• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-swiat-w-obrazach-u-osob-po-udarach-mozgu_11673_150x190

ŚWIAT W OBRAZACH U OSÓB PO UDARACH MÓZGU

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: Warszawa 2013
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 200
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7641-804-9
 
42,00 zł
37,80 zł 37,80 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Niniejsza praca zawiera wysoce profesjonalną, szeroko zakrojoną prezentację zagadnień charakteryzujących procesy spostrzegania wzrokowego człowieka z punktu widzenia neuropsychologii. (…) Stanowi perfekcyjne opracowanie i prezentację zagadnień wyeksponowanych w tytule, a pochodzących z rozeznania w literaturze, z badań własnych oraz ich interpretacji. (…) Monografię tę Autorka kieruje zarówno dla osób zaangażowanych w rozwój wiedzy o mózgowych mechanizmach funkcjonowania człowieka w normie i w patologii, jak również do osób działających w praktyce klinicznej z pacjentami neurologicznymi.

prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Konstruowanie obrazów świata – mózgowe podłoże percepcji wzrokowej

1.1. Etapowość spostrzegania wzrokowego
1.2. Kierunki przetwarzania informacji wzrokowych
1.3. Neuroanatomiczne i neurofizjologiczne podłoże spostrzegania wzrokowego
1.4. Funkcjonalna specjalizacja kory mózgowej w zakresie percepcji wzrokowej
1.4.1. Spostrzeganie podstawowych cech bodźców wzrokowych
1.4.2. Hipoteza dwóch korowych systemów przetwarzania informacji wzrokowych
1.5. Neuronalne mechanizmy spostrzegania wzrokowego
1.5.1. Badania aktywności neuronalnej w procesie spostrzegania wzrokowego
1.5.2. Aktywność neuronalna wobec różnorodności kategorii semantycznych spostrzeganych obiektów
1.5.3. Mózgowa reprezentacja twarzy jako swoistej kategorii bodźców wzrokowych

Rozdział 2. Zniekształcone obrazy świata – zaburzenia percepcji wzrokowej w dysfunkcjach mózgowych

2.1. Zaburzenia widzenia
2.2. Rodzaje zaburzeń percepcji wzrokowej – interpretacja danych klinicznych w świetle współczesnej wiedzy o mózgu
2.2.1. Wzrokowa agnozja przedmiotów
2.2.2. Prozopagnozja
2.2.3. Agnozja otoczenia (topograficzna)
2.2.4. Agnozja symultatywna
2.2.5. Inne rodzaje agnozji wzrokowej
2.2.6. Zaburzenia wzrokowo-przestrzenne
2.3. Warianty obrazu klinicznego zaburzeń percepcji wzrokowej
2.3.1. Zróżnicowanie obrazu klinicznego form agnozji wzrokowej
2.3.2. Kategorie semantyczne a zaburzenia percepcji wzrokowej

Rozdział 3. Rozpoznawanie wzrokowe u osób po udarach mózgu – badania własne

3.1. Problematyka badań
3.2. Charakterystyka badanych osób
3.3. Metody badań
3.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział 4. Uwarunkowania efektywności rozpoznawania wzrokowego – analiza i interpretacja wyników badań własnych

   4.1. Efektywność rozpoznawania wzrokowego u osób z różnym stanem funkcjonowania mózgu – porównania międzygrupowe
      4.1.1. Efektywność rozpoznawania wzrokowego w standardowych warunkach badania
      4.1.2. Efektywność rozpoznawania obiektów o nietypowym ułożeniu przestrzennym
      4.1.3. Efektywność rozpoznawania obiektów o nietypowym ułożeniu przestrzennym w warunkach zastosowania kontekstu
   4.2. Stan wybranych funkcji poznawczych a efektywność rozpoznawania wzrokowego u osób po udarach mózgu
      4.2.1. Charakterystyka stanu wybranych funkcji poznawczych
      4.2.2. Ocena związku między stanem funkcji poznawczych
a efektywnością rozpoznawania wzrokowego
   4.3. Efektywność rozpoznawania wzrokowego w różnych warunkach zadaniowych u osób po udarach mózgu – porównania wewnątrzgrupowe
      4.3.1. Efektywność rozpoznawania a rodzaj bodźców wzrokowych
      4.3.2. Efektywność rozpoznawania a sposób przestrzennego ułożenia obiektów
      4.3.3. Efektywność rozpoznawania obiektów o nietypowym ułożeniu przestrzennym a obecność kontekstu
   4.4. Rodzaje błędów popełnianych przez osoby po udarach mózgu w zadaniach rozpoznawania wzrokowego
   4.5. Wnioski i dyskusja

Rozdział 5. Wiedza świadoma i nieświadoma w spostrzeganiu wzrokowym u osób z dysfunkcjami mózgu

   5.1. Psychologiczne badania nad nieświadomą percepcją wzrokową
   5.2. Percepcja nieświadoma a zaburzenia funkcji wzrokowych
      5.2.1. Zespół widzenia mimo ślepoty
      5.2.2. Ukryta percepcja wzrokowa w prozopagnozji
      5.2.3. Wiedza ukryta w różnych formach agnozji wzrokowej
   5.3. Znaczenie torowania semantycznego w rozpoznawaniu wzrokowym u osób z dysfunkcjami mózgu

Zakończenie
Bibliografia
Indeks rzeczowy
Indeks nazwisk
Załączniki
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

POLECAMY