• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii (Książka + CD)

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA W LECZENIU SCHIZOFRENII (KSIĄŻKA + CD)

  • Wydawca: DK Media Poland
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 163
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-938099-8-1
 
69,00 zł 69,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Praktyczny podręcznik dla terapeutów z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Pierwsza część przedstawia na początku przegląd objawów schizofrenii, klasyfikację, diagnostykę różnicową, dane epidemiologiczne i na temat etiologii choroby, wynikibadań naukowych oraz psychologiczne modele tłumacząc objawy choroby. Druga część książki zawiera wyczerpujący i zorientowany na praktykę opis poznawczo-behawioralnych metod interwencyjnych poparty wieloma przykładami. Opiera się on zarówno na publikowanych przez wiodących badaczy tej dziedziny artykułach i podręcznikach jak również na własnych doświadczeniach klinicznych autorki w przeprowadzaniu terapii poznawczo-behawioralnej psychoz. Na płycie CD-ROM znajduje się szereg wykazów diagnostycznych i materiałów do celów terapeutycznych.

"Nadmierne  przecenienie możliwości interwencyjnych terapeutycznych w leczeniu psychoz  byłoby niekorzystne, ponieważ budziłoby u pacjentów fałszywe oczekiwania i tym samym prowadziłyby do doświadczenia frustracji, a także zmniejszenia wiarygodności terapeuty. Jednak niniejszy podręcznik opowiada się za bardziej optymistycznym podejściem do leczenia pacjentów ze schizofrenią i większą dozą optymizmu co do możliwości poprawy istotnych objawów. Uzasadnienie  poczucia bycia dobrej myśli, zilustrowane jest przez przedstawione poglądy i własne doświadczenia w stosowaniu zaproponowanych w podręczniku strategii interwencyjnych." - Tania Lincoln

Tagi: schizofrenia , zaburzenia osobowości ,

Spis treści

Przedmowa
Wprowadzenie 

I. Podstawy teoretyczne
Rozdział 1: Charakterystyka zaburzeń z kręgu schizofrenii
1.2 Diagnoza, zastosowanie diagnozy oraz jej stygmatyzacja 
1.3 Klasyfikacja
1.4 Diagnostyka różnicowa
1.5 Zaburzenia współwystępujące
1.6 Przebieg irokowania
1.7 Epidemiologia 
1.7.1 Rozpowszechnienie schizofrenii
1.7.2 Objawy psychozopodobne w normalnym społeczeństwie

Rozdział 2: Etiologia 
2.1 Czynniki ryzyka
2.1.1 Genetyczne czynniki ryzyka
2.1.2 Czynniki ryzyka przed- i okołoporodowe
2.1.3 Zaburzenia w rozwoju i czynności mózgu
2.1.4 Krytyczne wydarzenia życiowe 
2.1.5 Traumy z dzieciństwa
2.1.6 Stresory w życiu codziennym
2.2 Aspekty neurochemiczne i neurofarmakologiczne
2.3 Modele podatności na stres
2.4 Modele poznawczo-behawioralne powstawania choroby
2.4.1 Psychologiczne badania podstawowe urojeń
2.4.2 Poznawcze modele powstawania urojeń
2.4.3 Badania psychologiczne nad powstawaniem halucynacji
2.4.4 Modele poznawcze rozwoju halucynacji
2.4.5 Badania psychologiczne nad powstawaniem objawów negatywnych

Rozdział 3: Postępowanie diagnostyczne 
3.1 Cele diagnostyki
3.2 Postępowanie diagnostyczne
3.2.1 Narzędzia do sporządzania diagnozy
3.2.2 Narzędzia do oceny objawów
3.2.3 Metody oceny deficytów neuropsychologicznych
3.2.4 Narzędzia do oceny dysfunkcyjnych przekonań poznawczych
3.2.5 Narzędzia do oceny zmian w trakcie terapii poznawczo-behawioralnej

Rozdział 4: Przegląd metod leczenia
4.1 Klasyfikacja metod leczenia 54
4.2 Podejście farmakologiczne
4.3 Podejście psychoterapeutyczne
4.3.1 Interwencje rodzinne
4.3.2 Psychoedukacja
4.3.3 Trening umiejętności
4.3.4 Treningi poznawcze 
4.3.5 Programy szkoleniowe w celu zmniejszenia typowych dla schizofrenii 

Rozdział 5: Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii
5.1 Co to jest terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii?
5.2 Rozwój terapii poznawczo-behawioralnej
5.3 Dotychczasowy stan badań


II. Terapia
Rozdział 6: Warunki ramowe
6.1 Grupa docelowa
6.2 Struktura i organizacja terapii
6.3 Ustalenia i formalności
6.4 Wkomponowanie terapii w inne usługi lecznicze
6.5 Wymagania umożliwiające prowadzenie terapii
6.6 Kształtowanie się relacji

Rozdział 7: Wprowadzenie, wyjaśnienie celów, diagnostyka i opracowanie modeli poznawczych 
7.1 Wprowadzenie
7.2 Wyjaśnienie celów i oczekiwań 
7.3 Identyfikacja problemu i diagnostyka
7.3.1 Cele diagnostyki
7.3.2 Postawa terapeutyczna podczas etapu diagnostycznego
7.3.3 Wprowadzenie do fazy diagnostycznej 
7.3.4 Sporządzenie diagnozy
7.3.5 Zrozumienie istotnych objawów
7.3.6 Ocena rozwoju objawów
7.3.7 Ocena deficytów neuropsychologicznych
7.3.8 Ocena zrozumienia problemu
7.4 Opracowanie modelu objaśniającego
7.5 Cele pochodzące z modelu

Rozdział 8: Praca z halucynacjami
8.1 Zmniejszenie poczucia odmienności
8.2 Przygotowanie interwencji
8.3 Wykorzystanie strategii radzenia
8.4 Zmiana oceny głosów
8.5 Ekspozycja

Rozdział 9: Praca z urojeniami
9.1 Podstawowe wskazówki
9.2 Wykrywanie punktów wyjścia dla urojeń 
9.3 Omówienie mechanizmów kształtowania się przekonań
9.4 Opracowanie modelu
9.5 Wykrywanie konsekwencji rezygnacji z przekonań urojeniowych 
9.6 Restrukturyzacja przekonań urojeniowych 

Rozdział 10: Interwencje dotyczące objawów negatywnych 
10.1 Zmniejszająca poczucie odmienności postawa terapeuty
10.2 Motywowanie i praca nad celami
10.3 Stworzenie indywidualnej analizy problemów
10.4 Opracowanie modeli objaśniających dla utrzymujących się objawów negatywnych
10.5 Przekształcanie dysfunkcyjnych przekonań
10.6 Program aktywności
10.7 Przekazywanie umiejętności
10.8 Zmiana dalszych warunków przyczynowych i utrwalających objawy

Rozdział 11: Praca z dalszymi objawami obciążającymi
11.1 Zachowania impulsywne i samobójcze
11.2 Dezorganizacja mowy
11.3 Deficyty poznawcze
11.4 Lęk

Rozdział 12: Przekształcanie podstawowych założeń dysfunkcyjnych
12.1 Opracowanie podstawowych założeń dysfunkcyjnych
12.2 Zmiana założeń dysfunkcyjnych
12.2.1 Cechy szczególne pacjentów ze schizofrenią 
12.2.2 Werbalna weryfikacja założeń
12.2.3 Testowanie rzeczywistości
12.2.4 Opracowanie następstw sposobów postrzegania
12.2.5 Ugruntowanie zmienionych sposobów postrzegania 

Rozdział 13: Zapobieganie nawrotom
13.1 Omówienie diagnozy choroby psychicznej
13.2 Przygotowanie do nawrotów 
13.3 Rozpoznawanie nawrotów 
13.3.1 Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych
13.3.2 Rozpoznawanie nawracających objawów
13.4 Postępowanie z sygnałami ostrzegawczymi i objawami
13.4.1 Strategie poznawcze
13.4.2 Postępowanie z czynnikami stresogennymi
13.4.4 Plan kryzysowy

Rozdział 14 Wyjaśnienie celów i zakończenie 
 
Bibliografia 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY