• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Wstęp do metod i technik badań społecznych

WSTĘP DO METOD I TECHNIK BADAŃ SPOŁECZNYCH

  • Wydawca: Śląsk
  • Rok wydania: Katowice 2010
  • Wydanie: VII
  • Ilość stron: 302
  • Oprawa: miękka foliowana
  • ISBN: 978-83-7164-645-4
 
36,00 zł
21,60 zł 21,60 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Wstęp do metod i technik badań społecznych Janusz Sztumski - wydanie VII zmienione i uaktualnione. Książka ukazuje się od 1976 roku.

"Książka składa się z dwóch części. W pierwszej - ogólnej - autor chce zwrócić uwagę czytelnika na złożoność i specyfikę metod i technik badań zjawisk społecznych, przypominając poglądy głoszone na ten temat przez tak wybitnych przedstawicieli nauk społecznych, jak np. W. Dilthey, F. Znaniecki, J. Chałasiński, St. Ossowski czy Max Weber.
Natomiast w drugiej części omawia bardziej szczegółowo stosowane sposoby badania rzeczywistości społecznej, ukazując zarówno ich zalety, jak i wady. Swoistym zakończeniem tej części są ostatnie dwa fragmenty, poświęcone wyjaśnieniu zjawisk społecznych oraz metodologicznym aspektom zaufania i podejrzliwości. W pierwszym z nich autor stara się ukazać, co i w jakim stopniu możemy poprzez badania poznać i wyjaśnić w naukach społecznych. W drugim - podejmuje krytyczną refleksję o charakterze ogólnometodologicznym, co - jak sądzę - może być przydatne tym, którzy zajmują się badaniami."
Od Autora

Spis treści

Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Metodologiczne problemy badań społecznych
1.1. Specyfika nauk społecznych
1.2. Przedmiot i cel badań społecznych
1.3. Filozoficzne podstawy badań społecznych
1.4. Moralne aspekty badań społecznych
1.4.1. Uwagi wstępne
1.4.2. Wpływ komercjalizacji nauki na postawy i zachowania badających
1.4.3. Propozycja „Dekalogu badacza rzeczywistości społecznej"
1.5. Typy badań
1.5.1. Badania typu poznawczego
1.5.2. Badania dla potrzeb praktyki
1.6. Proces badawczy
1.6.1. Strategia badań w naukach społecznych
1.6.2. Projektowanie procesu badawczego
1.6.3. Badania pilotażowe
1.7. Problem badawczy
1.7.1. Problem badawczy a problem społeczny
1.7.2. Postawy wobec problemów społecznych
1.7.3. Postawa naukowa wobec problemów społecznych
1.7.4. Typy i formy problemów badawczych
1.8. Hipotezy
1.8.1. Co to jest hipoteza?
1.8.2. Typy hipotez
1.8.3. Tworzenie hipotez
1.9. Wskaźniki i zmienne zjawisk społecznych
1.9.1. Proces kształtowania się pojęcia wskaźnika zjawisk społecznych
1.9.2. Pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych
1.9.3. Zmienne w badaniach społecznych
1.9.4. Właściwości wskaźników społecznych
1.9.5. Funkcje spełniane przez wskaźniki
1.10. Metody badań
1.10.1. Potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych
1.10.2. Pojęcie metody i jej związek z teorią
1.10.3. Typologia metod
1.10.4. Metody „mieszane"
1.10.5. Metody i techniki badań
1. 11. Rygoryzm i anarchizm metodologiczny
1.11.1. Ukazanie problemu
1.11.2. Zasadny rygoryzm metodologiczny
a osobliwe próby unaukowiania nauk społecznych
1.11.3. Możliwości przezwyciężenia osobliwego rygoryzmu
i anarchizmu metodologicznego

Część druga. PROCES BADAWCZY
2. Eksperyment w naukach społecznych
2.1. Pojmowanie eksperymentów w badaniach społecznych
2.2. Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych
2.2.1. Eksperyment projektowany w terenie
2.2.2. Eksperyment laboratoryjny
2.2.3. Eksperyment ex-post-facto
2.2.4. Eksperyment projekcyjny
2.2.5. Eksperymenty jednoczesne i sukcesywne
2.3. Wiarygodność badań opartych na eksperymentach
3. Metoda monograficzna
3.1. Uwagi dotyczące genezy metody monograficznej i jej rozwoju
3.2. Założenia metody monograficznej
3.3. Zalety i niedostatki badań monograficznych
4. Badania terenowe
4.1. Określenie badań terenowych
4.2. Typy badań terenowych
4.3. Przygotowanie badań terenowych
4.4. Zachowanie badającego w badaniach terenowych
5. Badania całościowe i reprezentacyjne
5.1. Określenie badań reprezentacyjnych i próbki reprezentacyjnej
5.2. Wielkość próbki reprezentacyjnej
5.3. Metody wyboru próbki reprezentacyjnej
5.3.1. Wybór według przekonań badającego
5.3.2. Wybór w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa
5.4. Zastosowanie metody reprezentacyjnej
5.5. Kłopoty związane z doborem próbki reprezentacyjnej i jej zmianami
6. Obserwacja
6.1. Postrzeganie przypadkowe a obserwacja jako metoda badawcza
6.2. Rodzaje obserwacji
6.2.1. Obserwacja bezpośrednia i pośrednia
6.2.2. Obserwacja kontrolowana i niekontrolowana
6.2.3. Obserwacja jawna i ukryta
6.2.4. Próba systematyzacji
6. 3. Zalety obserwacji i trudności związane ze stosowaniem tej metody badań
7. Wywiad
7.1. Określenie wywiadu jako metody badań
7.2. Typy wywiadu
7.2.1. Wywiady ustne i pisemne
7.2.2. Wywiad skategoryzowany i nieskategoryzowany
7.2.3. Wywiad jawny i ukryty
7.2.4. Wywiady indywidualne i zbiorowe
7.2.5. Wywiad panelowy
7.2.6 Wywiad telefoniczny
7.3. Warunki określające poprawne przeprowadzenie wywiadu
7.4. Środki pomocnicze stosowane przy wywiadach
7.5. Zalety i wady wywiadu
8. Badania ankietowe
8.1. Charakterystyka badań ankietowych
8.2. Typy ankiet stosowanych w badaniach społecznych
8.3. Wymogi metodologiczne badań ankietowych
8.3.1. Zasady opracowania ankiety
8.3.1.1. Struktura ankiety
8.3.1.2. Forma i treść ankiety
8.3.1.3. Wygląd zewnętrzny ankiety
8.3.2. Uwagi na temat przydatności badań ankietowych
9. Badania oparte na dokumentach
9.1. Pojęcie dokumentu w badaniach faktów społecznych
9.2. Typy dokumentów pisemnych i zasady ich wykorzystywania
9.2.1. Dokumenty zebrane w sposób systematyczny
9.2.2. Dokumenty okolicznościowe
9.2.3. Tzw. metoda biograficzna
9.3. Problem wiarygodności danych zawartych w dokumentach
10. Socjometria
10.1. Założenia socjometrii i jej zastosowanie
10.2. Ilościowe analizy socjogramu
11.Badania sondażowe
11.1. Uwagi wstępne
11.2. Geneza badań sondażowych
11.3. Metody i techniki stosowane w badaniach sondażowych
12. Opracowanie zebranych materiałów badawczych
12.1. Przygotowanie danych do analizy ilościowej i jakościowej
12.1.1. Weryfikacja
12.1.2. Selekcja

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY