• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25956_14105_150x190

SAMOOCENA GENEZA, STRUKTURA, FUNKCJE I METODY POMIARU

  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 208
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-233-3942-7
 
39,90 zł
35,10 zł 35,10 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Zaniżona samoocena dotyka bardzo wielu osób. Jest to poważny problem, który może powodować znaczne obniżenie jakości życia, niepewność w sytuacjach społecznych, stawianie sobie zaniżonych celów czy rezygnację z realizacji różnych zadań w obawie przed poniesieniem porażki. Problemem może też być samoocena zawyżona. Autorzy omawiają między innymi zjawisko tak zwanej kruchej wysokiej samooceny, która polega na tym, że w oczach otoczenia osoba ma wysoką samoocenę, jednak szybko okazuje się, że musi być ona nieprzerwanie potwierdzana. Osoba taka nieustannie oczekuje przejawów szacunku, uznania, reaguje złością, jeśli ich nie dostrzega, bardzo ją też irytują oznaki lekceważenia. Ktoś mający tak zwaną bezpieczną wysoką samoocenę nie potrzebuje nieprzerwanie dowodów swojej wartości; przeciwnie, nawet przejawy lekceważenia i braku szacunku nie naruszają jego samooceny.

W książce omówiono obecny stan wiedzy na temat tych i bardzo wielu innych zagadnień związanych z samooceną, w tym przedstawiono wyniki najnowszych badań. Jest to więc niejako publikacja „z frontu badań" nad samooceną, zawierająca skalę, dzięki której każdy czytelnik może sprawdzić, jaka jest jego/jej samoocena.

„Z zadowoleniem należy przyjąć pojawienie się monografii, która podejmuję próbę całościowego przyjrzenia się samoocenie. Publikacja ma wiele walorów poznawczych, ale podkreślić należy jej bezsprzeczne walory edukacyjne, stanowi bowiem kompendium wiedzy na temat możliwości kwestionariuszowego pomiaru samooceny (...). Obszerne wprowadzenie pozwala również na ujednolicenie terminologii dotyczącej tego zagadnienia. W wymiarze edukacyjnym praca zapewnia zatem cenny przegląd teorii, metod i badań, przydatny dla wszystkich badaczy interesujących się tą tematyką, ale także studentów, którzy będą mogli z jednego źródła dowiedzieć się, jak badać samoocenę, a przy okazji z jakimi zmiennymi i jak mierzonymi się ona wiąże. Monografia będzie również z pewnością ciekawa dla praktyków zainteresowanych pomiarem tej niezwykle istotnej dla funkcjonowania człowieka zmiennej. Co ważne, wprowadzono w niej także nową skalę badania samooceny (SLCS-R, Self-liking/Self-Competence Scalę Revised), która uzupełnia dostępne na rynku polskim metody badania analizowanej postawy".
Z recenzji dra hab. Michała Wierzchonia

Spis treści

Rozdział 1. Definicja i struktura samooceny        9
1.1. Wybrane definicje samooceny        9
1.2. Struktura samooceny        11
1.2.1. Samoocena jawna i utajona        13
1.2.2. Atrybuty samooceny        16
1.3. Samoocena optymalna        26
1.4. Samoocena jako motyw        26

Rozdział 2. Funkcje i mechanizmy regulowania samooceny        33
2.1. Funkcje samooceny        33
2.1.1. Samoocena jako ochrona przed lękiem        33
2.1.2. Samoocena jako ochrona przed stresem i niepowodzeniami        34
2.1.3. Samoocena jako ochrona przed wykluczeniem społecznym        34
2.1.4. Samoocena jako pomoc w realizacji celów        35
2.1.5. Samoocena jako zapewnienie optymalnej czujności        37
2.1.6. Funkcje samooceny – uwagi końcowe        38
2.2. Mechanizmy regulowania samooceny        38
2.2.1. Porównania społeczne        38
2.2.2. Model utrzymania samooceny        40
2.2.3. Redukowanie dysonansu poznawczego        41
2.2.4. Autoafirmacja        43

Rozdział 3. Źródła i rozwój samooceny        47
3.1. Źródła samooceny        47
3.1.1. Psychologiczne źródła samooceny        47
3.1.2. Biologiczne źródła samooceny        49
3.2. Rozwój samooceny        51
3.2.1. Wysokość samooceny        52
3.2.2. Stabilność samooceny        54

Rozdział 4. Polskie narzędzia i adaptacje metod pomiaru samooceny        57
4.1. SES Morrisa Rosenberga        58
4.2. CSEI Stanleya Coopersmitha        60
4.3. MSEI Edwarda O’Briena i Seymoura Epsteina        61
4.4. CSES Andrew Paradise’a i Michaela Kernisa        63
4.5. Skala Samooceny Macieja Dymkowskiego (SSD)        64
4.6. Inwentarz Samowiedzy Sherwooda (ISC)        65
4.6.1. Kwestionariusz Samooceny Pamięci (Squire Subjective Memory Questionnaire; SSMQ)        66

Rozdział 5. Konstrukcja oryginalnej wersji skali SLCS-R        67
5.1. Podłoże teoretyczne        67
5.2. Konstrukcja oryginalnych skal i ich właściwości psychometryczne        70
5.2.1. Konstrukcja SLCS i właściwości psychometryczne narzędzia        70
5.2.2. Konstrukcja SLCS-R i właściwości psychometryczne narzędzia        72
5.3. Wybrane adaptacje skal SLCS i SLCS-R        75
5.3.1. Norweska wersja skali SLCS        76
5.3.2. Holenderska wersja skali SLCS-R        77
5.3.3. Chińska wersja skali SLCS-R        77

Rozdział 6. Narzędzia wykorzystane w badaniach własnych dotyczących trafności teoretycznej polskiej wersji SLCS-R        79
6.1. Koncepcja analiz trafności        79
6.2. Narzędzia do pomiaru temperamentu i cech osobowości        82
6.2.1. Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT)        82
6.2.2. Kwestionariusz Temperamentu EAS-D        84
6.2.3. Skala Poszukiwania Doznań (SSS)        84
6.2.4. Inwentarz Osobowości NEO-FFI        85
6.2.5. Kwestionariusz Osobowości Eysencka (EPQ-R)        85
6.2.6. Skala Pewności Siebie (SPS)        86
6.2.7. Skala Orientacji Życiowej (SOC-29)        87
6.2.8. Kwestionariusz do Pomiaru Poczucia Kontroli (Delta)        87
6.2.9. Skala Umiejscowienia Kontroli (I/E)        88
6.2.10. Skala Uległości (GCS)        89
6.2.11. Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego (KPAD)        89
6.2.12. Skala Poznawczego Domknięcia – skrócona wersja (SPPD)        90
6.2.13. Kwestionariusz Potrzeby Poznania (KPP)        90
6.2.14. Kwestionariusz Narcyzmu (NPI)        91
6.2.15. Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej (IPP)        91
6.3. Narzędzia do pomiaru funkcjonowania emocjonalnego        92
6.3.1. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (ISCL)        92
6.3.2. Kwestionariusz Lęku Egzaminacyjnego (TAI)        92
6.3.3. Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS)        93
6.3.4. Przymiotnikowa Skala Nastroju (UMACL)        93
6.3.5. Kwestionariusz Defensywnego Pesymizmu (KDP)        94
6.3.6. Kwestionariusz Ruminacji (KR)        94
6.3.7. Kwestionariusz Kontroli Emocjonalnej (KKE)        95
6.3.8. Skala Depresji (CES-D)        96
6.3.9. Skala Satysfakcji z Życia (SWLS)        96
6.3.10. Test Orientacji Życiowej (LOT-R)        97
6.3.11. Skala Orientacji Pozytywnej (Skala P)        97
6.3.12. Antycypacyjna Strategia Wzmacniania Samooceny (ASO)        97
6.3.13. Skala Samoregulacji Promocyjnej i Prewencyjnej (SSPP)        98
6.3.14. Skala Aprobaty Społecznej (SAS)        99
6.3.15. Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE)        100
6.3.16. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS)        100
6.3.17. Kwestionariusz Ulegania Pokusom (KUP)        101
6.4. Narzędzia do pomiaru funkcjonowania społecznego        102
6.4.1. Kwestionariusz nieśmiałości (KN)        102
6.4.2. Kwestionariusz Agresji (BPAQ)        102
6.4.3.Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP)        103
6.4.4. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS)        104
6.4.5. Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej        104
6.5. Narzędzia do pomiaru cech związanych z aktywnością        105
6.5.1. Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES)        105
6.5.2. Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS)        106
6.5.3. Inwentarz Motywacji Osiągnięć (LMI)        106
6.5.4. Skala Kompetencji Osobistej (KompOs)        108
6.6. Narzędzia do pomiaru aktywności zawodowej        109
6.6.1. Kwestionariusz Uzależnienia od Pracy (WART)        109
6.6.2. Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (MBI)        109
6.6.3. Wielowymiarowy Kwestionariusz Oceny Pracoholizmu (WKOP)        110
6.7. Skala Wartości Rokeacha (SW)        110

Rozdział 7. Konstrukcja polskiej wersji skali SLCS-R        113
7.1. Tłumaczenie        113
7.2. Opis badanych prób        113
7.3. Podstawowe właściwości psychometryczne kwestionariusza SLCS-R        117
7.3.1. Statystyki opisowe skali SLCS-R        117
7.3.2. Wyniki w kwestionariuszu SLSC-R a zmienne demograficzne        118
7.4. Rzetelność kwestionariusza SLCS-R        121
7.5. Struktura czynnikowa kwestionariusza SLCS-R        124
7.5.2. Eksploracyjne analizy czynnikowe        127
7.6. Trafność kwestionariusza SLCS-R        128
7.6.1. Trafność kryterialna diagnostyczna        128
7.6.2. Trafność teoretyczna        131
7.6.3. Trafność różnicowa        158
7.6.4. Analiza różnic międzygrupowych        162
7.7. Podsumowanie        163

Rozdział 8. Stosowanie kwestionariusza SLCS-R        165
8.1. Procedura badania        165
8.2. Obliczanie wyników        165
8.3. Interpretacja psychometryczna wyników        166
8.4. Interpretacja psychologiczna wyników        170
8.5. Zastosowanie kwestionariusza SLCS-R        171

Literatura cytowana        173
Spis tabel        205
Skala odczuć wobec własnej osoby i poczucia własnej kompetencji        207
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY