• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-repetytorium-z-kardiologii-koszyki-pytan-do-egzaminu-specjalizacyjnego-tom-1_11256_150x190

REPETYTORIUM Z KARDIOLOGII. KOSZYKI PYTAŃ DO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO. TOM 1

  • Wydawca: Via Medica
  • Rok wydania: 2013 dodruk
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 448
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7599-521-3
 
155,00 zł
139,50 zł 139,50 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Z podręcznikiem Repetytorium z kardiologii. Koszyki pytań do egzaminu specjalizacyjnego. egzamin nie będzie problemem!

Czterdziestu pięciu współautorów z ośrodków kardiologicznych i internistycznych z Warszawy, Łodzi, Zabrza, Kielc, Bydgoszczy i Poznania, przez kilka miesięcy opracowywało odpowiedzi na 100 pytań egzaminacyjnych z tak zwanego I koszyka ustnego egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie kardiologii - kardiologii ambulatoryjnej i konsultacyjnej.

Repetytorium ma pomagać w przygotowaniu się do egzaminu, nie zastąpi jednak wiedzy czerpanej z podręczników, aktualnych wytycznych postępowań, szkoleń, konferencji i kursów. Świadomi tych ograniczeń, pozostawiliśmy wolne miejsce, które można wykorzystać na dopisywanie uwag, aktualizacji, własnych notatek.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Współautorzy „Repetytorium z kardiologii — koszyków pytań do egzaminu specjalizacyjnego” przygotowali podstawowe, gotowe odpowiedzi na opublikowane na stronie internetowej Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii zestawy pytań dla zdających ustny egzamin specjalizacyjny. To nie lada wyzwanie, zwłaszcza że wiedza kardiologiczna szybko się zmienia, wytyczne PTK/ESC ewoluują, a i same pytania wchodzące do puli egzaminacyjnej co pewien czas są aktualizowane.
Lektura „Repetytorium” nie zastąpi wiedzy czerpanej z klasycznych podręczników kardiologii (w tym z podręcznika europejskiego wydanego przez ESC i przetłumaczonego na język polski), aktualnych wytycznych postępowania publikowanych na łamach „Kardiologii Polskiej” czy bezpośredniego przekazu najnowszych wiadomości z licznych szkoleń, konferencji i kursów. A jednak trud nie poszedł na marne. Powstało klasyczne repetytorium, którego zaletą jest współautorstwo w większości młodych polskich lekarzy — zarówno tych, którzy już zdali egzamin specjalizacyjny, jak i tych, którzy mają go przed sobą. To właśnie to grono autorów, reprezentujących ośrodki kardiologiczne z różnych miast, pod wodzą byłego i obecnego szefa Sekcji Młodych Kardiologów — Klubu 30. PTK, jest, w moim rozumieniu, szczególnym atutem tej publikacji.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii


„Repetytorium” dotyczy egzaminu specjalizacyjnego z dziedziny kardiologii. Ale kardiologia to część interny, a nowocześnie wykształcony internista również powinien posiadać wiedzę zawartą w tej monografii. Sądzę zatem, że po „Repetytorium” sięgać będą także adepci królowej nauk medycznych, z której kardiologia ewoluowała, być może również przed swoim egzaminem specjalizacyjnym.
Zmiany systemu specjalizacji, których byliśmy świadkami w ostatnich latach, spowodowały, że do egzaminu specjalizacyjnego
z kardiologii w kolejnych latach będą przystępować zarówno osoby bez specjalizacji, jak i specjaliści chorób wewnętrznych. Tym większa zatem, w moim mniemaniu, rola systematyzacji wiedzy i jej lapidarnego przedstawiania, oparta na aktualnych wytycznych towarzystw naukowych.
Cieszę się, że redaktorami i współautorami niniejszej monografii są młodzi polscy kardiolodzy, spośród których część sam wiele lat temu egzaminowałem w komisji egzaminu specjalizacyjnego z dziedziny chorób wewnętrznych. Gratuluję pomysłu „Repetytorium”.

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych 

Tagi: kardiologia książki , lep książki , lep podręczniki ,

Spis treści

Koszyk I. Kardiologia ambulatoryjna i konsultacyjna 

I.1. Wskazania i ograniczenia tomografii komputerowej serca

I.2. Wskazania i ograniczenia rezonansu magnetycznego w kardiologii

I.3. Nieinwazyjne metody oceny funkcji lewej komory serca

I.4. Nagły zgon sercowy w przebiegu kardiomiopatii przerostowej — stratyfikacja ryzyka

I.5. Nieinwazyjna diagnostyka wrodzonych anomalii tętnic wieńcowych

I.6. Miejsce badań izotopowych we współczesnej diagnostyce kardiologicznej

I.7. Pozytonowa tomografia emisyjna w kardiologii — zasady wykonywania, wskazania, potencjalne miejsce w diagnostyce

I.8. Algorytmy diagnostyczne w podejrzeniu zatorowości płucnej

I.9. Wskazania do echokardiografii przezprzełykowej

I.10. Echokardiografia obciążeniowa — rodzaje, wskazania diagnostyczne, zasady przeprowadzenia badania

I.11. Nowe rodzaje badań i technologii echokardiograficznych (echokardiografia tkankowa, kontrastowa, 3D)

I.12. Diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu u pacjenta z chorobą układu sercowo-naczyniowego

I.13. Diagnostyka skurczowej niewydolności serca

I.14. Diagnostyka rozkurczowej niewydolności serca

I.15. Nieinwazyjne metody oceny miażdżycy w tętnicach obwodowych

I.16. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, rodzaje protokołów badawczych

I.17. Ocena czynności nerek u pacjenta z chorobą układu sercowo-naczyniowego

I.18. Ergospirometria — miejsce w standardach diagnostycznych

I.19. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa — na ile można na niej polegać?

I.20. Wskazania do rejestracji EKG metodą Holtera

I.21. Diagnostyka zaburzeń rytmu serca — przydatność metod nieinwazyjnych

I.22. Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego — wskazania, interpretacja wyników

I.23. Test pochyleniowy — miejsce w diagnostyce kardiologicznej, zasady wykonywania

I.24. Przetrwałe uniesienie odcinka ST w zapisie EKG — diagnostyka

I.25. Przydatność badań nieinwazyjnych w stratyfikacji ryzyka w stabilnej chorobie wieńcowej

I.26. Nieinwazyjne metody oceny funkcji prawej komory serca

I.27. Ocena zaawansowania niedomykalności zastawki aortalnej przy użyciu metod nieinwazyjnych

I.28. Ocena zaawansowania niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu metod nieinwazyjnych

I.29. Ocena zaawansowania niedomykalności zastawki trójdzielnej metodami nieinwazyjnymi

I.30. Ocena istotności zwężenia zastawki aortalnej przy użyciu metod nieinwazyjnych

I.31. Różnicowanie przyczyn duszności

I.32. Infekcyjne zapalenie wsierdzia — badania nieinwazyjne do potwierdzenia rozpoznania

I.33. Zastosowanie metod nieinwazyjnych w stratyfikacji ryzyka po zawale serca

I.34. Miejsce testów funkcji płytek krwi w kardiologii inwazyjnej — zakrzepica w stencie i powikłania krwotoczne

I.35. Badania nieinwazyjne, które mają wpływ na postępowanie z chorym ze zwężeniem zastawki mitralnej

I.36. Przydatność badań nieinwazyjnych w ocenie wad wrodzonych serca u dorosłych

I.37. Chory po przebytym TIA — jakie badania zaplanujesz?

I.38. Jakie badania nieinwazyjne zaplanujesz u chorego po nagłym zatrzymaniu krążenia?

I.39. Metody oceny przerostu lewej komory serca

I.40. Algorytmy diagnostyczne we wtórnym nadciśnieniu tętniczym

I.41. Nieinwazyjne metody stosowane w diagnostyce omdleń

I.42. Metody nieinwazyjnego monitorowania leczenia przewlekłej niewydolności serca

I.43. Diagnostyka nieinwazyjna zapalenia osierdzia — dalsze implikacje terapeutyczne

I.44. Jakie badania nieinwazyjne są potrzebne do kwalifikacji chorego do przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)?

I.45. Elektrokardiograficzne i echokardiograficzne wskazania do terapii resynchronizującej

I.46. Badania obrazowe w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego

I.47. Wskazania i metody oceny żywotności miokardium

I.48. Nieinwazyjne metody oceny drożności pomostów aortalno-wieńcowych

I.49. Jesteś pierwszym lekarzem, który stwierdza szmer nad sercem pacjenta — co możesz zróżnicować sam, a do czego potrzebne są badania nieinwazyjne?

I.50. Wskazania i metody nieinwazyjnej oceny naczyń obwodowych

I.51. Klasyfikacja i epidemiologia czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

I.52. Rola aktywności fizycznej w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego

I.53. Lipidogram — interpretacja, pożądane normy lipidogramu w różnych grupach pacjentów

I.54. Peptydy natriuretyczne — rola w diagnostyce kardiologicznej

I.55. Rodzaje, zastosowanie i ocena parametrów zapalnych w kardiologii

I.56. Dyslipidemia aterogenna — rozpoznawanie, zasady postępowania

I.57. Hipercholesterolemia rodzinna, wielogenowa, wtórna — definicje, zasady postępowania

I.58. Farmakologiczne leczenie poprawiające rokowanie w stabilnej chorobie wieńcowej

I.59. Farmakologiczne leczenie poprawiające jakość życia w stabilnej chorobie wieńcowej

I.60. Dławica naczynioskurczowa — patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie

I.61. Kardiologiczny zespół X — patogeneza, obraz kliniczny, leczenie, rokowanie

I.62. Gorączka reumatyczna — patogeneza, rozpoznanie, leczenie, powikłania

I.63. Diagnostyka i postępowanie w podejrzeniu zapalenia mięśnia sercowego

I.64. Kardiomiopatia rozstrzeniowa — definicja, patogeneza, obraz kliniczny, postępowanie

I.65. Kardiomiopatia przerostowa — definicja, patogeneza, obraz kliniczny, postępowanie

I.66. Konsultacja kardiologiczna u chorego z wadą serca przygotowywanego do operacji pozasercowej

I.67. Przygotowanie do operacji pozasercowej — czy i jak korygować farmakoterapię w celu zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych?

I.68. Farmakologiczne leczenie poprawiające rokowanie w niewydolności serca

I.69. Farmakologiczne leczenie objawowe w niewydolności serca

I.70. Uszkodzenie mięśnia lewej komory serca po chemioterapii i radioterapii — diagnostyka i leczenie

I.71. Wskazania i przeciwwskazania do przeszczepienia serca

I.72. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe — patomechanizm, rozpoznawanie, postępowanie terapeutyczne

I.73. Nadciśnienie płucne — rozpoznawanie, klasyfikacja, postępowanie terapeutyczne, rokowanie

I.74. Zespół metaboliczny — definicja, zasady leczenia

I.75. Choroby zapalne dużych naczyń

I.76. Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

I.77. Opieka nad chorym po wszczepieniu sztucznej zastawki serca — zasady leczenia i kontroli

I.78. Wskazania i ograniczenia długotrwałego leczenia przeciwzakrzepowego w kardiologii

I.79. Leczenie przeciwpłytkowe — wskazania, wybór leków przeciwpłytkowych, czas leczenia różnych populacji chorych

I.80. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego

I.81. Farmakoterapia uzależnienia od nikotyny

I.82. Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia otyłości

I.83. Wskazania do ambulatoryjnego leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi, sposoby terapii

I.84. Choroby kardiologiczne wymagające poradnictwa rodzinnego dla najbliższej rodziny pacjenta

I.85. Spichrzeniowe choroby mięśnia sercowego — różnicowanie z kardiomiopatią przerostową

I.86. Kardiomiopatia przerostowa a serce sportowca — różnicowanie

I.87. Zaburzenia rytmu serca u kobiet w ciąży

I.88. Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią

I.89. Ciąża i poród u kobiet z wadami serca

I.90. Wtórne nadciśnienie tętnicze — przyczyny, diagnostyka i postępowanie

I.91. Orzekanie o powrocie do pracy i aktywności fizycznej po zawale serca

I.92. Leki hipolipemizujące — mechanizmy działania, dobór, kojarzenie i dawkowanie

I.93. Pacjent po zabiegu rewaskularyzacyjnym tętnic wieńcowych

I.94. Leki hamujące układ renina–angiotensyna–aldosteron — porównanie grup leków i ich wskazań terapeutycznych

I.95. Możliwości farmakologicznej prewencji przebudowy mięśnia sercowego po zawale serca

I.96. Leki beta-adrenolityczne — klasyfikacja i wskazania terapeutyczne

I.97. Rola cukrzycy w patogenezie miażdżycy — zalecenia prewencyjne

I.98. Farmakoterapia kardiologiczna u osób w podeszłym wieku

I.99. Pacjent z chorobą układu sercowo-naczyniowego i niewydolnością nerek — zasady postępowania

I.100. Zasady planowania treningu fizycznego u chorych po ostrym zespole wieńcowym oraz u chorych z niewydolnością serca

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY