• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-zrozumiec-dziecko-wykorzystywane-seksualnie_12971_150x190

ZROZUMIEĆ DZIECKO WYKORZYSTYWANE SEKSUALNIE

  • Wydawca: GWP
  • Rok wydania: 2014
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 288
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7489-566-8
 
49,90 zł
44,90 zł 44,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

W ostatnich latach coraz częściej poruszany jest temat wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Warto zwrócić na to uwagę, tym bardziej że problem ten nie jest nowy – w przeszłości jednak podejście do niego było bardzo zróżnicowane i zależne od wielu czynników, między innymi kultury i wzorców wychowania. Mimo zmian, które już nastąpiły, dorobek literatury i badań poświęconych temu zagadnieniu jest niewystarczający. Wielu specjalistów, w tym również autorka, stara się to zmienić. Magdalena Czub, opierając się na swoim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywanymi seksualnie i z ich rodzinami, a także na wnioskach z badań własnych, poszukuje odpowiedzi na pytanie o wpływ wykorzystania na rozwój i ogólne funkcjonowanie młodego człowieka. Szczegółowo opisuje naturę zjawiska wykorzystywania seksualnego i mechanizmy powstawania konsekwencji takiego doświadczenia. Omawia definicje i formy molestowania, jego możliwe następstwa i zróżnicowane reakcje na nie. Wszystkie rozważania odnosi do aktualnie prężnie się rozwijającej dyscypliny – psychopatologii rozwojowej. Dodatkowo podpowiada, jak rozpoznać symptomy wykorzystywania seksualnego, jak postępować w przypadku podejrzenia, że dziecko zostało wykorzystane, jakie kroki podjąć, aby pomóc dziecku i rodzinie, oraz jak poradzić sobie z pojawiającymi się każdego dnia dylematami. Książka stanowi cenną pomoc dla profesjonalistów, którzy dzięki niej poszerzą wiedzę oraz kompetencje w dziedzinie diagnozy, terapii i organizacji wsparcia społecznego dla dzieci wykorzystywanych seksualnie.

Spis treści

Rozdział 1. Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży
1.1. Definicje i formy wykorzystywania seksualnego
1.1.1. Analiza definicji wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży
1.1.2. Formy wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży
1.2. Konsekwencje wykorzystywania seksualnego
1.2.1. Symptomy wykorzystywania seksualnego w różnych sferach funkcjonowania dziecka
1.2.2. Klasyfikacja objawów wg F. Sink
1.2.3. Zespół Stresu Pourazowego
1.2.4. Przyczyny niejednoznaczności wyników badań dotyczących konsekwencji wykorzystywania seksualnego

Rozdział 2. Różnice indywidualne w reakcji na wykorzystanie seksualne
2.1. Podejścia oparte o analizę czynników ryzyka
2.1.1. Wiek i płeć dziecka jako czynniki ryzyka
2.1.2. Czynniki związane z doświadczeniem wykorzystywania
2.1.3. Czynniki związane z ujawnieniem wykorzystywania
2.2. Podejścia oparte o analizę procesu wpływu wykorzystania seksualnego na jednostkę
2.2.1. Model PTSD
2.2.2. Model czynników traumatogennych
2.2.3. Koncepcja sekwencji następstw wykorzystania seksualnego
2.2.4. Model kontekstualny

Rozdział 3. Podatność na zranienie – etiologia konsekwencji wykorzystywania seksualnego
3.1. Podejścia do problemu podatności na zranienie
3.1.1. Modele stanu rozwojowego
3.1.2. Modele środowiskowe
3.1.3. Modele interakcyjne
3.1.4. Zastosowanie modeli rozwoju do analizy podatności na zranienie
3.2. Podatność na zranienie a konsekwencje wykorzystywania seksualnego: model ekologiczno - transakcyjny
3.2.1. Makrosystem
3.2.2. Egzosystem
3.2.3. Mikrosystem
3.2.4. Przebieg rozwoju indywidualnego dziecka (ontogeneza)
3.3.4.1. Kryzysy rozwojowe i jakość ich rozwiązania
3.3.4.2. Wczesne więzi emocjonalne
3.2.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Problem wykorzystywania seksualnego dzieci w świetle teorii przywiązania
4.1. Fazy formowania się przywiązania
4.2. Wczesny rozwój emocjonalny
4.3. Wewnętrzne Modele Operacyjne
4.4. Różnice indywidualne w jakości przywiązania
4.5. Implikacje teorii przywiązania dla analizy konsekwencji wykorzystywania seksualnego
4.5.1. Wzorce przywiązania
4.5.2. Wewnętrzne Modele Operacyjne
4.5.3. Regulacja pobudzenia i ekspresja emocji
4.5.5. Reprezentacja symboliczna
4.6. Wnioski dotyczące indywidualnego rozwoju dziecka

Rozdział 5. Wczesny rozwój społeczno – emocjonalny a konsekwencje wykorzystywania seksualnego – wnioski z badań własnych
5.1. Podatność na negatywne konsekwencje wykorzystywania seksualnego
5.1.1. Wybrane czynniki zewnętrzne jako czynniki modyfikujące konsekwencje wykorzystania seksualnego
5.1.2. Czynniki rodzinne w kontekście wzorców przywiązania
5.1.3. Wzorce przywiązania jako główny czynnik modyfikujący konsekwencje wykorzystania seksualnego
5.2. Wpływ jakości przywiązania na konsekwencje wykorzystania seksualnego - badania własne
5.2.1. Opis przeprowadzonych badań
5.2.2. Wyniki przeprowadzonych badań
5.2.3. Wnioski z przeprowadzonych badań

Rozdział 6. Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie
6.1. Rozpoznanie wykorzystywania seksualnego
6.1.1. Rozwój seksualny
6.1.2. Zachowania normatywne i pozanormatywne
6.1.3. Przebieg procesu wykorzystywania seksualnego
6.1.4. Planowanie diagnozy dziecka i rodziny
6.1.5. Rozmowa z dzieckiem
6.1.6. Rozmowa z rodzicem
6.2. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia wykorzystywania seksualnego
6.2.1. Podstawowe zasady
6.2.2. Konieczne działania
6.2.3. Dziecko w roli świadka
6.3. Planowanie pomocy dziecku i rodzinie
6.3.1. Organizowanie oddziaływań terapeutycznych
6.3.2. Pomoc w umacnianiu więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem
6.3.2. Działania profilaktyczne
6.4. Dylematy w pracy z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie
6.4.1. Współpraca z rodzicami
6.4.2. Obraz sprawcy
6.4.3. Problem nadawania znaczenia doświadczeniu dziecka
6.4.4. Problem zachowania tajemnicy

Zakończenie
Literatura 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY