• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-psychopatologia-wieku-dzieciecego_10753_150x190

PSYCHOPATOLOGIA WIEKU DZIECIĘCEGO

 • Wydawca: Edra Urban & Partner
 • Rok wydania: 2012
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 620
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-7609-799-2
89,00 zł
78,90 zł 89 78.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł

Opis

W książce Psychopatologia wieku dziecięcego autorstwa Daniela Marcelli zostały omówione m.in takie zagadnienia jak:

 • wiele koncepcji teoretycznych omawianego zagadnienia
 • charakterystyka i etiopatogeneza najczęstszych zaburzeń psychicznych u dzieci
 • norma i patologia w ich zachowaniu.

Książka Psychopatologia wieku dziecięcego jest cenną publikacją na polskim rynku wydawniczym, jest bowiem opracowaniem całościowym, ukazującym perspektywę historyczną omawianych zagadnień w odniesieniu do etiopatogenezy i jej podstaw teoretycznych. Zawarte w niektórych rozdziałach publikacji informacje pozwalają polskiemu Czytelnikowi wstępnie zapoznać się z francuskimi realiami formalnoprawnymi. Na życzenie autorów oryginału  treść pierwszego polskiego wydania jest wiernym tłumaczeniem wydania ósmego. Usunięto jedynie niewielkie fragmenty tekstu dotyczące danych statystycznych.

Autorzy, z perspektywy wielu zróżnicowanych opcji teoretycznych, od biologicznych do psychoanalitycznych i środowiskowych, dokonują analizy obszarów normy i patologii, podkreślają wagę aspektu rozwojowego dla zrozumienia powstawania zjawisk psychopatologicznych i ewolucji zaburzeń psychicznych u dzieci. Wiele uwagi poświęcają znaczeniu czynników środowiskowych (rodzina, szkoła) w etiopatogenezie tych zaburzeń.

Psychopatologia wieku dziecięcego to książka rekomendowana lekarzom oraz specjalistom wielu specjalności, którzy w swojej pracy mają kontakt  z dziećmi, w szczególności psychiatrom dziecięcym oraz studentom.


(Z Przedmowy do wydania I polskiego Psychopatologii wieku dziecięcego, Hanna Jaklewicz)

Zadania, jakie kontynuujemy w ósmym wydaniu, to zachowanie tego, co zadecydowało o powodzeniu pierwszej edycji, zaktualizowanie zawartej wiedzy oraz uwzględnienie nowych perspektyw i tendencji. Wszystkim, którzy chcą zrozumieć dziecięce psychopatologie i przyjść dziecku z pomocą, pragniemy zaproponować książkę ukierunkowaną zdecydowanie na nowoczesne podejście do omawianego problemu.

(Z Przedmowy do wydania oryginalnego Psychopatologii wieku dziecięcego, Daniel Marcelli)

Tagi: psychiatria książka , zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży , psychiatria dziecięca ,

Spis treści

Przedmowa do wydania I polskiego  


Część pierwsza
Podstawy teoretyczne i Pojęcia ogólne
Wstęp  
1 . Norma i patologia  
Norma i patologia – problemy ogólne
Problem normy i patologii w psychopatologii dziecka
Zasady epidemiologii psychiatrycznej
Nozografia w psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej

2 . Zasadnicze źródła teoretyczne pedopsychiatrii klinicznej  
Neuroanatomiczne i neurofizjologiczne podstawy zachowania
Wstępne uwagi o niektórych narzędziach badawczych
Teorie ukierunkowane na zachowanie i/lub otoczenie: behawioryzm, etologia, teorie systemowe
Psychologia rozwoju i nauki poznawcze
Teorie psychoanalityczne
Teorie środowiskowe: psychologia społeczna oraz teorie komunikacji i teorie systemowe  
Podsumowanie

3 . Badanie dziecka  
Wywiad kliniczny
Badania uzupełniające.
Skale ocen i systemy klasyfikacji

Część druga
Badanie Psychopatologii zachowania
4 . Psychopatologia zaburzeń zasypiania i snu  
Opis ogólny
Badania kliniczne

5 . Psychopatologia zachowań ruchowych  
Zaburzenia lateralizacji
Dysgrafia
Upośledzenie ruchowe
Dyspraksje dziecięce
Niestabilność psychoruchowa
Tiki
Trichotillomania – onychophagiai

6 . Psychopatologia mowy
Informacje ogólne
Zaburzenia rozwoju mowy
Dysleksja-dysortografia
Szczególne rodzaje patologii
Mutyzm

7 . Psychopatologia sfery oralno-alimentarnej  
Uwagi ogólne
Zespoły psychopatologiczne

8 . Zaburzenia czynności zwieraczy  
Uwagi ogólne
Moczenie mimowolne
Zanieczyszczanie się kałem
Zaparcia psychogenne i czynnościowe rozdęcie okrężnicy

9 . Psychopatologia funkcji poznawczych
Informacje ogólne
Deficyty umysłowe
Dzieci bardzo uzdolnione

10 . Psychopatologia zaburzeń zachowania  
Psychopatologia zaburzeń społecznych
Psychopatologia spożywania substancji szkodliwych przez dzieci i preadolescentów
Psychopatologia zachowań agresywnych

11 . Psychopatologia zabawy  
Informacje ogólne
Psychopatologia zachowań związanych z zabawą

12 . Zaburzenia identyfikacji płciowej i zachowań seksualnych
Mity, identyfikacja płciowa i seksualność
Fizjologiczne i patofizjologiczne podstawy różnicowania płci
Psychologiczne i socjologiczne podstawy różnicowania płci
Seksualność dziecka i jej odpowiedniki

Część trzecia
Obszary nozograficzne
13 . Upośledzenie rozwoju umysłowego, mózgowe porażenie dziecięce i padaczka  
Upośledzenie umysłowe
Dziecięce porażenie mózgowe
Padaczka u dzieci

14 . Autyzm wczesnodziecięcy i psychozy dziecięce  
Rys historyczny
Definicja
Autyzm wczesnodziecięcy .
Inne psychozy wczesnego dzieciństwa
Ewolucja wczesnych psychoz
Psychozy późniejszego dzieciństwa albo zagadnienie schizofrenii dziecięcej
Hipotezy etiologiczne: aspekt genetyczny
Hipotezy etiologiczne: aspekty neurofizjologiczne
Podejście psychopatologiczne i hipotezy o nastawieniu psychogenetycznym
Terapia

15 . Zaburzenia lękowe, objawy i organizacja o charakterze nerwicowym
Uwagi wstępne
 Niepokój i lęk u dziecka
Zaburzenia lękowe i tak zwane manifestacje nerwicowe u dziecka
Ekspresja objawowa w zależności od wieku
Etiopatogeneza zaburzeń lękowych
Zasady terapii zaburzeń lękowych

16 . Epizod depresyjny a „choroba depresyjna” u dziecka  
„Depresja” w teorii rozwoju dziecka
Badania kliniczne  Częstość a ewolucja
Kontekst etiopatogenetyczny a podejście psychopatologiczne
Choroba maniakalno-depresyjna i/lub dwubiegunowa u dziecka i badania organiczne
Podejście terapeutyczne

17 . Zaburzenia psychosomatyczne  
Wprowadzenie.
Choroby układu pokarmowego
Astma dziecięca
Zanoszenie się
Patologiczne odczyny skórne
Inne choroby
Zaburzenia psychosomatyczne starszych dzieci: relacja oparta na troszczeniu się

18 . Na pograniczu nozografii  
Zaburzenie hiperkinetyczne z deficytem uwagi
Patologia charakteru: zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania
Złożone zaburzenia rozwojowe i dysharmonie rozwojowe

Część Czwarta
Dziecko w środowisku
19 . Stres i uraz . Czynniki ryzyka oraz zaburzenia reaktywne i adaptacyjne  
Stres i uraz
Wydarzenia życiowe i czynniki ryzyka
Zaburzenia reaktywne i zaburzenia adaptacyjne

20 . Dziecko w rodzinie  
Zaniedbanie emocjonalne
Zaburzenia emocjonalne i psychiczne rodziców
Rodziny rozdzielone, zrekonstruowane, niepełne

21 . Dziecko w szkole  
Uwagi ogólne
Objawy kliniczne problemów szkolnych
Przemiany w szkolnictwie


22 . Dziecko i migracje
Dwukulturowość i dwujęzyczność
Psychopatologia dzieci imigrantów

23 . Dziecko i świat medyczny  
Rozumienie pojęcia śmierci przez dziecko
Dziecko chore
Deficyty sensoryczne
Wcześniactwo
Dziecko urodzone w wyniku prokreacji wspomaganej medycznie

24 . Dziecko potrzebujące ochrony . Ochrona dziecka: struktury leczniczo-socjalne  
Dziecko maltretowane
Porzucenie – adopcja
Ochrona dziecka – struktury medyczno-socjalne

Część piąta
Terapia
Wprowadzenie  

25 . Rejonizacja i struktury lecznicze w psychiatrii dziecięcej  
Rejon: ogólne zasady funkcjonowania
Podstawowe instytucje lecznicze
Psychiatria konsultacyjna w środowisku pediatrycznym

26 . Zgłoszenie do leczenia i konsultacja terapeutyczna  
Znaczenie objawu
Poziom odpowiedzi
Konsultacja terapeutyczna

27 . Psychoterapia i reedukacja  
Reedukacja i remediacja
Psychodynamiczna psychoterapia indywidualna
Inne rodzaje terapii indywidualnej
Terapia rodzinna
Psychoterapia grupowa
Psychoterapia pary matka–dziecko

28 . Leczenie farmakologiczne u dzieci  
Informacje wstępne
Neuroleptyki, czyli leki przeciwpsychotyczne
Leki psychostymulujące
Leki przeciwdepresyjne
Leki normotymiczne
Leki uspokajające i nasenne

Skorowidz  

 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

417,00 zł
366,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 366,90 zł
69,00 zł
62,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,90 zł
159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 159,00 zł
99,00 zł
89,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 89,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,30 zł
260,00 zł
208,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 208,00 zł
119,90 zł
105,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 105,90 zł
65,00 zł
57,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,90 zł

POLECAMY

69,90 zł
62,91 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
139,00 zł
122,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 116,90 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 65,90 zł
75,00 zł
66,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,10 zł
207,80 zł
184,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 184,90 zł
13,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 13,00 zł
85,00 zł
76,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 85,00 zł
18,00 zł
17,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 17,10 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,90 zł
30,00 zł
26,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,10 zł
26,00 zł
22,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 21,60 zł
179,00 zł
152,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 152,00 zł
55,00 zł
49,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,90 zł
39,90 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
69,00 zł
59,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 54,90 zł
99,00 zł
84,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,15 zł