• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-vmg01102-front_16469_150x190

UROGINEKOLOGIA SCHORZENIA DNA MIEDNICY

 • Wydawca: Via Medica
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 456
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 9788365672810
 
320,00 zł
249,90 zł 249,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Z przedmowy do książki "Uroginekologia. Schorzenia dna miednicy" :

Pogłębiając wiedzę i umiejętności w zakresie uroginekologii, chcemy oddać naszym pacjentkom prawo do nowoczesnej diagnostyki i terapii, do poprawy jakości życia w każdym jej aspekcie.

W niniejszym opracowaniu znajdziecie Państwo najnowszą praktyczną wiedzę z zakresu podstaw anatomii, patofizjologii oraz epidemiologii schorzeń dna miednicy. Przedstawiono w nim wszelkie aspekty diagnostyki podmiotowej chorych, która zasadniczo się różni od klasycznej diagnostyki ginekologicznej. Opisano praktykę diagnostyki przedmiotowej: badania przedmiotowego, diagnostyki obrazowej (ultrasonograficznej, radiologicznej), endoskopowej oraz urodynamicznej wraz z kliniczną interpretacją wyników. Dokonano przeglądu metod terapeutycznych, zarówno zachowawczych, jak i operacyjnych, stosowanych w praktyce klinicznej. Podstawy teorii i praktyki dotyczące powikłań z pogranicza urologii i ginekologii, przetok w układzie moczowo-płciowym i chorób infekcyjnych, uzupełnione o podstawy proktologii, dopełniają całości wiedzy z zakresu schorzeń dna miednicy.

Ewa Barcz

Tagi: ginekologia książki ,

Spis treści

"Uroginekologia. Schorzenia dna miednicy":

Część I Nauki podstawowe.

1.Uroginekologia - rys historyczny.

2.Anatomia i embriologia.

2.1.Anatomia.

 • Kości miedznicy.
 • Dno miednicy.
 • Macica i przydatki.
 • Pochwa.
 • Narządy płciowe zewnętrzne.
 • Pęcherz moczowy.
 • Cewka moczowa.
 • Moczowód.
 • Odbytnica i odbyt.

2.2.Mechanizmy statyki narządów miednicy oraz odbytnicy.

2.3.Embriologia.

3.Neurofizjologia.

3.1.Wprowadzenie.

3.2.Unerwienie dna miednicy.

3.3.Kontrola neurologiczna dolnego odcinka układu moczowego.

 • Autonomiczny układ nerwowy.
 • Układ somatyczny.
 • Receptory w narządach dolnych dróg moczowych.

3.4.Wpływ ośrodkowego układu nerwowego na dolny odcinek układu moczowego.

3.5.Mechanizmy napełniania i magazynowania moczu.

3.6.Mechanizmy mikcji.

3.7.Kliniczne konsekwencje uszkodzenia układu nerwowego.

4.Definicja zaburzeń dolnego odcinka dróg moczowych oraz wypadania narządów miednicy.

4.1.Nomenklatura.

4.2.Definicje zaburzeń dolnego odcinka układu moczowego.

 • Objawy podmiotowe.
 • Objawy przedmiotowe.

4.3.Definicje zaburzeń statyki narządów miednicy.

 • Objawy podmiotowe.
 • Objawy przedmiotowe.

4.4.Podsumowanie.

5.Epidemiologia.

5.1.Nietrzymanie moczu u kobiet.

 • Wprowadzenie.
 • Częstość nietrzymania moczu w odniesieniu do nasilania problemu.
 • Częstość wystepowania różnych form nietrzymania moczu.
 • Częstość występowania zespołu pęcherza nadreaktywnego.
 • Zachorowalność na nietrzymanie moczu.
 • Nietrzymanie moczu a ciąża i połóg.
 • Czynniki ryzyka.
 • Socjoekonomiczne konsekwencje nietrzymania moczu.
 • Wpływ na jakość życia.

5.2.Obniżanie narządów miednicy.

 • Wprowadzenie.
 • Ryzyko operacji z powodu obniżania narządów miednicy.
 • Czynniki ryzyka.
 • Socjoekonomiczne konsekwencje obniżania narządów miednicy oraz wpływ na jakość życia.

6.Wpływ zmniejszenia masy ciała na występowanie schorzeń uroginekologicznych.

7.Czy perinatolog może przewidzieć konsekwencje porodu?

Część II Diagnostyka.

8.Badanie podmiotowe i przedmiotowe w uroginekologii.

8.1.Badanie podmiotowe.

 • Nietrzymanie moczu.
 • Obniżanie narządów miednicy.
 • Ocena jakości życia.

8.2.Badanie przedmiotowe.

 • Nietrzymanie moczu.
 • Obniżanie narządów miednicy.

8.3.Podsumowanie.

9.Badanie urodynamiczne w uroginekologii.

9.1.Wprowadzenie.

9.2.Technika badania.

 • Uroflowmetria.
 • Cystometria w fazie napełniania.
 • Badanie ciśnieniowo-przepływowe.
 • Profilometria cewkowa.
 • Elektromiografia (EMG).
 • Urodynamika ambulatoryjna.
 • Wideourodynamika.

9.3.Podstawy interpretacji badania urodynamicznego u kobiet.

 • Nadreaktywność wypieracza.
 • Zmniejszona podatność pęcherza.
 • Zaburzenia czucia pęcherzowego.
 • Przeszkoda podpęcherzowa.
 • Niewydolność zwieracza/mechanizmu trzymania moczu.
 • Niewydolność wypieracza.

9.4.Wskazania do urodynamiki - wytyczne i opinie.

 • Pytanie urodynamiczne.
 • Wytyczne i przesłanki do badania urodynamicznego w diagnostyce nietrzymania moczu.
 • Badanie urodynamiczne w diagnostyce nadreaktywności wypieracza.
 • Badanie urodynamiczne w diagnostyce wypadania narządów miednicy.
 • Zalecenia dotyczące diagnostyki pęcherza neurogennego.

10.Badanie ultrasonograficzne w uroginekologii.

10.1.Wprowadzenie.

10.2.Badanie USG 2D i 3D przezkroczowe i endowaginalne.

10.3.Badanie USG 2D dna miednicy (pelvic floor sonography).

 • Wymagania sprzętowe i technika badania.
 • Obrazowanie kompartmentu przedniego.
 • Obrazowania kompartmentu tylnego.

10.4.Podsumowanie.

11.Badanie endoskopowe w uroginekologii.

11.1.Uretrocystoskopia.

 • Wysiłkowe nietrzymanie moczu.
 • Przetoka moczowa.
 • Uchyłki cewki moczowej.
 • Zastosowanie cystoskopii podczas zabiegów rekonstrukcyjnych oraz w diagnostyce powikłań.
 • Ocena współistniejących patologii pęcherza moczowego.
 • Krwiomocz.
 • Objawy podrażnieniowe.
 • Ból pęcherza.

11.2.Laparoskopia.

12.Badania radiologiczne w uroginekologii.

12.1.Diagnostyka górnych dróg moczowych.

12.2.Diagnostyka dolnych dróg moczowych.

 • Wysiłkowe nietrzymanie moczu.
 • Zespół pęcherza nadreaktywnego.
 • Pęcherz neurogenny.
 • Zakażenia układu moczowego.
 • Przeszkoda podpęcherzowa.
 • Przetoka moczowa.
 • Uchyłki cewki moczowej.

12.3.Zespoły bólowe miednicy mniejszej.

12.4.Zaburzenia statyki i czynności narządów dna miednicy.

 • Dynamiczne badanie rezonansu magnetycznego.
 • Dynamiczna cystokolpoproktografia.

12.5.Obrazowanie implantów.

Część III Leczenie.

13.Wysiłkowe nietrzymanie moczu.

13.1.Leczenie zachowawcze.

 • Wstęp.
 • Terapia behawioralna.
 • Trening pęcherza moczowego.
 • Fizykoterapia.
 • Elektrostymulacja.
 • Magnetoterapia.
 • Pessaroterapia.
 • Farmakoterapia.
 • Podsumowanie.

13.2.Leczenie chirurgiczne.

 • Wprowadzenie.
 • Techniki załonowe w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu.
 • Powięziowe slingi łonowo-pochwowe.
 • Operacje slingowe w wysiłkowym nietrzymaniu moczu.

13.3.Bulking agents.

 • Wstęp.
 • Mechanizm działania.
 • Wskazania.
 • Przeciwwskazania.
 • Przegląd dostępnych materiałów.
 • Technika zabiegu.
 • Skuteczność.
 • Powikłania.
 • Podsumowanie.

13.4.Transplantacje komórkowe w leczeniu nietrzymania moczu.

 • Wstęp.
 • Naturalne mechanizmy regeneracji w mięśniu szkieletowym.
 • Typy komórek proponowane w terapii wysiłkowego nietrzymania moczu.
 • Efekty czynnościowe docewkowej terapii komórkowej na modelach zwierzęcych.
 • Precyzja podania komórek.
 • Próby kliniczne.
 • Wiek pacjentów a autologiczny typ terapii.
 • Podsumowanie.

13.5.Powikłania po leczeniu operacyjnym.

 • Wstęp.
 • Powikłania śródoperacyjne.
 • Wczesne powikłania pooperacyjne.
 • Późne powikłania pooperacyjne.
 • Usunięcie taśmy-technika zabiegu.
 • Powikłania po stosowaniu wypełniaczy (bulking agents).
 • Podsumowanie.

14.Nadreaktywność pęcherza moczowego.

14.1.Leczenie zachowawcze.

 • Terapia behawioralna.
 • Estrogenoterapia.

14.2.Leczenie farmakologiczne.

 • Farmakoterapia lekami antymuskarynowymi.
 • Farmakoterapia niemuskarynowa.
 • Inne opcje leczenia farmakologicznego.
 • Wykaz najczęściej stosowanych leków oraz przyszłość farmakoterapii zaburzeń czynnościowych dolnego odcinka dróg moczowych.

14.3.Iniekcje toksyny botulinowej.

 • Wprowadzenie.
 • Wskazania i przeciwwskazania.
 • Technika zabiegu.
 • Efekty kliniczne.
 • Powikłania.
 • Podsumowanie.

14.4.Neuromodulacja krzyżowa.

 • Wprowadzenie.
 • Wskazania.
 • Technika zabiegu.
 • Efekty kliniczne.
 • Kontynuacja postępowania i powikłania.

14.5.Przezskórna stymulacja nerwu piszczelowego.

 • Wprowadzenie.
 • Wskazania.
 • Technika zabiegu.
 • Efekty kliniczne.
 • Powikłania.

15.Zaburzenia statyki narządów miednicy.

15.1.Leczenie zachowawcze.

 • Wprowadzenie.
 • Metody leczenia zzachowawczego.
 • Podsumowanie.

15.2.Leczenie chirurgiczne.

 • Wprowadzenie.
 • Ocena skuteczności leczenia.
 • Świadoma zgoda na operację zaburzeń statyki.
 • Anatomiczne uwarunkowania prawidłowej statyki narządów miednicy.
 • Leczenie chirurgiczne obniża kompartmentu przedniego.
 • Obniżanie kompartmentu tylnego.
 • Leczenie chirurgiczne obniżania kompartamentu środkowego.
 • Podsumowanie.

15.3.Powikłania po leczeniu operacyjnym.

 • Wprowadzenie.
 • Powikłania śródoperacyjne.
 • Powikłania po zabiegach z wykorzystaniem implantów syntetycznych.
 • Pozabiegowe zwężenie/skrócenie pochwy.
 • Ubytki ściany pochwy.
 • Powikłania po zastosowaniu implantów brzusznych.
 • Podsumowanie.

16.Materiały biologiczne i syntetyczne stosowane w uroginekologii.

16.1.Wprowadzenie.

16.2.Implanty biologiczne.

 • Grafty autologiczne.
 • Materiały allogeniczne.
 • Materiały ksenogeniczne.

16.3.Implanty syntetyczne.

16.4.Raport FDA dotyczący bezpieczeństwa i skuteczności siatek polipropylenowych w leczeniu zaburzeń statyki dna miednicy.

16.5.Klasyfikacja powikłań.

17.Leczenie złożonych schorzeń uroginekologicznych.

Część IV Inne schorzenia dna miednicy.

18.Podstawy proktologii.

18.1.Nietrzymanie stolca.

 • Epidemiologia.
 • Etiopatogeneza.
 • Diagnostyka inkontynencji.
 • Leczenie.

18.2.Wypadanie odbytnicy.

 • Wstęp.
 • Epidemiologia.
 • Diagnostyka.
 • Leczenie.
 • Podsumowanie.

18.3.Przetoki odbytniczo-pochwowe i odbytowo-pochwowe.

 • Wstęp.
 • Epidemiologia.
 • Etiologia.
 • Klasyfikacje.
 • Diagnostyka.
 • Leczenie.
 • Podsumowanie.

19.Neurogenne uszkodzenia pęcherza moczowego.

19.1.Wprowadzenie.

19.2.Uszkodzenia rdzenia.

 • Pęcherz moczowy w okresie szoku rdzeniowego.
 • Pęcherz moczowy po okresie szoku rdzeniowego.

19.3.Choroby demielinizacyjne i inne choroby układu nerwowego.

 • Stardnienie rozsiane.
 • Poprzeczne zapalenie rdzenia.
 • Zespół Guillaina-Barrego.
 • Choroba Parkinsona.
 • Wodogłowie normotensyjne.
 • Zanik wieloukładowy.
 • Ataksja móżdżkowa.
 • Udar mózgu.

19.4.Samocewnikowanie.

20.Infekcje w układzie moczowym.

20.1.Wprowadzenie.

20.2.Epidemiologia.

20.3.Etiologia.

20.4.Czynniki ryzyka.

20.5.Diagnostyka.

 • Badanie mikrobiologiczne próbki moczu.
 • Rekomendacje dotyczące transportu i przechowywania moczu na posiew (mocz pobrany ze środkowego strumienia).
 • Bakteriuria.

20.6.Leczenie.

 • Leczenie empiryczne niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego.
 • Leczenie empiryczne niepowikłanego ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek.

20.7.Profilaktyka i zapobieganie.

21.Uchyłki cewki i pęcherza moczowego.

21.1.Uchyłki cewki moczowej.

 • Wprowadzenie.
 • Etiologia.
 • Epidemiologia.
 • Diagnostyka.
 • Leczenie.

21.2.Uchyłki pęcherza moczowego.

22.Przetoki moczowo-płciowe.

22.1.Wprowadzenie.

22.2.Etiologia i epidemiologia.

22.3.Diagnostyka.

22.4.Leczenie zachowawcze (konserwatywne) i minimalnie inwazyjne.

 • Przetoki pęcherzowo-pochwowe.
 • Przetoki moczowodowo-pochwowe.
 • Przetoki cewkowo-pochwowe.
 • Przetoki maciczno-pochwowe.

22.5.Leczenie chirurgiczne.

 • Wybór czasu zabiegu.
 • Zastosowanie płatków tkankowych.
 • Dostęp przezpochwowy.
 • Dostęp przezbrzuszny.
 • Metody laparoskopowe.
 • Postępowanie pooperacyjne.
 • Powikłania pooperacyjne.

22.6.Zapobieganie powstawaniu przetok.

23.Nowotwory kobiecych narządów płciowych a patologia dróg moczowych.

23.1.Wprowadzenie.

23.2.Wpływ podstawowych metod terapii nowotworów na czynność układu moczowego.

 • Chemioterapia a funkcja układu moczowego.
 • Wpływ radioterapii na czynność układu moczowego i efekty toksyczne napromieniania.
 • Chirurgia nowotworów kobiecych narządów płciowych a funkcja układu dolnego odcinka dróg moczowych.
 • Rak szyjki macicy a dysfunkcja dolnego odcinka dróg moczowych.
 • Rak trzonu macicy a dysfunkcja dolnego odcinka dróg moczowych.
 • Rak sromu a dysfunkcja dolnego odcinka dróg moczowych.

 

 

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY