• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-27143_15396_150x190

PRAWNA REGULACJA KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Rok wydania: 2016
  • Ilość stron: 392
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-8092-154-2
129,00 zł
116,10 zł 129 116.1 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 116,10 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

W książce ukazano analizę prawnej regulacji zarządzania własnością intelektualną i praktykę w tym zakresie dwudziestu wybranych polskich publicznych szkół wyższych oraz reprezentatywnych ośrodków ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i Niemiec. 

W opracowaniu zaprezentowano doświadczenia dotychczasowej praktyki komercjalizacji m.in. na podstawie wywiadów i kwestionariuszy z osobami profesjonalnie zajmującymi się transferem technologii. Opisano szereg wariantów i praktyk możliwych do zastosowania w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowy portfela praw, licencjonowania, tworzenia i funkcjonowania spółek celowych, spin-off, czy spin-out sprzedaży praw, rozwiązywania problemów na styku nauki, gospodarki i administracji publicznej. 

Publikacja uwzględnia ostatnie zmiany w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, będące efektem debaty o tzw. uwłaszczeniu naukowców. Zmiany te dotyczą m.in.: nowych zasady komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz związanego z nimi know-how. 

Adresaci:
Monografia przeznaczona jest dla pracowników i osób zatrudnionych w ośrodkach transferu technologii oraz instytucjach otoczenia biznesu, a także brokerów innowacji i pracowników spółek celowych, w tym kadry zarządzającej tych jednostek. Będzie pomocna rzecznikom patentowym, radcom prawnym oraz adwokatom specjalizującym się w prawie własności intelektualnej. Zainteresuje również pracowników naukowych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Część pierwsza
Analiza prawa obcego | str. 23

Rozdział I
Prawo amerykańskie | str. 25
1. Wprowadzenie | str. 25
2. Uprawniony do dóbr własności intelektualnej | str. 26
2.1. Okres przed uchwaleniem Bayh-Dole Act z 1980 r. | str. 26
2.2. Bayh-Dole Act | str. 29
2.3. Kształt umowy o dofinansowanie badań ze środków federalnych | str. 34
2.4. Sprawa Stanford v. Roche | str. 39
2.5. Wynalazek pracowniczy hired to invent | str. 42
2.6. Uprawnienia do wynalazków związanych z bezpieczeństwem narodowym | str. 46
2.7. Prawa autorskie | str. 47
3. Praktyka wybranych uczelni | str. 52
3.1. Uniwersytet Harvarda | str. 52
3.1.1. Ogólna charakterystyka | str. 52
3.1.2. Prawa autorskie | str. 54
3.1.3. Prawa własności przemysłowej | str. 56
3.1.4. Komercjalizacja | str. 58
3.1.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 60
3.2. Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley | str. 61
3.2.1. Ogólna charakterystyka | str. 61
3.2.2. Prawa autorskie | str. 61
3.2.3. Prawa własności przemysłowej | str. 65
3.2.4. Komercjalizacja | str. 65
3.2.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 66
3.3. Uniwersytet Stanforda | str. 67
3.3.1. Ogólna charakterystyka uczelni | str. 67
3.3.2. Prawa autorskie | str. 69
3.3.3. Prawa własności przemysłowej | str. 72
3.3.4. Komercjalizacja | str. 75
3.3.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 76
3.4. Instytut Technologiczny w Massachusetts | str. 76
3.4.1. Ogólna charakterystyka | str. 76
3.4.2. Prawa autorskie | str. 78
3.4.3. Prawa własności przemysłowej | str. 80
3.4.4. Komercjalizacja | str. 81
3.4.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 82

Rozdział II
Prawo brytyjskie | str. 84
1. Prawo patentowe | str. 84
2. Prawa autorskie | str. 86
3. Praktyka wybranych uczelni | str. 88
3.1. Uniwersytet Oxfordzki | str. 88
3.1.1. Zakres regulacji | str. 88
3.1.2. Komercjalizacja | str. 91
3.1.3. Zagadnienia ustrojowe | str. 94
3.2. Uniwersytet Cambridge | str. 96
3.2.1. Zakres regulacji | str. 96
3.2.2. Komercjalizacja | str. 98
3.2.3. Zagadnienia ustrojowe | str. 99

Rozdział III
Prawo niemieckie | str. 101
1. Podstawy normatywne komercjalizacji akademickiej własności intelektualnej | str. 101
1.1. Ustawa o wynalazkach pracowniczych | str. 101
1.2. Prawo autorskie | str. 107
1.3. Niemiecka strategia w zakresie wysokich technologii | str. 110
2. Bayerische Patentallianz GmbH | str. 111
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 111
2.2. Strategie komercjalizacji | str. 115

Część druga
Analiza prawa polskiego | str. 119

Rozdział I
Uwagi wprowadzające i historyczne | str. 121
1. Konstytucyjne i ustawowe podstawy autonomii publicznych uczelni wyższych w sferze zarządzania prawami własności intelektualnej | str. 121
2. Proces kształtowania się prawnej regulacji. Idea "uwłaszczenia naukowców" | str. 126
2.1. Projekt rządowy w kształcie sprzed sprawozdania komisji sejmowej z dnia 17 czerwca 2014 r. | str. 126
2.2. Argumenty za i przeciw tzw. uwłaszczeniu naukowców | str. 129
2.2.1. Jasna sytuacja właścicielska, prostota w działaniach komercjalizacyjnych | str. 129
2.2.2. Większy zakres wolności akademickiej | str. 131
2.2.3. Podniesienie jakości zgłoszeń patentowych i innych | str. 132
2.2.4. Zmniejszenie "szarej strefy" komercjalizacji wyników badań | str. 132
2.2.5. Silna motywacja finansowa | str. 133
2.2.6. Słabsza pozycja negocjacyjna twórcy w stosunku do uczelni publicznej | str. 133
2.2.7. Utrata podstaw do budowy systemu komercjalizacji własności intelektualnej przez publiczne uczelnie wyższe | str. 135
2.2.8. Sieć centrów transferu technologii | str. 136
2.2.9. Uwłaszczenie naukowców poprzez tzw. przywilej profesorski | str. 136
2.2.10. Brak pewności prawa | str. 137

Rozdział II
Uprawniony do dóbr własności intelektualnej | str. 139
1. Obecny kształt regulacji prawa o szkolnictwie wyższym | str. 139
2. Skutki prawne obowiązującej regulacji na tle interpretacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego | str. 149
3. Prawa własności przemysłowej | str. 156
4. Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz ochrona baz danych | str. 162

Rozdział III
Pojęcie i prawne formy komercjalizacji | str. 174
1. Pojęcie komercjalizacji | str. 174
2. Spółka celowa - ustrój prawny | str. 177
2.1. Prawa i obowiązki uczelni publicznej jako wspólnika | str. 185
2.2. Zasady funkcjonowania - organy spółki | str. 189
2.3. Majątek, udziały, kapitał zakładowy | str. 204
2.4. Obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach odpryskowych (spin-off) | str. 206
2.5. Status centrum badawczo-rozwojowego | str. 212
3. Umowa licencyjna | str. 214
4. Sprzedaż praw | str. 221

Rozdział IV
Praktyka wybranych polskich uczelni | str. 230
1. Metodyka badań | str. 230
2. Zasoby własności intelektualnej | str. 230
3. Modele prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej | str. 236
4. Sprzedaż praw | str. 241
5. Umowy licencyjne | str. 242
6. Spółki celowe i odpryskowe (spin-off) | str. 248
7. Politechnika Warszawska - model otwarty, scentralizowany | str. 250
7.1. Ogólna charakterystyka | str. 250
7.2. Prawa autorskie | str. 252
7.3. Prawa własności przemysłowej | str. 253
7.4. Komercjalizacja | str. 255
7.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 260
8. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - model otwarty, zdecentralizowany | str. 261
8.1. Ogólna charakterystyka | str. 261
8.2. Prawa autorskie | str. 263
8.3. Prawa własności przemysłowej | str. 265
8.4. Komercjalizacja | str. 266
8.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 269
9. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - model własnościowy, scentralizowany | str. 271
9.1. Ogólna charakterystyka | str. 271
9.2. Prawa autorskie | str. 272
9.3. Prawa własności przemysłowej | str. 275
9.4. Komercjalizacja | str. 279
9.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 282
10. Politechnika Gdańska - model półotwarty, scentralizowany | str. 282
10.1. Ogólna charakterystyka | str. 282
10.2. Prawa autorskie | str. 284
10.3. Prawa własności przemysłowej | str. 285
10.4. Komercjalizacja | str. 286
10.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 294
11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - model własnościowy, zdecentralizowany | str. 295
11.1. Ogólna charakterystyka | str. 295
11.2. Prawa autorskie | str. 299
11.3. Prawa własności przemysłowej | str. 301
11.4. Komercjalizacja | str. 305
11.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 312
12. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - model własnościowy, scentralizowany | str. 313
12.1. Ogólna charakterystyka | str. 313
12.2. Prawa autorskie | str. 315
12.3. Prawa własności przemysłowej | str. 317
12.4. Komercjalizacja | str. 323
12.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 324

Rozdział V
Wnioski i rekomendacje | str. 328
1. Czynniki prawne i pozaprawne. Funkcje prawa | str. 328
2. Uwarunkowania systemowo-rynkowe | str. 330
3. Wady i zalety własnej polityki w zakresie własności intelektualnej oraz jej zakres | str. 336
4. Ustalenie praw do wyników badań, obowiązek zgłoszenia rozwiązania | str. 337
5. Wybór odpowiedniej formy i strategii ochrony | str. 339
6. Sprzedaż praw | str. 342
7. Spółki celowe i spin-off | str. 343
8. Licencje | str. 344
9. Egzekwowanie uprawnień uczelni | str. 348
10. Rozliczanie kosztów i dochodów z komercjalizacji w instytucjach naukowych | str. 349

Bibliografia | str. 351

Załącznik nr 1 | str. 371

Załącznik nr 2 | str. 379

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

59,00 zł
53,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,10 zł
59,00 zł
53,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,10 zł
43,50 zł
39,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,20 zł
78,00 zł
70,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 70,20 zł
39,90 zł
35,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,10 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
74,00 zł
65,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 65,90 zł
55,00 zł
49,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,50 zł

POLECAMY

50,00 zł
45,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,00 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 99,90 zł
114,00 zł
99,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 96,90 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 65,90 zł
33,00 zł
29,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,00 zł
38,00 zł
34,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,20 zł
79,90 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,60 zł
199,00 zł
175,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 167,90 zł
129,00 zł
113,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 109,50 zł
50,50 zł
44,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,50 zł
54,00 zł
48,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 48,60 zł
210,00 zł
185,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 185,00 zł
80,00 zł
72,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 72,00 zł
39,90 zł
35,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,50 zł
59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł