• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-psychologia-poznawcza-z-plyta-cd_10029_150x190

PSYCHOLOGIA POZNAWCZA Z PŁYTĄ CD

 • Wydawca: PWN
 • Rok wydania: 2012, dodruk 2016
 • Wydanie: 1
 • Ilość stron: 740
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-01-17468-2
 
79,00 zł
71,10 zł 71,10 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 260zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Podręcznik Psychologia poznawcza to dzisiaj najbardziej aktualne opracowanie dotyczące tej właśnie dziedziny wiedzy.

Znakomity, aktualny podręcznik do psychologii poznawczej!
Nowoczesny podręcznik Psychologia poznawcza zarówno w sposobie ujęcia, jak też w obudowie dydaktycznej.

Książka Psychologia poznawcza:

 • zapoznaje z podstawowymi problemami, pojęciami i metodami psychologii procesów poznawczych;

 • omawia nie tylko "klasyczne" problemy psychologii poznawczej, ale także najnowsze koncepcje;

 • przedstawia najważniejsze paradygmaty eksperymentalne i ilustruje szczególnie interesujące zjawiska opisami konkretnych badań;

 • pokazuje, że czynności pozornie proste i zrozumiałe (np. czytanie, rozpoznawanie twarzy ludzkiej lub koordynacja czynności jednoczesnych) są kontrolowane przez niezwykle złożony i wyrafinowany mechanizm poznawczy;

 • demistyfikuje uproszczone sądy i pseudoteorie na temat procesów poznawczych człowieka;

 • ukazuje nowe możliwości zastosowania pojęć i metod psychologii poznawczej do analizy wielu zjawisk, zwykle nie rozpatrywanych w tym kontekście, np. zjawisk społecznych lub zaburzeń psychicznych.

Podręcznik Psychologia poznawcza przeznaczony jest dla studentów i wykładowców psychologii.

Do książki Psychologia poznawcza dołączona jest płyta CD-ROM zawierająca podstawowe eksperymenty i demonstracje zjawisk omawianych w poszczególnych rozdziałach podręcznika.

8 października 2006 roku na XIII Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA publikacja otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Książka to dzisiaj najpełniejsze opracowanie, z jakiego mogą korzystać studenci i naukowcy zajmujący się psychologią percepcji.

Spis treści

Przedmowa
Prolog

Rozdział 1
Umysł i poznanie
1.1. Poznanie - umysł - działanie
1.1.1. Umysł jako system przetwarzania informacji
1.1.2. Jedność poznania i działania
1.2. Psychologia poznawcza: dziedzina czy paradygmat
1.2.1. Narodziny i rozwój psychologii poznawczej
1.2.2. Psychologia a inne dziedziny badań nad poznaniem
1.2.3. Metody badań nad poznaniem
1.3. Ogólna architektura umysłu
1.3.1. Blokowe modele umysłu
1.3.2. Koncepcja poziomów przetwarzania
1.3.3. Umysł jako system modułowy
1.3.4. Sieciowe modele umysłu
1.4. Podsumowanie

Część I. Reprezentacje poznawcze

Rozdział 2
Istota i forma reprezentacji umysłowych
2.1. Pojęcie reprezentacji umysłowej
2.1.1. Reprezentacje a procesy poznawcze
2.1.2. Realizm a konstruktywizm
2.1.3. Rodzaje reprezentacji umysłowych
2.2. Reprezentacje obrazowe
2.2.1. Wyobraźnia, wyobrażenia i obrazy umysłowe
2.2.2. Teoria reprezentacji obrazowych Kosslyna
2.2.3. Hipoteza funkcjonalnej ekwiwalencji percepcji i wyobraźni
2.2.4. Rotacje mentalne
2.2.5. Skaning mentalny
2.2.6. Krytyka stanowiska obrazowego
2.3. Reprezentacje werbalne
2.3.1. Weryfikacja sylogizmów i treści zdań
2.3.2. Teoria podwójnego kodowania
2.3.3. Słowo i obraz - wzajemne relacje
2.3.4. Reprezentacje numeryczne
2.4. Pierwotność czy wtórność nietrwałych reprezentacji umysłowych
2.4.1. Hipoteza języka myśli
2.4.2. Teoria pierwotnych reprezentacji w formie zbioru sądów Pylyshyna
2.4.3. Teoria modeli mentalnych Johnson-Lairda
2.4.4. Stanowisko eklektyczne w sporze o kod reprezentacji umysłowych
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3
Pojęcia i schematy
3.1. Konstrukt reprezentacji pojęciowej
3.1.1. Istota i funkcje reprezentacji pojęciowych
3.1.2. Ogólne właściwości pojęć
3.1.3. Pojęcia matrycowe i naturalne
3.2. Struktura i funkcjonowanie reprezentacji pojęciowych
3.2.1. Teorie klasyczne
3.2.2. Teorie probabilistyczne
3.2.3. Teorie prototypów
3.2.4. Teorie egzemplarzy
3.2.5. Porównanie koncepcji reprezentacji pojęciowych
3.3. Dynamiczna koncepcja umysłu, czyli o relacjach między pojęciami
3.3.1. Teorie sieci semantycznej
3.3.2. Złożone struktury sieciowe
3.3.3. Teoria schematów
3.3.4. Teoria ram
3.3.5. Teoria planów, scen i tematów
3.3.6. Porównanie koncepcji struktur sieciowych
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4
Wiedza
4.1. Rodzaje wiedzy
4.1.1. Wiedza deklaratywna i proceduralna
4.1.2. Wiedza jawna i niejawna
4.2. Organizacja wiedzy
4.2.1. Reprezentacja wiedzy za pomocą cech
4.2.2. Organizacja wiedzy semantycznej
4.2.3. Organizacja wiedzy proceduralnej: systemy reguł
4.2.4. Organizacja wiedzy w modelach ACT, ACT* i ACT-R
4.2.3. Nabywanie wiedzy
4.3.1. Nabywanie wiedzy semantycznej
4.3.2. Nabywanie wiedzy proceduralnej
4.3.3. Nabywanie wiedzy niejawnej
4.4. Wiedza ekspercka
4.4.1. Kryteria i właściwości wiedzy eksperckiej
4.4.2. Nabywanie wiedzy eksperckiej
4.5. Podsumowanie

Część II. Elementarne procesy poznawcze


Rozdział 5
Uwaga i świadomość
5.1. Istota i aspekty uwagi
5.2. Teorie uwagi
5.2.1. Teorie selekcji źródła informacji
5.2.2. Teorie przeszukiwania pola percepcyjnego
5.2.3. Teorie przedłużonej koncentracji
5.2.4. Teorie podzielności
5.2.5. Teorie przerzutności
5.3. Uwaga, percepcja i (nie)świadomość
5.3.1. Analiza wskazówek peryferycznych
5.3.2. Reakcje na informacje odrzucane
5.3.3. Poprzedzanie podprogowe
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6
Kontrola poznawcza
6.1. Czynności automatyczne i automatyzacja
6.1.1. Kryteria automatyczności przetwarzania
6.1.2. Schneidera i Shiffrina teoria kontinuum
6.1.3. Logana teoria rywalizacji egzemplarzy
6.1.4. Konsekwencje automatyzacji czynności
6.2. Hamowanie jako mechanizm kontrolny
6.2.1. Istota i funkcje hamowania
6.2.2. Hamowanie dominującej reakcji
6.2.3. Odporność na dystrakcję
6.2.4. Odporność na interferencję proaktywną
6.2.5. Czy hamowanie jest konstruktem jednorodnym?
6.3. Funkcje zarządcze
6.3.1. Istota funkcji zarządczych czyli homunculus odnaleziony
6.3.2. Rodzaje funkcji zarządczych
6.3.3. Mechanizm zarządczy w koncepcji uwagi Posnera
6.3.4. Dwustopniowy system kontroli zachowania w koncepcji Shallice‘a
6.3.5. Centralny system wykonawczy pamięci roboczej w modelu Baddeleya
6.4. Podsumowanie

Rozdział 7
Percepcja
7.1. Podstawowe właściwości percepcji
7.1.1. Recepcja sensoryczna i percepcja umysłowa
7.1.2. Naiwne koncepcje spostrzegania
7.1.3. Spostrzeganie a rozpoznawanie wzorców
7.2. Spostrzeganie jako proces oddolny
7.2.1. Odbiór i kodowanie wrażeń zmysłowych
7.2.2. Magazyny informacji sensorycznej
7.2.3. Spostrzeganie głębi
7.2.4. Identyfikacja obiektu
7.3. Spostrzeganie jako proces odgórny
7.3.1. Stałość spostrzegania
7.3.2. Nastawienie
7.3.3. Złudzenia i błędy percepcji
7.3.4. Wpływ kontekstu na spostrzeganie
7.4. Teorie percepcji
7.4.1. Teoria asocjacjonistyczna
7.4.2. Teoria postaciowa
7.4.3. Teoria wzorców
7.4.4. Teoria cech
7.4.5. Teoria obliczeniowa
7.4.6. Teoria ekologiczna
7.5. Proces spostrzegania w praktyce
7.5.1. Spostrzeganie twarzy
7.5.2. Czytanie słów
7.6. Podsumowanie

Rozdział 8
Pamięć
8.1. Natura pamięci
8.1.1. Rodzaje i funkcje pamięci
8.1.2. Blokowe (magazynowe) modele pamięci
8.1.3. Procesualne modele pamięci
8.2. Systemy pamięci przemijającej
8.2.1. Pamięć sensoryczna
8.2.2. Pamięć krótkotrwała
8.2.3. Pamięć robocza: wielokomponentowy model Baddeleya
8.2.4. Pamięć robocza: model aktywacyjny Cowana
8.2.5. Model długotrwałej pamięci roboczej Ericssona i Kintscha
8.2.6. Pamięć prospektywna
8.3. Systemy pamięci trwałej
8.3.1. Pamięć semantyczna
8.3.2. Pamięć epizodyczna
8.3.3. Pamięć autobiograficzna
8.4. Podsumowanie

Rozdział 9
Czynności pamięciowe
9.1. Fazy procesu pamięciowego: prawda czy złudzenie?
9.2. Zapamiętywanie
9.2.1. Procesy kodowania
9.2.2. Interferencja proaktywna
9.2.3. Konsolidacja śladu pamięciowego
9.2.4. Techniki mnemoniczne
9.3. Przechowywanie
9.3.1. Zapominanie
9.3.2. Interferencja retroaktywna
9.3.3. Zanikanie śladu kontra utrata dostępu
9.3.4. Reminiscencja
9.4. Odpamiętywanie
9.4.1. Rodzaje odpamiętywania
9.4.2. Rola wskazówek naprowadzających i kontekstu
9.5. Zawodność pamięci
9.5.1. Pamięć naocznych świadków
9.5.2. Fałszywe wspomnienia
9.5.3. Amnezja
9.6. Podsumowanie

Część III. Złożone procesy poznawcze

Rozdział 10
Myślenie i rozumowanie
10.1. Istota myślenia
10.2. Rodzaje myślenia
10.2.1. Myślenie autystyczne i realistyczne
10.2.2. Myślenie produktywne i reproduktywne
10.2.3. Myślenie twórcze i odtwórcze
10.2.4. Myślenie krytyczne
10.2.5. Od myślenia sensoryczno-motorycznego do postformalnego
10.3. Teorie myślenia
10.3.1. Teoria Berlyne‘a
10.3.2. Teoria Barona
10.4. Struktura myślenia
10.4.1. Elementy struktury myślenia
10.4.2. Operacje i strategie
10.4.3. Reguły, algorytmy i heurystyki
10.4.4. Myślenie a inne złożone procesy poznawcze
10.5. Rozumowanie dedukcyjne
10.5.1. Dedukcja i indukcja
10.5.2. Rozumowanie sylogistyczne
10.5.3. Błędy rozumowania sylogistycznego
10.5.4. Wpływ wiedzy i kontekstu na rozumowanie sylogistyczne
10.6 Rozumowanie warunkowe
10.6 1 Istota rozumowania warunkowego
10.6.2. Błędy rozumowania warunkowego
10.6.3. Wpływ wiedzy i kontekstu na rozumowanie warunkowe
10.7. Teorie rozumowania dedukcyjnego
10.7.1. Teoria abstrakcyjnych reguł
10.7.2. Teoria modeli mentalnych
10.8. Rozumowanie indukcyjne
10.8.1. Testowanie hipotez
10.8.2. Rozumowanie przez analogię
10.9. Inne rodzaje rozumowania
10.9.1. Rozumowanie probabilistyczne
10.9.2. Rozumowanie nieformalne
10.10. Podsumowanie

Rozdział 11
Rozwiązywanie problemów
11.1. Problem i rozwiązywanie problemu
11.2. Typy problemów
11.2.1. Podział problemów ze względu na ich cechy i strukturę
11.2.2. Podział problemów ze względu na wymagania poznawcze
11.3. Teorie rozwiązywania problemów
11.3.1. Teoria Newella i Simona
11.3.2. Inne ujęcia teoretyczne procesu rozwiązywania problemów
11.4. Heurystyki rozwiązywania problemów
11.4.1. Metoda redukcji różnicy
11.4.2. Metoda poruszania się wstecz
11.4.3. Metoda analizy środków i celów
11.5. Fazy rozwiązywania problemów
11.5.1. Faza identyfikacji problemu
11.5.2. Faza definiowania problemu
11.5.3. Faza doboru strategii
11.5.4. Faza zdobywania informacji
11.5.5. Faza alokacji zasobów
11.5.6. Faza monitorowania postępu
11.5.7. Faza oceny poprawności rozwiązania
11.6. Przeszkody w rozwiązywaniu problemów
11.6.1. Sztywność myślenia
11.6.2. Nastawienie
11.6.3. Fiksacja funkcjonalna
11.7. Czynniki wspomagające rozwiązywanie problemów
11.7.1. Transfer pozytywny
11.7.2. Transfer przez analogię
11.7.3. Inkubacja
11.7.4. Wgląd
11.8. Rozwiązywanie złożonych problemów
11.9. Podsumowanie

Rozdział 12
Wydawanie sądów i podejmowanie decyzji
12.1. Wydawanie sądów
12.1.1. Tendencyjność w wydawaniu sądów
12.1.2. Ignorowanie proporcji podstawowej
12.1.3. Wady i zalety prostych heurystyk
12.1.4. Sądy intuicyjne
12.2. Podejmowanie decyzji
12.2.1. Klasyczna teoria decyzji
12.2.2. Strategie w podejmowaniu decyzji
12.2.3. Teoria perspektywy
12.2.4. Proces podejmowania decyzji
12.3. Podsumowanie

Rozdział 13
Język i mowa
13.1. Natura języka
13.1.1. Język jako system
13.1.2. Poziomy języka
13.1.3. Język a poznanie
13.2. Przyswajanie języka
13.2.1. Problem natywizmu
13.2.2. Stadia przyswajania języka
13.2.3. Dwujęzyczność i wielojęzyczność
13.3. Mówienie
13.3.1. Planowanie mowy
13.3.2. Kodowanie semantyczno-syntaktyczne
13.3.3. Kodowanie fonologiczne
13.4. Rozumienie przekazów językowych
13.4.1. Złamanie kodu
13.4.2. Rozbiór zdania
13.4.3. Budowa modelu sytuacyjnego i wnioskowanie
13.5. Podsumowanie

Słownik terminów
Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

139,00 zł
118,60 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY