• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-redagowanie-prac-dyplomowych-w-uczelniach-medycznych_10093_150x190

REDAGOWANIE PRAC DYPLOMOWYCH W UCZELNIACH MEDYCZNYCH

  • Wydawca: Uniwersytet Medyczny Poznań
  • Rok wydania: Poznań2011
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 245
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7597-153-8
 
52,50 zł
49,90 zł 49,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Ze Wstępu do książki Redagowanie prac dyplomowych w uczelniach medycznych:

Celem tej książki jest pomoc w przygotowaniu, napisaniu i zredagowaniu pracy magisterskiej. Jedną ze szczególnie widocznych zmian społecznych w Polsce po roku 1989 był kilkukrotny wzrost liczby studiujących i uzyskujących tytuł magistra. W uczelniach medycznych rozwój nowych kierunków kształcenia także przyczynił się do wzrostu znaczenia pracy magisterskiej, która obecnie wieńczy studia większości jej absolwentów. Nie bez powodu w tym samym czasie dał się zaobserwować wzrost liczby publikacji, najczęściej o charakterze poradników, traktujących o pisaniu pracy magisterskiej, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie przyszłych autorów dotyczące poznania kryteriów i zasad przygotowania i publikowania dobrej pracy promocyjnej.

Spis treści

Wstęp
1. Praca magisterska i kryteria jej oceny
1.1. Charakterystyka pracy magisterskiej
1.2. Cele pracy magisterskiej
1.3. Kryteria oceny wartości formalnych i rzeczowych elementów
dzieła
2. Projektowanie i organizowanie pracy magisterskiej
2.1. Wybór tematu i tytułu pracy
2.2. Przygotowania wstępne magistranta
2.3. Projekt, konspekt, plan i etapy pracy
2.4. Gromadzenie i opracowanie materiałów badawczych
2.5. Notowanie i dokumentowanie działań
2.6. Rola konsultacji w pracy magisterskiej
2.7. Elementy postępowania badawczego
2.8. Opracowanie pisarskie pracy magisterskiej
3. Poszukiwania literaturowe
3.1. Bazy bibliograficzne
3.2. Polska Bibliografia Lekarska
3.3. Bibliografie środowiskowe
3.4. Medline
3.5. EMBASE
3.6. CINAHL
3.7. Science Citation Index Expanded
3.8. Wyszukiwarki specjalistyczne
3.9. Katalogi biblioteczne
3.10. Katalogi centralne i wspólne
3.11. Bazy pełnotekstowe
3.12. Usługi informacyjne bibliotek
3.13. Zasady sporządzania opisu bibliograficznego
3.14. Opis książki
3.15. Opis rozdziału (artykułu) z książki
3.16. Artykuł w czasopiśmie
3.17. Opis dokumentów elektronicznych
4. Analiza statystyczna w pracy naukowej
4.1. Populacja i próba statystyczna
4.2. Skale pomiarowe i rodzaje cech statystycznych
4.3. Statystyka opisowa
4.3.1. Miary położenia
4.3.2. Miary rozproszenia
4.3.3. Miary asymetrii
4.4. Zmienne losowe i ich rozkłady
4.4.1. Zmienne losowe
4.4.2. Rozkłady zmiennych losowych
4.4.2.1. Rozkład zmiennej losowej dyskretnej
4.4.2.2. Rozkład zmiennej losowej ciągłej
4.4.2.3. Rozkład normalny
4.4.3. Centralne twierdzenie graniczne
4.5. Estymacja przedziałowa
4.6. Testowanie hipotez
4.6.1. Etapy testowania hipotez
4.6.2. Modele badania statystycznego
4.7. Dobór testu statystycznego
4.7.1. Zasady doboru testu statystycznego
4.7.2. Dobór testu statystycznego w zależności od skali
pomiarowej danych
4.7.2.1. Dobór testu statystycznego
dla skali ilorazowej i interwałowej
4.7.2.2. Dobór testu statystycznego
dla skali porządkowej
4.7.2.3. Dobór testu statystycznego
dla skali nominalnej
4.8. Korelacja i regresja
4.8.1. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
4.8.1.1. Regresja liniowa
4.8.2. Współczynnik korelacji rangowej Spearmana
4.8.3. Współczynniki korelacji dla skali nominalnej
5. Redagowanie merytoryczne pracy
5.1. Cel i zasady redakcji merytorycznej
5.2. Niezbędne elementy pracy naukowej
5.2.1. Wstęp
5.2.2. Wprowadzenie
5.2.3. Metoda, materiał i cel pracy
5.2.4. Postępowanie badawcze
5.2.5. Wyniki
5.2.6. Wnioski
5.2.7. Bibliografia
5.2.8. Streszczenie
5.2.9. Aneks
5.3. Okazjonalne elementy pracy naukowej
5.4. Struktura pracy naukowej
5.5. Schematy (rzeczowego i formalnego) podziału tekstu pracy
6. Redagowanie formalno-porządkowe pracy
6.1. Karty tytułowe
6.2. Podziękowania, dedykacje i motta
6.3. Skróty i znaki umowne
6.4. Cytaty i powołania
6.5. Przypisy i odnośniki
6.6. Tabele
6.7. Ilustracje
6.8. Zapis chemiczny i matematyczny
6.8.1. Zapis matematyczny
6.8.2. Zapis chemiczny
6.9. Daty
6.10. Tłumaczenia i transkrypcje
7. Redagowanie językowe pracy
7.1. Funkcja języka naukowego
7.2. Terminologia naukowa
7.3. Styl pracy naukowej
7.3.1. Rzeczowość stylu
7.3.2. Obiektywizm relacji
7.3.3. Osoba narracji
7.4. Błędy językowe w pracy naukowej
8. Redagowanie edytorskie pracy
8.1. Co to jest edycja i edytor tekstu?
8.2. Ustal szablon pracy
8.3. Wybierz właściwą czcionkę, jej wielkość i odstępy
międzywierszowe
8.4. Dziel wyrazy
8.5. Należy utworzyć styl pracy
8.6. Należy ujednolicić listy numerowane i punktowane
8.7. Zastosuj stopniowanie wielkości tytułów i podtytułów
8.8. Poprawnie zaznacz numerację stron
8.9. Ustal jakie mają być przypisy
8.10. Ryciny podpisz i ponumeruj
8.11. Tabele powinny być przejrzyste i jednakowe graficznie
8.12. Stosuj właściwe akapity
8.13. Z umiarem wyróżniaj tekst
9. Weryfikacja autorska pracy
9.1. Zasady ogólne weryfikacji
9.2. Weryfikacja merytoryczna pracy
9.3. Weryfikacja językowa pracy
9.4. Weryfikacja techniczna pracy
Bibliografia
Aneksy

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY