• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26680_14889_150x190

WYCHOWANIE - RODZINA - SPOŁECZNY ROZWÓJ OSOBY STUDIA ZE SPOTKAŃ KRAKOWSKO-BRATYSŁAWSKICH

  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 140
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-233-3999-1
 
39,90 zł
35,91 zł 35,91 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Prezentowane w książce studia ze spotkań krakowsko-bratysławskich dotyczą istotnych faktów z teorii i historii wychowania na Słowacji i w Polsce.

Zdominowała je problematyka recepcji pedagogiki zachodniej i kierunków jej rozwoju na Słowacji w latach 1918–1938 (Milan Krankus), rozwój pedagogiki rodziny w obu krajach (Janina Kostkiewicz, Mária Potočárova) oraz humanistyczny i personalistyczny zarazem kierunek rozwoju uspołecznienia uczniów w systemie oświatowym współczesnej Słowacji (Ivan Podmanický). Uprzystępniane w kolejnych studiach fakty i refleksje z jednej strony świadczą o prężności rozwoju myślenia humanistycznego i społecznego w obu krajach, z drugiej zaś pokazują międzynarodową wspólnotę dyskursu pedagogicznego Europy Środkowej. Jak się bowiem okazuje, wiele inspiracji – dotyczących kierunków rozwoju pedagogiki w obu krajach – jest wspólnych. Do ich śledzenia, odkrywania i porównywania autorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych. Pozostajemy z nadzieją, że dwujęzyczność pracy (ze względu na powszechne rozumienie języka naszych południowych sąsiadów) nie będzie przeszkodą dla potencjalnych Czytelników.

Spis treści

RECEPCIA EURÓPSKEHO PEDAGOGICKÉHO MYSLENIA V SLOVENSKEJ PEDAGOGIKE A ŠKOLE V ROKOCH 1918–1938 (Milan Krankus)  11
1. Podmienky rozvoja pedagogiky na Slovensku po r. 1918  11
2. Diskusia o vedeckom charaktere pedagogiky  13
3. Prenikanie myšlienok modernej pedagogiky na Slovensko  14
4. Recepcia myšlienok modernej pedagogiky v pedagogických časopisoch  24
5. V. Příhoda a reformné hnutie na Slovensku  26
6. Reformné pedagogické hnutie na Slovensku  29
7. Recepcia globálnej metódy a celostného vyučovania  31
8. Problematika výchovy v demokracii a totalite  34
9. Prístupy k zahraničnej pedagogike a jej recepcia na Slovensku po r. 1938  35
10. Záver  36
Citovaná literatúra  37

VÝCHODISKÁ RODINNEJ PEDAGOGIKY Z POHĽADU KULTÚRNEJ HISTÓRIE A Z KONTEXTU VÝVINU PEDAGOGICKÉHO MYSLENIA (Mária Potočárová)  41
Úvod  41
1. Prierezová analýza podôb rodiny a rodinnej výchovy – od antiky po modernu, postmodernu a súčasnosť. Odkaz na históriu, kultúrnu antropológiu, a na niektoré smery filozofi e výchovy (Náčrt všeobecných východísk)  41
2. Obdobie stredoveku  51
3. Rodinná pedagogika na Slovensku – v refl exii novodobej histórie po súčasnosť  67
Citovaná literatúra  85

PEDAGOGIA RODZINY W POLSCE (1918–1939) – KONCEPCJA I JEJ KONTEKSTY TWORZONE W KULTURZE KATOLICKIEJ (Janina Kostkiewicz)  89
Wprowadzenie  89
1. Z rozważań nad pojęciem i znaczeniem rodziny  90
2. Tomistyczne i personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie  93
3. Zewnętrzne wsparcie wychowawcze dla powstania i rozwoju rodziny  98
4. Wychowanie w rodzinie – wewnętrzne relacje wychowawcze  105
5. Dziecko nienarodzone i jego prawo do życia  111
6. Aspekty prawa rodzinnego i jego reforma w propozycjach i opinii prawników katolickich  112
Podsumowanie  115
Bibliografia  117

TRADYCJA USPOŁECZNIENIA W WYCHOWANIU PERSONALISTYCZNYM O ORIENTACJI SPOŁECZNEJ WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI SŁOWACKIEJ. USPOŁECZNIENIE JAKO DROGA CZŁOWIEKA KU CZŁOWIEKOWI (Ivan Podmanický)  123
Wprowadzenie  123
1. Humanistyczne koncepcje (ujęcia, tendencje) wychowania na Słowacji  126
2. Uspołecznienie w edukacji szkolnej Republiki Słowackiej – wychowanie personalistyczne o orientacji społecznej  129
3. Zachowania prospołeczne a wychowanie etyczne  132

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY