• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Rozwój bliźniąt w ciągu życia

ROZWÓJ BLIŹNIĄT W CIĄGU ŻYCIA

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: Kraków 2010
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 214
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7587-489-1
 
38,00 zł
34,20 zł 34,20 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

W ostatnich latach szczególne zainteresowanie w środowisku naukowym, i nie tylko, budzi fakt wyraźnego wzrostu wskaźnika częstotliwości występowania ciąż bliźniaczych, a także wielopłodowych. Sytuacja ta stwarza tym samym większe możliwości prowadzenia szeroko zakrojonych badań naukowych dotyczących różnych obszarów życia dzieci urodzonych w wyniku ciąży mnogiej. Interdyscyplinarne podejście do rozwoju czy to bliźniąt, czy też wieloraczków, jest obecnie nieuniknione, gdyż takie są współczesne trendy rozwoju nauki, a co za tym idzie, oczekiwania społeczne, aby badane zjawiska wyjaśniać w sposób możliwie pełny i wielostronny.

         Przekazana do rąk czytelnika książka jest odpowiedzią na tego rodzaju zapotrzebowania, a co ważniejsze, jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku wydawniczym, które porządkuje i syntetyzuje wiedzę na temat bliźniąt. Struktura tej książki ma charakter pracy zespołowej, a poruszane w niej problemy są zróżnicowane i wieloaspektowe.

         W celu usystematyzowania prezentowanej w tej monografii wiedzy podzielono ją na dwie części: teoretyczną i empiryczną. W pierwszej uwzględniono opracowania autorskie oparte na przeglądzie światowej literatury przedmiotu i dotyczące głównie problemów neuropsychologicznych, genetycznych oraz psychospołecznych funkcjonowania bliźniąt. W odniesieniu do psychospołecznych aspektów ich funkcjonowania szczególną uwagę zwrócono na kwestie dotyczące: pre- i perinatalnych aspektów rozwoju, związków między bliźniętami na tle szerszego kontekstu relacji z rodzeństwem oraz kształtowania się tożsamości u bliźniąt monozygotycznych.

         W drugiej części monografii zamieszczono artykuły o charakterze empirycznym − oparte na badaniach własnych. Poruszono w nich między innymi takie zagadnienia, jak: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zachowań przestępczych u bliźniąt, występowanie u nich depresji, specyfika więzi między bliźniętami i problem przywiązania w rodzinach z bliźniętami, konsekwencje rozwoju psychoruchowego bliźniąt urodzonych przedwcześnie oraz znaczenie naturalnego karmienia piersią dla rozwoju noworodków.

Spis treści

* Słowo wstępne

* Bioneuropsychologiczne aspekty rozwoju bliźniąt

* Genetyka a bliźnięta

* Znaczenie badań z udziałem bliźniąt dla wiedzy psychologicznej w jej różnych obszarach

* Bliźnięta i wieloraczki w pre- i perinatalnym okresie rozwoju

* Psychospołeczne aspekty relacji interpersonalnych w podsystemie rodzeństwa bliźniąt monozygotycznych

* Badania psychologiczne nad bliźniętami jednojajowymi

* Społeczne funkcjonowanie bliźniąt w świetle badań nad genetycznymi i środowiskowymi determinantami zachowań przestępczych

* Współwystępowalność depresji u bliźniąt jedno- i dwujajowych

* Specyfika modeli przywiązania w systemach rodzinnych z bliźniętami

* Rozwój psychoruchowy bliźniąt urodzonych przedwcześnie

* Karmienie piersią bliźniąt jako ważny element opieki nad noworodkami w oddziale szpitalnym i w domu

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY