• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25732_13849_150x190

STRES W PRACY KURATORA SĄDOWEGO STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 226
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-547-1
 
38,08 zł
34,20 zł 34,20 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Przedkładamy Czytelnikom książkę, która próbą przedstawienia rozmiaru realnych kosztów zdrowotnych ponoszonych codziennie przez kuratorów sądowych w Polsce w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi oraz postulatem zmiany dysfunkcji organizacyjnych w środowisku pracy. Organizacja pracy w kuratorskiej służbie sądowej nie uwzględnia, niezwykle ważnej dla sfery psychospołecznego funkcjonowania człowieka, problematyki stresu zawodowego, jego determinantów i konsekwencji. Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska, a także próbą naukowej analizy zjawiska. Praca kuratora sądowego obarczona jest dużym ładunkiem stresu związanego z bagażem doświadczeń, gromadzonym poprzez kontakt z osobami podlegającymi kurateli, a także z warunkami pracy i wymaganiami zawodowymi, jakie się stawia kuratorom. [...] [Monografia] porusza niewątpliwie bardzo ważny nie tylko od strony poznawczej, ale przede wszystkim aplikacyjnej, problem badawczy, ponieważ wciąż brakuje zarówno rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych dotyczących problematyki kurateli sądowej. Warto także podkreślić wagę społeczną omawianego zagadnienia. W sytuacjach trudnych bowiem, jak pokazuje życie, społeczeństwo, a czasem nawet psycholodzy czy pedagodzy wykazują zupełny brak wiedzy na temat pracy kuratora, niejednokrotnie kreując mylny obraz tej grupy zawodowej. [...], książkę Łukasza Wirkusa uznaję za publikację nowatorską, a także rzetelną i bezstronną, opartą na naukowych badaniach oraz analizie dostępnej literatury przedmiotu. Uważam, że jest to publikacja potrzebna zarówno w pracy akademickiej, jak i każdemu profesjonaliście. […] jest […] skierowana do szerokiego grona odbiorców, którzy znajdą w niej wiele interesujących i inspirujących informacji.

Z recenzji dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, prof. UG

[...] Przedstawiona mi do recenzji publikacja prezentuje w sposób niezwykle uporządkowany i kompetentny szereg informacji na temat kurateli sądowej jak również samych kuratorów sądowych, zarówno w wymiarze jednostkowym, społecznym, penitencjarnym, kryminologicznym i profilaktyki przestępczości. Występujące na rynku wydawniczym publikacje nie prezentują w sposób tak kompleksowy i profesjonalny podejmowanej przez Autora tematyki, a część należałoby uznać za prace już historyczne, nie odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy ani uwarunkowaniom formalnym. lnnymi słowy, książkę autorstwa Łukasza Wirkusa uznaję za publikację nowatorską a także rzetelną i bezstronną, opartą na naukowych badaniach oraz analizie dostępnej literatury przedmiotu. Uważam, że jest to publikacja potrzebna zarówno W pracy akademickiej, jak również niezbędna każdemu profesjonaliście. Dlatego też uważam, ze jest to publikacja skierowana do szerokiego grona odbiorców, którzy znajdą w niej wiele interesujących i inspirujących informacji.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej

Spis treści

Część I
Wielopłaszczyznowy obraz działalności kuratorów sądowych

 

Rozdział 1
Kuratorska służba sądowa         19
1.1. Źródła obowiązującego modelu kurateli sądowej w Polsce         19
1.2. Organizacja kuratorskiej służby sądowej i jej zadania         30

Rozdział 2
Tożsamość zawodowa kuratora sądowego         39
2.1. Kreowanie wizerunku kuratorskiej służby sądowej         39
2.1.1. Kuratorzy i wymiar sprawiedliwości w świetle badań 
opinii publicznej         47
2.2. Zawód zaufania publicznego         53
2.3. Zarządzanie menedżerskie kuratorami sądowymi         60
2.4. Selekcja zawodowa         65
2.5. Kompetencje profesjonalne funkcjonariuszy 
kuratorskiej służby sądowej          73
2.6. Kodeks etyki zawodowej         82

Rozdział 3
Stres zawodowy w pracy kuratora sądowego         93
3.1. Organizacyjne źródła stresu         93
3.1.1. Koncepcje stresu zawodowego     101
3.2. Czynniki stresogenne w środowisku pracy     104
3.2.1. Zagrożenia w pracy kuratorów sądowych     111
3.3. Konsekwencje stresu w pracy     115
3.3.1. Zespół wypalenia zawodowego     118
3.3.2. Profilaktyka wypalenia zawodowego     122
3.4. Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem     123
3.4.1. Zarządzanie stresem     132
3.4.2. Koncepcja oceny ryzyka zawodowego     135

 

Część II
Identyfikacja źródeł stresu zawodowego i jego konsekwencje

 

Rozdział 4
Metodologiczne podstawy badań własnych     141
4.1. Założenia i cele badań     141
4.2. Charakterystyka badanej grupy     143
4.3. Zastosowane narzędzia badawcze     147
4.4. Sposób prezentacji wyników     150

Rozdział 5
Determinanty i konsekwencje stresu zawodowego     153
5.1. Struktura zespołu stresu zawodowego kuratorów sądowych     153
5.1.1. Poziom stresu zawodowego a zmienne socjodemograficzne     167
5.1.2. Uwarunkowania organizacyjne stresu zawodowego     172
5.1.3. Wybrane problemy stanu zdrowia kuratorów sądowych     176
5.2. Stan zdrowia psychicznego funkcjonariuszy 
kuratorskiej służby sądowej     182
5.3. Syndrom wypalenia zawodowego a poziom stresu zawodowego     184
5.3.1. Socjodemograficzne uwarunkowania 
wypalenia zawodowego     187
5.3.2. Determinanty organizacyjne wypalenia 
kuratorów sądowych     190

 

Podsumowanie   195

Streszczenie     201

Summary     203

Bibliografia     205

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY