• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-zarys-dziejow-chirurgii-polskiej-z-plyta-cd_9172_150x190

ZARYS DZIEJÓW CHIRURGII POLSKIEJ Z PŁYTĄ CD

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2011, dodruk 2017
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 666
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-200-4211-5
239,00 zł
203,90 zł 203,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników publikację pt. "Zarys dziejów chirurgii polskiej" pod redakcją prof. Wojciecha Noszczyka. Redaktor i zarazem współautor, z zawodu chirurg, z zamiłowania humanista i historyk, po ponad 20 latach podjął się uaktualnienia i uzupełnienia dzieła. Treść książki została wzbogacona o rozdział poświęcony rozwojowi chirurgii polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Poprzednie wydanie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem środowiska, o czym świadczą przytoczone poniżej wybrane fragmenty opinii luminarzy polskiego świata medycznego.

Tagi: chirurgia książki

Spis treści

W SŁUŻBIE ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO(Słowo do chirurgów polskich) - list papieża Jana Pawła II do chirurgów polskich

PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA
WSTĘP DO PIERWSZEGO WYDANIA
WSTĘP DO DRUGIEGO WYDANIA
RYS HISTORII CHIRURGII ŚWIATOWEJ
Chirurgia w starożytności i średniowieczu
Chirurgia cechowa w Europie
Chirurgia europejska w okresie oświecenia (XVIII wiek)
Rozwój chirurgii w pierwszej połowie XIX wieku
Początki nowoczesnej chirurgii
Rozwój chirurgii w XX wieku
CHIRURGIA W I RZECZYPOSPOLITEJ
Organizacja i struktura cechów chirurgów
Rozwój cechowego lecznictwa chirurgicznego
Pierwsze podręczniki anatomii i chirurgii
Próby zorganizowania szkolnictwa chirurgicznego
Początki nauczania chirurgii na Uniwersytecie Jagiellońskim
Upadek organizacji cechów chirurgów
CHIRURGIA W DOBIE ZABORÓW
Kraków
Pod zaborem austriackim
Okres Księstwa Warszawskiego
Rzeczpospolita Krakowska (1815-1846)
·         Chirurgia krakowska w latach 1815-1828
·         Chirurdzy krakowscy w powstaniu listopadowym
·         Działalność Ludwika Bierkowskiego
Ponownie w granicach monarchii austriackiej
·         Pierwsze lata w nowej sytuacji politycznej
·         Chirurdzy krakowscy w powstaniu styczniowym
·         Lata krakowskie Jana Mikulicza (1882-1887)
·         Ludwik Rydygier w Krakowie (1887-1897)
·         I Zjazd Chirurgów Polskich (1889 r.)
Drugi nurt chirurgii krakowskiej
·         Oddział chirurgiczny w Szpitalu Św. Łazarza
·         Alfred Obaliński i jego asystenci (1870-1897)
Chirurgia krakowska na przełomie wieków
Problemy chirurgii w krakowskich towarzystwach i czasopismach naukowych (1866-1915)
Pomiędzy Lwowem a Krakowem
I wojna światowa
Lwów
Studium Medyko-Chirurgiczne (1805-1873)
Oddział Chirurgiczny Szpitala Powszechnego Krajowego we Lwowie i jego ordynatorzy (1866-1918)
Działalność Hilarego Schramma w dziecięcym Szpitalu Św. Zofii w latach 1886-1918
Poliklinika Powszechna
Klinika Chirurgiczna Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego i jej kadra naukowa
Warszawa
Pierwsze lata XIX wieku
Powstanie Wydziału Akademicko-Lekarskiego Warszawskiego
Katedra i Klinika Chirurgiczna Wydziału Akademicko-Lekarskiego
Nauczanie chirurgii na Wydziale Lekarskim Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1816-1831)
Podręczniki chirurgii
Chirurgia w Wojsku Polskim (1815-1831)
Powstanie listopadowe
Nauka, szkolnictwo i szpitalnictwo po upadku powstania listopadowego
Warszawskie oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1831-1863)
Prowincjonalne oddziały chirurgiczne (1831-1863)
Chirurgia i chirurdzy w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim (1820-1863)
Cesarsko-Królewska Warszawska Medyko-Chirurgiczna Akademia
Szkoła Główna Warszawska
Powstanie styczniowe
Kliniki chirurgiczne Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i ich kierownicy (1869-1900)
Warszawskie oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1864-1900)
Prowincjonalne oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1864-1918)
Początki antyseptyki i aseptyki
Dyskusje warszawskich chirurgów
Początek XX wieku
Oddziały chirurgiczne w nowym Szpitalu Dzieciątka Jezus (1901-1918)
Inne warszawskie oddziały chirurgiczne (1901-1918)
Udział chirurgów warszawskich w posiedzeniach i zjazdach naukowych
Chirurgia warszawska w czasie I wojny światowej
Wilno
Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego
Katedra i Klinika Chirurgii Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego
Klinika Chirurgiczna Wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej
Publikacje wileńskich chirurgów
Chirurdzy w Towarzystwie Lekarskim Wileńskim (1808-1842)
Chirurgia w Wilnie w latach 1843-1918
Poznań
Na przełomie XVIII i XIX wieku
Szkolenie i inne problemy chirurgiczne w pierwszych latach istnienia Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1827)
Oddział Chirurgiczny Szpitala Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu i jego ordynatorzy (1823-1886)
Pierwsze polskie lecznice ortopedyczne
Związki Bierkowskiego z medycyną wielkopolską
W kręgu Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
Nasilenie germanizacji
Kształtowanie podstaw nowoczesnej chirurgii poznańskiej. Ignacy Zielewicz
Działalność Tomasza Drobnika w Poznaniu
Ostatnie lata pruskiej niewoli (1903-1918)
W wirze walk powstania wielkopolskiego (1918-1919)
Współudział chirurgów w tworzeniu Wydziału Lekarskiego Wszechnicy Piastowskiej
Pomorze
Śląsk
CHIRURGIA W II RZECZYPOSPOLITEJ
Okres walk o granice (1918-1921)
Chirurgia w dużych ośrodkach
·         Kraków
·         Lwów
·         Warszawa
·         Poznań
·         Wilno
·         Łódź
Chirurgia w szpitalach prowincjonalnych
Podręczniki
Towarzystwa chirurgiczne
·         Towarzystwo Chirurgów Polskich
·         Towarzystwa regionalne
·         VIII Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego
Niektóre problemy praktyki chirurgicznej
CHIRURDZY POLSCY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Wrzesień 1939 roku
W Rzeszy Niemieckiej
W republikach sowieckich
Generalne Gubernatorstwo
·         Warszawa
·         Powstanie warszawskie
·         Kraków i Małopolska
·         Lublin i Lubelszczyzna
·         Piotrkowskie, radomskie, kieleckie
Ziemie włączone do ZSRR, od 1941 r. pod okupacją niemiecką
W obozach koncentracyjnych i więzieniach
Z Wojskiem Polskim w walce o ojczyznę
·         Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
·         1. i 2. Armia Wojska Polskiego
CHIRURGIA W POLSCE LUDOWEJ
Stan polskiej chirurgii bezpośrednio po II wojnie światowej i w latach późniejszych
Wyższe szkolnictwo medyczne
Ośrodki chirurgiczne
·         Lublin
·         Warszawa
·         Kraków
·         Łódź
·         Gdańsk
·         Wrocław
·         Poznań
·         Szczecin
·         Śląsk
·         Białystok
·         Bydgoszcz
Postępy polskiej chirurgii po II wojnie światowej
Współpraca międzynarodowa
Nadzór specjalistyczny w chirurgii
Towarzystwo Chirurgów Polskich; jego oddziały, sekcje i zjazdy
Podsumowanie
CHIRURGIA W III RZECZYPOSPOLITEJ
Reformy systemu ochrony zdrowia
Nauczanie chirurgii
·         Kształcenie przeddyplomowe
·         Kształcenie podyplomowe. Specjalizacja
Nadzór specjalistyczny
Kadry. Działalność oddziałów chirurgicznych
Ośrodki chirurgiczne
·         Białystok
·         Bydgoszcz
·         Gdańsk
·         Kielce
·         Kraków
·         Lublin
·         Łódź
·         Olsztyn
·         Opole
·         Poznań
·         Rzeszów
·         Szczecin
·         Śląsk
·         Warszawa
·         Wrocław
Postępy polskiej chirurgii
Współpraca międzynarodowa
Towarzystwo Chirurgów Polskich
·         Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich - ZG TChP
·         Oddziały
·         Sekcje
·         Zjazdy TChP
·         „Polski Przegląd Chirurgiczny”
·         Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny
·         Medal im. Ludwika Rydygiera
Kluby specjalistyczne chirurgów
Unia Polskich Towarzystw Chirurgicznych
Zakończenie
POSŁOWIE DO PIERWSZEGO WYDANIA
ANEKSY
I.                    Teksty źródłowe (fragmenty)
1.       Rafał Józef Czerwiakowski Dysertacyja o szlachetności, potrzebie i użytku chirurgii...
2.       Ludwik Perzyna Nauki cyrulickiej...
3.       Jan Fryderyk Niszkowski O związku chirurgii z medycyną...
4.       Aleksander Le Brun Prelekcja wstępna chirurgii operacyjnej...
5.       Julian Kosiński Prelekcja...
6.       Jan Antoni Mikulicz O wpływie chirurgii...
7.       Ludwik Rydygier Jaką być powinna nauka chirurgii w naszych czasach
8.       Okólnik z zaproszeniem na I Zjazd Chirurgów Polskich w Krakowie
9.       Ludwik Rydygier Przemówienie wygłoszone na posiedzeniu I Zjazdu Chirurgów Polskich w Krakowie
10.   Hilary Schramm Przemówienie wygłoszone w Warszawie w czasie obrad XVIII Zjazdu Chirurgów Polskich
11.   Kornel Michejda Przemówienie Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich
12.   Jan Nielubowicz Zamiast ostatniego wykładu
13.   Witod Rudowski Refleksje o chirurgii
14.   Wacław Sitkowski Moje spojrzenie na chirurgię
II.                  Zjazdy i konferencje
1.       Zjazdy Chirurgów Polskich - Zjazdy Towarzystwa Chirurgów Polskich
2.       Zjazdy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich
3.       Konferencje naukowe Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich
4.       Konferencje naukowe Sekcji Chirurgii Wytwórczej Towarzystwa Chirurgów Polskich
5.       Sekcja Badań Podstawowych w Chirurgii
6.       Konferencje Sekcji Chirurgii Endoskopowej
7.       Sympozja Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
8.       Sympozja Sekcji Wiscerosyntezy - Wideochirurgii
9.       Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej
10.   Zjazdy Sekcji Chirurgii Wojskowej
11.   Sympozja Sekcji Chirurgii Urazowej
12.   Konferencje Sekcji Żywienia Poza- i Dojelitowego
13.   Konferencje Sekcji Chirurgicznego Leczenia Otyłości - Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej
III.                Personalia
1.       Prezesi Zjazdów Chirurgów Polskich i Towarzystwa Chirurgów Polskich
2.       Sekretarze Generalni Towarzystwa Chirurgów Polskich
3.       Krajowi członkowie honorowi Towarzystwa Chirurgów Polskich
4.       Zagraniczni członkowie honorowi Towarzystwa Chirurgów Polskich
5.       Profesorowie katedr i klinik chirurgicznych wyższych uczelni polskich w latach 1779-1939
6.       Profesorowie chirurgii ogólnej mianowani w latach 1944-1989
7.       Profesorowie chirurgii ogólnej mianowani po 1989 roku
IV.                Polskie czasopisma chirurgiczne
1.       Wydawane przed okresem II Rzeczypospolitej
2.       Wydawane w II Rzeczypospolitej
3.       Wydawane w Polsce Ludowej
4.       Wydawane w latach 1988-1990
5.       Wydawane w III Rzeczypospolitej
V.                  Kalendarium ważnych wydarzeń w chirurgii polskiej

 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY