• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-psychoterapia-i-poradnictwo-tom-2_10980_150x190

PSYCHOTERAPIA I PORADNICTWO TOM 2

 • Wydawca: GWP
 • Rok wydania: 2013, dodruk 2019
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 480
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-7489-231-5
 
119,90 zł
113,90 zł 113,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Podręcznik Psychoterapia i poradnictwo składa sie z dwóch tomów. Został on wydany pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Książka Psychoterapia i poradnictwo to obszerna publikacja, nad jej powstaniem pracowało prawie 90 specjalistów zajmujących się psychoterapią i poradnictwem zarówno naukowo (wykładowcy akademiccy), jak i praktycznie (terapeuci, superwizorzy). Prezentuje najważniejsze teorie, podejścia i szkoły terapeutyczne. Dzięki zawartej w nim wiedzy i doświadczeniom z różnych obszarów stanowi kompendium przydatne na każdym etapie nauki zawodu terapeuty i pracy w tym zawodzie.

Zagadnienia omówione w tomie drugim:

 • najczęstsze problemy, z którymi klienci zwracają się do terapeutów,
 • przyczyny tych problemów i stosowane w ich przypadku techniki terapii, 
 • sposoby pracy z rożnymi grupami pacjentów.

Spis treści

 

Słowo od redakcji naukowej polskiego wydania 

Noty o autorach i redaktorach

Wstęp 

Podziękowania 

Część 6. Problemy klientów

Rozdział 61. Wprowadzenie 

Rozdział 62. Psychofarmakologia 
62.1. Leki antydepresyjne 
62.2. Leki antypsychotyczne 
62.3. Leki przeciwlękowe 
62.4. Tabletki nasenne 
62.5. Leki stabilizujące nastrój 

Rozdział 63. Konceptualizacja problemów klienta 
63.1. Historyczne spojrzenie na psychopatologię 
63.2. Ujęcia psychopatologii w różnych kulturach 
63.3. Biomedyczne spojrzenie na psychopatologię
63.4. Laika i klienta spojrzenie na psychopatologię 
63.5. Krytyków spojrzenie na psychopatologię 
63.6. Profesjonalna i elastyczna diagnoza klienta
Konkretne problemy 

Rozdział 64. Problemy z alkoholem 
64.1. Definicja problemu alkoholowego 
64.2. Kto jest podatny na problem alkoholowy? 
64.3. Jaka jest przyczyna problemu alkoholowego? 
64.4. Rodzaje interwencji i środowisko leczenia
64.5. Współczesne dyskusje i najnowsze badania 

Rozdział 65. Kontrola gniewu 
65.1. Istota i symptomy gniewu 
65.2. Typowe problemy psychologiczne, społeczne i somatyczne towarzyszące gniewowi
65.3. Zasięg problemu - epidemiologia 
65.4. Etiologia 
65.5. Metody leczenia 
65.6. Co dla kogo? 
65.7. Leczenie kliniczne i typowe rokowanie

Rozdział 66. Lęk i panika 
66.1. Cechy kliniczne 84
66.2. Rozumienie lęku panicznego i zaburzenia lękowego uogólnionego 
66.3. Leczenie 
66.4. Podejścia w terapii lęku panicznego 
66.5. Podejścia w terapii lęku uogólnionego 
66.6. Badania 
66.7. Dyskusje 

Rozdział 67. Żałoba 
67.1. Teorie żalu po stracie 
67.2. Modele żalu po stracie 
67.3. Leczenie kliniczne - normalna reakcja żalu po stracie 
67.4. Chroniczny złożony żal po stracie 

Rozdział 68. Depresja 
68.1. Diagnoza 
68.2. Zdefiniowanie problemu 
68.3. Interwencje 
68.4. Podsumowanie

Rozdział 69. Uzależnienie od narkotyków 
69.1. Narkotyki, zażywanie i nadużywanie - definicje 
69.2. Poradnictwo dotyczące narkomanii 
69.3. Rezultaty leczenia oraz ich utrzymanie 
69.4. Perspektywy rozwoju 

Rozdział 70. Problemy z odżywianiem 
70.1. Odżywianie a uczucia 
70.2. Dlaczego ten problem dotyczy głównie kobiet? 
70.3. O czym świadczą problemy z odżywianiem? 
70.4. Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) 
70.5. Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa) 
70.6. Kompulsywne objadanie się 
70.7. Przygotowanie do pracy terapeutycznej 
70.8. Co terapeuta może zaoferować klientce 
70.9. Powszechne problemy pojawiające się w terapii 
70.10. Problemy z odżywianiem a wykorzystanie seksualne 
70.11. Rozpoczęcie kolejnego etapu pracy 

Rozdział 71. HIV/AIDS 
71.1. HIV - interwencje psychologiczne 
71.2. Co dla kogo? 
71.3. Przeciwprzeniesienie 
71.4. Interwencje - nad czym należy pracować? 
71.5. Terapia osób zarażonych wirusem HIV - kwestie etyczne 
71.6. Modyfikacja granic w pracy z osobami zarażonymi wirusem HIV 
71.7. Terapia w późnym stadium AIDS 
71.8. Wnioski 

Rozdział 72. Niepłodność 
72.1. Psychologiczne skutki niepłodności 
72.2. Leczenie niepłodności i jego wpływ na klienta 
72.3. Metody terapii w przypadku niepłodności 
72.4. Kiedy zgłosić się do specjalisty 
72.5. Rola doradcy do spraw płodności 
72.6. Poradnictwo genetyczne 

Rozdział 73. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne 
73.1. Cechy kliniczne 
73.2. Zrozumieć OCD 
73.3. Terapia 
73.4. Badania 
73.5. Dyskusje 

Rozdział 74. Zaburzenia osobowości 
74.1. Ryzyko 
74.2. Epidemiologia 
74.3. Etiologia 
74.4. Leczenie 
74.5. Leczenie farmakologiczne 
74.6. Wyniki badań 
74.7. Dyskusje 

Rozdział 75. Fobie 
75.1. Opis i cechy kliniczne fobii 
75.2. Fobie specyficzne 
75.3. Agorafobia 
75.4. Fobia społeczna 
75.5. Rozumienie fobii 
75.6. Terapia 
75.7. Terapia ekspozycyjna 
75.8. Inne strategie 
75.9. Osiągnięcia i dyskusje 

Rozdział 76. Zaburzenie stresowe pourazowe 
76.1. Skutki traumy
76.2. Zaburzenie stresowe pourazowe 
76.3. Psychobiologia PTSD 
76.4. Czynniki wpływające na rozwój PTSD 
76.5. PTSD i trauma 
76.6. Debriefing psychologiczny - wczesna interwencja 
76.7. Debriefing psychologiczny - cel i struktura 
76.8. Debriefing psychologiczny - badania i praktyka 
76.9. Wczesna interwencja dopasowana do potrzeb klienta 
76.10. Podejścia terapeutyczne w leczeniu PTSD 
76.11. Leczenie farmakologiczne 
76.12. Poradnictwo, terapia i stres pourazowy 

Rozdział 77. Ciąża, poronienie i przerwanie ciąży 
77.1. Ciąża 
77.2. Poronienie 
77.3. Przerwanie ciąży 

Rozdział 78. Problemy psychosomatyczne 
78.1. Definiowanie problemów psychosomatycznych 
78.2. Konceptualizacja problemów psychosomatycznych 
78.3. Zasady poradnictwa i terapii w przypadku problemów psychosomatycznych
78.4. Skuteczność poradnictwa i różnych podejść psychologicznych w leczeniu problemów psychosomatycznych 
78.5. Kiedy terapia nie jest wskazana 

Rozdział 79. Gwałt i przemoc seksualna wobec kobiet 
79.1. Kontekst społeczny 
79.2. Konsekwencje gwałtu 
79.3. Przygotowanie do pracy terapeutycznej 
79.4. Co można zaoferować klientce 
79.5. Cel terapii 
79.6. Odtworzenie mechanizmu gwałtu w gabinecie psychologa 

Rozdział 80. Problemy w związkach 
80.1. Charakter problemów w związkach 
80.2. Skala zjawiska 
80.3. Źródła problemów 
80.4. Leczenie z wyboru 
80.5. Przeciwwskazania do terapii i czynniki ryzyka 
80.6. Prognozy i kierowanie terapią 
80.7. Bieżące problemy 

Rozdział 81. Schizofrenia
81.1. Czym jest schizofrenia? 
81.2. Ogólne zasady leczenia osób cierpiących na schizofrenię 
81.3. Terapie 
81.4. Poradnictwo wspierające 
81.5. Dodatkowe umiejętności i czynniki 
81.6. Podstawy wybranych terapii 
81.7. Wybrane terapie 
81.8. Możliwe problemy w pracy z osobą chorą na schizofrenię 
81.9. Nowe obszary

Rozdział 82. Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie 
82.1. Czym jest wykorzystanie seksualne? 
82.2. Skala zjawiska 
82.3. Wpływ wykorzystywania seksualnego na dziecko 
82.4. Wpływ wykorzystywania seksualnego na dorosłego 
82.5. Terapia osób wykorzystywanych w dzieciństwie 
82.6. Podejścia terapeutyczne 
82.7. Kontrowersje 

Rozdział 83. Zaburzenia seksualne 
83.1. Czym jest zaburzenie seksualne? 
83.2. Leczenie 

Rozdział 84. Samobójstwo i umyślne samookaleczanie 
84.1. Terminologia 
84.2. Samobójstwo 
84.3. Umyślne samookaleczanie 
84.4. Kwestie etyczne i prawne 
84.5. Diagnoza osób zagrożonych ryzykiem samookaleczenia 
84.6. Rokowanie w przypadku umyślnego samookaleczania
84.7. Dyskusje 

Rozdział 85. Odzyskane wspomnienia o wykorzystaniu seksualnym: kwestie teoretyczne i praktyczne 

Rozdział 86. Prawo dotyczące zdrowia psychicznego 
86.1. Ustawa o zdrowiu psychicznym 
86.2. Umyślne samookaleczanie i opieka medyczna 
86.3. Dyskusje 

Część 7. Terapie specjalistyczne i ich odmiany 

Rozdział 87. Wprowadzenie 

Rozdział 88. Asertywność 

Rozdział 89. Terapia krótkoterminowa i ograniczona w czasie 
89.1. Rys historyczny 
89.2. Modele terapii krótkoterminowej 
89.3. Najważniejsze zasady i modele interwencji 
89.4. Szkolenie i superwizja 
89.5. Krytyka i ograniczenia terapii krótkoterminowej 
89.6. Podsumowanie 

Rozdział 90. Poradnictwo zawodowe 
90.1. Poradnictwo zawodowe w Wielkiej Brytanii 
90.2. Teoria u podstaw praktyki 
90.3. Wnioski dla praktyków 
90.4. Przyszłość poradnictwa zawodowego 
90.5. Podsumowanie 

Rozdział 91. Poradnictwo dla dzieci 
91.1. Podejścia terapeutyczne 
91.2. Poradnictwo eklektyczne i integratywne 
91.3. Podsumowanie 

Rozdział 92. Współporadnictwo 
92.1. Kluczowe koncepcje 
92.2. Najważniejsze techniki 
92.3. Odmiany współporadnictwa w Wielkiej Brytanii 
92.4. Jakie korzyści ze współporadnictwa czerpią jego uczestnicy 

Rozdział 93. Poradnictwo dla par 
93.1. Czym jest związek dwóch osób?
93.2. Problemy, z jakimi pary zgłaszają się na terapię 
93.3. Użyteczne podejścia 
93.4. Co powinniśmy zrobić? 
93.5. Co dalej? 
93.6. Jak to wygląda w praktyce? 
93.7. Podsumowanie 

Rozdział 94. Niepełnosprawność 
94.1. Kwestie praktyczne 
94.2. Superwizja 
94.3. Diagnoza psychologiczna 
94.4. Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych 
94.5. Podsumowanie 

Rozdział 95. Terapie prowadzone drogą elektroniczną 
95.1. Rodzaje terapii prowadzonych drogą elektroniczną 
95.2. Podstawy terapii tekstowej online 
95.3. Podsumowanie 

Rozdział 96. Terapia rodzinna i systemowa 
96.1. Rys historyczny 
96.2. Teoria i kluczowe koncepcje 
96.3. Ocena użyteczności terapii rodzin 
96.4. Podstawowe procedury 
96.5. Szkolenie i superwizja

Rozdział 97. Psychoterapia feministyczna 
97.1. Czym jest psychoterapia feministyczna? 
97.2. Przeszłość i teraźniejszość 
97.3. Teoria i praktyka 

Rozdział 98. Terapia afirmatywna osób homoseksualnych 
98.1. Działania przeciw dyskryminacji 
98.2. Postawa terapeuty: otwartość i akceptacja 
98.3. Samoświadomość 
98.4. Dobra teoria: uniwersalna i stosowana 
98.5. Szkolenie i superwizja
98.6. Podsumowanie 

Rozdział 99. Terapia i poradnictwo grupowe 
99.1. Kontekst 
99.2. Teoria 
99.3. Diagnoza psychologiczna 
99.4. Podstawowe procedury i strategie 
99.5. Szkolenie i superwizja 

Rozdział 100. Radzenie sobie ze stresem 

Rozdział 101. Poradnictwo dla osób starszych 
101.1. Podejścia terapeutyczne i badania naukowe 
101.2. Podsumowanie 

Rozdział 102. Rozwój osobisty 

Rozdział 103. Poradnictwo w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
103.1. Specyfika obszaru pracy 
103.2. Specyfika klientów 
103.3. Doskonalenie zawodowe 
103.4. Profesjonalne wsparcie psychologów 
103.5. Przyszłość poradnictwa w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej 

Rozdział 104. Poradnictwo dla studentów
104.1. Kontekst 
104.2. Historia poradnictwa dla studentów w Wielkiej Brytanii 
104.3. Jak powinna wyglądać praktyka 
104.4. Wyzwania 
104.5. Podsumowanie 

Rozdział 105. Poradnictwo telefoniczne 
105.1. Rys historyczny 
105.2. Założenia teoretyczne 
105.3. Dostępność poradnictwa telefonicznego 
105.4. Zawieranie kontraktu i kwestie etyczne 
105.5. Technologie telekomunikacyjne a poufność terapii 
105.6. Szkolenie i superwizja
105.7. Kwestie kulturowe
105.8. Podsumowanie 

Rozdział 106. Terapia wrażliwa na różnice kulturowe 
106.1. Historia i kontekst 
106.2. Podejścia terapeutyczne 
106.3. Terapeuta i relacja terapeutyczna 
106.4. Umiejętności i wiedza terapeuty 
106.5. Szkolenie i superwizja 
106.6. Sytuacja terapeutyczna
106.7. Kliniczne objawy rasizmu oraz przeniesienie i przeciwprzeniesienie 
106.8. Dyskusja 
106.9. Podsumowanie

Rozdział 107. Poradnictwo w miejscu pracy 
107.1. Rys historyczny 
107.2. Cechy charakterystyczne 
107.3. Kompetencje doradców 
107.4. Konflikt wartości 
107.5. Podsumowanie 

Podsumowanie i prognozy na przyszłość 

Indeks osobowy 

Indeks rzeczowy

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

139,90 zł
132,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY