• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-ruf_16147_150x190

CHEMIA + BIOLOGIA WYBÓR TESTÓW

 • Wydawca: Medyk
95,30 zł 95.3 95.3 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 95,30 zł

Opis

Chemia - wybór testów 

Wydawca: Medyk
Rok wydania: Warszawa 2014
Wydanie: XIII
Ilość stron: 592
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-64045-23-3

Ponad 3.000 pytań maturalnych i egzaminacyjnych Aby przyszłych maturzystów lepiej zorientować w zakresie materiału obowiązującego do egzaminu maturalnego z chemii a jednocześnie umozliwić im sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy z tej dziedziny przygotowaliśmy zbiór zbiór zadań testowych, diagnozujący stopień przyswojenia wiedzy i umiejętności jej wykorzystania w zakresie określonym przez CKE. Poderęcznik ten oparty jest na pytaniach dotychcza występujących w arkuszach maturalnych oraz na egzaminach wstepnych na Akademie Medyczne i uniwersyteckie kierunki przyrodnicze. Zadania maturalne przedstawione w arkuszu maturalnym w formie otwartej przekształcone zostały w pytania zamkniete i pogrupowane w odpowiednie bloki tematyczne, co ułatwia wykorzystanie tych pytań do powtórki materiału na etapie przygotowywania się ucznia do egzaminu maturalnego.

Zestaw testów chemii w połączeniu z "Repetytorium z chemii dla maturzystówi i kandydatów na studia" stanowią zestaw pomocy dydaktycznych umożliwiający dobre przygotowanie do egzaminu nie tylko przyszłych maturzystów, ale również kandydatów na studia ze "starą" maturą.

Spis treści:

 • 1. OBLICZENIA W OPARCIU O WZORY
 • 1.1. Chemia ogólna i nieorganiczna
 • 1.2. Chemia organiczna
 • 2. USTALANIE WZORU EMPIRYCZNEGO
 • 3. STECHIOMETRIA MIESZANIN
 • 4. WYDAJNOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH
 • 5. ROZTWORY
 • 5.1. Pojęcia podstawowe. Roztwory rzeczywiste i koloidalne
 • 5.2. Rozpuszczalność. Obliczanie stężeń
 • 5.3. Zobojętnianie roztworów
 • 6. BUDOWA ATOMU
 • 7. ZWIĄZEK BUDOWY ATOMU Z UKŁADEM
 • 8. PRZEMIANY JĄDROWE
 • 9. PRZEWIDYWANIE BUDOWY PRZESTRZENNEJ
 • 9.1. Hybrydyzacja
 • 9.2. VSEPR
 • 10. WIĄZANIA CHEMICZNE
 • 11. STRUKTURA CIAŁ STAŁYCH
 • 12. EFEKTY ENERGETYCZNE
 • 13. KINETYKA I STATYKA REAKCJI
 • 14. KATALIZA
 • 15. DYSOCJACJA
 • 15.1. Pojęcia podstawowe. Stała i stopień dysocjacji
 • 15.2. pH
 • 16. WSKAŹNIKI, PRZEWODNICTWO ROZTWORÓW
 • 17. TEORIE KWASÓW I ZASAD
 • 18. AMFOTERYCZNOŚĆ
 • 19. HYDROLIZA
 • 20. ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI
 • 21. ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE
 • 22. PROCESY REDOKS
 • 22.1. Pojęcia podstawowe
 • 22.2. Przewidywanie przebiegu reakcji redoks
 • 22.3. Reakcje redox
 • 23. OGNIWA
 • 24. KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA METALI
 • 25. ELEKTROLIZA
 • 26. ELEMENTY SYSTEMATYKI
 • 27. LITOWCE
 • 28. BERYLOWCE
 • 29. BOROWCE
 • 30. WĘGLOWCE
 • 31. AZOTOWCE
 • 32. TLENOWCE
 • 33. FLUOROWCE
 • 34. MIEDŹ, SREBRO, CYNK
 • 35. CHROM
 • 36. MANGAN
 • 37. ŻELAZO
 • 38. WĘGLOWODORY
 • 39. ALKOHOLE I FENOLE
 • 40. ALDEHYDY I KETONY
 • 41. KWASY KARBOKSYLOWE
 • 42. ESTRY I TŁUSZCZE
 • 43. WĘGLOWODANY
 • 44. ZWIĄZKI NITROWE
 • 45. AMINOKWASY, PEPTYDY, BIAŁKA 
 • 46. KWASY NUKLEINOWE
 • 47. ZWIĄZKI WIELKOCZĄSTECZKOWE
 • 48. IZOMERIA
 • 49. MECHANIZMY REAKCJI
 • 50. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI
 • 50.1. Chemia nieorganiczna
 • 50.2. Chemia organiczna
 • 51. PROCESY WIELOETAPOWE
 • 51.1. Chemia nieorganiczna
 • 51.2. Chemia organiczna
 • ODPOWIEDZI
 • TABELE POMOCNICZE
 • LITERATURA

Biologia Wybór testów Zestaw pytań otwartych i zamkniętych

Wydawca: Medyk
Rok wydania: 2016
Wydanie: 1
Ilość stron: 686
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-64045-35-6

Największy zbiór pytań maturalnych i egzaminacyjnych
Ponad 3.500 pytań zamknietych i otwartych!
Pytania maturalne od roku 2002 z pełnymi odpowiedziami

Aby przyszłych maturzystów lepiej zorientować w charakterze czekającego ich egzaminu z biologii a jednocześnie umożliwić im sprawdzenie stopnia opanowania materiału przygotowaliśmy zbiór zadań z biologii pt. Biologia. Matura. Wybór testów. Zestawy pytań zamkniętych i otwartych .

Zestawy pytań pogrupowane są w odpowiednie bloki tematyczne, dlatego też Biologia wybór testów to pozycja, która naprawdę przydaje się w czasie nauki. Nie tylko systematyzuje wiedzę, ale i pomaga znaleźć szybko odpowiedzi na nurtujące pytania.

Oferowane przez Wydawnictwo Medyk zestawy pytań otwartych i zamkniętych z biologii w połączeniu z repetytoriami z biologii autorstwa Jacka Danowskiego:: Biologia. Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych cz. 1-3 stanowią zestaw pomocy dydaktycznych umożliwiający dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z biologii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Jest to o tyle istotne, że większość uczelni przyjmuje wynik egzaminu maturalnego jako główne kryterium kwalifikacyjne na wyższe uczelnie.

Spis treści:

 • 1. KOMÓRKA
 • 2. TKANKI
 • Tkanki roślinne
 • Tkanki zwierzęce
 • 3. Wirusy
 • 4. Bakterie
 • 5. Grzyby
 • 6. PROTISTA
 • Glony
 • Pierwotniaki
 • 7. ROŚLINY
 • 7.1. Mszaki
 • 7.2. Paprotniki
 • 7.3. Nasienne
 • Budowa
 • Rozmnażanie i rozwój
 • 7.4 Przystosowanie roślin do środowiska
 • 7.5. Rośliny – pytania przekrojowe
 • 8. ZWIERZĘTA
 • 8.1. Gąbki jamochłony
 • 8.2. Płazińce, obleńce
 • 8.3. Pierścienice
 • 8.4. Stawonogi
 • 8.5. Mięczaki
 • 8.6. Szkarłupnie
 • 8.7. Strunowce
 • Osłonice
 • Bezżuchowce
 • Kręgouste i ryby
 • Płazy
 • Gady
 • Ptaki
 • Ssaki
 • 8.8. Zwierzęta – pytania przekrojowe
 • 9. SKŁADNIKI CHEMICZNE I ICH ROLA W ORGANIŹMIE
 • 10. METABOLIZM
 • Anabolizm
 • Katabolizm
 • 11. FIZOLOGIA ORGANIZMÓW Z ELEMENTAMI ANATOMII CZŁOWIEKA
 • 11.1.  Układ pokarmowy
 • 11.2. Układ wydalniczy
 • 11.3. Układ oddechowy
 • 11.4. Układ krwionośny
 • 11.5. Układ nerwowy
 • 11.6. Układ dokrewny
 • 11.7. Skóra, mięśnie, szkielet
 • 11.9. Rozmnażanie i rozwój
 • 12. FIZJOLOGIA ROŚLIN
 • 13. GENETYKA
 • 13.1.Struktura i ekspresja materiału genetycznego
 • Budowa DNA i RNA
 • Transkrypcja, translacja, kod genetyczny
 • Replikacja
 • Gen, chromosom. Genom
 • Mutacje, zmienność organizmów
 • 13.3. Dziedziczenie cech, zadania gentyczne
 • 14. EWOLUCJONIZM
 • 15. EKOLOGIA
 • Tolerancja organizmów a środowisko ich występowania
 • Populacja
 • Biocenoza
 • Ekosystem
 • 16. ŚRODOWISKO NATURALNE, JEGO ZAGROŻENIA I OCHRONA
 • Pojęcia podstawowe
 • Powietrze
 • Woda
 • Gleba
 • Zanieczyszczenia środowiska a zdrowie człowieka
 • Ochrona przyrody
 • ODPOWIEDZI
 • NOWA MATURA
 • Komórka i zachodzące w niej procesy
 • Budowa i funkcjonowanie organizmów żywych
 • Genetyka
 • ODPOWIEDZI
 • LITERATURA

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY

146,00 zł
118,26 zł
Najniższa cena z 30 dni: 146,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 25,00 zł
49,90 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
91,00 zł
77,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 67,90 zł
99,00 zł
84,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,15 zł
118,99 zł
101,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,15 zł
40,00 zł
36,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł
42,00 zł
37,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 37,80 zł
46,00 zł
41,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 41,40 zł
166,14 zł
141,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 141,90 zł
49,50 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
70,00 zł
63,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,00 zł
27,00 zł
25,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 25,90 zł
98,00 zł
68,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 68,00 zł
36,90 zł
33,21 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,90 zł
33,00 zł
29,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,10 zł

PORADNIKI O ZDROWIU

Badania laboratoryjne - co to jest, rodzaje

Badania laboratoryjne stanowią fundament nowoczesnej diagnostyki medycznej i naukowej,...

czytaj więcej