• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-rodzina-z-dzieckiem-niepelnosprawnym-mozliwosci-i-ograniczenia-rozwoju_9541_150x190

RODZINA Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ROZWOJU

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2011
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 278
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7641-538-3
 
55,00 zł
48,90 zł 48,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Książka Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, zawiera omówienie wybranych problemów dotyczących życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi – szczególnie ważne dla ich aktualnego funkcjonowania i możliwości rozwoju – odwołując się do podejścia systemowego do rodziny. Teksty zebrane w Rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, dotyczą między innymi społecznego stereotypu niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej, który jest ciągle obecny w świadomości wielu z nas. Podejmują także zagadnienie konsekwencji niepełnosprawności dziecka dla przekształceń systemu rodziny, dla przebudowy psychiki i zachowania członków rodziny: rodziców i rodzeństwa.

Autorzy analizują sytuację rodziny z dzieckiem niedosłyszącym i niewidomym oraz z dzieckiem z chorobą nowotworową. Omawiają zmiany w systemie rodziny z dzieckiem, którego choroba ma podłoże genetyczne, jak to jest na przykład w przypadku zespołu Downa. Dokładnie przedstawiają pełnienie ról rodzicielskich w rodzinach z dziećmi o różnych postaciach niepełnosprawności, ukazują także zmiany w systemach wartości rodziców oraz w sposobach realizowania przez nich ważnych zadań rozwojowych. Wreszcie zarysowują możliwości pozytywnego rozwoju w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

Spis treści

Wprowadzenie
 

Społeczny obraz osób niepełnosprawnych i jego uwarunkowania

Jolanta Miluska
 

Modele niepełnosprawności

Niepełnosprawność jako podstawa stereotypów społecznych

Postrzeganie osób niepełnosprawnych

Bibliografia

Summary
 

Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
 

Wprowadzenie

Rodzina jako system powiązań

Klasyfikacja systemów rodzin

Model zdrowej rodziny

Podsumowanie

Bibliografia

Summary
 

Realizacja ról rodzicielskich w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
Żaneta Stelter
 

Wprowadzenie

Osoba niepełnosprawna i jej przestrzeń życiowa

Inne rodzicielstwo – macierzyństwo i ojcostwo wobec dziecka niepełnosprawnego

Inne braterstwo

Relacje małżeńskie

Podsumowanie

Bibliografia

Summary
 

Sytuacja rodziny z dzieckiem niedosłyszącym jako droga ku konstruktywnemu przystosowaniu

Marzanna Farnicka
 

Wprowadzenie

Kim jest niesłyszące dziecko?

Traktowanie zaburzeń słuchu jako niepełnosprawności

Diagnoza zaburzeń słuchu u dziecka jako sytuacja kryzysowa i procesy radzenia sobie z nią

Sytuacja dzieci niesłyszących i ich rodzin

Droga rodziny ku konstruktywnemu przystosowaniu

Osobiste etapy procesu konfrontowania się z zaburzeniami słuchu u dziecka

Radzenie sobie z kryzysem na poziomie diady małżeńskiej

Proces radzenia sobie dziecka z własną niepełnosprawnością

Czynniki wpływające na radzenie sobie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem

Profesjonalna pomoc i wsparcie

Suplement – aktualna klasyfikacja i etiologia zaburzeń słuchu

Bibliografia

Summary
 

W rodzinie niewidomego dziecka

Ewa Wawrowska (Owińska)
 

Rodzice

Rodzeństwo

Dziadkowie

Bibliografia

Summary
 

Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w wyniku choroby genetycznej

Małgorzata Kulik, Wojciech Otrębski
 

Wprowadzenie

Rodzina jako system

Specyfika chorób genetycznych na przykładzie zespołu Downa i zespołu kruchego chromosomu X

Niepełnosprawność dziecka jako czynnik destabilizujący system rodzinny

Bibliografia

Summary
 

W poszukiwaniu dróg wsparcia i terapii – na przykładzie rodziny z dzieckiem autystycznym

Jacek J. Błeszyński
 

Środowisko rodzinne dzieci z autyzmem

Okresy funkcjonalne rodzin z osobami autystycznymi

Rodzice osób z autyzmem

Rodzeństwo osób z autyzmem

Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem

Podsumowanie

Bibliografia

Summary
 

Dominujące wartości i konflikty wewnętrzne rodziców dzieci autystycznych

Marta Khymko, Hanna Liberska
 

Wprowadzenie

Specyficzne trudności przeżywane przez rodziców dziecka autystycznego

Funkcjonowanie rodziców dzieci autystycznych na tle funkcjonowania rodziców dzieci pełnosprawnych

Wartości w życiu człowieka

Kształtowanie się hierarchii wartości i jej zmiany

Poczucie niższości rodzica dziecka niepełnosprawnego – możliwe pozytywne konsekwencje dla dalszego rozwoju indywidualnego, systemu rodziny i innych

Orientacja na innych czy orientacja na siebie? – konflikt rzeczywisty czy pozorny?

Świat wartości rodziców dziecka niepełnosprawnego

Charakterystyka osób badanych

Metoda i podstawowe narzędzia badawcze

Przebieg badań

Wyniki badań

Podsumowanie i dyskusja wyników

Bibliografia

Summary


Rozwój indywidualny rodziców w systemie rodziny z dzieckiem z zespołem Downa

Hanna Liberska, Magdalena Rzepa
 

Wprowadzenie

Rodzicielstwo a rozwój człowieka dorosłego

Decyzja o rodzicielstwie w życiu człowieka

Wyzwania rodzicielstwa w różnych okresach dorosłego życia

Zmiany rozwojowe w wybranych sferach funkcjonowania psychospołecznego rodziców dziecka z zespołem Downa

Rozpoznane zmiany rozwojowe rodziców dzieci z zespołem Downa

Podsumowanie

Bibliografia

Summary
 

Sposoby adaptacji do choroby dziecka rodziców dzieci przewlekle chorych

Alicja Malina
 

Wprowadzenie

Rodzina a choroba dziecka

Okres ciąży

Narodziny dziecka chorego

Skutki przewlekłej choroby dziecka dla rodziców

Choroba dziecka w percepcji rodziców

Zadania rozwojowe w dorosłości

Wychowanie dzieci jako zadanie rozwojowe w okresie wczesnej dorosłości

Stosunki małżeńskie rodziców dzieci chorych

Aktywność zawodowa

Życie towarzyskie

Zdrowie rodziców

Podsumowanie

Bibliografia

Summary
 

Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością

Anna Cierpka
 

Wprowadzenie

Metoda

Wyniki

Dyskusja wyników

Wnioski

Bibliografia

Summary
 

Rodzeństwo wobec choroby nowotworowej brata/siostry. Studia przypadków

Paweł Izdebski, Sylwia Laskowska, Aldona Katarzyna Jankowska
 

Problemy rodzeństwa chorego dziecka

Korzyści wynoszone z sytuacji choroby siostry/brata

Kształtowanie systemu znaczeń osobistych jako element teorii wartościowania Huberta J.M. Hermansa

Metodologia badań

Przedstawienie wyników badań

Dyskusja wyników

Bibliografia

Summary

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY