• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-27237_15500_150x190

TESTY WYSIŁKOWE

  • Wydawca: Via Medica
  • Rok wydania: 2016
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 107
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-65476-23-4
 
110,00 zł
99,00 zł 99,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wpisuje się doskonale we współczesną interpretację znaczenia testu wysiłkowego EKG jako nadal ważnego w kardiologii narzędzia zarówno diagnostycznego, jak i prognostycznego. 
Dodatkowym, niezwykle praktycznym walorem stanowiska jest rozszerzenie go o tematy związane z rolą testów wysiłkowych w grupach osób z innymi niż tylko choroba wieńcowa schorzeniami, a także osób zdrowych, w tym sportowców. Omówienie roli spiroergometrii oraz testu 6-minutowego marszu, metod wysiłkowego obciążania przydatnych zwłaszcza u chorych z niewydolnością serca, metod niestety za rzadko stosowanych, znakomicie dopełnia całość opracowania. 
Pracę pod redakcją Profesorów Ewy Straburzyńskiej-Migaj, Bronisława Bednarza i Ryszarda Piotrowicza uważam za niezwykle wartościową i od lat oczekiwaną na naszym rodzimym rynku. Stanowisko opiera się nie tylko na aktualnym piśmiennictwie, ale również na dużym własnym doświadczeniu Autorów poszczególnych rozdziałów. Jestem przekonany, że stanie się pomocne w codziennej praktyce zarówno lekarzy kardiologów, internistów, jak i lekarzy POZ. 
Dr hab. n. rned. Tomasz Jaxa-Chamiec, Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa 

Niniejsza monografia stanowi pierwsze w Polsce opracowanie tematu prób wysiłkowych, które jest wynikiem uzgodnionego stanowiska ekspertów trzech sekcji PTK. Inicjatywa przygotowania opracowania jest cenna, ponieważ elektrokardiograficzne próby wysiłkowe mają duże znaczenie w praktyce klinicznej. Diagnostyka wysiłkowa zajmuje ważne miejsce nie tylko w kardiologii, ale również w innych dziedzinach medycyny. Rozdziały monografii dotyczące zasad prowadzenia prób wysiłkowych i interpretacji wyników badań w grupie osób dorosłych oraz dzieci, w diagnostyce choroby wieńcowej oraz w innych sytuacjach klinicznych pomogą usystematyzować wiedzę z tego zakresu nie tylko lekarzom kardiologom i osobom specjalizującym się w tym zakresie, ale również lekarzom chorób wewnętrznych, pediatrom, kardiochirurgom, specjalistom rehabilitacji medycznej, a także studentom. Z publikacji tej mogą korzystać także osoby innych zawodów zaangażowane w wykonywanie prób wysiłkowych, jak fizjoterapeuci, pielęgniarki i fizjolodzy wysiłku fizycznego. 
Mocną stroną tego opracowania jest przedstawienie treści w sposób zwięzły, praktyczny, a jednocześnie nowoczesny. 
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier 
Kierownik Zakładu Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tagi: ekg , kardiologia książki ,

Spis treści

1. Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
2. Zasady prowadzenia testów wysiłkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2.1. Wskazania do testów wysiłkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2. Przeciwwskazania do testów wysiłkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3. Metodyka badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3.1. Sposoby obciążania wysiłkiem i protokoły badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3.2. Przygotowanie pacjenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3.3. Prowadzenie badania i kryteria przerwania testu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Warunki prowadzenia testów wysiłkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3.1. Personel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3.2. Wyposażenie pracowni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
3.3. Bezpieczeństwo badania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4. Interpretacja wyników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
4.1. Kryteria diagnostycznej próby wysiłkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
4.2. Ocena odpowiedzi elektrokardiograficznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
4.2.1. Kryteria nieprawidłowej odpowiedzi elektrokardiograficznej. . . . . . . . . . . . .19
4.2.2. Dodatkowe wskaźniki uwzględniające ocenę elektrokardiograficzną . . . . .21
4.3. Ocena odpowiedzi klinicznej w teście wysiłkowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
4.4. Kryteria prawidłowej i nieprawidłowej odpowiedzi hemodynamicznej . . . . . .24
4.4.1. Odpowiedź ciśnienia tętniczego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
4.4.2. Odpowiedź chronotropowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.5. Raport końcowy badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
5. Testy wysiłkowe w diagnostyce choroby wieńcowej. . . . . . . . . . . . . .32
5.1. Chory z podejrzeniem stabilnej dławicy piersiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
5.1.1. Wskazania do wykonania badania diagnostycznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
5.1.2. Przeciwwskazania do badania diagnostycznego:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
5.1.3. Metodyka badania diagnostycznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
5.1.4. Interpretacja wyniku badania . 34
5.1.5. Wartość diagnostyczna testu . 34
5.1.6. Bezpieczeństwo testów wysiłkowych w diagnostyce CAD. . 35
5.2. Testy wysiłkowe na oddziale diagnostyki bólu . 35
5.2.1. Wskazania. . 35
5.2.2. Metodyka. . 36
6.
Zastosowanie rokownicze elektrokardiograficznych
testów wysiłkowych. . 38
6.1. Stabilna choroba wieńcowa. . 38
6.1.1. Indeksy rokownicze (tab. 6.1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1.2. Kompleksowa ocena wielkości niedokrwienia. . .. . 39
6.2. Rokowanie po ostrym zespole wieńcowym . 39
6.3. Wskaźniki złego rokowania . 41
7.
Testy wysiłkowe w wybranych sytuacjach klinicznych. . 43
7.1. Ocena przedoperacyjna. . 43
7.1.1. Test wysiłkowy. . 43
7.1.2. Test spiroergometryczny. . 44
7.2. Ocena chorych z zaburzeniami rytmu serca. . 45
7.2.1. Próba wysiłkowa na bieżni — ocena wzbudzania arytmii. . 45
7.2.2. Próba wysiłkowa na bieżni — ocena bradyarytmii. . 47
7.3. Ocena chorych z nadciśnieniem tętniczym. . 48
7.3.1. Ciśnienie tętnicze jako wskazanie do zakończenia wysiłku. . 48
7.3.2. Ocena niedokrwienia u osób z nadciśnieniem tętniczym. . 48
7.3.3. Wpływ leków hipotensyjnych na wynik próby wysiłkowej. . 49
7.3.4. Monitorowanie terapii hipotensyjnej. . 49
7.3.5. Nadciśnienie tętnicze i zalecenia aktywności ruchowej. . 50
7.3.6. Znaczenie prognostyczne testu wysiłkowego
u osób z nadciśnieniem tętniczym. . 50
7.4. Ocena chorych z wadami serca. . .. 51
7.4.1. Stenoza aortalna . 52
7.4.2. Niedomykalność aortalna. . 52
7.4.3. Stenoza mitralna . 53
7.4.4. Niedomykalność mitralna . 53
7.5. Ocena chorych z kardiomiopatią przerostową. . 54
7.6. Ocena chorych z wszczepionym kardiowerterem–defibrylatorem
i/lub stymulatorem resynchronizującym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
7.6.1. Chorzy z wszczepionym kardiowerterem–defibrylatorem. . . . . . . . . . . . . . . .56
7.6.2. Chorzy z wszczepionym stymulatorem resynchronizującym . . . . . . . . . . . . .58
7.7 Ocena chorych z miażdżycą zarostową kończyn dolnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.7.1. Próba wysiłkowa na bieżni — ocena wydolności marszowej . . . . . . . . . . . . . . .60
7.7.2. Próba wysiłkowa na bieżni — trening marszowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
7.8. Ocena chorych z cukrzycą i zespołem metabolicznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
7.8.1. Metodyka testów wysiłkowych u chorych z cukrzycą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
7.8.2. Interpretacja wyników testu wysiłkowego u chorych z cukrzycą. . . . . . . . . . .63
7.9. Test wysiłkowy u kobiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
7.10. Test wysiłkowy w rehabilitacji kardiologicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
7.10.1. Ocena ryzyka zdarzeń sercowych w trakcie treningu fizycznego
z uwzględnieniem wyniku próby wysiłkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
7.10.2. Sposoby określania intensywności wysiłku i wielkości obciążeń
na podstawie próby wysiłkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
7.10.3. Kwalifikacja do odpowiednich modeli rehabilitacji
z uwzględnieniem wyników próby wysiłkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.11. Test wysiłkowy w kardiologii sportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
7.11.1. Cele wykonywania testów wysiłkowych w kardiologii sportowej. . . . . . . . .71
7.11.2. Metodyka testów wysiłkowych w kardiologii sportowej . . . . . . . . . . . . . . . .71
7.11.3. Zmiany elektrokardiograficzne w teście wysiłkowym u sportowca
— wariant fizjologii czy patologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
7.11.4. Test wysiłkowy w kwalifikacji do uprawiania sportu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
8. Próby wysiłkowe u dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
8.1. Wskazania do testu wysiłkowego u dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
8.2. Zasady prowadzenia prób wysiłkowych u dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
8.2.1. Przygotowanie pacjenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
8.2.2 Personel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
8.2.3. Wyposażenie pracowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
8.2.4. Monitorowane parametry w czasie testu wysiłkowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
8.2.5. Protokoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
8.2.6. Ocena wykonanej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
8.2.7. Inne analizowane parametry w czasie próby wysiłkowej. . . . . . . . . . . . . . . . .84
8.3. Analiza spiroergometryczna u dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
8.4. Testy wysiłkowe obciążeniowe u dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
8.5. Bezpieczeństwo próby wysiłkowej u dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
8.6. Wskazania szczegółowe do próby wysiłkowej u dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
8.6.1. Występowanie objawów wyzwalanych/nasilonych podczas wysiłku . . . . . 85
8.6.2. Zaburzenia rytmu serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
8.6.3. Próba wysiłkowa jako badanie pomocnicze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
8.6.4. Strukturalne choroby serca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
8.6.5. Inne wskazania do próby wysiłkowej u dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
8.7. Interpretacja wyników próby wysiłkowej u dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
8.7.1. Nieprawidłowa reakcja rytmu serca na wysiłek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
8.7.2. Nieprawidłowa reakcja ciśnienia na wysiłek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
8.7.3. Zmiany w zapisie EKG wysiłkowym lub powysiłkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
8.8. Informacje podawane w wyniku próby wysiłkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
8.8.1. Interpretacja szczegółowa wyniku testu wysiłkowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
9. Wysiłek jako element innych badań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
9.1. Test wysiłkowy z oceną mikrowoltowej naprzemienności załamka T. . . . . . . . .93
9.1.1. Praktyczne wskazania do wykonywania testu wysiłkowego
z oceną mikrowoltowej naprzemienności załamka T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
9.1.2. Metoda spektralna oceny mikrowoltowej
naprzemienności załamka T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
9.1.3. Ocena mikrowoltowej naprzemienności załamka T
metodą ciągłego uśredniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
9.2. Spiroergometria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
9.3. Wysiłek podczas badań obrazowania nieinwazyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
10. Test 6-minutowego marszu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
10.1. Metodyka 6-MWT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
10.2. Interpretacja wyniku badania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
10.3. Wartość rokownicza 6-MWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
10.4. 6-MWT w rehabilitacji kardiologicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

149,00 zł
126,60 zł
64,00 zł
56,90 zł
69,00 zł
62,90 zł
60,00 zł
54,00 zł
249,00 zł
211,90 zł

POLECAMY