• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-30879_19936_150x190

ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE DZIECI Z AUTYZMEM

 • Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 294
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-235-4244-5
ilość opinii: 1
5/5 na podstawie 1
39,00 zł
35,10 zł 35,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem

Autor: Elżbieta Sadowska

Autyzm nie jest zaburzeniem nowym – minęło już 70 lat od czasu, gdy po raz pierwszy został opisany jako jednostka chorobowa. Badacze wciąż jednak określają go jako zaburzenie ,,tajemnicze” i ,,zagadkowe”. Mimo iż wiele kwestii nie zostało jeszcze dokładnie zbadanych, a niektóre ustalenia wywołują falę dyskusji, to jednak trudno zaprzeczyć, iż dziś o autyzmie wiemy zdecydowanie więcej, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Przekłada się to również na możliwość coraz lepszego i skuteczniejszego pomagania dzieciom, u których zdiagnozowano to zaburzenie. Z drugiej strony, o autyzmie wiemy wciąż za mało. Wielu ustaleń poczynionych na podstawie analizy mowy anglojęzycznych dzieci z autyzmem dziecięcym nie można odnieść do dzieci posługujących się językiem polskim – wynika to przede wszystkim z różnic w budowie obydwu języków. Istot-nym elementem są również różnice społeczno-kulturowe. Zmiany (szczególnie technologiczne), które dokonują się wokół dzieci – nie tylko tych z autyzmem –również są ważnym czynnikiem wpływającym na postrzeganie pewnych zjawisk obserwowanych w autyzmie. Dlatego też, moim zdaniem, zasadne jest powracanie do problemów, które wydają się być już dość dobrze zbadane i opisane.

Prezentowana praca jest próbą opisu kompetencji komunikacyjnej dzieci z autyzmem dziecięcym w wieku przedszkolnym. Została ona oparta na materiale zebranym w latach 2010–2013 w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wycho-wawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Celem prezentowanych badań jest opis i analiza zachowań komunikacyjnych dzieci z autyzmem dziecięcym oraz ukazanie wpływu zaburzeń w obrębie kompetencji komunikacyjnej na realiza-cję funkcji komunikacyjnej wypowiedzi. Warunkiem dobrego opisu zachowań komunikacyjnych dzieci z autyzmem była indywidualna, szczegółowa obser-wacja. Przedmiotem badania są kompetencje komunikacyjne czworga dzieci z autyzmem dziecięcym na podstawie obserwacji ich zachowań komunika-cyjnych w warunkach naturalnych, w tym konkretnym przypadku – podczas pobytu w ośrodku dziennym.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Trzy pierwsze mają charakter teore-tyczny. Rozdział czwarty zawiera ustalenia metodologiczne, natomiast w pozo-stałych dwóch zamieszczono wyniki własnych badań.

Spis treści

Zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem

Autor: Elżbieta Sadowska

Wstęp

I. Kształtowanie się kompetencji komunikacyjnej u dzieci

1. Język, mowa, komunikacja

2. Kompetencja komunikacyjna

3. Periodyzacja rozwoju kompetencji komunikacyjnej

4. Kształtowanie się kompetencji komunikacyjnej u dzieci

II. Autyzm – charakterystyka zaburzenia

1. Autyzm – problemy terminologiczne

2. Etiologia autyzmu

3. Objawy autyzmu

III. Zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem

1. Przedjęzykowe stadium komunikacji dzieci z autyzmem

2. Niewerbalne zachowania komunikacyjne

3. Werbalne zachowania komunikacyjne

IV. Metodologia badań własnych

V. Deficyty kompetencji komunikacyjnej badanych dzieci

1. Kompetencja werbalna (językowa)

2. Umiejętności interakcyjne

3. Kompetencja społeczno-kulturowa

4. Kompetencja pragmatyczna

5. Kompetencja emocjonalna

6. Kompetencja poznawcza

7. Kompetencja symboliczna

8. Kompetencja metakomunikacyjna

9. Kompetencja korekcyjna (korygująca)

VI. Rewizja zachowań uznanych za charakterystyczne dla osób z autyzmem

1. Echolalie

2. Stereotypie językowe

3. Powtarzające się aktywności językowe

4. Trudności z używaniem zaimków osobowych

5. Niezwykłe, osobliwe używanie słów

VII. Wnioski i postulaty badawcze

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia
 • Krystyna Szafrańska 27 January 2021
 • ocena:
 • Elżbieta Sadowska w swej monografii dokonuje kompleksowego opisu zachowań komunikacyjnych występujący u dzieci z autyzmem wypełniając w ten sposób priorytetowe zapotrzebowanie w polskiej literaturze tematu. Autorka konstatuje wielowymiarowość pojęcia kompetencje komunikacyjne prezentowanych przez tą grupę dzieci w oparciu o ontogenezę - akcentując możliwość zauważenia występowania deficytów komunikacyjnych już na wczesnych etapach rozwoju z włączeniem okresu prelingwalnego. Ponadto interpretuje wpływ deficytów kompetencji komunikacyjnych tych dzieci jako proporcjonalny do ich efektywności komunikacyjnej wypowiedzi. W monografii na szczególną uwagę zasługuje interdyscyplinarny opis i analiza „zjawiska językowego” zwanego echolalią, będącą często jedyną formą komunikowania się dostępną dla tej grupy dzieci. Publikacja zawiera dużą dawkę rzetelnej wiedzy na temat reakcji i możliwości komunikacyjnych dzieci z autyzmem. Zebrane przez autorkę materiały pozwalają czytelnikowi spojrzeć na dzieci dotknięte autyzmem przez pryzmat ich trudności w wyrażaniu swoich potrzeb, uczuć i pragnień.

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY