• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-tworcze-wiazanie-teorii-i-praktyki-pedagogicznej-mozliwosci-wyzwania-inspiracje_12920_150x190

TWÓRCZE WIĄZANIE TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA, INSPIRACJE

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2014
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 280
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-335-4
 
24,00 zł
22,80 zł 22,80 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

…] do rąk czytelników trafia książka stanowiąca efekt zbiorowej pracy kilkunastu autorów, w większości pracowników naukowo-dydaktycznych różnych uczelni, ale i praktyków, którzy podjęli namysł nad złożonością zjawiska twórczego wiązania teorii i praktyki pedagogicznej. Z punktu widzenia dydaktycznej idei wzajemnego przenikania się myśli naukowej oraz rozwiązań i wdrożeń praktycznych, wychodząc naprzeciw konieczności współpracy i współdziałania wszystkich podmiotów uczestniczących w organizacji i przebiegu procesu kształcenia (zarówno w warstwie refleksji naukowej, jak i realizacyjnej), podjęcie tej problematyki należy uznać za niezwykle cenne i ze wszech miar uzasadnione. […]
Recenzowana publikacja stanowi wartościowe teoretycznie i uwzględniające realia praktyki edukacyjnej studium monograficzne, które bez zbędnej pretensjonalności, ale w duchu troski o dostrzeganie możliwości i ograniczeń oraz dostarczanie inspiracji na drodze twórczego wiązania teorii i praktyki pedagogicznej ukazuje czytelnikowi bogate spektrum działań służących realizacji tytułowej idei. W tym znaczeniu książka ta łączy zalety interesującej poznawczo publikacji naukowej, jak również nośnika o charakterze aplikacyjnym. […]
Publikację tę rekomenduję pedagogom – zarówno teoretykom, jak i praktykom, nauczycielom akademickim, a także studentom pedagogiki, kandydatom do zawodu nauczyciela oraz nauczycielom różnych etapów edukacyjnych.


Z recenzji dr hab. Anny Karpińskiej, prof. nadzw. UwB

 

Wspólnym celem redaktorek pracy i autorów tekstów było:

1) ukazanie możliwości twórczego wiązania teorii i praktyki pedagogicznej;
2) określenie wyzwań, barier, ograniczeń, które trzeba pokonać, aby to wiązanie przynosiło pożądane rezultaty;
3) dostarczenie inspiracji/przykładów dobrych praktyk.
 

Spis treści

Możliwości

Jarosław Gara
O naturze łączności/rozłączności teorii i praktyki pedagogicznej    19

Marek Budajczak
Feedback między teoriami pedagogicznymi i praktykami edukacyjnymi – próba metaanalizy    31

Joanna Madalińska-Michalak
Edukacyjne badania w działaniu: przekraczanie granic między naukowcami i praktykami a tworzenie wiedzy pedagogicznej    41

Marta Kowalczuk-Walędziak
Transfer wiedzy między uczelniami a instytucjami społecznej
praktyki edukacyjnej    55

Anna Krajewska
Teoria współdziałania w uczeniu się – podstawowe założenia, wyniki badań i możliwości zastosowania w praktyce    69

Beata Kunat
Teoria i praktyka pedagogiczna z perspektywy autobiografii zawodowych nauczycieli edukacji wizualnej    81

Wyzwania

Alicja Korzeniecka-Bondar
Wyzwania twórczego wiązania teorii i praktyki edukacyjnej w kulturze teraźniejszości    95

Jakub Jerzy Czarkowski
Wykluczenie i emancypacja w społeczeństwie wiedzy – perspektywa 45+   109

Tomasz Prymak
Autoedukacja studentów szansą twórczego wiązania teorii i praktyki   125

Agnieszka Szplit
Budowanie kultury jakości a wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym   137

Radosław Kucharczyk
Implementacja założeń europejskiej polityki językowej do polskiego systemu edukacji   151

Katarzyna Bocheńska-Włostowska
Komunikacja jako narzędzie transferu teorii i praktyki pedagogicznej   167

Inspiracje

Barbara Dudel
Badanie w działaniu – działanie z badaniem
O nieodzowności teoretycznego przygotowania do badania w działaniu   183

Bożena Tołwińska
Od niemożności do możliwości – tutoring w edukacji akademickiej   197

Maciej Smuk
Nowy model kształcenia nauczycieli języka francuskiego w Polsce (na przykładzie filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego)   209

Bożena Rokicka
Ośrodek doskonalenia nauczycieli jako centrum wymiany wiedzy i doświadczeń praktycznych   221

Katarzyna Maria Łogwiniuk
Wirtualna przestrzeń edukacyjna Web 2.0 – Gmail   233

Katarzyna Szorc
„W pewnym przedszkolu...”, czyli o praktyce edukacyjnej inspirowanej założeniami teoretycznymi twórców i kontynuatorów Nowego Wychowania   245

Bibliografia   255

Indeks osób   273

Indeks rzeczowy   277 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY