• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Starość jak ją widzi psychologia Siła umysłu w starości

STAROŚĆ JAK JĄ WIDZI PSYCHOLOGIA SIŁA UMYSŁU W STAROŚCI

  • Rok wydania: 2019
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 568
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7614-406-1
 
79,00 zł
71,90 zł 71,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Starość jak ją widzi psychologia Siła umysłu w starości

Redakcja: Maria Kielar-Turska

Zaprezentowane w książce rozważania i badania mają zarówno walor poznawczy, jak i aplikacyjny. Dają nie tylko szansę zrozumienia, czym jest starość i jak funkcjonują ludzie w późnej dorosłości, ale dostarczają wskazówek odnośnie do tego, jak powinniśmy się komunikować z osobami starszymi, jak je wspomagać i chronić przed poczuciem osamotnienia i społecznego wykluczenia. Wskazują również na możliwości osób w późnej dorosłości i tkwiący w nich potencjał, który warto wykorzystać zarówno dla dobra osób starszych, których apetyt na życie może wzrosnąć, gdy poczują się potrzebni i docenieni, jak i społeczeństwa, które może wiele zyskać korzystając z mądrości i doświadczenia życiowego osób w okresie senioralnym.

Z recenzji dr hab. Doroty Czyżowskiej

Przedstawione teksty dają zróżnicowany obraz funkcjonowania starego człowieka w różnych sferach: ruchowej, poznawczej, społecznej. Obraz starego człowieka jest wynikiem jego unikatowej życiowej historii, w której istotna jest realizacja potrzeb rozwoju, takich jak: intencjonalność, kształtowanie przeznaczenia, kompetencja biograficzna. Ważna jest adaptacja do starości; najlepszym sposobem jej osiągnięcia jest podejmowanie nowych form aktywności, zaś wrogiem – bezczynność. Człowiek stary żyje w zmieniającej się rzeczywistości, co należy wziąć pod uwagę przy analizie procesów adaptacyjnych seniora. Na adaptację seniora należy patrzeć zarówno z punktu jego przystosowania się do nowych technologii, jak i z perspektywy procesu społecznego metapoznania młodego pokolenia.

Mam nadzieję, że wiedza zawarta w poszczególnych tekstach niniejszej monografii będzie przydatna w zarówno w wielokierunkowych badaniach nad człowiekiem starym, jak i w przygotowaniu rozwiązań społecznych dostrzegających tę grupę ludzi.

Z Wprowadzenia prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej

Tagi: starość książki

Spis treści

Starość jak ją widzi psychologia Siła umysłu w starości

Redakcja: Maria Kielar-Turska

Wprowadzenie / The Power of Mind in Old Age. Introduction 

I. Spostrzeganie starości / Perceiving Old Age Anna Maria Manek

Bieg życia jako studium przypadku /The Course of Life as a Case Study

Starość w percepcji wybitnych twórców / Outstanding Creators’ Perception of Old Age

Mobility of Older Adults – How do Physical and Cognitive Capacities Influence the Performance of Mobility Related Activities in Daily Life?

Sprawność ruchowa osób starszych – w jaki sposób zdolności fizyczne i poznawcze wpływają na wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem sprawności fizycznej w życiu codziennym?

II. Neurokognitywne mechanizmy i swoistość funkcjonowania poznawczego w starości / Neurocognitive Mechanisms and Specificity of Cognitive Functioning in Old Age

Mózg i umysł w starożytnej myśli greckiej / Brain and Mind in the Ancient Greek Thought

Plasticity for Lifelong Learning 

Neuroplastyczność a uczenie się w biegu życia

Oblicza starości – o zróżnicowaniu populacji osób starszych pod względem funkcjonowania poznawczego / Faces of the Old Age – on the Heterogeneity of Elderly Population in Terms of Cognitive Functioning

Między siłą umysłu a siłą języka: relacje u schyłku życia / Between the Power of the Mind and the Power of Language: Relations at the End of Life

III. Mądrość czyli świetne wyposażenie umysłu / Wisdom as a Great Mental Equipment 

Mądrość w perspektywie psychologicznej / Wisdom in Psychological Perspective

Człowiek stary, czyli mądry (?) / Is an Old Man Necessarily a Wise Man? 

Dysadaptacja w starości jako forma słabości umysłu / Disadaptation in Old Age as a Form of Weakness of the Mind

IV. Wspomaganie umysłu seniora / Supporting a Senior’s Mind 

Polityka wsparcia rozwoju umysłu: senioralna asymetria / Developmental Support Policy: Asymmetry in Old Age

Neurofeedback jako metoda usprawniania funkcjonowania poznawczego osób w wieku senioralnym – zarys problematyki / Neurofeedback as a Method for Enhancing the Cognitive Functioning of the Elderly – a Review of Basic Questions

Wspomaganie umysłu seniora – metodyka treningów twórczości / Supporting the Senior’s Mind – Methodology of Creativity Training

Na tropach ikigai. Zaangażowanie w życie jako aspekt pomyślnego starzenia się / Tracing Ikigai. Active Involvement in Life as an Aspect of Positive Aging

Osoby młode i starsze w wolontariacie hospicyjnym / Young and Older Persons in the Hospice Voluntary Service

V. Osobowościowe i społeczne charakterystyki funkcjonowania seniora / Personal and Social Characteristics of a Senior’s Functioning

Cechy osobowości ludzi długowiecznych / Personality Traits of Long-Lived People

Perspektywa temporalna a generatywność w trzech okresach dorosłości / Temporal Perspective and Generativity in Three Periods of Adulthood 

Generatywność, aktywność i subiektywny dobrostan w późnej dorosłości / Generativity, Activity and Subjective Well-Being in Late Adulthood 

Subiektywna ocena stanu zdrowia a wymiary psychospołecznego funkcjonowania osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama / Subjective Health Assessment and the Dimensions of Psychosocial Functioning in Early and Late Adulthood. The Perspective of Lars Tornham’s Gerotranscendence Theory

Związki w rodzinie wielopokoleniowej w ocenie młodzieży – perspektywa polska / Adolescents’ View of Relationships in Multigenerational Families from the Polish Perspective

Znaczenie solidarności między pokoleniami w dobie starzenia się populacji – perspektywa edukacyjna / The Meaning of Cross-Generational Solidarity in the Population Ageing Era – Educational Perspective

VI. Poczucie satysfakcji z życia w późnej dorosłości / The Sense of Satisfaction with Life in Late Adulthood 

Wartości w okresie późnej dorosłości a mądrość przekazywana w „liście do wnuka” / Values in Late Adulthood and Wisdom Transmitted in the „Letter to Grandchildren”

Religijność osób w okresie starości w ujęciu Czesława Walesy poznawczo-rozwojowej koncepcji religijności / Religiosity of People in the Old Age in the Cognitive-Developmental Concept of Religiosity by Czesław Walesa 

Źródła satysfakcji z życia w starości / Sources of Satisfaction with Life in Old Age

Związki satysfakcji z życia i perspektywy czasowej w późnej dorosłości / Relations Between Life Satisfaction and Time Perspective in Late Adulthood 

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY