• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-wplyw-planowania-na-efektywnosc-zmian-w-systemie-oswiaty_7248_150x190

WPŁYW PLANOWANIA NA EFEKTYWNOŚĆ ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2010
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 176
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7641-260-3
 
37,00 zł
10,00 zł 10,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Celem pracy jest ukazanie związku pomiędzy planowaniem rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum a skutecznym wdrażaniem reformy systemu edukacji. Dwa pierwsze rozdziały, stanowiące część poznawczo-teoretyczną, poświęcono teoretycznym podstawom prowadzonych badań. Tę perspektywę stanowi planowanie rozwoju szkoły będące czynnikiem efektywnej zmiany w oświacie. Poruszono kwestię innowacji programowych i strukturalnych. W drugiej części pracy ujęto teoretyczno-metodologiczne oraz organizacyjne założenia badań własnych. Przedstawiono: cele, problemy, metody, techniki, narzędzia badawcze oraz charakterystykę próby badawczej i obszar badań (lokalizacja terytorialna gimnazjów). W części empirycznej zobrazowano wyniki uzyskane w badaniach własnych. Przedstawiono odpowiedzi na poszczególne problemy sformułowane w pytaniach badawczych

Spis treści

Rozdział 1. Planowanie rozwoju szkoły jako czynnik zmian w oświacie
 
1. Znaczenie problematyki zmiany w oświacie – krytyczny przegląd wybranej literatury przedmiotu
   1.1. Zmiana społeczna, rozwój i postęp
   1.2. Kreowanie, kierowanie i utrzymywanie zmiany
 
Rozdział 2. Reforma systemu edukacji w Polsce jako przykład zmiany w oświacie
 
1. Historia organizacji oświaty w Polsce. Ekonomiczne aspekty zmiany w systemie zarządzania oświatą
   1.1. Teoretyczny dorobek w zakresie reform oświatowych
2. Koncepcja zmian w polskim systemie edukacji w okresie transformacji a wyzwania dla polskiego systemu edukacji
   2.1. Programy integracji w dziedzinie edukacji przy jednoczesnej jej różnorodności
   2.2. Obszary i wskaźniki jakości szkół wspólnoty europejskiej
3. Istota transformacji programowej w Polsce a kryteria jakości pracy szkoły
4. Zmiany strukturalne systemu kształcenia
   4.1. Gimnazjum jako nowe ogniwo systemu kształcenia
   4.2. Założenia programowe w gimnazjum
   4.3. Problemy funkcjonowania gimnazjum w świetle badań oświatowych
5. Planowanie rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum
   5.1. Rodzaje planów rozwoju
   5.2. Etapy i modele planowania
   5.3. Kontekst szkoły w planowaniu
   5.4. Priorytety i etapy działania
   5.5. Operacjonalizacja i przykłady planowania rozwoju szkoły
   5.6. Struktura programu rozwoju szkoły oraz standardy i wskaźniki jakości pracy szkół
 
Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań własnych
 
1. Cele badań, problemy badawcze, hipotezy oraz teren badań
2. Identyfikacja oraz operacjonalizacja zmiennych
3. Metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach
   3.1. Indywidualna ankieta dla dyrektora
   3.2. Analiza programów rozwoju szkoły według autorskiej instrukcji dla sędziego kompetentnego
 
Rozdział 4. Wyniki badań empirycznych
 
1. Aspekty społeczno-pedagogiczne w planowaniu rozwoju szkoły
   1.2. Infrastruktura i baza badanych szkół
   1.3. Charakterystyka kadry pedagogicznej
   1.4. Uczniowie i ich rodzice
   1.5. Innowacje w programach kształcenia i ich zakresy
   1.6. Zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły
   1.7. Podstawowe elementy planowania rozwoju szkoły w opiniach dyrektorów
2. Programy rozwoju szkoły – gimnazjum w świetle analizy ilościowo-jakościowej
   2.1. Priorytety – kształcenie, opieka, wychowanie
   2.2. Zakres planowanych zadań
   2.3. Uzasadnienie realizacji celów zmiany w edukacji
   2.4. Uzasadnienie potrzeb i możliwości szkoły (gimnazjum)
   2.5. Stopień operacjonalizacji zadań
   2.6. Wykorzystanie zasobów ludzkich
   2.7. Sformułowanie oczekiwanych rezultatów
   2.8. „Przedstawienie metod oceny rezultatów”
   2.9. Hierarchia ocen aspektów jakości rozwoju szkoły
3. Planowanie a warunki pracy szkół
   3.1. Analiza wskaźnika jakości planowania pracy szkół
      3.1.1. Związek jakości programów rozwoju szkół a ich właściwości
   3.2. Związek programów rozwoju z badanymi warunkami szkół
   3.3. Rozmieszczenie terytorialne i wielkość szkół o zróżnicowanych jakościowo programach rozwoju
 
Rozdział 5. Podsumowanie wyników badań oraz wnioski

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY