• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-rada-szkoly_5543_150x190

RADA SZKOŁY

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: Kraków 2009
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 214
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7587-107-4
 
38,00 zł 38,00 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Książka przedstawia funkcjonowanie rad szkół (wskaźnika szkolnej demokracji) w publicznych szkołach podstawowych. Jest to spojrzenie na rady szkoły z punktu widzenia wszystkich podmiotów biorących udział w życiu szkoły, a więc nie tylko dyrekcji i nauczycieli, ale także uczniów oraz rodziców – członków rady szkoły. Analizie poddano strukturę i funkcjonowanie rad szkół, jak również motywy ich powstania i perspektywy rozwoju.
Przez pryzmat działalności rady szkoły ukazano tym samym drogę do współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli w publicznej szkole podstawowej. Zwieńczeniem pracy jest z kolei próba zarysowania optymalnego modelu rady szkoły i określenie warunków jego realizacji w praktyce.
Książka naświetla zagadnienie dotychczas pomijane w literaturze pedagogicznej. Może zatem wypełnić poważną lukę w naszej wiedzy o stanie demokratyzacji szkolnictwa publicznego.
Publikacja jest przeznaczona głównie dla nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców i uczniów, ale także dla władz oświatowych i samorządowych. Może być również cenną pomocą na kierunkach studiów kształcących przyszłych pedagogów.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Demokracja a koncepcja demokratyzacji szkoły

Wprowadzenie

1.1. Współczesne koncepcje demokracji

1.2. Normatywne i empiryczne definiowanie demokracji

1.3. Niektóre bariery demokratyzacji państwa i szkoły

1.4. Demokratyzacja szkoły – uwarunkowania historyczne i prawne

1.5. Demokratyzacja a uspołecznienie szkoły

1.6. Demokracja i demokratyzacja szkoły – własne ujęcie terminów badawczych

Konkluzje

Rozdział 2. Demokratyzacja szkoły publicznej w kontekście przemian ustrojowych w Polsce

Wprowadzenie

2.1. Transformacja ustrojowa w Polsce a pojęcie demokracji

2.2. Szkoła publiczna a idea demokratyzacji szkoły

2.3. Argumenty za demokratyzacją szkoły według Bogusława Śliwerskiego (oraz autorów amerykańskich)

Konkluzje

Rozdział 3. Założenia a rzeczywistość istnienia i funkcjonowania rady szkoły (stan prawny przed 1 września 1999 r.)

Wprowadzenie

3.1. Moc sprawcza rady szkoły

3.2. Aspekty demokratyzacji życia szkoły w założeniach dotyczących funkcjonowania rady szkoły

3.3. Skład rady szkoły

3.4. Funkcjonowanie rad szkół przed 1 września 1999 r.

Konkluzje – rożne ujęcia rady szkoły

Rozdział 4. Podstawy metodologiczne badań

4.1. Cele badań

4.2. Problemy badawcze

4.3. Metoda badań i techniki badawcze

4.4. Organizacja badań, charakterystyka terenu badań

Rozdział 5. Dyrektorzy szkół a rada szkoły

Wprowadzenie; charakterystyka dyrektorów, szkół i środowiska

5.1. Geneza rady szkoły; inicjatorzy, motywy, bariery

5.2. Skład rady szkoły oraz zadania (rola) jej członków

5.3. Działalność rady szkoły; współpraca z dyrektorem, zmiany w szkole wprowadzone przez radę

5.3.1. Finanse w radzie szkoły

5.3.2. Polityka kadrowa w szkole

5.3.3. Zmiana warunków do rozwoju uczniów

5.3.4. Przestrzeganie prawa w szkole

5.4. Osiągnięcia rady szkoły i ocena jej działalności

5.4.1. Współpraca szkoły z rodzicami

5.5. Funkcjonowanie rad szkół – argumenty za i przeciw; perspektywy przed radami szkoły

5.5.1. Zmiany (udoskonalenia) w działalności rad szkół

5.5.2. Zainteresowanie władz radami szkoły; rady szkoły w kontekście reformy oświaty

Wnioski

Rozdział 6. Nauczyciele a rada szkoły

Wprowadzenie; charakterystyka nauczycieli, szkół i środowiska

6.1. Geneza rady szkoły; inicjatorzy, motywy, bariery

6.2. Struktura rady szkoły; wybory, role, zadania, informacja

6.3. Współpraca rady szkoły z dyrektorem

6.4. Charakterystyka działalności rady szkoły; zmiany w szkole wprowadzone przez radę

6.4.1. Sposób podejmowania decyzji przez radę szkoły

6.4.2. Zmiany kadrowe w szkole

6.4.3. Przestrzeganie prawa w szkole

6.4.4. Zmiany wprowadzone w szkole przez radę a finanse rady

6.4.5. Rada szkoły a współpraca szkoły z rodzicami

6.5. Ocena działalności rady szkoły przez nauczycieli – jej członków

6.5.1. Stopień zadowolenia nauczycieli z udziału w radzie

6.5.2. Zmiany (udoskonalenia) w funkcjonowaniu rady szkoły

6.6. Zainteresowanie władz radami szkoły; rady szkoły w kontekście reformy oświaty

Wnioski

Rozdział 7. Uczniowie a rada szkoły

Wprowadzenie; charakterystyka uczniów

7.1. Geneza rady szkoły; inicjatorzy, motywy, bariery

7.2. Struktura rady szkoły; wybory, role, zadania, informacja

7.3. Charakterystyka działalności rady szkoły

7.3.1. Sposób podejmowania decyzji przez radę szkoły

7.3.2. Zmiany kadrowe w szkole

7.3.3. Przestrzeganie prawa w szkole

7.3.4. Zmiany w szkole wprowadzone przez radę

7.4. Ocena działalności rady szkoły i jej osiągnięcia

7.4.1. Stopień zadowolenia uczniów z udziału w radzie

7.4.2. Zmiany (udoskonalenia) w funkcjonowaniu rady

7.5. Zainteresowanie władz radami szkoły; rady szkoły w kontekście reformy oświaty

Wnioski

Rozdział 8. Rodzice a rada szkoły

Wprowadzenie; charakterystyka rodziców, szkół i środowiska

8.1. Geneza rady szkoły; inicjatorzy, motywy, bariery

8.2. Struktura rady szkoły; wybory, role, zadania, informacja

8.3. Charakterystyka działalności rady szkoły

8.3.1. Sposób podejmowania decyzji przez radę szkoły

8.3.2. Zmiany kadrowe w szkole

8.3.3. Przestrzeganie prawa w szkole

8.3.4. Zmiany wprowadzone w szkole przez radę a finanse rady

8.3.5. Współpraca szkoły z rodzicami

8.4. Ocena działalności rady szkoły przez rodziców – jej członków

8.4.1. Stopień zadowolenia rodziców z udziału w radzie szkoły

8.4.2. Zmiany (udoskonalenia) w funkcjonowaniu rady

8.5. Zainteresowanie władz radami szkoły; rady szkoły w kontekście reformy oświaty

Wnioski

Rozdział 9. Co z tą radą?

9.1. Funkcjonowanie rad szkół w kontekście procesów

demokratyzacji szkoły

9.1.1. Motywy powstania rady szkoły

9.1.2. Struktura

9.1.3. Działalność

9.2. Ocena i perspektywy; rada szkoły – zarodek czy porażka demokracji w szkole?

9.3. Typy rad szkół – cechy charakterystyczne – konkluzje

9.4. Kierunki pracy rożnych agend, czyli w którą stronę?

9.5. Wnioski, interpretacje, pytania

Zakończenie; rada szkoły – czy(-li) pozorowanie demokracji?

Wykaz literatury

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY