• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-ultrasonograficzny-atlas-zmian-ogniskowych-nerek_9437_150x190

ULTRASONOGRAFICZNY ATLAS ZMIAN OGNISKOWYCH NEREK

  • Wydawca: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
  • Rok wydania: Warszawa-Zamość 2011
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 217
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-922237-8-8
 
150,00 zł
138,00 zł 138,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
wysyłamy w ciągu
1 - 4 dni roboczych

Opis

Badanie usg jest pierwszym i najczęściej wykonywanym badaniem obrazowym nerek.
Wykorzystując współczesne możliwości ultrasonografii pozwala ono na ocenę morfologii prawidłowych nerek, ich warunków anatomicznych i większości nieprawidłowych zmian mor­fologicznych, w tym ogniskowych.
Cała współczesna diagnostyka obrazowa nerek, w tym ultrasonografia, jest ukierunkowa­na na wczesną, przedkliniczną diagnostykę zmian nowotworowych nerek. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych stwarza szansę na ich efektywne leczenie. Nieprawidłowe zmiany mor­fologiczne w nerkach od prostej torbieli do ewidentnego guza nowotworowego, mają cały szereg różnych wariantów morfologicznych, których znajomość jest wysoce przydatna w diagnostyce różnicowej i w końcowym rozpoznaniu określonej choroby.
Niniejszy atlas jest ikonograficznym zestawieniem i zbiorem nieprawidłowych zmian ogni­skowych w nerkach możliwych do uwidocznienia w badaniu usg i ich typowych, charaktery­stycznych obrazów, będących punktem wyjścia do dalszej diagnostyki różnicowej.
W Ultrasonograficznym atlasie zmian ogniskowych nerek przedstawiono możliwości badań usg zmian ogniskowych w nerkach w skali sza­rości, z wykorzystaniem technik doplerowskich, ultrasonograficznych środków kontrastujących oraz ultrasonografii trójwymiarowej. Zawiera on na 981 rycinach biało-czarnych i kolorowych zestawienie nieprawidłowych zmian ogniskowych w nerkach z opisaniem ich typowych morfolo­gicznych obrazów pomocnych w rozpoznawaniu określonej choroby i w diagnostyce różnicowej. Odnośniki przy rycinach umożliwiają porównanie tej samej zmiany ogniskowej w poszczególnych technikach ultrasonograficznych, często w różnych przekrojach badania.
Autorzy atlasu wyrażają nadzieję, że będzie on użyteczny i przydatny diagnostom obrazo­wym, ultrasonografistom i klinicystom zajmujących się problematyką chorób nerek, a także, że będzie pomocny w nauce ultrasonografii nerek i stałym doskonaleniu własnego warsztatu ultrasonograficznego.

Ze Wstępu do Ultrasonograficznego atlasu zmian ogniskowych nerek

Guzy nerek to powszechnie używana nazwa, pod którą kryje się ogromna rozmaitość patolo­gii o różnym znaczeniu klinicznym. Wielka częstość ich występowania jest wyzwaniem zarówno dla diagnostów zajmujących się techniką obrazową, jak i urologów, onkologów, a także lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dość wspomnieć, że torbiele proste stwierdza się u niemal po­łowy populacji po 50 roku życia, a gruczolaki nerki, najczęściej niewielkich rozmiarów, spotyka się w materiale sekcyjnym z częstością 7-23%. Najbardziej istotny klinicznie rak nerkowokomórkowy pod względem częstości występowania zajmuje w Polsce miejsce w pierwszej dziesiąt­ce zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet i stanowi ok. 3% wszystkich nowotworów.
Rozpoznanie guza wyznacza sposób postępowania, różny w zależności od charakteru pato­logii. Większość torbieli prostych, guzy łagodne i rzekome wymagają jedynie obserwacji, dla no­wotworów złośliwych podstawowym jest leczenie chirurgiczne. Olbrzymie znaczenie ma zatem diagnostyka różnicowa, która w wielu wypadkach wcale nie jest łatwa. Choć zdiagnozowanie torbieli prostych nie nastręcza trudności, to odróżnienie innych, nie będących prostymi, od raka staje się dużym problemem. Jeszcze trudniej wśród guzów litych odróżnić łagodne, takie jak gruczolak kwasochłonny (onkocytoma) czy naczyniakomięśniakotłuszczak (angiomyolipoma -AML) od złośliwego raka.
Od wielu lat ultrasonografia jest zazwyczaj pierwszym badaniem obrazowym ujawniającym zmiany ogniskowe nerek. Często pozostaje wystarczającym i ostatecznym, czasem wskazuje na ko­nieczność wykonania badania referencyjnego (np. tomografii komputerowej), nierzadko badania te wzajemnie się uzupełniają, wnosząc do rozpoznania różne informacje. Powszechność ultraso­nografii sprawia, że większość guzów nerek rozpoznaje się jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. Ponieważ dotyczy to przede wszystkim różnych postaci raka nerkowokomórkowego, należałoby się spodziewać, że wcześniej rozpoznany, będzie cechował się obniżoną śmiertelnością. Tymczasem, niestety, od wielu lat pozostaje ona prawie niezmieniona i sięga aż 40%.
W świetle powyższego wydanie atlasu guzów nerek jest inicjatywą niesłychanie ambitną i po­żyteczną. Autorzy przedstawiają wielką rozmaitość nieprawidłowych mas, możliwych do rozpo­znania i różnicowania w tradycyjnej ultrasonografii w skali szarości, a także coraz częściej stoso­wanym sposobem z użyciem dopiera mocy. Nie ograniczają się przy tym do prostego ukazania morfologii poszczególnych rodzajów guzów, ale wszechstronnie analizują wszystkie, nawet naj­subtelniejsze cechy ich budowy, takie jak niewielkie różnice echogeniczności, obecność ognisk martwiczych, zwapnień czy też tzw. pseudotorebki. Bardzo bogaty dobór przykładów pozwala czytelnikowi poznać najbardziej charakterystyczne właściwości poszczególnych rodzajów pato­logii. Wartościową część atlasu stanowi przedstawienie obrazowania i różnicowania guzów przy pomocy nowych technik, niebędących jeszcze w powszechnym użyciu. Należy do nich usg z uży­ciem środków kontrastowych, a także ultrasonografia trójwymiarowa (3D). Metody te pozwolą na zwiększenie czułości rozpoznań oraz na bardziej precyzyjne różnicowanie. Mogą zastąpić bardziej przecież inwazyjną tomografię komputerową, a na pewno istotnie ją uzupełnić.
Imponująca liczba niemal 1000 rycin pozwala na zapoznanie się z różnymi wariantami guzo­watych zmian miąższu i układu wyprowadzającego nerek. Ten doskonałej jakości zbiór własnych zdjęć świadczy o olbrzymim doświadczeniu i wysokiej randze ośrodka, z którego pochodzą.
Niezwykłą cechą atlasu, wybitnie podnoszącą jego wartość, jest współpraca klinicysty uro­loga z ultrasonografistami. Jest to wyraźnie widoczne w zwięzłych, świetnie dopełniających ilu­stracje, tekstach. Na uwagę zasługuje krytyczne spojrzenie Autorów na znaczenie ultrasonografii we wszystkich jej odmianach. Podkreślając jej niepodważalną rolę w procesie diagnostycznym, nie kwestionują wyższej czułości w większości guzów badania ciągle referencyjnego, jakim jest tomografia komputerowa.
W rezultacie powstało dzieło nie mające odpowiednika nie tylko w polskim, ale i światowym piśmiennictwie. Jedyny wielki atlas ultrasonografii nerek (O'Neil - Atlas of renal ultrasono-graphy) traktuje o wszystkich, głównie nefrologicznych schorzeniach, nie uwzględniając wie­lu rodzajów guzów tego narządu. W ręce urologów, radiologów, lekarzy pierwszego kontaktu, a także - być może - studentów medycyny trafia niezwykły podręcznik, pomagający w diagno­styce wyjątkowo bogatej i różnorodnej patologii.

Tagi: diagnostyka obrazowa jamy brzusznej ,

Spis treści

1. Przedmowa
2. Wstęp
3. Epidemiologia guzów nerek
4. Rola badania ultrasonograficznego w diagnostyce guzów nerek
5. Klasyfikacja histologiczna guzów nerek
6. Usg w skali szarości w diagnostyce zmian ogniskowych nerek
8. Diagnostyka usg z użyciem ultrasonograficznych środków kontrastujących (usg-UŚK) w zmianach ogniskowych nerek
9. Usg trójwymiarowa (3D) w diagnostyce guzów nerek
10. Rola technik usg w ocenie stopnia zaawansowania klinicznego raka nerki
11. Wykaz skrótów użytych w tekście
12. Zalecane piśmiennictwo

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY