• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-27355_15608_150x190

ZASADY I TRYB USTALANIA ŚWIADCZEŃ/ROSZCZEŃ (ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA) W PRZYPADKU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH KOMENTARZ

 • Wydawca: C.H. Beck
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 262
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-255-8425-2
 
169,00 zł
152,10 zł 152,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz do art. 4–14, 16–31, 33–40, 59, 67a–67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prezentuje całościowo problematykę związaną z zasadami i trybem ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadziła nową procedurę dotyczącą ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, tj. powołała do życia organy – wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – których zadaniem jest ocena, czy przedstawione przez wnioskodawcę zdarzenie wywołujące szkodę jest zdarzeniem medycznym w rozumieniu ustawy czy też nim nie jest. Ustawodawca wprowadził również pojęcie samego „zdarzenia medycznego”, które z założenia jest odmienne od znanych prawu cywilnemu błędów medycznych czy błędów lekarskich.

W niniejszej publikacji autorzy omawiają m.in. zagadnienia:

 • prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,
 • prawo pacjenta do informacji,
 • prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,
 • prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
 • prawo pacjenta do dokumentacji medycznej,
 • prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej,
 • prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
 • praktyka naruszająca zbiorowe prawa pacjentów,
 • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę,
 • zakres przedmiotowy,
 • podmioty składające wniosek,
 • wniosek,
 • wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • cel postępowania,
 • zobowiązania ubezpieczyciela,
 • umorzenie postępowania,
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji.


Pod każdym komentarzem do artykułu zamieszczono szczegółowy komentarz oraz przedstawiono dorobek orzecznictwa sądowego wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych przepisów w praktyce. W komentarzu wyróżnione są ponadto istotne informacje z punktu widzenia praktyka, które zostały oznaczone jako „Ważne dla praktyki”. Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych.

Publikacja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników, w szczególności do tych którzy świadczą usługi na rzecz podmiotów leczniczych oraz do wszystkich udzielających porad i pomocy prawnej indywidualnym klientom poszkodowanym w procesie świadczenia usług medycznych przez szpitale. Publikacja będzie pomocna również dla członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych z uwagi na skomplikowaną, niejasną i często niejednolitą wykładnię przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opracowanie będzie pomocne także dla lekarzy, którzy coraz częściej uczestniczą w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami jako świadkowie bądź jako biegli nie znając swoich uprawnień ani obowiązków wynikających z roli jaka im przypada w postępowaniu oraz pacjentów, którzy wykazują zainteresowanie alternatywnym do sądowego postępowaniem, w ramach którego mogą otrzymać należne im odszkodowanie bądź zadośćuczynienie z tytułu zdarzenia medycznego.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY