotworach mieloproliferacyjnych Ph’-ujemnych 

ROZDZIAŁ 16
Zespoły mielodysplastyczne

ROZDZIAŁ 17
Ostre białaczki szpikowe 

ROZDZIAŁ 18
Zasady postępowania w ostrych białaczkach limfoblastycznych i chłoniakach limfoblastycznych

ROZDZIAŁ 19
Zasady postępowania w chłoniaku Hodgkina 

ROZDZIAŁ 20
Przewlekła białaczka limfocytowa 
20.1. Zasady postępowania w przewlekłej białaczce limfocytowej 
20.2. Białaczka włochatokomórkowa 

ROZDZIAŁ 21
Zalecenia dotyczące postępowania w chłoniakach o powolnym przebiegu 

ROZDZIAŁ 22
Zasady postępowania w rozlanych chłoniakach z komórek B 

ROZDZIAŁ 23
Zasady postępowania w chłoniaku z komórek płaszcza 

ROZDZIAŁ 24
Zasady postępowania w chłoniaku Burkitta 

ROZDZIAŁ25
Zasady postępowania w chłoniakach T-komórkowych 

ROZDZIAŁ 26
Zasady postępowania w chłoniakach pierwotnie skórnych 

ROZDZIAŁ 27
Zasady postępowania w szpiczaku plazmocytowym i innych dyskrazjach 
plazmocytowych
27.1. Szpiczak plazmocytowy 
27.2. Makroglobulinemia Waldenströma 
27.3. Zespół POEMS 
27.4. Amyloidoza pierwotna 

ROZDZIAŁ 28
Zasady postępowania w niedokrwistościach 

ROZDZIAŁ 29
Zasady postępowania w niedokrwistości aplastycznej (aplazji szpiku)

ROZDZIAŁ 30
Zasady postępowania w neutropenii i agranulocytozie 

ROZDZIAŁ 31
Zasady postępowania z osobą przed splenektomią i po splenektomii 

ROZDZIAŁ 32
Zasady transplantacji komórek krwiotwórczych 

ROZDZIAŁ 33
Zasady poszukiwania dawcy szpiku lub komórek krwiotwórczych  z krwi obwodowej
33.1. Zasady poszukiwania rodzinnego dawcy komórek krwiotwórczych 
do alotransplantacji
33.2. Procedura doboru niespokrewnionego dawcy komórek krwiotwórczych 

ROZDZIAŁ 34
Zasady opieki nad rekonwalescentami po przeszczepieniu szpiku 
34.1. Opieka nad rekonwalescentem po transplantacji komórek krwiotwórczych w ośrodku hematologicznym
34.2. Zasady opieki nad rekonwalescentami po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – późne powikłania nieinfekcyjne

ROZDZIAŁ 35
Zakażenia bakteryjne u chorych na choroby krwi 391

ROZDZIAŁ 36
Zasady postępowania w zakażeniach grzybiczych u chorych z niedoborem odporności

ROZDZIAŁ 37
Zasady postępowania w zakażeniach wirusowych u chorych z niedoborem 
odporności

ROZDZIAŁ 38
Zasady stosowania krwi i jej składników u chorych na choroby krwi

ROZDZIAŁ 39
Aferezy lecznicze w hematologii 

ROZDZIAŁ 40
Szczepienia u chorych na choroby krwi 

ROZDZIAŁ 41
Opieka pozamedyczna dla osób z chorobami krwi w Polsce 

ROZDZIAŁ 42
Wstępna diagnostyka różnicowa skaz krwotocznych 

ROZDZIAŁ 43
Hemofilia A i B 

ROZDZIAŁ 44
Choroba von Willebranda 

ROZDZIAŁ 45
Rzadkie osoczowe skazy krwotoczne 

ROZDZIAŁ 46
Nabyte osoczowe skazy krwotoczne spowodowane niedoborem witaminy K. 
Skazy krwotoczne związane ze stosowaniem antagonistów witaminy K.
Inne nabyte skazy krwotoczne niewynikające z autoimmunizacji

ROZDZIAŁ 47
Nabyta hemofilia A

ROZDZIAŁ 48
Nabyty zespół von Willebranda i inne skazy krwotoczne z autoimmunizacji 

ROZDZIAŁ 49
Zalecenia postępowania w małopłytkowościach wrodzonych i nabytych (D69) 

ROZDZIAŁ 50
Mikroangiopatie zakrzepowo-zatorowe 

ROZDZIAŁ 51
Zalecenia dotyczące postępowania we wrodzonych i nabytych zaburzeniach czynności płytek krwi

ROZDZIAŁ 52
Wrodzone i nabyte skazy krwotoczne naczyniowe 

ROZDZIAŁ 53
Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego 

ROZDZIAŁ 54
Immunizacyjna małopłytkowość indukowana heparyną

ROZDZIAŁ 55
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 

ROZDZIAŁ 56
Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym w migotaniu przedsionków

ROZDZIAŁ 57
Trombofilia 

ROZDZIAŁ 58
Nabyta trombofilia 

ROZDZIAŁ 59
Zaburzenia hemostazy po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych

ROZDZIAŁ 60
Zakrzepowe powikłania leczenia przeciwnowotworowego 

ROZDZIAŁ 61
Zespół hemofagocytowy 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY