• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26485_14682_150x190

TOŻSAMOŚĆ TEORII WYCHOWANIA

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 348
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7587-643-7
 
50,00 zł
45,00 zł 45,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Książka pod redakcją Pana prof. dr. hab. Jana Papieża jest wydarzeniem na wielką skalę w polskim kontekście badań nad teorią wychowania. Podjęty problem, struktura i treść książki pozwalają stwierdzić, że książka będzie stanowiła oryginalny i wartościowy wkład do budowania w Polsce współczesnej teorii wychowania. […] wpisuje się w ogólną wiedzę pedagogiczną i jej tworzenie, jak również w obszar badań teorii wychowania i w tym sensie wypełnia lukę, jaka istnieje w polskiej myśli pedagogicznej, jeśli chodzi o relację między wiedzą ogólną a wiedzą szczegółową w pedagogice, a która często powodowała bądź to zwiększenie znaczenia wiedzy ogólnej (wzrost np. znaczenia pedagogiki ogólnej), bądź znowu zwiększenie zainteresowań teorią wychowania kosztem wiedzy ogólnej. Autorzy […] recenzowanej publikacji w tym sensie plasują się w bardzo ważnym i oryginalnym obszarze badań, który dotychczas nie był opracowany i nie był realizowany. […] Recenzowana książka niewątpliwie mieści się wśród 25 najlepszych ostatnio wydanych pozycji z tego zakresu.  

ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL

 


       Jednym z celów zbiorowej publikacji jest wykazanie, że współczesna teoria wychowania – mimo interdyscyplinarnego charakteru – zachowuje swoją tożsamość. Tożsamość teorii wychowania pomimo różnorodności ujęć tematów, problemów oraz sposobów definiowania i rozumienia podstawowych pojęć jest gwarantowana przez powszechne stosowanie metody racjonalno-empirycznej. Analiza zebranych w tej publikacji różnorodnych tekstów naukowych z teorii wychowania (pytania o teoretyczność „teorii wychowania”; konteksty teorii wychowania; praktyki wychowania) pokazuje jej wewnętrzną jedność ispójność (tożsamość). 

 

  Praca składa się z trzech części. Pierwsza część pt. Pytania o teoretyczność „teorii wychowania” zawiera artykuły: Bogusława Śliwerskiego, Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Marii Czerepaniak-Walczak, Lucyny Kopciewicz, Piotra Baucia, Mariusza Zawodniaka, Ewy Muszyńskiej i Jana Papieża. Autorzy ci wskazują na otwartość myślenia krytycznego o wychowaniu. Ukazują wielość poglądów odnoszących się do teoretyczności (objaśniają istotę wychowania) i praktyczności (diagnozują i wyjaśniają codzienne praktyki wychowawcze, konstruują strategie wychowawcze) teorii wychowania. Zastanawiają się nad jej tożsamością, pytając jednocześnie o to, co jest jej specyfiką jako subdyscypliny pedagogiki. Podejmują próby odkrywania na nowo, czym jest teoria wychowania w obecnej rzeczywistości społeczno-polityczno-kulturowej, a przede wszystkim edukacyjnej, pokazując jej pluralizm w różnych wymiarach. Dyskutują o kondycji teorii wychowania dziś, rozbieżności (konfliktem) między teorią a praktyką wychowania. Wskazują, które obszary rzeczywistości wychowawczej nie znajdują miejsca w teorii, są pomijane i odwrotni. Jako rodzice, nauczyciele akademiccy, reprezentanci także innych dyscyplin naukowych z dystansem stawiają zasadnicze pytanie: czy rzeczywiście nastąpił kryzys teoretyczności teorii wychowania?

Spis treści

Wstęp        

Część pierwsza 
Pytania o teoretyczność „teorii wychowania”

Bogusław Śliwerski
O podstawowym pojęciu teorii wychowania       

Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Narracja. Tożsamość. Wychowanie. Perspektywa przejścia i zmiany       

Maria Czerepaniak-Walczak
Teorie wychowania – perspektywa krytyczna      

Lucyna Kopciewicz 
„Nasze wychowanie, wasza teoria?” – badanie męskiego języka teorii wychowania z punktu widzenia przemocy symbolicznej      

Piotr Bauć
Próba wzmocnienia teoretyczności „teorii wychowania”
Rozważania z zakresu kultury symbolicznej      

Mariusz Zawodniak
Czy teoria wychowania przeżywała kryzys teorii? (pytania historyka literatury)       

Ewa Muszyńska 
Teoria a praktyka wychowania      

Jan Papież
Pytanie o podstawy metodologiczne teorii wychowania     

Część druga 
Konteksty teorii wychowania

Astrid Męczkowska-Christiansen 
Teoria wychowania a filozofia. Konteksty, „interteksty”, warunki możliwości     

Andrzej Sowiński
Egzemplifikacje związków teorii wychowania z etyką     

Maria Reut
„Opowiedzieć siebie”. Narracja i tożsamość – trudne drogi podmiotowości      

Andrzej Ryk
Możliwości wykorzystania istotnościowego paradygmatu badawczego w pedagogice w perspektywie fenomenologii transcendentalnej E. Husserla      

Jadwiga Suchmiel 
Herbartowska nauka o wychowaniu – kategoria zapomniana?      

Karolina Starego
Pożytek z psychoanalizy dla pedagogiki – koncepcja Jacques’a Lacana w perspektywie teorii wychowania      

Mirosława Cylkowska-Nowak
Socjalizacja i wychowanie – negacja czy nadawanie znaczeń      

Tomasz Szkudlarek
Ekonomia i etyka – przemieszczenia dyskursu edukacyjnego      

Piotr Stańczyk
Demokracja ekonomiczna i wychowanie      

Część trzecia 
O praktykach wychowania

Andrzej Pawłucki
Kulturalizm w teorii wychowania fizycznego      

Danuta Żebrowska 
Wychowanie patriotyczne w Polsce w okresie demokratycznych przemian      273

Katarzyna Stankiewicz 
Jestem „inny”, tzn. jaki? Wychowanie patriotyczne w teorii i praktyce edukacji międzykulturowej      

Grażyna Szabelska
Delegalizacja kar cielesnych wobec dziecka jako konsekwencja rozwoju myśli społecznej i pedagogicznej     

Beata Karpińska-Musiał
O strukturalnej i symbolicznej przemocy wobec dziecka w szkole głosem rodzica-nauczyciela      

* * *
Jan Żebrowski
Zakład Teorii Wychowania Uniwersytetu Gdańskiego w okresie pięćdziesięciolecia swojego istnienia      

* * *
Noty o autorach      

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY