• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W OCHRONIE ZDROWIA Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ ICT

  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Rok wydania: 2016
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 280
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-264-8669-2
 
99,00 zł
89,10 zł 89,10 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

W publikacji omówiono problematykę zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies - ICT). Rozwiązania ICT są bardzo ważnym elementem współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą, ułatwiają dostęp do informacji, pozwalają na sprawniejsze ich przetwarzanie, a w konsekwencji na podejmowanie trafniejszych decyzji. 

"Oceniając pracę, należy stwierdzić, że stanowi ona interesujące dzieło o dużej wartości poznawczej i aplikacyjnej. Autorzy pokazują kierunek, w którym powinna ewoluować polska ochrona zdrowia, aby być bliżej pacjenta, by wzbogacać swą wiedzę oraz umiejętności i aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu zdrowotności naszego narodu i jakości jego życia. (...)
Zawarte w niej treści są nowym istotnym elementem rozważań nauk o zarządzaniu w odniesieniu do niezwykle ważnej dziedziny naszego życia. Może ona i powinna stanowić cenne źródło i inspirację dla kierownictwa różnych instytucji ochrony zdrowia, wykładowców i studentów studiujących nauki medyczne i pokrewne. Moim zdaniem wychodzi ona naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na przemiany w polskim systemie ochrony zdrowia".
Prof. zw. dr hab. Józef Penc
(fragmenty recenzji)

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 19

Część pierwsza
Teoretyczne i formalnoprawne aspekty zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia | str. 23

Rozdział 1
Zarządzanie wiedzą - podstawowe definicje i pojęcia | str. 25
1.1. Piramida wiedzy | str. 25
1.2. Zarządzanie wiedzą | str. 29
1.3. Podział wiedzy | str. 33
1.4. Rodzaje wiedzy | str. 38
1.5. Gospodarka oparta na wiedzy | str. 39
1.6. Organizacje uczące się | str. 45

Rozdział 2
Specyfika wiedzy w ochronie zdrowia | str. 50
2.1. Opieka zdrowotna jako usługi wiedzochłonne | str. 50
2.2. Specyfika wiedzy w ochronie zdrowia | str. 52
2.3. Rodzaje wiedzy | str. 56
2.4. Wiedza kierownika i zarządu podmiotu leczniczego | str. 62
2.5. Organizacje uczące się w ochronie zdrowia | str. 65

Rozdział 3
Aspekty formalnoprawne aktualnej wiedzy medycznej | str. 67
3.1. Metody postępowania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną | str. 67
3.2. Wyrażanie zgody przez pacjenta na zastosowanie określonej metody leczniczej | str. 72
3.3. Aktualna wiedza medyczna (art. 6 u.p.p.) | str. 74
3.4. Aktualna wiedza medyczna w zawodach medycznych | str. 79
3.4.1. Aktualna wiedza medyczna w zawodach lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej | str. 79
3.4.2. Aktualna wiedza medyczna w innych zawodach medycznych | str. 80
3.5. Obowiązek doskonalenia zawodowego personelu medycznego | str. 81
3.5.1. Doskonalenie zawodowe - lekarze i lekarze dentyści | str. 81
3.5.2. Doskonalenie zawodowe - pielęgniarki i położne | str. 88
3.5.2.1. Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych - recepty | str. 92
3.5.2.2. Staż pielęgniarek i położnych | str. 100
3.5.3. Doskonalenie zawodowe - inne zawody medyczne | str. 101
3.6. Obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną | str. 105
3.7. Prawo do dodatkowej opinii | str. 109

Rozdział 4
Potrzeba oraz wybrane sposoby dzielenia się wiedzą | str. 117
4.1. Coaching | str. 117
4.2. Współpraca na odległość | str. 128
4.3. Platforma e-learningowa jako element zarządzania wiedzą | str. 132
4.4. Studium przypadku | str. 136
4.5. Studia pomostowe dla pielęgniarek | str. 141
4.6. Akademia NFZ | str. 142

Część druga
Rola ICT w zarządzaniu wiedzą w ochronie zdrowia | str. 145

Rozdział 5
Technologiczne aspekty zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia | str. 147
5.1. Od danych, poprzez informacje, do wiedzy i mądrości | str. 147
5.2. Zasoby elektroniczne | str. 153
5.2.1. Bazy i hurtownie danych | str. 153
5.2.1.1. Bazy danych | str. 153
5.2.1.2. Bazy wiedzy | str. 156
5.2.1.3. Hurtownie danych | str. 157
5.2.1.4. Inne bazy | str. 162
5.2.2. Operacje wykonywane na danych | str. 163
5.2.2.1. Przetwarzanie danych | str. 163
5.2.2.2.Wielowymiarowa analiza danych | str. 164
5.2.2.3. Eksploracja danych | str. 165
5.2.3. Elektroniczna dokumentacja medyczna | str. 168
5.2.3.1. Definicja i pojęcia pokrewne | str. 169
5.2.3.2. Ramy prawne i standardy | str. 172
5.2.3.3. Rejestracja zbiorów danych | str. 175
5.2.3.4. Ochrona oraz bezpieczeństwo danych | str. 175
5.2.3.5. Uprawnieni do dokumentacji medycznej | str. 178
5.3. ICT jako ogniwo procesu zarządzania wiedzą | str. 181
5.3.1. Rozpiętość definicyjna ICT | str. 182
5.3.2. Infrastruktura teleinformatyczna | str. 185
5.3.3. Systemy wspierające procesy zarządzania | str. 187
5.3.4. Narzędzia i systemy zarządzania wiedzą | str. 191

Rozdział 6
Wybrane rozwiązania ICT wspomagające zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia | str. 194
6.1. Rozwiązania kompleksowe | str. 194
6.1.1. Część administracyjna | str. 195
6.1.2. Część medyczna | str. 198
6.1.3. Wyższy poziom integracji | str. 200
6.2. Systemy doradcze | str. 203
6.2.1. Systemy wspomagania decyzji | str. 203
6.2.2. Systemy ekspertowe | str. 208
6.2.3. Business Intelligence | str. 211
6.3. Informacja dla kierownictwa | str. 214
6.3.1. Przykładowe obszary zastosowań | str. 215
6.3.2. Wizualizacja | str. 217
6.4. Relacje z pacjentami | str. 220
6.4.1. PRM | str. 220
6.4.2. Monitoring | str. 223
6.5. Zarządzanie treścią | str. 225
6.6. E-nauczanie | str. 227
6.6.1. Internetowe platformy edukacyjne | str. 227
6.6.2. Wirtualni pacjenci | str. 228
6.7. Wspólnoty wiedzy | str. 230
6.8. Gry dla zdrowia | str. 231
6.9. Inne rozwiązania | str. 236
6.10.Kierunki rozwoju | str. 238

Rozdział 7
Wyzwania i nierozwiązane kwestie | str. 241
7.1. Regulacje formalnoprawne | str. 242
7.2. Finansowanie ICT | str. 243
7.3. Integracja oraz interoperacyjność | str. 246
7.4. Bezpieczeństwo oraz niezawodność | str. 247
7.5. Nadmiar informacji oraz nasycenie ICT | str. 249
7.6. Dzielenie się wiedzą | str. 250

Zakończenie | str. 253

Akty prawne | str. 257

Bibliografia | str. 259

Spis tabel | str. 275

Spis rysunków | str. 277

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY