• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-standardy-badan-ultrasonograficznych-polskiego-towarzystwa-ultrasonograficznego_1642_150x190

STANDARDY BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

  • Wydawca: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
  • Rok wydania: Warszawa-Zamość 2011
  • Wydanie: IV
  • Ilość stron: 383
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-922237-9-5
 
80,00 zł
76,00 zł 76,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

W obecnym czwartym wydaniu Standardów badań ultrasonograficznych zachowano ten sam układ treści, co w poprzednich trzech wydaniach. Uzupełniono jedynie czwarte wydanie o nowe rodzaje badań usg.

Należy podkreślić jeszcze jeden znamienny fakt dotyczący standardów. Pomimo, że nie są one obligatoryjne, stały się z chwilą opublikowania ich pierwszego wydania prawem środowiskowym, obowiązującym wszystkich lekarzy wykonujących badania usg. Oznacza to, że lekarz wykonujący usg któremu w różnym układzie i z różnego powództwa zarzuca się popełnienie błędu diagnostycznego, nie może się tłumaczyć, że nie znał standardów i dlatego popełnił błąd diagnostyczny. Nieznajomość prawa, w przypadku standardów prawa środowiskowego jest elementem obciążającym.

Wykonywanie badań usg zgodnie ze standardami, stanowi istotną ochronę prawną dla lekarza któremu zarzuca się popełnienie błędu diagnostycznego.

W wykonywanie zawodu lekarza wpisane jest ryzyko popełniania błędu. Standardy w istotny sposób minimalizują popełnienie takiego błędu, a nawet jeśli on się zdarzy, zupełnie inaczej i efektywniej można się bronić czy być bronionym, jeśli udowodni się, że badanie usg zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami.

W takich sytuacjach Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i jego Eksperci mogą odegrać istotną rolę we wszystkich sytuacjach roszczeniowych. Obrona przy wykaza­niu i udowodnieniu, że badanie usg zostało wykonane niezgodnie ze standardami z góry skazana jest na niepowodzenie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego jako inicjator opracowania Standardów Badań Ultrasonograficznych, zwraca uwagę na ten istotny aspekt i ape­luje o zapoznanie się z kolejnym czwartym ich wydaniem.

Jako redaktor czwartego wydania Standardów Badań Ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego serdecznie dziękuje Ekspertom, którzy podjęli się opracowania czwartego wydania standardów.

Wyrażam nadzieję, że czwarte wydanie standardów w jeszcze większym stopniu przyczyni się do podniesienia poziomu diagnostyki ultrasonograficznej w Polsce i jej profesjonalizmu, oraz stworzy mocną osłonę merytoryczną i prawną we wszystkich niezawinionych przypadkach niepowodzeń diagnostycznych.

Wiesław Jakubowski

Trzynaście minionych lat obowiązywania standardów badań usg w Polsce bez wątpienia przyczyniły się do wyraźnego podniesienia poziomu badań usg, stały się wskazówkami i wytycznymi wykonywania tych badań na profesjonalnym poziomie, zarówno dla początkujących jak i doświadczonych ultrasonografistów. Dotychczasowe trzy wydania Standardów Badań Ultrasonograficznych rozeszły się w 8 tysiącach egzemplarzy. W Polsce systematycznie badania usg wykonuje około 8-9 tysięcy lekarzy. Oznacza to, że praktycznie każdy lekarz wykonujący badanie usg miał możliwość zapoznania się z treścią standardów. To sukces i powód do dumy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Spis treści

1. Przedmowa
2. Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego ds. opracowania czwartego wydania Standardów Badań Ultrasonograficznych.
3. Standardy i zlecenia Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego dotyczące nabywania umiejętności do wykonywania badań ultrasonograficznych
4. Ogólne zasady wykonywania badań ultrasonograficznych
5. Zalecenia dotyczące opisów badań usg
6. Aparatura ultrasonograficzna
7. Badanie usg przez ciemiączko
8. Badanie doplerowskie naczyń ośrodkowego układu nerwowego u noworodków
9. Badanie usg w neurosonologii
10. Badanie usg ślinianek
11. Badanie usg węzłów chłonnych położonych powierzchownie
12. Badanie usg tarczycy
13. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego dotyczące wykonywania BACC tarczycy
14. Badanie usg płuc i opłucnej
15. Badanie usg ściany klatki piersiowej
16. Badanie usg sutków
17. BIRADS-usg
18. Badanie echokardiograficzne dorosłych
19. Echokardiografia przezprzełykowa
20. Echokardiografia kontrastowa
21. Echokardiograficzny test obciążeniowy
22. Badania echokardiograficzne u dzieci
23. Badanie usg powłok jamy brzusznej
24. Badanie usg przełyku, żołądka, jelit
25. Badanie endosonograficzne kanału odbytu i odbytnicy
26. Badanie ECHO-endo
27. Badanie usg wątroby
28. Badanie usg pęcherzyka żółciowego
29. Badanie usg dróg żółciowych
30. Badanie usg śledziony
31. Badanie usg węzłów chłonnych wewnątrzbrzusznych
32. Badanie doplerowskie naczyń krwionośnych wątroby
33. Badanie usg trzustki
34. Badanie usg płynu i zbiorników płynowych w jamie brzusznej
35. Badanie usg jamy brzusznej u dzieci
36. Badanie doplerowskie tętnic trzewnych
37. Badanie usg 3D narządów jamy brzusznej
38. Ultrasonografia zabiegowa monitorowa usg jamy brzusznej - biopsje, punktacje, drenaże, ablacje
39. Badanie usg nerek
40. Badanie usg moczowodów
41. Badanie usg pęcherza moczowego
42. Badanie usg gruczołu krokowego przez powłoki i ocena ilości moczu zalegającego w pęcherzu moczowym
43. Badanie endosonograficzne gruczołu krokowego
44. Biopsja gruczołu krokowego monitorowana usg
45. Badanie usg moszny
46. Ultrasonografia zabiegowa w urologii
47. Badanie doplerowskie tętnic nerkowych
48. Badanie usg nadnerczy
49. Badanie usg nerki przeszczepionej
50. Badanie usg przepony miednicy mniejszej u kobiet z nietrzymaniem moczu i zaburzeniami statyki narządu rodnego
51. Badanie usg narządu ruchu
52. Badanie usg mięśni
53. Badanie usg ścięgna piętowego
54. Badanie usg w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia dysplazji stawów biodrowych
55. Badanie usg w reumatologii
56. Badania usg nerwów obwodowych
57. Badanie usg tętnic kończyn dolnych
58. Badanie usg żył kończyn dolnych
59. Badanie usg narządu rodnego przez powłoki
60. Badanie usg przezpochwowe narządu rodnego
61. Badanie usg w ciąży
62. Zabiegi in utero w ciąży monitorowane usg
63. Ultrasonografia 3D w położnictwie
64. Standardy badania usg kardiologicznego płodu w ośrodku referencyjnym
65. Badanie usg w okulistyce
66. Badanie usg skóry
67. Badanie usg z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących
68. Badanie usg z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących u dzieci
69. Badanie usg w urazach i stanach zagrożenia życia
70. Badanie FAST i eFAST
71. Badanie usg w urazach narządów jamy brzusznej
72. Badanie usg w urazach nerek i pęcherza moczowego
73. Badanie usg w urazach moszny
74. Badanie usg w urazach głowy
75. Badanie usg prącia
76. Badanie usg w anestezjologii i intensywnej terapii
77. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) narządów położonych powierzchownie

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY