• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej

PRAWNE ORAZ ZARZĄDCZE ASPEKTY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 232
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-264-8429-2
 
79,00 zł
71,10 zł 71,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

W książce omówiono tematykę prowadzenia, udostępniania oraz analizy dokumentacji medycznej zarówno z perspektywy prawnej, jak i zarządczej. Autorzy zwrócili szczególną uwagę m.in. na takie zagadnienia jak:
- staranne prowadzenie dokumentacji medycznej jako element zarządzania ryzykiem,
- rola dokumentacji medycznej w świetle akredytacji szpitali,
- znaczenie dokumentacji medycznej w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach działalności leczniczej oraz jej udostępnianie zakładom ubezpieczeń,
- prawa pacjenta a dokumentacja medyczna,
- dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta,
- dowód z dokumentacji medycznej w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
- wiarygodność dokumentacji medycznej w ujęciu karnoprawnym oraz kryminalistycznym.
Dla lepszego zrozumienia prezentowanych zagadnień, każdy rozdział został wzbogacony o przykłady ilustrujące omawiane kwestie. Ponadto w opracowaniu zamieszczono wybrane wzory dokumentacji medycznej.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11
Marcin Śliwka

CZĘŚĆ PIERWSZA
Zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej | str. 13

Rozdział I
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych | str. 15
Grzegorz Łosik, Krzysztof Łyskawa

1.1. Wprowadzenie | str. 15
1.2. Metody zarządzania ryzykiem | str. 17
1.3. Skuteczne zarządzanie ryzykiem | str. 19
1.4. Podsumowanie | str. 23

Rozdział II
Staranne prowadzenie dokumentacji medycznej jako element zarządzania ryzykiem | str. 24
Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka

2.1. Wprowadzenie | str. 24
2.2. Ryzyko prawne prowadzenia działalności leczniczej | str. 25
2.3. Dokumentacja medyczna jako element wpływający na proces zarządzania ryzykiem w działalności medycznej | str. 31
2.4. Podsumowanie | str. 36

Rozdział III
Dokumentacja medyczna w świetle akredytacji szpitali | str. 37
Rafał Staszewski, Szczepan Cofta, Anna Ruszczak

3.1. Wprowadzenie | str. 37
3.2. Jakość w medycynie - znaczenie akredytacji | str. 38
3.3. Rola dokumentacji medycznej | str. 38
3.4. Standardy akredytacyjne a obowiązujące przepisy prawa w zakresie dokumentacji medycznej | str. 39
3.5. Zarządzanie dokumentacją medyczną | str. 47
3.6. Zgoda pacjenta | str. 48
3.7. Najczęstsze błędy popełniane przez podmioty lecznicze | str. 49
3.8. Podsumowanie | str. 50

Rozdział IV
Ocena ryzyka w ubezpieczeniach działalności leczniczej - znaczenie dokumentacji medycznej | str. 51
Piotr Daniluk

4.1. Wprowadzenie | str. 51
4.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego | str. 51
4.3. Znaczenie dokumentacji medycznej | str. 52
4.4. Specyfika audytów ubezpieczeniowych w obszarach dotyczących dokumentacji medycznej | str. 56
4.5. Podsumowanie | str. 65

CZĘŚĆ DRUGA
Prawa pacjenta a dokumentacja medyczna | str. 67

Rozdział V
Prawo do prywatności w kontekście dokumentacji medycznej. Praktyka orzecznicza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 69
Agata Wnukiewicz-Kozłowska

5.1. Wprowadzenie | str. 69
5.2. Konstrukcja i zakres prawa do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 70
5.3. Prywatność pacjenta a dokumentacja medyczna | str. 72
5.3.1. Ochrona prawna treści dokumentacji medycznej - podstawowe zasady | str. 72
5.3.2. Poufność dokumentacji | str. 73
5.3.3. Dostęp do dokumentacji | str. 76
5.4. Podsumowanie | str. 80

Rozdział VI
Udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń | str. 82
Grzegorz Łosik

6.1. Wprowadzenie | str. 82
6.2. Przesłanki i zakres udostępniania informacji oraz dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń | str. 83
6.3. Zakres informacji żądanych przez zakład ubezpieczeń | str. 84
6.4. Forma zgody | str. 85
6.5. Wystąpienie zakładu ubezpieczeń | str. 87
6.6. Odpowiedź podmiotu prowadzącego działalność leczniczą | str. 89
6.7. Formy udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 91
6.8. Odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej | str. 92
6.9. Jakość dokumentacji medycznej | str. 94
6.10. Wnioski | str. 96

Rozdział VII
Dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta | str. 98
Kamila Cal-Całko

7.1. Wprowadzenie | str. 98
7.2. Ochrona informacji o stanie zdrowia | str. 100
7.3. Tryb udostępniania dokumentacji medycznej. Forma i czas obowiązywania upoważnienia | str. 104
7.4. Forma i czas udostępnienia dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta | str. 107
7.5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa do dokumentacji medycznej | str. 109
7.6. Podsumowanie | str. 112

Rozdział VIII
Zgoda pacjenta - implikacje dowodowe | str. 114
Małgorzata Świderska, Natalia Karczewska-Kamińska

8.1. Wprowadzenie | str. 114
8.2. Ciężar dowodu | str. 114
8.3. Wymóg formy pisemnej | str. 119
8.4. Formularze zgody pacjenta | str. 121

CZĘŚĆ TRZECIA
Dowód z dokumentacji medycznej w postępowaniu sądowym oraz przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 129

Rozdział IX
Uwagi o ciężarze dowodu w procesach medycznych | str. 131
Beata Janiszewska

9.1. Pojęcie ciężaru dowodu w rozumieniu materialnym | str. 131
9.2. Pojęcie ciężaru dowodu w rozumieniu formalnym | str. 134
9.3. Dowód główny, dowód przeciwny i dowód przeciwieństwa | str. 135
9.4. Trudności dowodowe w sprawach medycznych | str. 139
9.5. Współczesne uwarunkowania dowodzenia w procesach medycznych | str. 142
9.6. Wnioski odnoszące się do stosowania art. 6 k.c. | str. 144
9.7. Proceduralne aspekty dowodzenia | str. 145

Rozdział X
Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 147
Kinga Bączyk-Rozwadowska

10.1. Wprowadzenie | str. 147
10.2. Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 151
10.3. Procedury kompensacyjne | str. 154
10.3.1. Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 154
10.3.2. Oferta odszkodowania i konsekwencje jej złożenia | str. 162
10.3.3. Postać i zakres odszkodowania | str. 166
10.3.4. Podsumowanie | str. 168

Rozdział XI
Dowód z dokumentacji medycznej w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 171
Tamara Zimna

11.1. Wprowadzenie | str. 171
11.2. Szczególna moc dowodowa dokumentacji medycznej | str. 173
11.3. Udostępnienie dokumentacji medycznej w postępowaniu przed komisją | str. 173
11.4. Nieczytelność dokumentacji medycznej | str. 175
11.5. Niewłaściwa autoryzacja wpisów w dokumentacji medycznej | str. 176
11.6. Braki w dokumentacji medycznej | str. 177
11.7. Ograniczenia dowodowe w postępowaniu przed komisją | str. 179
11.8. Właściwość orzecznicza komisji wojewódzkiej | str. 180
11.9. Dopuszczalność złożenia wniosku | str. 183
11.10. Dowód z okoliczności faktycznych przebiegu leczenia w szpitalu | str. 183
11.11. Dowód z następstw leczenia w szpitalu | str. 186
11.12. Podsumowanie | str. 187

Rozdział XII
Dokumentacja medyczna a dowód z opinii biegłego | str. 189
Barbara Świątek

12.1. Wprowadzenie | str. 189
12.2. Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej | str. 192
12.3. Metodyka wykorzystywania dokumentacji medycznej | str. 197
12.4. Podsumowanie | str. 198

Rozdział XIII
Wiarygodność dokumentacji medycznej - aspekty karnoprawne oraz kryminalistyczne | str. 199
Karol Śliwka

13.1. Wprowadzenie | str. 199
13.2. Specyfika pracy specjalisty medycyny sądowej | str. 199
13.3. Obserwacje praktyczne | str. 202
13.4. Podsumowanie | str. 209

Zakończenie | str. 211
Marcin Śliwka

Załączniki - wzorcowe fragmenty dokumentacji medycznej | str. 215
Wzór nr 1. Wywiad i badanie przedmiotowe - część wspólna dla wszystkich oddziałów | str. 215
Wzór nr 2. Formularz zgody na znieczulenie ogólne | str. 218
Wzór nr 3. Karta profilaktyki przeciwzakrzepowej | str. 223
Wzór nr 4. Karta oceny bólu | str. 225
Wzór nr 5. Checklista weryfikująca kompletność historii choroby przekazywanej do archiwizacji | str. 227
Wzór nr 6. Oświadczenie pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej | str. 228

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY