• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25322_13393_150x190

ZAANGAŻOWANIE RELIGIJNE A ZDROWIE W STAROŚCI MECHANIZMY ZALEŻNOŚCI, WYBRANE WYNIKI BADAŃ

  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 142
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-233-3855-0
 
39,90 zł
35,91 zł 35,91 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Książka stanowi oryginalną i pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbę uchwycenia i scharakteryzowania zależności między religijnością a stanem zdrowia i jakością życia w starości. Barbara Woźniak podjęła temat interesujący przede wszystkim ze względu na aktualność omawianych zagadnień: postępujące starzenie się populacji stawia nowe wyzwania przed osobami zajmującymi się badaniem determinantów jakości życia. Na podstawie studiów nad interdyscyplinarną literaturą przedmiotu autorka zarysowuje wielowymiarowe mechanizmy zależności między interesującymi ją zmiennymi, ukazując te funkcje religijności, które są najistotniejsze w perspektywie rozważań nad zdrowiem, oraz kreśląc społeczne i psychologiczne ścieżki wpływu, jaki zaangażowanie religijne może wywierać na jakość życia ludzi starych. Jednocześnie charakteryzuje społeczno-kulturowy wymiar religijności polskich seniorów, ukazany w perspektywie biegu życia.

„Praca stanowi ważny state of the art poświęcony omówieniu religijnego światopoglądu jako źródła poczucia sensu życia i problemu teodycei oraz społecznych i psychospołecznych zależności między religijnością a zdrowiem. Szczególnie cenne poznawczo są wyniki badań nad relacjami między religijnością a radzeniem sobie ze stresem (pozytywne i negatywne formy religijnego copingu), religijnością a poczuciem koherencji i kontroli (religia źródłem poczucia wewnątrzsterowności), religijnością a percepcją własnej osoby i samooceną, religijnością a adaptacją do strat związanych z wiekiem i lękiem przed śmiercią, religijnością a wpływem sieci społecznych (kolektywne aspekty wyznania) na zdrowie (wspólnota parafialna/parafia) oraz wpływem religijności na skłonność do wybaczania analizowanego w kontekście zdrowia”.
Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany

Barbara Woźniak – doktor nauk społecznych, absolwentka socjologii na UJ, gdzie studiowała również religioznawstwo. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM. Jest autorką publikacji naukowych oraz badaczką w projektach dotyczących różnych zagadnień z obszaru gerontologii i socjologii starzenia się.

Spis treści

Wstęp  7

Zdrowie i jakość życia  15
Wielowymiarowa koncepcja zdrowia i jakości życia  15
Jakość życia w gerontologii – zdrowe starzenie się  17

Religia i religijność  21
Funkcjonalne definicje religii  21
Pojęcie religijności i jej wymiary  24

Społeczno-kulturowy kontekst religijności polskich seniorów  29
Charakterystyka polskiej religijności  30
     Katolicyzm jako religia narodowa  30
     Trwałość polskiego katolicyzmu  32
     Rytualizm jako cecha charakterystyczna polskiego katolicyzmu  35
     Korzenie rytualizmu – religijność ludowa  37
Religijność polskich seniorów  41
  Perspektywa biegu życia (life course approach)  41
  Religijność osób starszych  47
   Charakterystyka zaangażowania religijnego w starości  47
   Charakterystyka religijności polskich seniorów na podstawie badań  51

Funkcje religii istotne w perspektywie rozważań nad zdrowiem  59
Religijny światopogląd jako źródło poczucia sensu. Problem teodycei  59
Religia a integracja społeczna i regulacja zachowań  69

Społeczne i psychologiczne mechanizmy zależności religijność – stan zdrowia  77
Religijność a radzenie sobie ze stresem  77
Religijność a poczucie koherencji i kontroli  83
Religijność a percepcja własnej osoby i samoocena  89
Religijność a adaptacja do strat związanych z wiekiem i lęku przed śmiercią  93
Wpływ sieci społecznych i wsparcia społecznego na zdrowie  97
Sieci społeczne i wsparcie w ramach wspólnoty religijnej/parafii  104
Religijność a stosunki międzyludzkie – rola wybaczania  109
Wybaczanie a zdrowie  112

Negatywny wpływ religijności na zdrowie  115

Bibliografia  121

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY