• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-prawa-pacjenta-w-prawie-polskim-na-tle-prawnoporownawczym_7264_150x190

PRAWA PACJENTA W PRAWIE POLSKIM NA TLE PRAWNOPORÓWNAWCZYM

  • Wydawca: TNOiK Dom Organizatora
  • Rok wydania: 2010
  • Wydanie: 2
  • Ilość stron: 419
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7285-540-4
 
47,25 zł
43,47 zł 43,47 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Prawo do ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych praw człowieka, zawarte jest
w konstytucjach wielu państw i licznych dokumentach międzynarodowych. Z tego wynikają poszczególne prawa pacjenta. Jest to prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce w systemie NFZ i prawie wspólnotowym w świetle aktów prawnych Unii Europejskiej i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; fundamentalne prawo do wyrażania zgody lub sprzeciwu na interwencję lekarską; prawo do informacji o ryzyku i skutkach zabiegu medycznego, co stanowi przesłankę „świadomej” zgody; prawo pacjenta małoletniego oraz osoby niezdolnej do samodzielnego podjęcia decyzji do wyrażenia zgody na działanie lekarza; prawo do poufności oraz ochrony danych medycznych; prawa pacjentów w stanie terminalnym.
Praca dotyczy prawa polskiego, uwzględnia nową ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lecz napisana jest na szerokim tle prawno-porównawczym (prawo międzynarodowe i obce), prezentuje wysoki poziom naukowy, dokładnie przedstawia stan prawny, opiera się na bogatej literaturze przedmiotu i orzecznictwie, wzbogaca polską doktrynę prawa medycznego. Należy polecić ją każdemu prawnikowi, lekarzowi, studentom prawa i medycyny, osobom zajmującym się ochroną zdrowia oraz pacjentom.

Spis treści

I. Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.
II. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
III. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody lub sprzeciwu na interwencję lekarską.
IV. Prawo pacjenta do informacji o ryzyku i skutkach zabiegu medycznego.
V. Prawo małoletniego pacjenta do podjęcia decyzji.
VI. Prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu przez pacjenta niezdolnego do samodzielnego podjęcia decyzji.
VII. Prawo do poufności oraz ochrona danych medycznych.
VIII. Prawa pacjenta w stanach terminalnych.
IX. Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY