• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-przeciwdzialanie-korupcji-w-ochronie-zdrowia_10413_150x190

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI W OCHRONIE ZDROWIA

  • Wydawca: CeDeWu
  • Rok wydania: 2012
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 232
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7556-430-3
 
55,00 zł
49,50 zł 49,50 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Polska jest postrzegana jako kraj o dużej korupcji, występującej we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Najbardziej społecznie szkodliwa jest korupcja :
- w administracji - ponieważ nieetyczne zachowania urzędnika dają moralne przyzwolenie na podobne zachowania przez obywatela, u którego rodzi się brak zaufania do prawa;
- w ochronie zdrowia - gdzie jest bardziej etycznie naganna niż w innych branżach, bo jej stawką jest zdrowie i życie pacjenta.

Doświadczenia krajów o niskiej korupcji wskazują, że walka z nią jest działaniem wielopłaszczyznowym, angażującym wszystkie instytucje państwa i całe społeczeństwo, a widoczne jej efekty mogą pojawić się w następnych pokoleniach. Działania doraźne zamiast zmniejszyć mogą zwiększyć zjawisko korupcji.
Opracowanie koncentruje się na przeciwdziałaniu korupcji w relacjach placówki medycznej z pacjentem, mając świadomość występowania korupcji w innych obszarach ochrony zdrowia (NFZ, kwalifikowanie świadczeń oraz leków itp.). Jednak efekty przeciwdziałania korupcji można uzyskać szybciej w skali małej organizacji niż w skali całej gospodarki, gdzie wymaga to zmian systemowych oraz zaangażowania wielu organizacji i instytucji, często o nieczytelnych wzajemnych związkach i uprawnieniach.
W opublikacji są pokazane te elementy i narzędzia "wpisane" w system zarządzania organizacją, których właściwe postrzeganie przez kierownictwa organizacji zwiększa świadomość społeczną pracowników, eliminując wiele zagrożeń korupcyjnych, co zostało potwierdzone w praktyce przez szpitale i inne placówki medyczne, które w swój model zarządzania wpisały przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym.

Spis treści


Rozdział 1
Uwarunkowania zjawiska korupcji
1.1.Co to jest korupcja?
1.2.Korupcja - uwarunkowania globalne
1.3.Uwarunkowania zjawiska korupcji w kraju

Rozdział 2
Korupcja w ochronie zdrowia
2.1.Zagrożenia korupcyjne w ochronie zdrowia
2.2.Relacje pacjent - placówka medyczna

Rozdział 3
Zarządzanie w placówkach ochronie zdrowia w aspekcie zagrożeń korupcyjnych
3.1.Zarządzanie jakością w placówkach ochronie zdrowia - pierwszy krok na drodze zmniejszania ryzyka zagrożeń korupcyjnych
3.1.1.System zarządzania jakością w aspekcie zmniejszania ryzyka zagrożeń korupcyjnych
3.1.2.Spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta (pacjenta) - warunek zmniejszenia ryzyka zagrożeń korupcyjnych
3.1.3.System zarządzania jakością - procesy realizacji usługi medycznej
3.1.4.Rola przywództwa w systemie zarządzania jakością
3.2.Zarządzanie personelem w placówce medycznej
3.2.1. Kształtowanie relacji pomiędzy pracownikiem i organizacją
3.2.2.Rola organizacji w procesie adaptacyjnym nowo zatrudnionego pracownika
3.3.Etyka w organizacji medycznej
3.3.1.Rola etyki w zarządzaniu organizacją
3.3.2.Etyka w relacjach lekarz - pacjent
3.3.3.Odpowiedzialność społeczna organizacji
3.3.4.Norma AA 1000 - Audyt etyczny
3.3.5.Kodeks etyki - realizacja zasad etyki w praktyce
3.4.Wymagania systemu zarządzania jakością ze względu na specyfikę organizacji świadczącej usługi medyczne

Rozdział 4
 System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (SPZK) w placówkach ochrony zdrowia
4.1.Założenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
4.1.1.Zasady i cele systemu
4.1.2.Wymagania systemu
4.1.3.Na co szczególnie zwrócić uwagę przy wdrażaniu SPZK
4.2.System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w zintegrowanym zarządzaniu organizacją
4.3.Przykłady typowych zagrożeń korupcyjnych - w praktyce wdrażania SPZK
4.4.Wdrożenie systemu
4.4.1.Program i schemat opracowania i wdrożenia systemu
4.4.2.Uwagi ogólne dotyczące wdrożenia systemu
4.4.3.Diagnoza stanu organizacji
4.4.4.Przegląd systemu


Rozdział 5
Przykłady procedur przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w placówce ochrony zdrowia
5.1.Obowiązkowe procedury w SPZK
5.2.Proces "Zarządzanie ryzykiem zagrożeń korupcyjnych"
5.3.Procedura "Analiza ryzyka zagrożenia korupcyjnego"
5.4.Procedura "Postępowanie przy wystąpieniu podejrzenia działania korupcyjnego"
5.5.Procedura "Monitorowanie i zarządzanie procesem".
5.6.Procedura "Badanie satysfakcji klienta"
5.7.Przykład Kodeksu Etyki


Rozdział 6
Bariery wdrażania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
6.1.Bariery wdrażania systemu w skali kraju - I Mankamenty i bariery wdrażania systemu w skali organizacji
Podsumowanie
Bibliografia

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY