• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja

STATUS PRAWNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ I JEGO PRYWATYZACJA

  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Rok wydania: Warszawa 2010
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 312
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-264-0161-9
 
61,95 zł
55,76 zł 55,76 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Prezentowana monografia w sposób kompleksowy przedstawia problematykę statusu prawnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Autorka wskazuje, iż „hybrydalna” konstrukcja SPZOZ wymaga wielopłaszczyznowej analizy prawnej uwzględniającej zarówno regulacje z zakresu prawa prywatnego, jak i publicznego. Status prawny każdego podmiotu uczestniczącego w obrocie prawnym ma niewątpliwie podstawowe znaczenie dla jego organizacji, a ponadto wpływa w oczywisty sposób na zakres i charakter praw oraz obowiązków innych podmiotów wchodzących z nim w stosunki prawne. Zagadnienia objęte tematem pracy mają istotne znaczenie nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Publikacja w sposób umiejętny łączy kwestie terminologiczne z przepisami prawa, orzecznictwem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych oraz z poglądami doktryny.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Zakład opieki zdrowotnej w systemie zdrowotnym w Polsce

1.1. Wprowadzenie
1.2. Tworzenie systemu zdrowotnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości
1.3. Konstrukcja systemu zdrowotnego w latach 1945-1991
1.4. Zmiany instytucjonalno-organizacyjne systemu zdrowotnego po 1989 r.
1.5. Zmiana modelu służby zdrowia na ubezpieczenie zdrowotne
1.6. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w roli instytucjonalnych partnerów kas chorych
1.7. Nowa wersja ubezpieczenia zdrowotnego
1.8. System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego K 14/03
1.9. Wnioski

Rozdział 2
Relacje SPZOZ i organu założycielskiego

2.1. Przekształcenia organizacyjno-prawne zakładów opieki zdrowotnej w związku z reformą systemu zdrowotnego w 1999 r.
2.2. Uprawnienia organu założycielskiego w procesie tworzenia, przekształcenia oraz likwidacji SPZOZ
2.2.1. Utworzenie zakładu publicznego oraz uzyskanie osobowości prawnej przez SPZOZ
2.2.2. Likwidacja zakładu
2.2.3. Przekształcenia organizacyjno-prawne zakładu
2.3. Kreowanie organów zakładu
2.3.1. Umocowanie prawne kierownika SPZOZ
2.3.2. Powołanie rady społecznej
2.4. Nadzór nad działalnością SPZOZ

Rozdział 3
Samodzielność organizacyjna SPZOZ

3.1. Osobowość prawna SPZOZ
3.2. Istota i uprawnienia organów SPZOZ
3.2.1. Uprawnienia kierownika zakładu
3.2.2. Zadania rady społecznej
3.2.3. Personel zakład
3.3. Normy statutowe i regulaminowe w działalności SPZOZ

Rozdział 4
Relacje SPZOZ z pacjentem

4.1. SPZOZ w roli zakładu publicznego
4.2. Źródła powstania stosunku zakładowego
4.3. Istota władztwa zakładowego w SPZOZ
4.4. Istota świadczenia zakładowego w SPZOZ
4.5. Ochrona praw pacjenta - użytkownika zakładu

Rozdział 5
Samodzielność majątkowa SPZOZ

5.1. Własność i inne prawa majątkowe SPZOZ
5.2. Zasady gospodarowania majątkiem
5.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza SPZOZ
5.3.1. Ewolucja odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
5.3.2. Determinanty i podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej SPZOZ w świetle obowiązującego stanu prawnego
5.3.3. Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa. Zbieg podstaw odpowiedzialności (art. 443 k.c.).
5.3.4. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
5.3.5. Roszczenia odszkodowawcze

Rozdział 6
Relacje SPZOZ z podmiotem finansującym świadczenia zdrowotne ze środków publicznych

6.1. Podmioty finansujące świadczenia zdrowotne ze środków publicznych
6.2. Status SPZOZ jako świadczeniodawcy
6.3. SPZOZ w roli administratora kolejki ubezpieczonych
6.4. Umowa o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
6.4.1. Treść umowy
6.4.2. Zasady zawierania umów
6.4.3. Sposoby zawierania umowy o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
6.5.4. Środki odwoławcze w postępowaniu o zawarcie umowy o świadczenia opieki zdrowotnej

Rozdział 7
Samodzielność finansowa SPZOZ

7.1. Zasady autonomiczności finansowej SPZOZ
7.2. Źródła pozyskiwania środków finansowych i ich wydatkowanie w SPZOZ
7.3. Postulaty de lege ferenda

Rozdział 8
Prywatyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki Zdrowotnej

8.1. Pojęcie prywatyzacji w ochronie zdrowia
8.2. Prywatyzacja organizacyjna - modele
8.3. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Orzecznictwo

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY