• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-wychowanie-profilaktyka-terapia-szanse-i-zagrozenia_10436_150x190

WYCHOWANIE PROFILAKTYKA TERAPIA SZANSE I ZAGROŻENIA

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2012, dodruk 2015
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 392
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7587-990-2
 
40,00 zł
36,00 zł 36,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Monografia Wychowanie Profilaktyka Terapia stanowi próbę refleksyjnego ujęcia zagadnień związanych z wychowaniem, profilaktyką oraz terapią, wchodzących w zakres badawczy nauk pedagogicznych, a w szczególności pedagogiki społecznej, pedagogiki zdrowia, a także pedagogiki resocjalizacyjnej. Autorzy tekstów chcieli ukazać swoje rozważania zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i przez pryzmat podjętych badań – ilościowych i jakościowych.
Publikacja Wychowanie Profilaktyka Terapia jest podzielona ze względu na poruszaną tematykę na trzy części. Pierwsza część jest poświęcona wybranym zagadnieniom wychowania, opieki i rozwoju. Tempo życia, przemiany jego stylu oraz zmiany w obrębie hierarchii wartości uwidaczniają się między innymi w sferze wychowania młodego pokolenia. Osiągnięcie sukcesu możliwie w najszybszym czasie, stanowiące niekiedy nadrzędny cel współczesnego człowieka, determinuje zastosowanie nowej, przeobrażonej koncepcji wychowania...
Część druga prezentowanej publikacji jest poświęcona problemom współczesnej szkoły w aspekcie zagrożeń i wyzwań, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w propagowaniu zachowań prozdrowotnych…
Autorzy tekstów zebranych w trzeciej części publikacji Wychowanie Profilaktyka Terapia skupili się na tematyce oddziaływań resocjalizacyjnych. Jej przesłaniem wiodącym jest wyeksponowanie kwestii związanych z profilaktyką i resocjalizacją w środowisku otwartym oraz zakładowym, ujętych w sposób teoretyczny, metodologiczny oraz praktyczny. Wielowątkowa refleksja odnosi się do różnych zjawisk z obszaru patologii i niedostosowania społecznego…

Spis treści

Spis treści

Wstęp      


Część pierwsza
Wychowanie w rodzinie
z perspektywy współczesnych zagrożeń i wyzwań

Agnieszka Wilczewska
Między sterowaniem a wychowaniem dziecka    

Iwona Kudlińska, Joanna Szymczyk
Bezradność opiekuńczo-wychowawcza rodziców
jako problem współczesnej rodziny – próba konceptualizacji zjawiska     

Renata Zygan, Monika Waśkowicz
Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dziecka
i jego rodziny w kontekście praktyki poradni     

Anna Karasińska
Wolontariat jako forma uspołeczniania dzieci i młodzieży    

Anna Mazur
Współczesne formy pomocy i wsparcia rodziny dysfunkcyjnej    

Anna Cholewa
Projekt kwestionariusza do oceny jakości opieki i wychowania
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych     

Konrad Sawicki
Obszary poczucia jakości życia osoby pochodzącej z rodziny
dysfunkcjonalnej – sytuacja rodzinna i relacje interpersonalne     

Ewa Łaskarzewska
Social media – źródło wiedzy o życiu młodego człowieka?          

Maria Łukawska
Problem eurosieroctwa jako konsekwencja migracji rodziców         

Barbara Sordyl-Lipnicka
Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w sytuacji emigracji zarobkowej
rodzin do krajów Unii Europejskiej – teoria i badania      

Iryna Durkalevych
„Zarówno tu, jak i tam”? Ku problemowi współczesnego
macierzyństwa transnarodowego. Studium przypadku       

Adrian Samborski
Zjawisko migracji a problematyka rodzin cudzoziemskich       


Część druga
Przestrzeń szkoły w XXI wieku – w stronę zdrowia...

Renata Machalska
Współczesna szkoła z perspektywy zagrożeń i wyzwań      

Aneta Czerska
Edukacja małego dziecka profilaktyką dysfunkcji rozwoju      

Emilia Lipińska
Coaching rodzinny szansą zawodową dla pedagogów      

Dariusz Kolano
Dyrektor szkoły przyszłości      

Teresa Paradowska
Walory edukacyjne i wychowawcze drużyn Nieprzetartego Szlaku
w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie
na przykładzie własnych doświadczeń w pracy pedagoga specjalnego
i instruktora harcerskiego      

Barbara Geryń
Czynniki środowiska rodzinnego warunkujące zdrowie
dzieci i młodzieży     
Małgorzata Lewicka
Płodowy zespół alkoholowy jako czynnik ryzyka
wykolejenia społecznego      

Marlena Tracz
Dziecko z padaczką w szkole. Kształcenie kadry pedagogicznej
w dziedzinie epileptologii szansą na normalne funkcjonowanie dziecka
chorego przewlekle      

Sandra Kryska, Anna Rej, Mateusz Grajek
Zaburzenia odżywiania – problem niszczący całą rodzinę    

Katarzyna Kliś-Pietrzak
Bigoreksja – odwrotna anoreksja
Zaburzenia obrazu własnego ciała u mężczyzn      

Anna Rej, Sandra Kryska, Mateusz Grajek
Stare zagrożenia, aktualne problemy – dopalacze i leki OTC      


Część trzecia
Resocjalizacja – współczesne dylematy, problemy, sukcesy

Daniel Chomontowski
Formy patologii destabilizujące wychowanie i sytuacja dziecka
w rodzinie patologicznej     

Wanda Pilch
Rodzina adopcyjna jako otwarta forma resocjalizacji     

Elżbieta Kuna
Poczucie własnej skuteczności jako istotny czynnik chroniący
przed wykolejeniem społecznym i zachowaniami patologicznymi
wśród młodzieży      

Agnieszka Brzezińska, Anna Ozimek
Potęga grupy. Grupa rówieśnicza a kształtowanie się
zachowań dewiacyjnych     


Edyta Masternak
Oddziaływania wychowawcze wobec nieletnich sprawców
czynów karalnych w warunkach izolacyjnych     

Sebastian Demianiuk
Wybrane formy oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach
izolacji penitencjarnej – aspekty teoretyczne i praktyczne      

Urszula Sobczyszyn
Programy resocjalizacyjne formą oddziaływań w warunkach
izolacji więziennej na przykładzie Oddziału Zewnętrznego
Zakładu Karnego w Zamościu      

Krzysztof Porażyński
Wybrane programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu
do readaptacji społecznej skazanych na przykładzie własnych doświadczeń
w pracy penitencjarnej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy    

Sylwia Jaszczewska-Zuzaniuk
Czynniki ułatwiające i utrudniające readaptację społeczną osób
wychodzących na wolność oraz znaczenie pomocy postpenitencjarnej     

Anna Wójciuk
Środki oddziaływania resocjalizacyjnego na skazanego
stosowane w zakładach karnych jako próba zmiany nawyków       

Mateusz Grajek, Anna Rej, Sandra Kryska
Zachowania autoagresywne u młodzieży dorastającej –
psychospołeczne uwarunkowania problemu      

Konrad Wierzbicki
Praca jako szczególna forma oddziaływań wychowawczych
w polskim systemie penitencjarnym na przykładzie Zakładu Karnego
w Chełmie      

Katarzyna Front-Dziurkowska
Rola kontaktów zewnętrznych w procesie resocjalizacji skazanych
na przykładzie Zakładu Karnego w Herbach      

Noty o autorach      

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY