• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Zarys dziejów chirurgii polskiej z płytą CD

ZARYS DZIEJÓW CHIRURGII POLSKIEJ Z PŁYTĄ CD

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2011, dodruk 2017
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 666
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-200-4211-5
 
229,00 zł
194,90 zł 194,90 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników publikację pt. "Zarys dziejów chirurgii polskiej" pod redakcją prof. Wojciecha Noszczyka. Redaktor i zarazem współautor, z zawodu chirurg, z zamiłowania humanista i historyk, po ponad 20 latach podjął się uaktualnienia i uzupełnienia dzieła. Treść książki została wzbogacona o rozdział poświęcony rozwojowi chirurgii polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Poprzednie wydanie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem środowiska, o czym świadczą przytoczone poniżej wybrane fragmenty opinii luminarzy polskiego świata medycznego.

Tagi: chirurgia książki

Spis treści

W SŁUŻBIE ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO(Słowo do chirurgów polskich) - list papieża Jana Pawła II do chirurgów polskich

PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA
WSTĘP DO PIERWSZEGO WYDANIA
WSTĘP DO DRUGIEGO WYDANIA
RYS HISTORII CHIRURGII ŚWIATOWEJ
Chirurgia w starożytności i średniowieczu
Chirurgia cechowa w Europie
Chirurgia europejska w okresie oświecenia (XVIII wiek)
Rozwój chirurgii w pierwszej połowie XIX wieku
Początki nowoczesnej chirurgii
Rozwój chirurgii w XX wieku
CHIRURGIA W I RZECZYPOSPOLITEJ
Organizacja i struktura cechów chirurgów
Rozwój cechowego lecznictwa chirurgicznego
Pierwsze podręczniki anatomii i chirurgii
Próby zorganizowania szkolnictwa chirurgicznego
Początki nauczania chirurgii na Uniwersytecie Jagiellońskim
Upadek organizacji cechów chirurgów
CHIRURGIA W DOBIE ZABORÓW
Kraków
Pod zaborem austriackim
Okres Księstwa Warszawskiego
Rzeczpospolita Krakowska (1815-1846)
·         Chirurgia krakowska w latach 1815-1828
·         Chirurdzy krakowscy w powstaniu listopadowym
·         Działalność Ludwika Bierkowskiego
Ponownie w granicach monarchii austriackiej
·         Pierwsze lata w nowej sytuacji politycznej
·         Chirurdzy krakowscy w powstaniu styczniowym
·         Lata krakowskie Jana Mikulicza (1882-1887)
·         Ludwik Rydygier w Krakowie (1887-1897)
·         I Zjazd Chirurgów Polskich (1889 r.)
Drugi nurt chirurgii krakowskiej
·         Oddział chirurgiczny w Szpitalu Św. Łazarza
·         Alfred Obaliński i jego asystenci (1870-1897)
Chirurgia krakowska na przełomie wieków
Problemy chirurgii w krakowskich towarzystwach i czasopismach naukowych (1866-1915)
Pomiędzy Lwowem a Krakowem
I wojna światowa
Lwów
Studium Medyko-Chirurgiczne (1805-1873)
Oddział Chirurgiczny Szpitala Powszechnego Krajowego we Lwowie i jego ordynatorzy (1866-1918)
Działalność Hilarego Schramma w dziecięcym Szpitalu Św. Zofii w latach 1886-1918
Poliklinika Powszechna
Klinika Chirurgiczna Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego i jej kadra naukowa
Warszawa
Pierwsze lata XIX wieku
Powstanie Wydziału Akademicko-Lekarskiego Warszawskiego
Katedra i Klinika Chirurgiczna Wydziału Akademicko-Lekarskiego
Nauczanie chirurgii na Wydziale Lekarskim Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1816-1831)
Podręczniki chirurgii
Chirurgia w Wojsku Polskim (1815-1831)
Powstanie listopadowe
Nauka, szkolnictwo i szpitalnictwo po upadku powstania listopadowego
Warszawskie oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1831-1863)
Prowincjonalne oddziały chirurgiczne (1831-1863)
Chirurgia i chirurdzy w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim (1820-1863)
Cesarsko-Królewska Warszawska Medyko-Chirurgiczna Akademia
Szkoła Główna Warszawska
Powstanie styczniowe
Kliniki chirurgiczne Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i ich kierownicy (1869-1900)
Warszawskie oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1864-1900)
Prowincjonalne oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1864-1918)
Początki antyseptyki i aseptyki
Dyskusje warszawskich chirurgów
Początek XX wieku
Oddziały chirurgiczne w nowym Szpitalu Dzieciątka Jezus (1901-1918)
Inne warszawskie oddziały chirurgiczne (1901-1918)
Udział chirurgów warszawskich w posiedzeniach i zjazdach naukowych
Chirurgia warszawska w czasie I wojny światowej
Wilno
Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego
Katedra i Klinika Chirurgii Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego
Klinika Chirurgiczna Wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej
Publikacje wileńskich chirurgów
Chirurdzy w Towarzystwie Lekarskim Wileńskim (1808-1842)
Chirurgia w Wilnie w latach 1843-1918
Poznań
Na przełomie XVIII i XIX wieku
Szkolenie i inne problemy chirurgiczne w pierwszych latach istnienia Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1827)
Oddział Chirurgiczny Szpitala Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu i jego ordynatorzy (1823-1886)
Pierwsze polskie lecznice ortopedyczne
Związki Bierkowskiego z medycyną wielkopolską
W kręgu Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
Nasilenie germanizacji
Kształtowanie podstaw nowoczesnej chirurgii poznańskiej. Ignacy Zielewicz
Działalność Tomasza Drobnika w Poznaniu
Ostatnie lata pruskiej niewoli (1903-1918)
W wirze walk powstania wielkopolskiego (1918-1919)
Współudział chirurgów w tworzeniu Wydziału Lekarskiego Wszechnicy Piastowskiej
Pomorze
Śląsk
CHIRURGIA W II RZECZYPOSPOLITEJ
Okres walk o granice (1918-1921)
Chirurgia w dużych ośrodkach
·         Kraków
·         Lwów
·         Warszawa
·         Poznań
·         Wilno
·         Łódź
Chirurgia w szpitalach prowincjonalnych
Podręczniki
Towarzystwa chirurgiczne
·         Towarzystwo Chirurgów Polskich
·         Towarzystwa regionalne
·         VIII Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego
Niektóre problemy praktyki chirurgicznej
CHIRURDZY POLSCY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Wrzesień 1939 roku
W Rzeszy Niemieckiej
W republikach sowieckich
Generalne Gubernatorstwo
·         Warszawa
·         Powstanie warszawskie
·         Kraków i Małopolska
·         Lublin i Lubelszczyzna
·         Piotrkowskie, radomskie, kieleckie
Ziemie włączone do ZSRR, od 1941 r. pod okupacją niemiecką
W obozach koncentracyjnych i więzieniach
Z Wojskiem Polskim w walce o ojczyznę
·         Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
·         1. i 2. Armia Wojska Polskiego
CHIRURGIA W POLSCE LUDOWEJ
Stan polskiej chirurgii bezpośrednio po II wojnie światowej i w latach późniejszych
Wyższe szkolnictwo medyczne
Ośrodki chirurgiczne
·         Lublin
·         Warszawa
·         Kraków
·         Łódź
·         Gdańsk
·         Wrocław
·         Poznań
·         Szczecin
·         Śląsk
·         Białystok
·         Bydgoszcz
Postępy polskiej chirurgii po II wojnie światowej
Współpraca międzynarodowa
Nadzór specjalistyczny w chirurgii
Towarzystwo Chirurgów Polskich; jego oddziały, sekcje i zjazdy
Podsumowanie
CHIRURGIA W III RZECZYPOSPOLITEJ
Reformy systemu ochrony zdrowia
Nauczanie chirurgii
·         Kształcenie przeddyplomowe
·         Kształcenie podyplomowe. Specjalizacja
Nadzór specjalistyczny
Kadry. Działalność oddziałów chirurgicznych
Ośrodki chirurgiczne
·         Białystok
·         Bydgoszcz
·         Gdańsk
·         Kielce
·         Kraków
·         Lublin
·         Łódź
·         Olsztyn
·         Opole
·         Poznań
·         Rzeszów
·         Szczecin
·         Śląsk
·         Warszawa
·         Wrocław
Postępy polskiej chirurgii
Współpraca międzynarodowa
Towarzystwo Chirurgów Polskich
·         Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich - ZG TChP
·         Oddziały
·         Sekcje
·         Zjazdy TChP
·         „Polski Przegląd Chirurgiczny”
·         Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny
·         Medal im. Ludwika Rydygiera
Kluby specjalistyczne chirurgów
Unia Polskich Towarzystw Chirurgicznych
Zakończenie
POSŁOWIE DO PIERWSZEGO WYDANIA
ANEKSY
I.                    Teksty źródłowe (fragmenty)
1.       Rafał Józef Czerwiakowski Dysertacyja o szlachetności, potrzebie i użytku chirurgii...
2.       Ludwik Perzyna Nauki cyrulickiej...
3.       Jan Fryderyk Niszkowski O związku chirurgii z medycyną...
4.       Aleksander Le Brun Prelekcja wstępna chirurgii operacyjnej...
5.       Julian Kosiński Prelekcja...
6.       Jan Antoni Mikulicz O wpływie chirurgii...
7.       Ludwik Rydygier Jaką być powinna nauka chirurgii w naszych czasach
8.       Okólnik z zaproszeniem na I Zjazd Chirurgów Polskich w Krakowie
9.       Ludwik Rydygier Przemówienie wygłoszone na posiedzeniu I Zjazdu Chirurgów Polskich w Krakowie
10.   Hilary Schramm Przemówienie wygłoszone w Warszawie w czasie obrad XVIII Zjazdu Chirurgów Polskich
11.   Kornel Michejda Przemówienie Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich
12.   Jan Nielubowicz Zamiast ostatniego wykładu
13.   Witod Rudowski Refleksje o chirurgii
14.   Wacław Sitkowski Moje spojrzenie na chirurgię
II.                  Zjazdy i konferencje
1.       Zjazdy Chirurgów Polskich - Zjazdy Towarzystwa Chirurgów Polskich
2.       Zjazdy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich
3.       Konferencje naukowe Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich
4.       Konferencje naukowe Sekcji Chirurgii Wytwórczej Towarzystwa Chirurgów Polskich
5.       Sekcja Badań Podstawowych w Chirurgii
6.       Konferencje Sekcji Chirurgii Endoskopowej
7.       Sympozja Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
8.       Sympozja Sekcji Wiscerosyntezy - Wideochirurgii
9.       Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej
10.   Zjazdy Sekcji Chirurgii Wojskowej
11.   Sympozja Sekcji Chirurgii Urazowej
12.   Konferencje Sekcji Żywienia Poza- i Dojelitowego
13.   Konferencje Sekcji Chirurgicznego Leczenia Otyłości - Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej
III.                Personalia
1.       Prezesi Zjazdów Chirurgów Polskich i Towarzystwa Chirurgów Polskich
2.       Sekretarze Generalni Towarzystwa Chirurgów Polskich
3.       Krajowi członkowie honorowi Towarzystwa Chirurgów Polskich
4.       Zagraniczni członkowie honorowi Towarzystwa Chirurgów Polskich
5.       Profesorowie katedr i klinik chirurgicznych wyższych uczelni polskich w latach 1779-1939
6.       Profesorowie chirurgii ogólnej mianowani w latach 1944-1989
7.       Profesorowie chirurgii ogólnej mianowani po 1989 roku
IV.                Polskie czasopisma chirurgiczne
1.       Wydawane przed okresem II Rzeczypospolitej
2.       Wydawane w II Rzeczypospolitej
3.       Wydawane w Polsce Ludowej
4.       Wydawane w latach 1988-1990
5.       Wydawane w III Rzeczypospolitej
V.                  Kalendarium ważnych wydarzeń w chirurgii polskiej

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

150,00 zł
127,90 zł
129,00 zł
105,90 zł
64,00 zł
54,40 zł
250,00 zł
212,00 zł
59,00 zł
49,90 zł

POLECAMY