• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
System pomiaru i oceny dokonań szpitala

SYSTEM POMIARU I OCENY DOKONAŃ SZPITALA

  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Rok wydania: Warszawa 2011
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 220
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-264-1337-7
 
52,00 zł
46,80 zł 46,80 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Prezentowana publikacja, przygotowana przez zespół pracowników naukowych Katedry Rachunku Kosztów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. Marii Hass-Symotiuk, stanowi kompendium wiedzy o zintegrowanym systemie pomiaru i oceny dokonań szpitali. Ukazane w niej zostały zasadnicze problemy związane z budową tego systemu, a wynikające ze specyfiki działalności szpitali oraz wielorakości realizowanych przez nie celów (medycznych, społecznych i finansowych). Zaproponowana koncepcja uwzględnia pięć obszarów: pacjenta, procesy wewnętrzne, rozwój, finanse i interesariuszy. Dla każdego z nich dobrano adekwatne wskaźniki, odzwierciedlające dokonania szpitala.
Książka jest przeznaczona dla kierownictwa szpitali zarówno publicznych, jak i niepublicznych, przedstawicieli rad społecznych i nadzorczych, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych i statystyki medycznej oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych szpitali.
Opracowanie może stanowić także cenną pomoc dla organów założycielskich szpitali w sprawowaniu funkcji kontroli i nadzoru, agend wojewody i Ministerstwa Zdrowia dokonujących kontroli ich działalności oraz płatników (w tym Narodowego Funduszu Zdrowia). Ponadto może być wykorzystane przez słuchaczy studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia czy studentów studiów ekonomicznych, a także okazać się przydatne podczas projektowania i wdrażania rachunkowości zarządczej oraz stosowania nowoczesnych metod zarządzania w szpitalach.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Szpital jako podmiot oceny przez różnych interesariuszy

1.1. Istota i cechy szpitala

1.2. Typologia szpitali

1.3. Interesariusze szpitala, ich cele i oczekiwania

1.4. Organy założycielskie szpitali i ich rola w ocenie dokonań

1.5. Nadzór i kontrola nad działalnością szpitali

Rozdział 2. Specyfika systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali

2.1. Dokonania jako baza pomiaru i oceny

2.2. Istota i elementy systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali

2.3. Zasady opracowania i wdrożenia systemu pomiaru i oceny dokonań

2.4. Funkcje systemu pomiaru i oceny dokonań w szpitalach

2.5. Mierniki pomiaru i oceny dokonań i ich typologia

Rozdział 3. Rachunkowość jako podstawa systemu oceny dokonań szpitali

3.1. Wykorzystanie rachunkowości finansowej do oceny dokonań szpitali

3.2. Pomiar dokonań w rachunkowości zarządczej

3.3. Instrumenty pomiaru dokonań w rachunkowości zarządczej

3.3.1. Narzędzia doskonalące pomiar dokonań finansowych

3.3.2. Pomiar dokonań wykorzystujący informacje ze sprawozdawczości finansowej

3.3.3. Wielokryterialne narzędzia pomiaru dokonań

3.4. Komunikacja informacji o dokonaniach różnym odbiorcom

Rozdział 4. Zbilansowana karta wyników jako podstawa systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali

4.1. Założenia modelu systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali

4.2. Ogólna charakterystyka zbilansowanej karty wyników w szpitalach

4.3. Płaszczyzny pomiaru i oceny dokonań w szpitalach

4.3.1. Perspektywy według klasycznej koncepcji Kaplana i Nortona

4.3.2. Perspektywy według niemieckich rozwiązań Friedaga i Schmidta

4.3.3. Propozycja perspektyw pomiaru i oceny dokonań szpitala

4.4. Mierniki i wskaźniki proponowane do pomiaru i oceny dokonań szpitali i ich prezentacja

4.4.1. Mierniki i wskaźniki w perspektywie finansowej

4.4.2. Mierniki i wskaźniki w perspektywie klienta

4.4.3. Mierniki i wskaźniki w perspektywie procesów wewnętrznych

4.4.4. Mierniki i wskaźniki w perspektywie rozwoju

4.4.5. Proponowane mierniki i wskaźniki dla szpitala

4.4.6. Projekt modelu zbilansowanej karty wyników

4.5. Warunki implementacji zbilansowanej karty wyników w polskich szpitalach

Spis tabel i rysunków

Wykaz aktów prawnych

Literatura

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY