• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-27304_15555_150x190

PSYCHOLOGIA AGRESJI WYBRANE PROBLEMY

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2016, dodruk 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 210
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-01-18101-7
 
59,00 zł
53,10 zł 53,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Książka składa się z trzech części zawartych w ośmiu rozdziałach i stanowi kompendium wiedzy na temat agresji. Mocną stroną książki jest odniesienie zjawiska agresji do stadiów rozwoju człowieka. Autorzy nie tylko prowadzą dialog na temat definicji, rodzajów agresji czy dawnych i nowszych teorii tłumaczących agresję jako immanentny element życia społecznego, lecz także rozpatrują znaczenie agresji w różnych okresach życia, jak: adolescencji, dojrzałości i co szczególnie ciekawe: agresji w okresie starzenia się i starości (przy uwzględnieniu procesów neurodegeneracyjnych).
Z recenzji prof. dr hab. Hanny Brycz

Spis treści

Część I. Wybrane teorie i mechanizmy agresji - zagadnienia podstawowe

Rozdział I. Czym jest agresja? Podstawowe pytania dotyczące agresji
1. Pytanie podstawowe: Agresja (aggression) - co to jest?
2. Pytanie: Czy agresję można wypreparować z motywów? Motywy agresji
3. Pytanie: Czy oprócz ofiary cierpi także agresor?
4. Pytanie: Czy agresja jest równa agresji?
5. Pytanie: Agresja: emocje czy rozum?
6. Pytanie: Czy można uporządkować przejawy i formy agresji? Jakie są wymiary agresji?
7. Pytanie: W jakich zachowaniach może wyrażać się agresja?
8. Pytanie: Czy agresja, przymus i przemoc to to samo?
9. Pytanie: Czy agresja jest tym samym co agresywność?
10. Pytanie: Jakie są kierunki poszukiwań mechanizmu agresji?

Rozdział 2. Podstawowe teorie i mechanizmy powstawania agresji
2.1. Biologiczne teorie agresji
2.2. Agresja w ujęciu etologicznym
2.3. Agresja ujmowana na gruncie teorii ewolucji - stanowisko socjobiologii
2.4. Agresja z perspektywy genetyki behawioralnej - problem dziedziczenia

Rozdział 3. Psychologiczne koncepcje agresji
3.1. Agresja jako destrukcyjny instynkt
3.2. Agresja jako popęd ukierunkowany na cel a teoria frustracji-agresji
3.3. Rola negatywnych afektów w regulacji agresji
3.4. Agresywne skrypty a przetwarzanie informacji społecznych
3.5. Uczenie się agresji: rola wzmocnienia i naśladownictwa
3.6. Agresja jako przymuszający wpływ społeczny
3.7. Ogólny interakcyjny model agresji
3.8. Podsumowanie. Agresja jako zjawisko biopsychospołeczne
3.8.1. Zapowiedź nowych tropów, nowych kierunków poszukiwań wyjaśnienia agresji i jej związków z właściwościami podmiotu i sytuacji

Część II. Podstawowe problemy badań nad agresją i jej uwarunkowaniami

Rozdział 4. Wybrane problemy badań nad agresją: obszary, strategie
i narzędzia pomiaru
4.1. Problemy dotyczące wyznaczników obszaru badawczego i integracji uzyskanych rezultatów
4.1.1. Jakie problemy stwarzają zbyt szczegółowo sformułowane obszary badawcze?
4.1.2. Co pomaga badaczom integrować rezultaty badań?
4.1.3. Etapy integracji: jak rezultat może stać się nauką?
4.2. Metody badania agresji - podział i charakterystyka wybranych narzędzi pomiaru
4.3. Wybrane metody badań nad agresją
4.3.1. Metody obserwacyjne - znaczenie czynników kulturowych i środowiskowych
w badaniach nad agresją
4.3.2. Skale oceniające zachowanie innych
4.3.3. Eksperyment
4.3.4. Arkusze samoobserwacyjne
4.3.5. Narzędzia jakościowe w badaniu zachowań agresywnych

Rozdział 5. Uwarunkowania agresji wśród młodzieży
5.1. Wybrane uwarunkowania agresji jako zjawiska biopsychospołecznego
5.2. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka powstawania agresji w okresie dojrzewania
5.3. Uwarunkowania socjodemograficzne agresji - mit czy rzeczywistość?
5.4. Oddziaływania rodzicielskie jako uwarunkowania agresji u dzieci i młodzieży
5.5. Sprawca i ofiara - dwie strony tego samego problemu? Uwarunkowania podmiotowe i społeczne wchodzenia w rolę sprawcy i ofiary

Rozdział 6. Etapy i ścieżki w rozwoju agresywności - propozycja modelu badawczego i jego weryfikacji
6.1. Prezentacja modelu
6.2. Weryfikacja modelu i kierunki modyfikacji
6.3. Rezultaty badań własnych: nowe zjawiska i kierunki dalszych poszukiwań

Część III. Przejawy agresji - ponadczasowe problemy i nowe wyzwania

Rozdział 7. Zachowania agresywne - klasyczna klasyfikacja zjawiska
7.1. Podział zachowań agresywnych
7.2. Uwarunkowania społecznej akceptacji zachowań agresywnych

Rozdział 8. Przejawy zachowań agresywnych w kontekście interakcji społecznych
- stary problem, nowe formy
8.1. Asertywność - technika obrony granic, strategia komunikacji, postawa czy agresja akceptowana społecznie?
8.2. CyberbuUying - przemoc grupowa w nowej odsłonie
8.2.1. Jak oceniać skuteczność programów profilaktycznych?
8.3. Mobbing - przemoc ukryta w zasadach grupy
8.3.1. Rozumienie zjawiska mobbingu
8.3.2. Cechy sytuacji mobbingowej
8.3.3. Konsekwencje mobbingu
8.3.4. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed mobbingiem

Rozdział 9. Formy agresji na przestrzeni życia jednostki - agresja w późnej
dorosłości
9.1. Zachowania agresywne starzejących się osób i problemy z ich pomiarem
9.2. Przyczyny agresji seniorów w perspektywie neuropsychologicznej i teorii pomyślnego starzenia się
9.3. Zachowania agresywne wobec seniorów
9.4. Zachowania agresywne w małżeństwach w okresie późnej dorosłości
9.5. Problemy agresywności i agresji w starości jako biała plama w badaniach i dyskursie społecznym

Zakończenie

Literatura

Indeks nazwisk

Spis tabel

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY