• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26285_14461_150x190

RESOCJALIZACJA ZAGADNIENIA PRAWNE, SPOŁECZNE I METODYCZNE

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 374
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7587-173-9
 
40,00 zł
36,00 zł 36,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Prawne, społeczne i metodyczne zagadnienia resocjalizacji zawarte w prezentowanej Czytelnikowi książce powstały w wyniku intelektualnej i empirycznej działalności reprezentantów wielu ośrodków akademickich w kraju, którzy szansę na minimalizację negatywnych następstw narastającego nieprzystosowania społecznego i przestępczości upatrują przede wszystkim w zmianie wzorców myślenia społecznego z powszechnie funkcjonującego schematu „przestępstwo – dotkliwa kara – potępienie społeczne”, na wzorzec „przestępstwo – zadośćuczynienie – inkluzja społeczna”. Treści zawarte w tej książce stanowią przeciwwagę wciąż prowadzonych debat społecznych i politycznych, w których trudno dostrzec zmianę kierunku myślenia z potępiania sprawców przestępstw na próbę zrozumienia przestępstwa i zachowań dewiacyjnych. „Zrozumieć”, nie oznacza jednak „usprawiedliwiać”, lecz „wyjaśnić”, by w sposób bardziej efektywny zapobiegać i eliminować przestępczość. Mity i stereotypy dotyczące zachowań dewiacyjnych (a główne przestępczych) w sposób poparty ugruntowaną teorią i zweryfikowany empirycznie, zostają poddane w tej książce konstruktywnej krytyce. Autorzy zebranych w tym opracowaniu rozdziałów, nie tylko zadają pytania, o to jak być powinno, lecz dają konkretne i poparte badaniami wskazówki, jak działać, by społeczny świat transformował w kierunku bardziej przyjaznej człowiekowi przyszłości. Zawarte w tej książce artykuły mieszczą się zatem w zakresie nauk aplikatywnych, które są nastawione na wszechstronną pomoc w rozwoju istoty ludzkiej i całego społeczeństwa.

Spis treści

Wprowadzenie
 
Część pierwsza
Społeczno-prawne aspekty resocjalizacji

 
Andrzej Bałandynowicz
System probacji – resocjalizacja z udziałem społeczeństwa
 
Teresa Sołtysiak
Zachowania patologiczne młodego pokolenia
 
Paweł Kobes
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinie – uwagi krytyczne wobec obecnego i postulowanego stanu prawnego
 
Elżbieta Strutyńska
Aspekty prawne bullyingu/mobbingu: ujęcie komparatystyczne
 
Krzysztof Dziedzic
Społeczne uwarunkowania udziału społeczeństwa w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej
 
Edyta Pindel
Ułatwienia i trudności na drodze do readaptacji społecznej po karze pozbawienia wolności
 
Małgorzata Kuć
Rola społeczeństwa w resocjalizacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
 
Anna Górka-Strzałkowska
Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych
 
Część druga
Resocjalizacja penitencjarna

 
Anetta Jaworska
Paradygmatyczne podstawy współczesnej resocjalizacji penitencjarnej
 
Hanna Karaszewska, Ewelina Silecka
W stronę readaptacji społecznej skazanych
 
Agnieszka Zalewska-Meler
Kultura fizyczna jako środek oddziaływania penitencjarnego – założenia systemowe a możliwości ich realizacji
 
Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka
Możliwości resocjalizacji sprawców zabójstw
 
Ewa Piotrów
Postawy rodzicielskie skazanych matek oraz ich uwarunkowania
 
Ewa Sosnowska
Przestępczość kobiet – wybrane teorie etiologiczne
 
Henryk Porożyński, Przemysław Zdybał
Aspiracje życiowe osób skazanych
 
Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek
Rola alkoholu w genezie zachowań przestępczych dorosłych skazanych
 
Sławomir Grzesiak
Człowiek stary w placówce penitencjarnej
 
Część trzecia
Niedostosowanie społeczne – uwarunkowania i terapia

 
Renata Małgorzata Ilnicka
Socjoterapia – twórcza metoda oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych społecznie
 
Janina Florczykiewicz
Sztuka w resocjalizacji – terapeutyczne aspekty twórczości plastycznej
 
Monika Gołembowska
Rodzina jako podstawowe środowisko socjalizacyjno-wychowawcze a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 
Joanna Rajewska de Mezer
Sytuacja rodzinna nieletnich sprawców czynów karalnych i świadczących o demoralizacji, wobec których orzeczono środek poprawczy
 
Agnieszka Latoś
Zmiany funkcjonowania współczesnej rodziny jako determinanty demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich
 
Joanna Cichla
Nieletni jako sprawcy przestępstw przeciwko mieniu
 
Sylwester Bębas
Metody i formy oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych
 
Beata Zajęcka
Arkadiusz Kamiński
Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego ośrodka wychowawczego – teraźniejszość i przyszłość
 
Monika Wojtkowiak
Sekta jako środowisko zagrożenia – postulaty i działania w zakresie profilaktyki
 
Jan Welhan
Zachowania dorosłych a utrwalanie agresywnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym – komunikat z badań
 
Noty o Autorach

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY