• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-27048_15291_150x190

PRZESTĘPSTWA SEKSUALNE UJĘCIE PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2016
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 250
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7930-912-2
55,00 zł
49,50 zł 55 49.5 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,50 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Publikacja stanowi kompleksowe spojrzenie przedstawicieli nauki oraz praktyków na tak złożone i wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest przestępczość seksualna. Przedmiotem rozważań jest szeroki – począwszy od seksualnego wykorzystywania dzieci, poprzez zgwałcenia, kazirodztwo, aż do zabójstw na tle seksualnym. Nowatorski charakter książki polega na możliwości wymiany doświadczeń i poglądów ekspertów reprezentujących różne dziedziny prawa (kryminalistyki, kryminologii, postępowania karnego, prawa karnego, prawa karnego wykonawczego) oraz psychologów i medyków sądowych.

Kompleksowe spojrzenie jest niezbędne, gdyż konieczna jest nie tylko poprawa w zakresie wykrywania sprawców przestępstw na tle seksualnym i udowadniania im winy, ale również w podejmowaniu działań zapobiegawczych, resocjalizacji ich sprawców i nadzoru nad nimi oraz otoczenia ofiar opieką psychologiczną.

Bogata tematyka zawarta w publikacji zainteresuje przedstawicieli różnych środowisk, nie tylko sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, ale również psychologów, pracowników ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, funkcjonariuszy organów ścigania, studentów prawa i stanie się inspiracją do poszukiwania kolejnych rozwiązań mogących przyczynić się do skuteczniejszego zapobiegania, wykrywania i udowadniania przestępstwom seksualnym.

Spis treści

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I RESOCJALIZACJA

ROZDZIAŁ 1.1. Przeciwdziałanie pedofilii w polskim systemie prawnym – ujęcie ewolucyjne
Marta Romańczuk-Grącka, Bogna Orłowska-Zielińska

1.1.1. Ewolucja określenia dobra prawnego
1.1.2. Dynamika zakresu kryminalizacji i penalizacji tzw. czynów okołopedofilskich
1.1.3. Pozostałe środki przeciwdziałania pedofilii w polskim systemie prawnym
Wnioski

ROZDZIAŁ 1.2. Profil działania oraz resocjalizacja i terapia kobiet seksualnie wykorzystujących dzieci
Małgorzata Kowalczyk

1.2.1. Cele i metoda
1.2.2. Specyfika działania oraz typologia kobiet – agresorek seksualnych
1.2.3. Resocjalizacja i terapia kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci
Wnioski

ROZDZIAŁ 1.3. Nadzór prewencyjny sprawców niebezpiecznych po odbyciu kary
Dobrosława Szumiło-Kulczycka

1.3.1. Bezpieczeństwo a wolność jednostki
1.3.2. Przesłanki i tryb orzekania nadzoru prewencyjnego
1.3.3. Postępowanie w przedmiocie uznania osoby za stwarzającą zagrożenie oraz zastosowanie wobec niej oznaczonego środka postpenalnego
1.3.4. Sposób wykonywania nadzoru prewencyjnego
1.3.5. Zakończenie stosowania nadzoru prewencyjnego
Wnioski

ROZDZIAŁ 1.4. Problematyka wykorzystania badań poligraficznych wobec skazanych poddanych próbie
Marek Leśniak

1.4.1. Atuty stosowania badań poligrafi cznych wobec skazanych korzystających z probacji
1.4.2. Wybór metodyki badań
Wnioski

ROZDZIAŁ 1.5. Znaczenie badań poligraficznych w resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych
Dominika Słapczyńska

1.5.1. Badania poligraficzne
1.5.2. Badania poligraficzne w nadzorze i terapii sprawców przestępstw seksualnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych
1.5.3. Rodzaje badań poligrafi cznych w procedurze PCSOT
1.5.4. Badania dotyczące specyficznej kwestii z okresu sprzed skazania oraz w trakcie terapii
Wnioski

CZĘŚĆ II. WYKRYWANIE I DIAGNOZOWANIE SPRAWCÓW

ROZDZIAŁ 2.1. Psychologiczny i społeczny obraz przestępstwa zgwałcenia – realia oraz mity z perspektywy psychologii śledczej
Dariusz Piotrowicz

2.1.1. Mity dotyczące zjawiska
2.1.2. Mity dotyczące ofiary
2.1.3. Mity dotyczące sprawcy
Wnioski

ROZDZIAŁ 2.2. Czynności wykrywcze i dowodowe w sprawach przestępstw seksualnych – teoria a praktyka
Piotr Herbowski

2.2.1. Sytuacje trudne
2.2.2. Okazanie osób
2.2.3. Okazanie głosu
2.2.4. Eksperyment procesowy
2.2.5. Osobowe źródła informacji
2.2.6. Badania poligraficzne
Wnioski

ROZDZIAŁ 2.3. Śledztwo w sprawie zabójstwa na tle seksualnym – zagadnienia prawne i kryminalistyczne
Paweł Marcinkiewicz

2.3.1. Zabójstwo na tle seksualnym – charakterystyka zjawiska
2.3.2. Identyfikacja zdarzenia jako zabójstwa na tle seksualnym
2.3.3. Działania wykrywcze
2.3.4. Czynności procesowe z podejrzanym

ROZDZIAŁ 2.4. Preferencyjni i niepreferencyjni sprawcy czynów pedofilnych. Charakterystyka psychologiczna
Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

2.4.1. Osoby badane i stosowane metody
2.4.2. Omówienie wyników
Wnioski

ROZDZIAŁ 2.5. Rozpoznawanie emocji przez osoby molestujące dzieci oraz sprawców innych przestępstw nieseksualnych
Karolina Stala

2.5.1. Badanie sprawców przestępstw seksualnych i agresywnych z polskiego kręgu kulturowego
2.5.2. Rozpoznawanie emocji przez sprawców przestępstw seksualnych oraz innych przestępstw, agresywnych i nieagresywnych – wyniki
2.5.3. Wnioski z badań nad sprawcami z polskiego kręgu kulturowego
Wnioski

CZĘŚĆ III. ZAGADNIENIA DOWODOWE

ROZDZIAŁ 3.1. Pomyłki sądowe i ich przyczyny na przykładzie przestępstw seksualnych
Piotr Girdwoyń

3.1.1. Kwestie terminologiczne
3.1.2. Źródło danych
3.1.3. Typowe przyczyny pomyłek
3.1.4. Próba oceny sytuacji w Polsce
3.1.5. Przyczyny pomyłek z punktu widzenia kryminalistyki
3.1.6. Błędy w ocenie dowodu z opinii biegłego
Wnioski

ROZDZIAŁ 3.2. Znamiona przestępstw seksualnych w Kodeksie karnym a problemy dowodowe z nim związane
Dariusz Jagiełło

3.2.1. Uwagi wprowadzające i podstawowe typologie
3.2.2. Problemy z interpretowaniem znamion wybranych przestępstw seksualnych
3.2.3. Problem dowodzenia znamion przestępstw seksualnych
Wnioski

ROZDZIAŁ 3.3. Ślady zębów w przestępstwach seksualnych i wobec małoletnich
Agnieszka Przystańska, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Mariusz Glapiński, Paweł Świderski, Marzena Łabęcka, Michał Rychlik, Czesław Żaba

3.3.1. Ślady ugryzień jako obrażenie ciała
3.3.2. Okoliczności powstania śladów ugryzień
3.3.3. Aspekty psychologiczne i lokalizacja śladów ugryzień na ciele
3.3.4. Charakterystyka śladów ugryzień u dzieci
3.3.5. Ogólne założenia analizy śladów ugryzień
3.3.6. Zabezpieczanie śladów biologicznych w przypadku ujawnienia śladu ugryzienia na ciele
3.3.7. Wymazy
3.3.8. Dokumentacja fotograficzna
3.3.9. Materiał porównawczy
Wnioski

ROZDZIAŁ 3.4. Uduszenia autoerotyczne jako wyzwanie dla organów ścigania
Anna Winczakiewicz

3.4.1. Kontekst historyczny i charakterystyka
3.4.2. Problematyka śledztw w sprawach uduszeń autoerotycznych
Wnioski

ROZDZIAŁ 3.5. Psychoterapeuci jako biegli sądowi w sprawach o domniemane
wykorzystanie seksualne dziecka
Szymon Emilia Draheim

3.5.1. Stosowanie zdyskredytowanych i pomijanie zweryfikowanych metod diagnostycznych
3.5.2. Pomijanie proporcji podstawowej rzeczywistych przypadków molestowania seksualnego
3.5.3. Lista objawów
3.5.4. Błędne koło w diagnozowaniu zaburzenia po stresie traumatycznym w kontekście oceny wiarygodności zeznania
3.5.5. Treściowe kryteria analizy zeznania
Wnioski

ROZDZIAŁ 3.6. Handel ludźmi do pracy niewolniczej – obraz zjawiska i prawa człowieka
Irena Malinowska

3.6.1. Istota handlu ludźmi
3.6.2. Sytuacja prawna handlu ludźmi w Polsce
3.6.3. Skala zjawiska
3.6.4. Metody działania sprawców handlu ludźmi
3.6.5. Charakterystyka ofiar handlu ludźmi
3.6.6. Identyfikacja ofiar handlu ludźmi
3.6.7. Algorytm postępowania funkcjonariuszy z ofiarą handlu ludźmi
3.6.8. Handel ludźmi w aspekcie zmuszania ofiar do pracy niewolniczej
3.6.9. Działania międzynarodowe w sprawach handlu ludźmi
3.6.10. Definicja handlu ludźmi
3.6.11. Prawa człowieka
3.6.12. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
3.6.13. Zagrożenie handlem ludźmi w Polsce i na świecie
3.6.14. Zadania instytucji i organizacji pozarządowych w zwalczaniu i zapobieganiu handlu ludźmi

Wnioski

Bibliografia

Spis fotografii, tabel i wykresów

O autorach i redaktorach naukowych

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

69,90 zł
61,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,90 zł
75,00 zł
66,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 66,00 zł
55,00 zł
48,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 48,90 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 37,90 zł
79,90 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
45,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
45,00 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

54,90 zł
48,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 48,90 zł
49,99 zł
42,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,80 zł
34,99 zł
29,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,90 zł
59,90 zł
52,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,70 zł
34,99 zł
29,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,90 zł
42,00 zł
37,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,00 zł
39,00 zł
34,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,90 zł
39,99 zł
33,99 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,99 zł

POLECAMY

39,30 zł
31,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,20 zł
69,00 zł
62,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,90 zł
29,00 zł
27,55 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,55 zł
43,50 zł
39,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,20 zł
24,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 14,00 zł
45,00 zł
38,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,90 zł
149,00 zł
136,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 122,90 zł
9,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 9,90 zł
119,00 zł
109,92 zł
Najniższa cena z 30 dni: 92,90 zł
297,00 zł
252,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 261,90 zł
29,00 zł
27,55 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,55 zł
99,00 zł
84,15 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,20 zł
269,00 zł
242,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 242,10 zł
36,00 zł
33,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,90 zł
34,90 zł
31,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,40 zł
64,00 zł
57,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,60 zł